Ferencváros, 1998 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1998. február / 2. szám

18_______________________________________________________________________________Ferencváros HÍREK - INFORMÁCIÓK csoportok február 1-től indulnak! Kezdő 16.30-17.30-ig. Középhaladó 17.30-18.30-ig. Haladó 18.30—19.30-ig. Részvételi díj 3000 Ft/negyedév. Vezeti: Kiinda Dénes tánctanár. KLUBOK, KÖRÖK, RENDEZVÉNYEK BARAKA HÁZ Holisztikus közéleti és kultu­rális klub Fekete Gábor vezetésével. Febr. 9-én és 23-án, hétfőn 17.30-tól Hamvas Béla életmű­ve- László Ruth pszichológus előadássorozata 19.30 órai kezdéssel. A szeretet útján - Fekete Gábor előadássorozata. Febr. 23-án 18.00 óra­kora Baraka Ház kiállításának megnyitója. Váradi Tibor öngyógyítási és szellemtu­dományi előadássorozata Febr. 15-én, vasár­nap de. 10.00 órától I. A böjt élettani hatásai. II. Szellemi hierarchiák. Ferencvárosi ásványkiállítás és vásár Febr. 22-én, vasárnap de. 10.00 órától 17.00 óráig. „ELSŐSEGÉLY” Budapesti Középiskolá­sok és Amatőr Zenekarok Tehetségkutató Ver­senye - a PEPSI-vel a MARSHALL-on. Febr. 14-én, szombaton 16.00 órától Metál kategória. Febr. 21-én, szombaton 16.00 órától Alternatív kategória. 101-es KLUB havonta egyszer - február­ban 27-én este 22.00-04.30 között. NOSZTALGIA zenés-táncos társkereső est minden pénteken 18.00-21.30-ig. Febr. 20-án 18.00-tól 04.00-ig Nosztalgia farsang. NEMZETISÉGI TÁNCHÁZ - a Falkafolk ze­nekarral. Minden szerdán 18.00-22.45-ig. bol- gár-görög-délszláv zene, tánctanítás és táncház. BACKSTREET BOYS - Baráti Fan Klub. Febr. 21-én, szombaton 15.00 órától 18.00 órá­Ferencvárosi Televízió Hétfőn: 18—22-ig FTV magazinműso­ra (minden hálózaton) (ismétlés: szomba­ton 14-18-ig). FORRÓ KÁBEL - fórum műsor dr. Gegesy Ferenc állandó vendéggel - a hó utolsó hétfőjén. FORRÓ KÁBEL KÜLÖNJÁRAT - a hó második hétfőjén, mindig más meghí­vott vendéggel. Nézőink kérdéseket tehetnek fel ré­szükre a 218-2020-as telefonszámon mű­ködő üzenetrögzítőre. TV Híradó - minden műsorban. Részletes műsorunkat keressék a há­lózatok képújságján péntek déltől. Az FTV telefonszáma: 218-2020. ig. Fényképek, poszterek előrendelése, csere­bere, videózás, zenehallgatás. FEDŐ - Ferencvárosi Diákönkormányzat minden hétfőn 16.00-20.00 óráig. „ARANYFÜST” - Budapesti Pipázók Klubja minden csütörtökön 17.00 órától. Elnök: Király Géza. RADIESZTÉZIA KLUB 16-án, hétfőn 17.00 órától Gelencsér László vezetésével. SZAKSZERVEZETI HÚSIPARI HERZ FÉRFIKAR minden szerdán 15.00 órától 17.00 óráig. Elnök: Szabó Lajos. Karnagy: Anker Antal. FERENCVÁROSI GYERMEKKÓRUS min­den pénteken 15.00 órától és szombaton 08.30- tól. Kórusvezetők: Csányi László és Cseri Pi­roska. ELVÁLT APÁK ÉRDEKVÉDELMI EGYE­SÜLETE jogsegélyszolgálat minden kedden 18.00 órától Elnök: dr. Hegedűs István. FERENCVÁROSI MŰVÉSZEK ÉS MŰVÉ­SZETKEDVELŐK BARÁTI KÖRE 5-én 17.00 órától Mindenki kedvére. Fel­lépnek: Jakab Éva, Koráng Márta, Kosi Edith, László Mária, Prekop Judith, Solymosi Gyula. Zene: Pálkerti Zsuzsanna. Műsorvezető: Kovács Beáta Nóra. 12-én 17.00 órától KLUBNAP. 19-én 17.00 órától Nem csak a húszévese­ké... Fellépnek: Varga Etelka, Pesti János, Bar­na István, Király Miklós, A kereskedelmi alkal­mazottak Szakszervezetének Bartók Béla Kóru­sa. Zenei vezető: Nagy József karnagy. Műsor­vezető: Varga László. 26-án 17.00 órától KLUBNAP. Mindig csütörtökön! Belépő tagoknak 100 Ft. Vendégjegy 200 Ft. Ferencvárosi Színkör IX., Haller u. 27. Tel.: 215-5741 Csak két előadás! A Budapesti Operett­színház Színészképző Stúdiója bemutatja Cso­konai Vitéz Mihály: Özvegy Karnyóné, avagy a vénasszony szerelme című zenés vígjáté­kát. Szereposztás, avagy a jádzó személyek: Karnyó, egy kalmár Legeza Balázs m.v.; Kar­nyóné, annak felesége Erdős Borcsa, Pap Kati; Samu, annak gyermeke Szegfű Ildikó; Boris, Karnyóné szobalánya Szvetnyik Szilvia, Váradi Eszter; Lázár, Karnyóné boltoslegénye Kecske­méti Róbert; Lipitlotty, pesti gavallér Pomlényi Péter; Tipptopp, párizsi gavallér Peller Károly; Tündér I. Demjén Noémi; Tündér II. Viktor Judit. Játéktér: Kocsonya Gábor - Horváth Tamás. Jelmez: közösen. Dramaturg: Székely István. Zenei munkatárs: Bíró Péter. Koreográfus - rendezőasszisztens: Tóth László. Osztályveze­tő tanár: Mikolay László. Rendező: Horváth Ta­más. Jegyek a helyszínen - elővételben is - válthatók. Baráti Kör tagjainak 100 Ft, klubta­goknak 150 Ft. Pinceszínház 16-án 19.00 órakor F. G. Lorca: Yerma (a Pesti Barnabás Szakközépiskola és Gimnázium irodalmi drámai tagozatának előadása) 21- én 19.00 órakor Krakéler - Földalatti Show (B.F.P. produkció) 22- én 19.00 órakor Rómeó és Júlia (a Füg­getlen Színpad III. előadása) 23- án 20.00 órakor Emigránsok (az Éjsza­kai Színház előadása) 24- én 20.00 órakor Emigránsok (az Éjsza­kai Színház előadása) 25- én 14.00 órakor Suli só (Zsurzs Kati elő­adása) 26- án 16.00 órakor Elektra (a Független Színpad III. előadása) 27- én 19.00 órakor Rómeó és Júlia (a Füg­getlen Színpad III. előadása) 28- án 19.00 órakor Rögtönzések Színház Jegyek válthatók az ismeri jegyirodákban, előadás előtt a helyszínen, vagy megrendelhe­tők a 217-6390-es telefonszámon. STÚDIÓ „K” IX., Mátyás u. 9. Tel.: 216-7170 7-én 11,00-kor Képbújócska (képzőművé­szeti műhely) 7- én 19.30-kor Szűrővizsgálat (K. und K. burleszk) 8- án 11,00-kor Grimm-mese (bábszínház) 11- én, 19.30-kor Viviszekció (fiatal kritiku­sok szalonja) a hónap könyvéről, filmjéről, szín­házi bemutatójáról 12- én 19.30-kor Hólyagcirkusz (etno- opera-buffa) 13- án 19,30-kor Caspar Hauser (profán passió) 14- én 11,00-kor Képbújócska (képzőmű­vészeti műhely) 14- én 19.30-kor Szűrővizsgálat (K. und K. burleszk) 15- én 11,00-kor Grimm-mese (bábszín­ház) 18-án 19.30-kor Anschnitt (a színészmes­terségről) Kállay Ferenc Sir Laurence Olivierről (III. Richárd)

Next

/
Oldalképek
Tartalom