Ferencváros, 1993 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1993. január / 1. szám

r Ferencváros -i 1993. január A KERÜLET POLGÁRAINAK LAPJA III.. évfolyam 1. szám Alapította az Önkormányzat ■üiiiaiiHiii A tartalomból :Xv V V.v Beszélő Beszélő "Kincseket kerestünk, arany fogakat találtunk” Az otthon melege Frakcióvélemények A muzsika háza lett a pártház mmmmmmmmmmmmmmm Kedves Olvasó! Lázas számolás kezdődött, kinek mit nyújt az ország 1993. évi költség- vetése. Természetesen az Önkormány­zat is szamot kell vessen lehetőségei­vel, mivel gazdálkodhat ebben az év­ben. Az első áttekintés eredménye bi­zony lesújtó: 1993-ban ugyanannyi pénzzel rendelkezünk, mint 1992-ben. Tehát miközben az árak 15 %-kal nőnek, ugyanannyi pénz jut az isko­lák villanyszámlájára, a pedagógus bérekre, szociális segélyekre, stb. mint 1992-ben, és ha valami 1992-ben el­maradt, akkor erre még kevésbé ke­rülhet sor 1993-ban. Lehetne az oko­kat boncolgatni - például az országos költségvetés különösen szükmarkúan bánt a nagyvárosokkal - de én úgy gondolom, nekünk nem ezzel, hanem a kivezető út keresésével kell foglal­koznunk. Mit tehetünk? Úgy gondo­lom, nem szabad súlyosbodó körül­ményeinkből arra következtetnünk, hogy semmi lehetőségünk nem ma­radt, minden területen visszavonulót kell fújnunk. Ez azzal lenne egyenér­tékű, hogy egyik célkitűzésünket sem tartottuk igazán fontosnak, a neheze­dő körülmények hatására minden ed­digi prioritást "átmenetileg " felfüg­gesztettünk. Gondolom, az oktatás vagy az egészségügy "átmeneti" hát- térbeszorításának "eredményességét" mindenki tapasztalhatta. Természetesen nem eshetünk az el­lenkező végletbe sem: majd évközben szerzünk korlátlan mértékben többlet- jövedelmet - például hipp-hopp, el­adunk néhány ingatlant - és minden a korábbi szinten folytatható. Nem, valahol a két szélsőség között kell lavíroznunk. . ., . . (folytatás a 2. oldalon) Elkészült a Nagyvásárcsarnok tetőszerkezete.

Next

/
Oldalképek
Tartalom