Kelet-Magyarország, 2017. május (74. évfolyam, 100-125. szám)

2017-05-27 / 122. szám

2017. MÁJUS 27., SZOMBAT REUT Innen-onnan 7 *> Falfestmények az udvaron Rendhagyó gyermeknapi majálist tartottak pénteken a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban: az Utak, szívek, példaképek tehetséggondozó program zárógá­lája után az 500 éves reformáció jegyében falfestményeket készítettek az osztályok. Hasadtak és dőltek a fák nyíregyháza. Egy ház tetejére borult és egy távközlési veze­tékre hasadt egy nagy méretű fa csütörtökön Nyíregyházán, a Honvéd utcában. Az áram- szolgáltató az épületet áram- talanította, a tűzoltók pedig eltávolították a kettéhasadt fát. A megye több pontján az úttestre borult fák eltávolí­tásához kérték csütörtökön napközben a tűzoltók segít­ségét. Beregsurány és Tarpa között két helyen, míg Fe­hérgyarmaton, a Damjanich utcában két fenyő veszélyez­tette a gyalogosforgalmat, amelyet a helyi tűzoltók távo­lítottak el. Személyi sérülés egyik esetben sem történt - közölte Dóka Imre, a kataszt­rófavédelem megyei szóvivő­je. KM Kvízmegfejtés Fekvésének köszönhetően jelentős településsé vált, több esetben me­gyegyűlést is tartottak a község­ben, többek között itt választották ki Nyíregyházát Szabolcs vármegye székhelyének. b) Apagy Tűzoltó lehetsz a gyermeknapon nyíregyháza. Május utolsó va­sárnapja a katasztrófavédelmi igazgatóságnál a gyerekekről szól, így az idén is megnyílnak a tűzoltószertárak kapui 28- án. Ezúttal a megye 22 pontján várják a tűzoltók a gyerme­keket, szüleiket délelőtt 10 órától. A hivatásos tűzoltó-pa­rancsnokságok mellett önkor­mányzati tűzoltóságok és ön­kéntes tűzoltó-egyesületek is fogadják a tűzoltók munkája iránt érdeklődőket. km Idősként is biztonságban élni Bűnmegelőzési program indult annak érdekében, hogy az idős emberek ne váljanak áldozattá. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG. Éljenek és érezzék magukat biztonságban - foglalta össze egyetlen mondatban dr. Ko­vács Attila rendőr alezredes annak az egyedülálló kez­deményezésnek a lényegét, amely a napokban kezdődött el hat megyében, köztük Sza- bolcs-Szatmár-Beregben is. A „Pusztán hatan - hat me­gye rendőrségi összefogása az alföldi időskorúak bizton­ságáért” címmel indított pre­venciós program persze ettől sokkal többről szól: célja, hogy a megyénkben található 25 legkisebb lélekszámú te­lepülésen élő emberekhez is eljussanak azok az informáci­ók, amelyek hozzájárulnak az ott élők szubjektív közbizton­ságérzetének javításához és önvédelmi képességük erősí­téséhez. Kiderült: a kezdemé­nyezés nem új keletű, hiszen kezdetben három, majd négy megye fogott össze, mára már ez az összefogás hatmegyésre bővült.- A településeken informá­ciós pontot hozunk létre, ahol egy életnagyságú, Rendőr Rudi névre keresztelt maket­tet helyezünk ki, amelynek zsebeiben hasznos, bűnmeg­előzési tanácsokat tartalma­zó szóróanyagok és egyéb kiadványok lesznek - avatott a részletekbe a pénteki sajtó- tájékoztatón a megyei rend­őr-főkapitányság bűnmegelő­zési osztályának vezetője. Fórumok, képzések- Az információs pontokat könnyen elérhető helyeken, ahol az idős emberek gyakran megfordulnak, jelöljük ki, de kollégáimmal közösségi fóru­mokon közvetlenül is megszó­lítjuk őket - hangsúlyozta dr. Kovács Attila. A „kortárs segí­tők” képzésének célja, hogy az időskorúak képesek legyenek a megszerzett és elsajátított ismereteik felhasználásával pozitív hatást gyakorolni kor­társaikra, prevenciós tudásu­kat hitelesen és hatékonyan továbbítsák - említette a prog­ram egy másik fontos elemét az alezredes. Hozzátette: a résztvevők megismerhetik majd a megyében, szűkebb A biztonság- érzetet és az önvédelmi ké­pességet is szeretnénk erősíteni. DR. KOVÁCS ATTILA Huszonöt településünk A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén található 25 legkisebb lakónépességgel rendelkező település, ahol információs pont lesz: Kishódos, Nemesborzova, Nagyhódos, Komlódtótfalu, Győröcske, Rá- polt, Garbolc, Darnó, Tivadar, Tiszacsécse, Hermánszeg, Gyügye, Mátyus, Mánd, Kérsemjén, Hetefejércse, Olcsvaapáti, Szamostatárfalva, Kisnamény, Magosliget, Fülpösdaróc, Tákos, Szamosújlak, Császló és Zsarolyán. lakókörnyezetükben el­követett bűncselekmé­nyek jellemzőit, különös tekintettel az idősek sérel­mére elkövetett jogsértő sekre. Tájékoztatást kapnak' az őket veszélyeztető cselekmények meg­előzésének le­hetőségeiről, s bővíthetik is­mereteiket az áldo­k ö zepén záruló program­ban meg­jelenik a „Pusztá- zó Hírmondó című kiadvány, a szakemberek rádi­óban is elmondják a bűnmegelőzési javaslataikat és köz­lekedésbiztonságra is felhívják a figyel­met. A következő hetekben a megye lakosai több helyen is találkozhatnak a rendőrség azon munkatársaival, akik a „Pusztán hatan” program keretében közö­sen tesznek az idősek és a kül­területen élők biztonságáért. KM-BM ■ Szent László törvényei A Magyar Jogász Egylet megyei szervezete a Szent László Év alkalmából Sza­bolcs községben rendezett ünnepséget, melyen részt vett dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke is. FOTÓK: RACSKÓ TIBOR Bordát tört és gyújtogatott Letartóztatták a férfit, aki felgyújtotta volt élettársa házát. Mátészalka. Önbíráskodás bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt in­dult eljárásban a Mátészalkai Járásbíróság nyomozási bí­rája nem jogerős végzésében elrendelte Sz. D. előzetes le­tartóztatását, aki több bűn- cselekményt követett el volt élettársa sérelmére.- Tavaly decemberben a férfi felkereste volt élettársát, majd szóváltást követően a mell­kasára térdepelve eltörte a nő bordáját. Sz. D. január 9-én bemászott a sértett nyitott la­kásába és a nála lévő gyufával szándékosan felgyújtotta az ágyat, ahonnan a tűz átter­jedt az épületre, és leégett. A kár több mint 1,5 millió forint volt. Május 22-én a gyanúsított újból elment a nő lakásához, ahol pénzt követelt tőle, de az elutasította kérését, ezért a gyanúsított ököllel többször megütötte - tájékoztatott dr. Torna Attila, a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője. Tamás István és Volkó Ilona! Kékese Ma 50 éve, hogy házasságot kötöttetek, ezen alkalomból kíván fiatok, menyetek és unokátok nagyon sok boldogságot, hosszú életet és jó egészséget. bruttó: 4400 NYÍREGYHÁZA 4600 KISVARDA LÁSZLÓ U. 17. ÁRPÁD U. 99. TEL : 42 400-747 TEL : 45 406-382 A INIYÍRTÁVHŐ Kft. pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére: NYÍRTÁVHŐ BEHAJTÁSI ELŐADÓ Munkakör rendeltetése: • lakossági kintlévőség behajtása Fő tevékenységek: • A fogyasztói hátralékok nyilvántartása, behajtása. • A behajtási stratégiában meghatározott intézkedések végrehajtása, kapcsolattartás az ügyfelekkel, adósságren­dezési megállapodások előkészítése, a behajtás felügyelete, koordináció és kapcsolattartás a behajtásban közreműködő szervekkel, szervezetekkel. • Fizetési felszólító levél küldése. • Fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem benyújtása. • Végrehajtási eljárás kezdeményezése. . MOKK feladatok ügyintézése. Elvárások: • Középfokú szakirányú végzettség (gazdasági/pénzügyi/számviteli). Végrehajtás, felszámolás területén szerzett szakmai ismere­tek előnyt jelentenek. Felhasználó szintű számítógépes ismeretek. Pontosság, precizitás. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet a nyirtavho@nyirtavho.hu e-mail-címen vagy postai úton a 4400 Nyíregyháza, Népkert utca 12. címen. A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. június 9. FOTÓ: INTERNET A tiszadadai strand Papírhajókat ringatnak majd a Tisza hullámai tiszadada. Gyermeknapot rendez Tiszadada önkormány­zata május 27-én 9 órától a Ti- sza-parton. Lesz rendvédelmi szektor, hagyományőrző utca, ügyességi park. A helyi önkén­tes tűzoltó-egyesület standjá­nál lesz célba lövés dugattyús masinával, a polgárőr-egye­sület kérdezz-felelekre várja a gyerekeket, míg a bűnmeg­előzési standnál a rendőrségi járőrautóba be is lehet majd ülni. Mindezek mellett a női kézimunkaszakkör asztalánál papírhajó-készítés lesz, a Da­dái Magor Vadász és Termé­szetvédő Egyesületnél vadtró- fea-felismerésről adhatnak számot a fiatalok. A Súlyom Horgászegyesület tréfás halfogást ígér az érdek­lődőknek. Lehetőség nyílik gyöngyfűzésre és kukorica- csuhéból tiszavirág-készítés­re, valamint ügyességi játékok kipróbálására is. A részt vevő gyermekek között a tombo­lán horgászfelszereléseket és egyéb ajándékokat is kisorsol­nak. Délben ezer kis papírhajót bocsájtanak vízre felnőtt se­gítők közreműködésével, és óriás méretű betűkből kirakják a Tiszadada szót a parton több ezer papirhajót felhasználva. A szervezők kérik, hogy a fo­lyó közelsége és a partszéli iszap miatt a gyermekek szülői felügyelettel vegyenek részt a rendezvényen - tájékoztatta lapunkat Kovács Géza közmű­velődés-szervező. KM HIRDETÉSEK | YOLJR SENSES J MUNKAVÉDELMI SZEMÜVEGEK AKÁR HÉTKÖZNAPOKRA IS!

Next

/
Oldalképek
Tartalom