Ferencváros, 1968 (1. szám)

1968. november / Lakóbizottsági szám

2 Hazánk és legszűkebb pátriánk mind jobb megismerése és szeretető a szocialista rendsze­rünk lényegéből fakad. A bon és a honnak őszinte szeretete a haza minden bü fiát elkíséri a bölcsőtől a sirig. Az első kiejtett édes magyar szó, az első megformált betű, a mind megannyi gyermekélmény a jó munka ize és izgalma, a másokért való tett, a felnőtt élet gondjai és örömei, az utódokért való gondoskodás vágya és annak kiteljesedése, mind-mind része annak, ami ben­nünket hazánkkal és hazánk szeretetével egybeköt. Mindennapjaink megszokott jelensége az a gyűjtő és rendezgető szenvedély, amellyel fia­talok és öregek, ifjak és veteránok keresgetik, rendszerezik a szülő és lakhelyre, vala­mint korábbi tettekre vonatkozó újabb és újabb adatokat, élményeket és emlékeket, hogy azokat feldolgozva, ismeretközlés formájában, Írásos dokumentumok alakjában megőrizzék, továbbadják, hogy azok fennmaradjanak a majdani büszke utókornak. Ezekben a hónapokban felgyorsult, szélesebb kereteket öltött ez a gyűjtő, válogató és rendszerező munka annak kapcsán, hogy Budapest Főváros Tanácsa és a Magyar Televízió - fővárosunk felszabadulásának 25. évfordulója tiszteletére - sakkjátékkal kombinált televíziós " Budapest vetélkedő"-t rendez ez év decemberétől 1970 tavaszáig, folyamatos adásokban. Az első vetélkedőre - a Belváros és a Vár- kerület között- december 13-án, a másodikra, amelyen FERENCVÁROS CSEEELLEL vetélkedik december 27-én, 20 óra 20 perckor kerül sor. A vetélkedő három helyről, a résztvevő kerületek egy-egy művelődési intézményéből és a TV egyik stúdiójából történik. A Ferencváros színeit LENGYEL IEVENTE nemzetközi nagymester, Csepelt pedig HAJTUN JÓZSEF sakkmester képviseli. A ferencvárosi közvetítés a Dési Hüber István művelődési otthonból /IX.,Toronyház u 17/b/ a csepelieké pedig a Radnóti István művelődési otthonból /XXI.,Vénusz u.2/ történik majd. Megtisztel és kötelez bennünket az a tudat, hogy a Dési Huber István és Radnóti Miklós nemcsak kortársak, hanem közös célért harcoló jóbarátok is voltak. Közös ügyért dolgozunk mi is a csepeliekkel, amikor az az őszinte törekvés vezet bennün­ket, - a vetélkedő valamennyi részesét- hogy az ország lakossága törekvéseink nyomán kerületeinket minél jobban megismerhesse. A vetélkedőn feltett kérdésekre - melyek az adott kerület történetére, munkásmozgalmára, műemlékeire, művészetére, irodalmára, iparára, üzemeire, intézményeire, sportjára vonat­koznak,- a felkért résztvevőkön kívül bárki válaszolhat a helyszínen jelenlévők közül, sőt a játékot segíthetik az otthoni tv nézők is úgy, hogy a képernyőn feladott kérdések­re telefonon adnak választ. Gondoljuk, hogy kerületünk lakói közül sokan segitik majd a telefon igénybevételével is a két kerület nemes versengését. loíiulfunk szépen beszélni, előadni A IX.,kér. Tanács VB Művelődési Otthonainké Igazgatósága BERZSENYI STÚDIÓ néven -vezető beosztásuaknak, továbbá mindazok részére, akik munkakörüknél, vagy megbízatásuknál fogva előadásokat tartanak és szeretnének a szép magyar beszéddel es előadásmóddal megismer­kedni,- tanfolyamot hirdet 1969 január-május között. Az előadásokat kéthetenként 2-2- órás foglalkozással tartják az alábbiak szerint* Január lo. Január 24. Február 7. HOGYAN SZÜLETIK A HANG? Április 1: ÍGY BESZÉLTEK HAJDANÁN. Előadó:Dr.Turchányi Ágota Előadó: Kerényi Ferenc a Berzsenyiy­nyelvész. A HANGTÓL A BESZÉDIG.... ÚRRÁ IESZÜNK A BESZÉDHIBÁKON! stúdió titkára Április 18: A LEKÜZDHETŐ LÁMPALÁZ, BARÁTUNK A GESZTUS. Előadó:Vacha Imre a Nyelvtudományi Május 2: Intézet munkatársa. OLVASSAM? VAGY KÍVÜLRŐL MONDJAM? Február 21. SZÓLNOM KELL! Május 16: SZOKATLAN HELYZETEKBEN... Március 7. BESZÉDET ÍRUNK I. Előadó* Varga Géza a Magyar Rádió ren­Március 19. BESZÉDET ÍRUNK II. dezője, Jászai dijas. Előadó: Kanizsai Nagy Antal tan- ,,, ,n ,-, nt1 könyviró Tandi.i nincs, beiratkozási dij: 100.- Ft. Beiratkozás a Kosztolányi Dezső Művelődési Otthonban / IX., 'Török Pál u.3./ december 1-15 között hétfő és vasárnap kivételével délelőtt lo-12 és este 5-7 óra között. ______ I OJQMHET h Mioafflsm televíziós vetélkedő a budapesti kerületek KÖZÖTT .

Next

/
Oldalképek
Tartalom