Kelet Magyarország, 2017. november (74. évfolyam, 255-279. szám)

2017-11-22 / 272. szám

2017. NOVEMBER 22., SZERDA KELET ■ Ady-est Torma Mária Ady Endre születésének száznegyve­nedik évfordulója alkalmá­ból adta elő a költő műveit a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban kedden, fotó: janics attila Kelet-kvíz A község 1950-ben Gulácsról vált le, 1965-ig önálló volt, ekkor ismét Gutácshoz, 1973-ban Tarpa község­hez csatolták, 1991-től újra önálló közigazgatású lett. a) Kisnamény b) Tivadar c) Sonkád d) Komoró A helyes választ lapunk mai számában rejtettük el. Hírek, fotósorozatok, extra esti kiadása Digitális Kelet oldalán. KELE1 Q) kelet.hu Élve megúszták a „gázfürdőt” A vegyszertárolóban tévedésből két, egy­mással reakcióba lépő vegyszert öntött össze az alkalmazott. nyíregyháza. Mentő- és tűz­oltóautók fékeztek le kedden délelőtt a Nyíregyházi Egye­tem egyik épülete előtt, aho­vá komoly vészhelyzet miatt riasztották a segítőket. A hi­vatásos lánglovagokat ezút­tal nem a perzselő tűz, « hanem a A kimenekítést végző tűzoltók a legnagyobb gondossággal jártak el, s folyamatosan tartották egymással a kapcsolatot mérgező gáz állította kihívás elé. A délelőtti órákban ugyanis a Sóstói úti felsőoktatási in­tézmény uszodáját kiszolgáló vegyszertárolóban vegyszer­átfejtést végeztek. A folyamat során a beszállító cég hely­színen tartózkodó, átfejtést végző alkalmazottja észlelte, hogy két, egymással reakció­ba lépő, az uszoda vízkezelé­séhez használt vegyszert ön­tött össze tévedésből, aminek következtében klórgáz kép­ződött. A hibát észlelve vízzel hígította azt, de így sem sike­rült elkerülni a bajt. Minden beteget megfigyeltek- Látva a történéseket, s ész­lelve a hibát, értesítették a katasztrófavédelmet. Az egyetem munkatársai termé­szetesen még a kiérkezésük előtt, haladéktalanul meg­kezdték az uszodában tartóz­kodók kimenekítését, akik közül többen már köhögtek, erős, szúrós szagot éreztek, fulladásra panaszkodtak - tájékoztatta lapunkat Béres Tamás. - A szakhatóságok a Nyíregyházi Egyetemmel együttműködve megkezdték az eset kivizsgálását. Infor­mációink szerint hat köny- nyebb sérültet láttak el a megyei kórházban, közülük négyen már kedden délután hazamehettek - tette hozzá a Nyíregyházi Egyetem pr-refe- rense.- Kilenc, az uszodában tar­tózkodó személy került be fulladásos, köhögéses tüne­tekkel a Jósa András Okta­tókórház Sürgősségi Beteg­ellátó Centrumába kedden - tájékoztatott Vitkai Éva, a megyei kórházak és egyetemi oktatókórház sajtófőnöke. A betegek közül hárman közepesen súlyos, hatan enyhébb klórgáz-mérgezést Kilencen kerültek be a sürgősségire kedden fulladásos, köhögé­ses tünetekkel. VITKAI ÉVA szenvedtek. Pár órás meg­figyelésre minden hallgató bent maradt az osztályon, az enyhébb mérgezettek tegnap már elhagyhatták a kórházat. A súlyosabb mérgezettek az állapotuktól függően mehet­nek majd haza. Mint ismeretes, a klórgáz az orr, száj, kötőhártya és lég­utak nyálkahártyáit erősen izgató gáz. Az irritáló hatás oka, hogy a nyálkahártyák nedves felszínén maró hatású sósavat képez, ezért a tüdőbe kerülve tüdőödémát okozhat, ennek kialakulásának esélyét csökkentheti a kezelés során kapott szteroid. KM Hamar kiderült: nem gyakorlatozni, életeket menteni érkeztek a mentők és a tűzoltók kedden az egyetemre FOTÓK: PUSZTAI SÁNDOR / \\ .Fv< > Ű 3&L,* J f A . * ­4 ■ 'r í- T Az idén is kapnak segítséget a kistelepüléseken élő rászorulók Folyamatosan dolgoznak az erdészetek fotó: pusztai Sándor Megyénkből több mint 677 millió forintot nyer­tek a Belügyminisztéri­um pályázatán. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG. A Belügyminisztérium idei szo- ciálistűzifa-pályázatára vala­mivel kevesebb igény érkezett mint tavaly: összesen 2255 önkormányzat pályázott, az igényelt támogatás pedig 6,1 milliárd forint volt. A támogatásra ötezer la­kosúnál kisebb települések pályázhattak. Az elbírálásnál előnyben részesítették azokat, amelyek 25 köbméternél ke­vesebbet igényeltek, az ennél nagyobb igényeknél a lakos­ságszámot és a költségveté­si lehetőségeket figyelembe véve arányosítottak, de min­Tárolás szem­pontjából is praktikusabb a barna kőszén. OROSZ MIHÁLY den pályázó kapott pénzt. A hátrányos helyzetű térségek­ben lévő önkormányzatoknak nem kell önrészt fizetniük, a többinek pedig köbméteren­ként ezer forint plusz áfa ön­részt kell biztosítaniuk - szá­molt be a részletekről az MTI.- A Nyírerdő Zrt. az elmúlt években az állami erdőgaz­daságok közül a legnagyobb mennyiségben szolgált ki szo­ciális tűzifát, mintegy 30 ezer köbmétert évente. Az idei igé­nyek ezt jelentősen meghalad­ják: Szabolcs-Szatmár-Beregés Hajdú-Bihar megyében eddig 182 önkormányzat összesen több mint 36 500 köbméter tüzelőt igényelt társaságunk­tól. A tapasztalatok szerint ez a mennyiség még tovább nö­vekedhet. Az elmúlt években teljes körűen kiszolgáltuk az önkormányzatokat, ezt most is kiemelt feladatunknak te­kintjük. Arra törekszünk, hogy a program végéig minden igénylő megkapja a tűzifát, de ehhez szükség lesz a jövő évi termelésekre is. Jelenleg minden erdészetünk folya­matosan termel. Társaságunk működési területén egyébként továbbra is az akác tűzifa iránt a legnagyobb a kereslet - tá­jékoztatta lapunkat Vereb Ist­ván, a társaság kommunikáci­ós munkatársa. Hatszáz család igényei Kótaj az idén több mint 3 millió forintot nyert szociális tűzifá­ra - tudtuk meg Orosz Mihály polgármestertől -, de mivel időben jelezték, hogy ebben az évben problémák lesznek a fa­ellátással, azt is kezdeményez­ték, hogy tűzifa helyett inkább szenet oszthassanak.- Jóféle barna kőszenet sze­retnénk beszerezni, s ahogyan az elmúlt évben is tettük, több helyről kértünk árajánlatot, hogy a legtöbbet kaphassuk a pénzünkért. Az előző évek mintájára ebben az esztendő­ben is kipótolja Kótaj képvise­lő-testülete ezt a keretet nagy­jából 2,5-3 millió forinttal, s így már 600 család igényét bizo­nyosan ki tudjuk elégíteni. Az előkészítéshez, a dokumen­táláshoz és az igények felmé­réséhez azért időre van szük­ségünk, s a testület december 31-ét határozta meg az igények benyújtásának határidejéül. A döntés után január elején már eljuthat mindenkihez a tüzelő, amit az önkormányzat telephelyén tárolunk. Azért is praktikusabb a szén, mert zsákokban kimérve a tárolása is könnyebb, ezt már a múlt esztendőben is megtapasz­taltuk, mivel az önerőből már 2016-ban is szenet vásároltunk a kétharmadnyi tűzifa mellé - adta tudtul Kótaj első embere. A két ünnep között Az 1100 lakosú Rétközberen- csen az idén l millió 800 ezer forintot nyertek el szociális célú tüzelőanyag megvá­sárlására. Mint azt a község vezetőjétől megtudtuk, ebből a pénzből 475 mázsa barna kőszenet vásárolnak a közel­jövőben, mégpedig a miskolci Örmosszén Kft.-től. A szenet az egyéni kérelmek elbírálása után, rászorultsági alapon, az egy főre jutó jövedelem figye­lembevételével osztják majd ki.- A további részletekről csak a csütörtöki testületi ülésen születhet döntés. Sok nálunk a hátrányos helyzetű, rászoruló család - mondta el lapunk megkeresésére Zborai Tiborné, Rétközberencs pol­gármestere, aki hozzátette: tavaly 382 mázsa barnaszén megvásárlására futotta a pá­lyázati pénzből, akkor 160 család kapott szenet. Most ennél jobb a helyzet, így a két ünnep közt várhatóan az előző évinél még több család részesülhet tüzelőanyagban. KM Sok nálunk a hátrányos helyzetű, rászoruló család. ZBORAI TIBORNÉ A szociális tüzelőanyag-pályázaton nyertes Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések Település Ajak Összeg 4605 020 Encsencs 6153150 Kálmánháza 2 649 220 Méhtelek 3 004820 Nyírmihálydi 4724400 Rohod 5962 650 Tiszakóród 3581400 Eperjeske 4053840 Kántorjánosi 8 572 500 Mérk 3470910 Nyírpilis 5 448 300 Rozsály 2 343150 Tiszamogyorós 1535430 Anarcs 3200400 Érpatak 2 362200 Kik 3356610 Mezőladány 3 810 000 Nyírtass 2 047875 Sényő 3184 525 Tisza nagyfalu 2895600 Apagy 5494 020 Fábiánháza 3604260 Kékese 5181600 Milota 3619500 Nyírtét 3714750 Sonkád 3538220 Tiszarád 1196340 Aranyosapáti 4888230 Fülesd 1155700 Kérsemjén 960120 Nábrád 1813 560 Nyírtura 2240280 Szabolcs 1102 360 Tiszaszentmárton 2682240 Baktalórántháza 16 040100 Fütpösdaróc 551180 Kisar 4729480 Nagyar 3 067 050 Nyírvasvári 8 572500 Szabolcsbáka 3752850 Tiszatelek 3 695700 Balsa 2 057 400 Gacsály 2 019 300 Kishódos 419100 Nagycserkesz 4 000 500 Ófehértó 7 543 800 Szabolcsveresmart 2 209 800 Tiszavid 3638 550 Barabás 2171700 Garbolc 1009650 Kisléta 3810 000 Nagydobos 3006090 Olcsvaapáti 971550 Szamosangyalos ; 2019 300 Tisztaberek 1657 350 Bátorliget 1635760 Gávavencsellő 3 802 380 Kisnamény 1123950 Nagyhódos 782320 Úpályi 7048500 Szamosbecs 906780 Tivadar 742950 Benk 891540 Gáberjén 1049020 Kispalád 3 028 950 Nagyszekeres 1371600 Ököritófülpös 7 677150 Szamoskér 793750 Tornyospátca 7787640 Beregdaróc 3 009 900 Gégény­2 621280 Kisvarsány 1402 080 Nagyvarsány 1276350 Omboly 922 020 Szamossályi 2 514600 Tunyogmatolcs 7200900 Beregsurány 2 098 040 Gelénes 1955800 Kisszekeres 2 571750 Napkor 4978 400 Őr 2758 440 Szamostatárfalva 1409700 Túristvándi 4782 820 Berkesz 2844800 Gemzse 3790 950 Kocsord 3581400 Nemesborzova 533400 Panyola 1866900 Szamosújlak 641350 Túrricse 4362450 Besenyőd 3 695 700 Geszteréd 5943600 Komlódtótfalu 782320 Nyírbéltek 8 820150 Pap 3 662 680 Szamosszeg 3787140 Tuzsér 5623 560 Beszterec 2225 040 Gulács 3371850 Komoró 1645920 Nyírbogát 6258 560 Papos 1428750 Szatmárcseke 8 877300 Tyúkod 7219950 Biri 2933700 Győröcske 358 775 Kótaj 3173730 Nyírbogdány 1511300 Paszab 6172 2 00 Székely 2209800 Üjdombrád 733425 Botpalád 2 667 000 Gyűrtelek 4076700 Kölese 3253740 Nyírcsaholy 3 648710 Pátroha 2827020 Szorgalmatos 869 950 Újkenéz 2971800 Bököny 9 048750 Gyulaháza 5772150 Kömörő 2228 850 Nyírcsászári 2400300 Pátyod 1209 040 Tákos 1120140 Ura 2781300 Búj 4091940 Gyügye 711200 Laskod 3048000 Nyírderzs 1924050 Penészlek 1847850 Tarpa 4 629150 Uszka 1813560 Cégénydányád 654050 Gyüre 3619 500 Levelek 6915150 Nyírgelse 1973 580 Penyige 1790700 Terem 2 552700 Vaja _____ 6 541770 Csaholc 4000500 Hermánszeg 755 650 Lónya 1790700 Nyírgyulai 4152 900 Petneháza 5562600 Tiborszállás 2 809240 Vállai 1884680 Csaroda 1706 880 Hetefejércse 1638300 Lövőpetri 1511300 Nyíribrony 3600450 Piricse 5162550 Tiszaadony 3 538220 Vámosatya 2 400 300 Császló 1485900 Hód ász 10 668 000 Magosliget 1404620 Nyírjákó 3271520 Pócspetri 4610100 Tiszabecs 2 800 350 Vámosoroszi 3 342640 Csegöld 2 247 900 llk 6134100 Magy 2362200 Nyírkárász 3 897630 Porcsalma 8191500 Tiszabercel 6172200 Vasmegyer 3 829 050 Csengersima 2667000 Jánd 2152 650 Mánd 1447800 Nyírkáta 3 033 395 Pusztadobos 2378 075 Tiszabezdéd 3 082 290 Záhony 4800600 Csengerújfalu 3390900 Jánkmajtis 4286250 Mándok 4693920 Nyírkércs 2 098 040 Rakamaz 8143240 Tiszacsécse 1760220 Zajta 1973 580 Damó 666750 Jármi 2418 080 Máriapócs 4 598 670 Nyírlövő 2 247 9 00 Ramocsaháza 4514850 Tiszadob 6 572250 Zsarolyán 1866900 Demecser 12 001500 Jéke 800100 Márokpapi 1564640 Nyírlugos 5 920 740 Rápolt 990 600 Tiszakanyár 4591050 Zsurk 1676 400 Dögé 0 0 3817620 Kállósemjén 6 896100 P Mátyus 1257 300 Nyírmeggyes bA 3 467100 Rétközberencs 1809750 Tiszakerecseny 4514 850 ■4 összesen 677318 940

Next

/
Oldalképek
Tartalom