Ferencváros, 2000 (10. évfolyam, 1-12. szám)

2000. január / 1. szám

2000. JANUÁR A KERÜLET POLGÁRAINAK LAPJA X..ÉVF. 1. SZÁM Tisztelt Ferencvárosi Polgárok! Búcsúzunk az 1999-es esztendőtől. Sokszínű évet zártunk az idén. A gazdasági helyzet évek óta tartó javulása mellett idén talán már az emberek is élvezhették ennek előnyeit, a kevésbé jó körülmények között élők is érezhetnek némi javulást, foko­zódó biztonságérzetet anyagi helyzetükben. Remélem, a fe­rencvárosiak közül sokan elmondhatják, hogy többre tellett, mint tavaly. Ugyanakkor az önkormányzat kötelező feladata­inak ellátására, a kerület fejlesztésére, amehéz sorban élők tá­mogatására kevesebb pénz jutott, mint az előző években. Külső gondjaink mellé az idén sajnos egy belső is társult. Kilenc éve, amióta a Ferencváros polgármestere vagyok, a képviselő-testület munkájában, magán az önkormányzaton belül elhanyagolható mértékben volt jelen a napi pártpoliti­ka. Az utóbbi időszakban viszont a szakmai kérdésekben val­lott, markánsan megfogalmazott ellentétes véleményekről gyakran én is az (országos) sajtóból értesültem először. Azt hiszem, azzal mindenki egyetért, hogy - a megjelent állítá­sok konkrét igazságtartalmától függetlenül - a kerület eddigi jó híre ezáltal csorbult. Reményeim szerint ezek az ellentétek előbb-utóbb feloldhatók lesznek, és a lakosság a napi műkö­désben nem sokat érzékel ezekből. A képviselők többsége, a hivatal munkatársai, akikkel Önök szinte napi kapcsolatban állnak, igyekezetükkel szeretnének továbbra is hozzájárulni a kerület fejlődéséhez, az Önök közérzetének javításához. Ilyenkor, év végén nemcsak visszatekintésre, számvetés­re adódik alkalom, hanem ami még fontosabb, a jövő terve­zésére is. Mi is lesz a Ferencvárossal 2000-ben? Amint talán mindenki tudja már, a Nemzeti Színház nagy valószínűséggel kerületünkben, a Duna-partján épül fel. Mellette konferenciaközpont, gyógyfürdő és szálloda építé­sére is sor kerül. Ezek az építkezések sok lehetőséget kínál­nak, a kerület újabb részének értékét emelik, további beruhá­zásokat vonzanak majd a környékre. Önkormányzatunk tovább folytatja a Középső-Ferencvá- ros itthon és külföldön egyaránt elismerést kiváltott rehabili­tációját, valamint a József Attila-lakótelep zöldterületeinek, közlekedési rendjének megújítását. Remélem, kellemes meg­lepetést fog okozni és komoly vonzerőt jelent majd - nem­csak a ferencvárosiak számára - a Ráday utca és környezeté­nek átalakulása, újszerű, egyedülálló tartalommal. Mindennapos, fontos feladatainknak - mint az idősek tá­mogatása, a kerületi egészségügy, oktatás, kultúra, közleke­dés és közbiztonság legalább eddigi színvonalon tartása - szeretnénk a tovább szűkülő anyagi lehetőségek mellett is ál­talános megelégedésre eleget tenni, hiszen az Önök közérze­tét a hétköznapokon alapvetően az e területekkel kapcsolatos tapasztalatok alakítják. Polgármesterként mindehhez szeretnék munkámmal a 2000. évben is a legteljesebb mértékben hozzájárulni. Tisztelt Ferencvárosi Polgárok! Önöknek, a IX. kerület lakóinak az új esztendőben sike­reket, jó egészséget, magánéletükben boldogságot kívánok. dr. Gegesy Ferenc polgármester Boldog uj evet kívánunk!

Next

/
Oldalképek
Tartalom