Ferencváros, 1996 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1996. január / 1. szám

Újévi beszélgetés a polgármesterrel 1996. JANUÁR A KERÜLET POLGÁRAINAK LAPJA VI. ÉVF. 1. SZÁM A kárcsak a magánélet, a közélet is megmérettetik évről évre. Szá­mot kell adni arról, mit sikerült megvalósítani, mire futotta erőből és pénzből, tudásból, emberségből. A pol­gármesterség - a másokért vállalt hiva­tás. Dr. Gegesy Ferencet másodszorra is megválasztották a kerület polgárai, s közben ismét eltelt egy esztendő.- ’95-ben az önkormányzat elsősor­ban politikai összetételében változott. Sok gondot okozott az új felállás?- Természetesen az elején, amikor olyan kérdések merültek fel, amelyek négyévente csak egyszer, időveszteséget jelentett. A bizottságok felállítása, sze­mélyi kérdések rendezése egy-két hóna­pot igénybe vett. De azóta folyamatosan dolgozunk, sőt a testület a legtöbb kér­désben egyhangú szavazatot hozott. Vi­ták természetesen vannak, de anélkül furcsa is lenne a testületi munka.- Mennyit szántak tavaly ilyenkor fejlesztésre, és mennyit sikerült abból jól elkölteni?- Négyszáztíz milliót terveztünk la­kásfelújításra, rehabilitációra. Ebből 360 milliót fordítottunk erre a célra, amely­nek túlnyomó része a Középső-Ferenc- városban valósult meg. A tervezettől va­ló eltérés egyik oka az, hogy az anyagi forrás egy része, amelyet a fővárosi ön- kormányzatnak kellett volna eljuttatnia, nem érkezett meg - talán a jövő évben megkapjuk -, és más bevételeink sem alakultak egészen úgy, ahogyan tervez­tük, valamint nagyon lecsökkent azok­nak az üres önkormányzati lakásoknak a száma, amelyekkel folyamatos hátteret lehetett volna biztosítani a felújításra szoruló épületek bontásához, kiürítésé­hez. A Ferenc tér 10-ben felépült egy új lakóépület 28 önkormányzati lakással, és elkészült a Liliom utcai óvoda is. A két létesítmény megvalósítása meghaladta a 200 millió forintot.- Melyek azok a területek, ahonnan kénytelen volt az önkormányzat támo­gatást elvonni az állandó forráscsökke­nések miatt?- Az iskoláktól a szociális hálózatig, a művelődési háztól a hivatalig - a teljes intézményhálózattól tehát - öt százalékos évközi támogatást kellett megvonni. Emellett nem tudjuk megoldani az intéz­mények energiaellátáshoz tervezett kom­penzációt sem, mert az országos költség- vetésből erre elkülönített összegből olyan nevetségesen keveset kapott az egész ke­rület, hogy abból lehetetlen lett volna megoldani. Elnapoltuk a Lobogó utcai uszoda tervét is, mert a költségek lénye­gesen magasabbak lettek volna, mint amennyit erre eredetileg terveztünk- Hogyan záródott a Haller piac sorsa?- Az ideiglenes piac építése befeje­ződött, és remélhetően a jövő évben meg is épül az új bevásárlóközpont.- Kellett-e csökkenteni a segélyekre szánt összeget?- Szerencsére nem, sőt a szociális ki­adások növekedtek az előző időszakhoz képest. A tervezett 150 milliós segélye­zési kiadásokkal szemben 230 milliót juttattunk el a rászorultaknak önkor­mányzati forrásból. (Folytatás a 2. oldalon) Boldog új évet kívánunk minden ferencvárosinak

Next

/
Oldalképek
Tartalom