Ferencváros, 1986 (11. évfolyam, 1-4. szám)

1986. április / 1. szám

Egy sikeres vöröskeresztes alapszervezet ISMÉT ÁLLT A VÁSÁR! Térítők, kendők kancsók, babák és sapkák, könyvek és gyöngyök — s mindezzel még nem is teljes a választék. Ezek között a holmik között vá­logathattak néhány napig a Ráday utcában meg­rendezett jótékonycélú vásáron a látogatók. Ha nem is volt zsúfoltságig tele a terem, jöttek a vevők. És nem csak azért találtak ide könnyen, mert plakátok, szórólapok adták tudtukra a vásár helyét és idejét, hanem mert már megszokták, hogy öt éve minden esztendőben megrendezik ezt a vásárt. No meg azért is, mert jól ismerik ezt a helyet, hiszen a kerületi Vöröskereszt IX/1. szá­mú többszörösen kiváló alapszervezete a hét minden szerdáján ebben a helyiségben, a IX/1. pártkörzet termében várja tagjait. Van, aki csak éppen ezért jön el, hogy beszélgessen, másokaso- ros munka, a legközelebbi teendők elvégzésének megbeszéléséért gyűlnek össze. Zentai Lajos, az alapszervezet titkára nem tit­kolt örömmel figyeli a zsibongást. — Öt éve sikerül így néhány ezer forintot össze­gyűjtenünk, amelyből az év végi ünnepek előtt ajándékcsomagot vásárolunk kerületünk idős, egyedülálló, alacsonyjövedelmű nyugdíjasainak. Sok segítséget kapunk ehhez aktíváinktól, a párt- szervezettől, minden jószándékú embertől. Koppány Józsejné , .eladó" kedvesen invitálja az asztalhoz az érdeklődőket. Sorra mutatja mit ajánl, miből lehet választani. Tőle tudjuk meg, azokat az anyagokat, amelyeket a tagság hímzett, díszített és varrt, a pártalapszervezet adta az idén. Domokos Belőné tavaly ment nyugdíjba, ez az első vásár, amelyről tudomást szerzett. — A postaládámban találtam egy bedobott hir­detést — mondja — gondoltam, eljövök, körbené­zek. Bárcsak máskor is lenne ilyen vásár! Komolyan mondja mindezt, bizonyítékként hat pulóvert, blúzt, szoknyát és az unokáknak vett díszdobozt mutat. Olcsón jutott hozzá, az sem lényegtelen, hogy mások sorsán is segített a kia­dott forintokkal. Az első asztalnál alig egy óra leforgása alatt többszáz forint gyűlt már össze. Az asztal mögött álló Kovács Zoltánná aktivista véradóból lett vö­röskeresztes tag. Az otthoni teendők, a munkahe­lyi feladatok és gyermeke iskolájában vállalt tár­sadalmi munkája mellett is szívesen vette ezt a megbízatást, mert tudja, másokon segít vele. A vásárt rendező alapszervezet az idén eléri a hétszázas taglétszámot, s ezzel alighanem a fővá­ros legnépesebb vöröskeresztes alapszervezete lesz. Hogyan sikerült ez? A titkár szerint ismerni kell az embereket, nem árt, ha megfelelő a szerve­zőkészség sem és aztán menni, menni kell, járni a házakat, a lakásokat. Mert az eddigi tapasztala­tok is azt bizonyítják, ridegnek kikiáltott vilá­gunkban nagyon is sok olyan ember van, akiben ott lapul a segítő szándék, a jóindulat, csak hasz­nosítani kell. Nekik eddig kiválóan sikerült. Sok a kerületben az idős, egyedülálló, támoga­tásra szoruló lakó. Jól esik nekik a segítség, a törő­dés, a velük való foglalkozás. Az alapszervezet ezt tekinti legfőbb feladatának. Van olyan 85 éves ak­tivistájuk, aki ma sem mond le arról, hogy önma­gajárja sorra társait és segítsen, amiben tud. He­tente egyszer fogadónapot is tart a házban és nemcsak azok kopogtathatnak be hozzá, akik vö­röskeresztes tagok. Ami az aktivisták munkáját il­leti, minden évben többen részesülnek elismerés­ben és a vezetőségtől megérdemelt munkájuk után elismerő levelet is kapnak. Sokan mondják, talán ez esik a legjobban, mert érzik, gondoltak rájuk. A munkába való bevonás, a feladatadás egyébként sok idős embernek szinte az újjászületést jelenti. Kapott már a vezetőség olyan meleghangú levelet is, amelyben a család mondott köszönetét azért, hogy a nagymamát „aktivizálták”, mert azóta nem csak kedélyállapota változott meg, hanem szinte lelkiekben is kicserélődött. De mit is tett ezért ez az alapszervezet, hogy többször kiérdemelte a kiváló elismerést? Nyu­godtan mondhatjuk, sokat. Dolgoznak a kerület tisztasági helyzetének felmérésében, szervezik a nemzetközi segélyakciók gyűjtéseit, látogatják a betegeket — otthon és a kórházban is —, felkere­sik a rokkantakat, mozgásképteleneket. Ha meg­oldásra várvalami.jelzika tanács szociálpol itikai csoportjának, amely a segélyt adja. Ehhez kör­nyezettanulmányt is ők végeznek. Jó a kapcsola­tuk az öregek napközi otthonával, több lakót jut­tattak az itt kapható ebédhez. Ha a családi élettel, a gyermekkel van gond, a tanács családvédelmi csoportjához visz az útjuk, hogy elmondják hol, milyen segítségre van szükség. Rendezvényeiken — túl a rendszeresen megtar­tott taggyűléseken, vezetőségi üléseken, valamint az aktivaértekezleteken — mindig megemlékez­nek az idősek napjáról, a nők napjáról, sőt rendez­tek már kiállítást is. Segítettek a tavalyi választáso­kon, a pártkörzet helyiségében pedig rendsze­resen előadásokat szerveznek. Járt itt már a mentő főorvosa, hogy at időskorúak sajátos egészségü­gyi gondjairól szóljon és szívesen eljönnek mások is, mert mindig tele a terem. A mostani vásár anyagát is részben a tagságtól gyűjtötték össze. A korábbi évekhez hasonlóan kérték őket, nézzenek körbe otthon, hozzák el, amire már úgy érzik nincs szükség. Az egyik asz­talon vázák, dísztárgyak, napernyők, apró csecse­becsék. Ezekből is összejön néhány forint. Tamási Ilona éppen térítőkét néz. — Nem is tudom, hány éve vagyok jómagam is tagja a Vöröskeresztnek. A mai rendezvényre egyébként a szomszédasszonyom hívta fel a fi­gyelmemet. Én úgy vagyok vele, hogy segítek, ahol tudok, mert jó olyan emberek között lenni, akik tele vannak ezzel a szándékkal. Aztán annak ellenére, hogy én fiatal vagyok, talán egyszer ne­kem is jól esik majd néhány kedves szó, cseppnyi figyelmesség. Békési István Boros Jenő felvétele FERENCVÁROS 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom