Kelet-Magyarország, 2016. november (73. évfolyam, 257-281. szám)

2016-11-02 / 257. szám

2016. NOVEMBER 2., SZERDA »i üt « ^ tu till __ r~"~ Hazai tájakon 5 KELET Szívpárnát is varrnak, környezetet is védenek máriapócs. Jelentős tagsága van Máriapócson a Vigyáz­zunk Egymásra Egyesület­nek. A civil szervezet tagjai sokat segítenek a Jósa András Oktatókórháznak szívpárna készítésével, ruhagyűjtéssel. (A szívpárna szív alakú párna, amelyet ma már a világ szá­mos országában önkéntesek varrnak és ajándékoznak az emlőrákkal műtött pácien­seknek). Az egyesület programjában szerepel a parlagfűirtás is. A tiszta udvarokat, kerteket ju­talmazzák virágpalántákkal, „parlagfűmentes” emblé­mával. Advent időszakában, karácsonykor a város két idő­sek otthonának lakóit meg­ajándékozzák a tagok által j készített mézeskaláccsal. Jó kapcsolatot ápolnak a Béres Alapítvánnyal. A tagok a na­pokban Egerbe kirándultak, ahol megismerkedtek a tör­ténelmi város nevezetessé­geivel Balázs Csabáné elnök szervezésében. km A kirándulás egyik pillanata fotó: kerecseny Erzsébet November: Szent András hava November az év tizenegyedik hónapja a Gergely-naptárban, és 30 napos. Neve a latin novem szóból származik melynek jelentése kilenc, mivel eredetileg az év ki­lencedik hónapja volt a római naptárban, mielőtt a január és február hónapokat hozzáadták az évhez. A18. századi nyelvújítók a novembernek a gémberes szót javasolták. A népi kalendárium Szent András havának nevezi. A november szóval egyértelműsitik az N betűt a NATO fonetikus ábécéjében. _________ November l.:Mindenszentek napja. Algéria: A Forradalom évfordulója. Szlovénia: az emlékezés napja. Antigua és Barbuda függet­lenségének napja._________________________ November 2.:Halottak napja. Panamai Köz­társaság: A függetlenség kikiáltásának napja. November 3ÜX Magyar Tudomány napja (1825-ben ezen a napon ajánlotta fel egyéves jövedelmét Széchenyi István gróf a Magyar Tudós Társaság létesítésére.) Dominikai Köztársaság: Függetlenség és felfedezés napja. Moldova nemzeti ünnepe. A japán kultúra napja. Mikronézia: Függetlenség Napja. Panama: nemzeti ünnepe. November A.:Az emlékezés napja Magyar­országon. _______________________________ November 5.:Európai Kereskedelmi Nap. Nagy-Britanniában és Észak-lrországban Guy Fawkes sikertelen lőporos összeesküvésének napja. Salvador: Függetlenség napja. Szent Imre ünnepe._________________ November 6.:Nemzetközi nap a környezet háború és fegyveres konfliktus során történő kifosztásának megelőzéséért. _______________ November 7.:októberi forradalom - orosz- országi 1917-es októberi orosz forradalom („Nagy Októberi Szocialista Forradalom"). Rákellenes nap. ________________ November 8.: Kréta (Görögország) nemzeti ünnepe. __________________________ November 9.:Kambodzsai Királyság: A Függetlenség ünnepe. A berlini fal megnyitá­sának napja Németországban. ______________ November JO.:Nemzetközl ifjúsági világnap. November 11.:Angolai Köztársaság: A Függetlenség kikiáltása. Lengyelország: A Függetlenség napja. _____________________ November 12.:Minőségügyi világnap. A szociális akció nemzetközi napja. ___ November 13.:Cukorbetegek napja. A Magyar Szentek emléknapja. ________________ November lA.Térinformatikai világnap. November 15.:Brazllia: A Köztársaság Kikiáltásának Napja (1889)._________________ November 16.: A tolerancia napja. November 17.:Dohányzás elleni nap. Füstmentes nap (WHO). Budapest napja (1873, Buda és Pest egyesítése). Ekkortájt van a Leonidák meteorraj láthatóságának csúcspontja. Kongói Demokratikus Köztár­saság: A hadsereg napja. Azerbajdzsán: Az újjászületés napja.__________________________; November 18..iett Köztársaság: a Köz- társaság kikiáltásának napja. Domino Day- dominó-nap. Üzbegisztán: Zászló napja. Marokkó: Függetlenség napja. Litvánia és Omán nemzeti ünnepe. _____________________ November 19.Monaco: Nemzeti ünnep. Mali: A hadsereg napja. Puerto Rico: Puerto Rico felfedezésének napja. _ _ ____ November 20.:|fjú Zenebarátok Világnapja. A gyermekek jogainak világnapja, ezen a napon fogadta el az ENSZ közgyűlése a gyer­mekek jogairól szóló egyezményt 1989-ben. November 21.:A Televíziózás nemzetközi napja. A filozófia napja. _____________________ November 22.:a Magyar Közoktatás Napja Magyarországon 1991 óta. Szent Cecília (a zenészek védőszentje) napja. Libanoni Köztársaság: Függetlenség kikiáltása. November 25.:A magyar labdarúgás napja- londoni 6:3 (1993 óta). Suriname: Függet­lenség napja. Bosznia-Hercegovina nemzeti ünnepe. A nők elleni erőszak megszüntetésé­nek világnapja. ____________________ November 27.:A véradók napja Magyar- országon (1988 óta) annak emlékére, hogy először 1957. november 27-én adtak át kitüntetéseket véradásért. A Nobel-díj alapításának napja._________________________ November 28.:Mauritán!ai Iszlám Köztársaság: A Függetlenség napja. Albán Köztársaság: a függetlenség kikiáltása, az or­szág felszabadítása. Panama: A függetlenség napja. Burundi, Csád: a köztársaság napja^ November 29.:Szerbia és Montenegró: A köztársaságnapja.__________________________ November 30.:Türkmenisztán: aratóünnep, i Barbados, Jemen: a függetlenség napja. Be­nin: nemzeti ünnep. Skócia: nemzeti ünnep. Szent András napja. ________________________ November harmadik hete: a magyar népdal és népköltészet hete. ________________ November utolsó péntekje: Nemzetközi Ne vásárolj semmit nap.________________________ Az Egyesült Államokban a hálaadás ünnepét november negyedik csütörtökén tartják. Mindenszentek Svédországban és Finnor­szágban munkaszüneti nap november első szombatján. ________________________________ Az Amerikai Egyesült Államokban minden második páros év novemberében tartják a választásokat, a hónap első hétfőjét követő kedden, így az november 2-a és 8-a közé esik. Kvízmegfejtés A község 1884-ben nagy tűzvészt szenvedett, majd 1890-ben újból nagy tűz pusztított itt. a)Sonkád Példás rend a Túr mentén Eddig ért a víz 1970-ben a garbóid vízmércénél - mutatta Dajka István sen mintegy száz közfoglal­koztatott közreműködésével. A védelmi központok, gátőr­házak (Nagyhódos, Sonkád) felújításában is részt vettek. - Kevés itt az idő - tette hozzá Gacsályi József -, mindössze másfél-két nap alatt kell felké­szülnünk az árvíz kivédésére. A Túr önmagában ritkán okoz fejtörést az árvízvédelemnek, a Tisza visszaduzzasztó ha­tása azonban annál inkább: 2001-ben például két gátsza­kadást is előidézett a Túr töl­tésein. Bakk István nagyhódo- si gátőr diplomás szakember, akit a természet szeretete tar­tott itt. A védelmi raktárban 2000 homokzsákot, 500 fák­lyát, valamint lapátokat, ka­pákat, jelzőzászlókat tárolnak az azonnali beavatkozásra. A homokot a Túr-híd melletti töltésoldalban „deponálják”. A garbóid vízmércénél Dajka István, a Fetivízig osztályve­zetője megmutatta nekünk, hol állt a víz a Túron 1970-ben. Gyakorlatilag a töltés tetején. Kishódosnál Szilágyi Viktor gát- és csatornaőr - aki az idén tett nehézgépkezelői vizsgát - a védelmi eszközök raktárába invitált, ahol példás a rend. Itt 28 ezer homokzsák, 2800 FOTÓ: A SZERZŐ fáklya, több tíz lapát, kapa és egyéb szerszám sorakozik a polcokon, állványokon.- Tíz vadonatúj biciklit is tárolunk itt - említette meg érdekességként Szilágyi Vik­tor. - Ezek azonban nem a védelmi feladat ellátását szol­gálják, hanem a kerékpáros turizmust. KM-GYL Csak két hónapra jött... Kispalád határában Barta Károly gátőr fogadott ben­nünket. Általában rend van a gátakon, ám sok volt a gond a vízgazdálkodási társulatok­tól visszakapott csatornákkal. Amikor azt kérdeztük, mióta teljesít itt szolgálatot, csend­ben megjegyezte: - Eredetileg két hónapra jöttem ide 1972- ben. Azóta itt vagyok. Tisztabereknél Baranyi Jó­zsef a „főnök”: 14 kilométer Túr-töltést és 18 kilométer csatornát felügyel. A sonkádi osztózsilipnél Kálló Gábor be­mutatta a felújított gátőrhá­zat, a tetőtérben most alakít­ják ki a védelmi központot. A gyors értékelésben kiválónak minősítette Bodnár Gáspár a felkészülést, Kozma Péter a példás rendet és magas szintű szakértelmet emelte ki. Ma már a gátőr, ha kell, vagy munkagépre pat­tan, vagy éppen admi­nisztrál. NAGYHÓDOS, KISPALÁD, TISZTA­BEREK, KÖLESE, SONKÁD. Min­den ősszel megtartják az ár- és belvízvédelmi műtárgyak állapotának felülvizsgálatát a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság szakemberei. A napokban megrendezett szemlén jelen voltak Kozma Péter kormánymegbízott, a megyei védelmi bizottság elnöke mellett a katasztrófa- védelmi igazgatóság és ren­dőr-főkapitányság megyei vezetői is. Bodnár Gáspár víz­ügyi igazgató bevezetésként elmondta, hogy az igazgatóság egyik pluszfeladata a vízgaz­dálkodási társulatoktól átvett, rendkívül elhanyagolt álla­potban lévő mintegy kétezer kilométernyi csatornahálózat rendbehozatala. Két gátszakadás 2001-ben Gacsályi József területi fel­ügyelőtől megtudtuk, hogy 5 őrtelepet és védelmi köz­pontot tartanak fenn. A Túr töltésein 13 km kerékpárút épült. A területen 19 műtárgy karbantartásáról gondoskod­nak, melyeket 2016-ban már jobbára saját gépekkel saját szakembereik végezték össze­Van tíz va­donatúj ke­rékpár is, a turizmust szolgálják. SZILÁGYI VIKTOR Verseny diákoknak Nagy volt az érdeklődés a rendezvény iránt fotó: iskola A zsűri tagjainak sok­szor fejtörést okozott a döntés. ÚJFEHÉRTÓ. Második alkalom­mal szervezte meg a „Kicsiny kis fényemmel világítani fo­gok” elnevezésű versenyét fennállása óta az Újfehértói Református Általános Iskola és Óvoda. Ebben a tanévben nyolc település 11 iskolájának 295 tanulója vett részt különbö­ző kategóriákban. A gyerekek összemérhették tudásukat vers- és prózamondásban, bibliaismeretben, zsoltár­éneklésben és rajzversenyen. Nagytiszteletű Baracsi Ist­ván református lelkipásztor köszöntötte a vendégeket, s hangsúlyozta, hogy a tehet­ség nem érdem, hanem Isten­től kapott ajándék, ami köte­lez. A gyerekek 13 helyszínen mérhették össze tudásukat. A zsűri tagjainak sokszor oko­zott fejtörést a döntés, hiszen sok tehetséges és felkészült fiatal vett részt a versenyen - tájékoztatta lapunkat Váradi Sándorné intézményvezető. KM Dr.Kolozsy Zoltán: Potenciazavarok: a gyógyszeres megoldás Bizonyított tény a potencia­zavarokkal küszködő férfiak számának folyamatos növeke­dése. Az aktív, alkotó férfiúi életszakasz határai jelentősen kitolódtak, s ezzel együtt a sokáig megtartott, kiegyensúlyozott szexuális élet iránti igény is. Magasabb életkorban azonban gyakrabban jelentkeznek azok a betegségek is, amelyeknek gyakori velejárói a merevedési zavarok /cu­korbaj, magas vérnyomás /. A fiatalabb korosztályok szexu­ális életét pedig komnk rohanó, állandó stresszel terhelt, zaklatott életmódja rontja folyamatosan. A szexuális élet zavarainak hatá­sa a férfi pszichéjére, önbecsülésé­re, munkakedvére szinte belátha­tatlan, hiszen a férfiak a szexuális teljesítőképességük csökkenését férfiúi mivoltuk megkérdőjelezé­seként élik meg. Nehezen tudják elviselni, hogy a munkájukban, az üzleti életben elért sikereik ára a szexuális tevé­kenységük csökkenése legyen. De nem csak ők viselik nehezen. A női nem a szexuális élet passzív „elszenvedőjéből” egyenrangú, nem titkolt elvárásokat megfogal­mazó - sőt megkövetelő - partnerré vált. így férfiúi kudarcainkat egyre kevésbé tudjuk megmagyarázni az aznapi munka során megtett kilo­méterek számával, s egyre kevésbé tehetjük a mérleg másik serpenyő­jébe az aznap megkeresett pénz­összeget. A gyógyítással foglalkozó szak­emberek pontosan tudják, hogy a merevedési zavarokra van meg­oldás. De vajon mennyire sikerült tudatosítani az érintett férfiakkal, azok házastársaival, partnereivel, hogy a gyógyszeres kezelés lehető­ségei óriási változáson mentek ke­resztül. Olyan gyógyszerek vannak, amelyek ott és akkor hatnak, ahol és amikor kell, és a szexuális inger ha­tására az élettaninak teljesen meg­felelő merevedést hoznak létre. Szájon át szedhető, biztonságos és bizonyítottan hatékony készít­mények. Hatásukra hamarabb követke­zik be a szexuális inger kiváltotta merevedés. Jelentősen - mintegy 60%-kal - fokozódik a penisz ke­ménysége, rigiditása. A korábbi­nál hosszabb ideig tart a mere­vedés, s a gyógyszer lerövidíti az egy együttlét alkalmával ismételt közösülések között eltelt időt, te­hát a férfi'hamarabb „regeneráló­dik”. A kezdetben rendkívül magas áron beszerezhető gyógyszerek egyes fajtái ma már elfogadható térítés mellett érhetők el. HIRDETÉSEK Ideggyógyászati í , A ^ magánrendelés y J Muitifokális szemüvegek^^O^iljö mI NYAKI COLOR 100 fw TT¥¥ IW mrw 1 " DUPLEX UH GYÓGYSZERTÁR 1896 ÓTA ZOlfi.o^er^ó1 VIZSGÁLAT I iJ J flTTTTTTTl Muitifokális szemüvegek DR. SZULICS Állandó akciók! ««p A«/ DPTPD Ingyenes szűrővizsgálatok! 1 J (1 WQ.qc A Hi X Hí Xfi Ingyenes parkolás! neurológus szakorvos Orvosi rendelések! engedménnyel kaphatók! Rendelésihez „ csatlakozzon ioo% Nyíregyháza, Meskó Pál u. 2/A F,gyelem Programunkhoz! (MosolygóU. 2/A) Nyíregyháza, Hatzel tér 1. jgiSSggWllJmll.'.MlJii . , Csütörtök: 17.00-19.00 _ Telefon: 42/780-260 § Nyitva tartás: H: 11-17 óráig, Sz-P.: 9—17 óráig; 90/0998.805 5 www.100evespatika.hu §[ K-Cs.: 9-18óráig,Szombat:9-13óráig j Ili: | gV ............ J & Konnektív Felnőttképző Kft. TERMÉSZETGYÓGYÁSZ KÉPZÉS! Államilag elismert szakképesítések: • Fitoterapeuta; • Fülakupunktúrás addiktológus; • Reflexológus; • Akupresszőr; • Alternatív mozgás- és masszázste ra pe uta; • Életmód-tanácsadó és terapeuta; • Szemtréner HIRDETÉS

Next

/
Oldalképek
Tartalom