Kelet Magyarország, 2016. augusztus (73. évfolyam, 179-204. szám)

2016-08-11 / 188. szám

2016. AUGUSZTUS 11., CSÜTÖRTÖK KELET Környezetvédelem 7 Kedd óta a bolygónk tartalékait éljük fel Budapest. Az idén augusztus 8-ára esett a túlfogyasztás napja, vagyis addigra hasz­nálta el az emberiség a Föld egy évre való, megújulni ké­pes erőforrásait - keddtől már a bolygó tartalékai fogynak. A jelenlegi életmód fenn­tartásához 1,6 bolygóra lenne szükség; ha mindenki úgy élne, ahogy a magyar lakos­ság, akkor 1,7 Föld kellene, ha a luxemburgi fogyasztási ütem lenne általános, akkor 9,1 sem lenne elég évente. A túlfogyasztás napja az ez­redfordulóhoz képest két hó­nappal korábban jött el, ugyan­is egyre több szén-dioxid kerül a levegőbe, amit az óceánok és erdők nem képesek felszívni, és az emberek gyorsabban irt­ják az erdőségeket, mint aho­gyan azok újranőhetnének. A környezetvédők arra fi­gyelmeztetnek, hogy túlhasz- nálat csak egy ideig lehetsé­ges: a természeti rendszerek egy idő után károsodnak, majd összeomlanak. Ez mu­tatkozik meg a vízhiányban, elsivatagosodásban, talajeró­zióban, a fajok kihalásában és az éghajlatváltozásban is. MTI ■■■■ma Ma BMi *> Érdekes játékok Panyolán Az előző évekhez hason­lóan az idén is színesítette a Panyolafeszt palet­táját a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet sátra. A tizenegyedik alkalommal megrendezett kétnapos összejövetelen a Hor­tobágyi Nemzeti Park turisztikai osztályának munkatársai sok érdekes játékkal, feladattal és ismeretterjesztő kiad­vánnyal várták a kicsiket és a nagyokat. FOTÓ: HABARICS BÉLA Nem tortúra a tisztaságra törő Túr-túra Minden év­ben figyelmet fordítunk a környezet- < ~ védelemre. , ísí KOVÁCS ANDRÁS W/BSkk A harmadik napra a Kölese és Túristvándi közötti 14 kilo­méter maradt, természetesen ismét megpihenve a legszebb strandokon, megkóstolva a térség legfinomabb ételeit, italait. A túristvándi kenyér- lángos elfogyasztása után a kezdő és gyakorlott vízitúrá­zók mind egyetértettek: „Jö­vőre is eljövünk!” HOVÁNYI PÉTER peter.hovanyi@kelet.hu Őstulok patakja A Túr folyó, ahogy azt ma ismerjük, a víz­szabályozási munkák szülöttje, a születési éve 1927. A szabályozás előtt kanyargó, sekély medrű, a helyét változtató, több ágra szakadozó vízfolyás volt, áradásai idején hatalmas területek kerültek víz alá. A folyó nevét az ősszláv „őstulok patakja" jelentésű szóból származtatják. Az erdélyi Avas-hegységben ered 989 méteres ma­gasságban, nyugati irányba tartva éri el a Szatmári-síkságot, az ukrán-román-ma- gyar hármashatámál, Garbolc térségében lép hazánk területére. Egykor 146,5 km hosszú folyócska volt, amely ma magyar területen 18 kilométer hosszan szabályo­zott természetes mederből (Sonkádig), a torkolat felőli részén, 11,5 km hosszban egy teljesen új csatornaszakaszból (Son­kád és Tiszakóród között) áll. A Túr-belvíz-főcsatorna (Sonkádtól a Tiszával párhuzamosan fut) az egyik eredeti, kanyargós meder, ma vízügyi szempontból elsősorban belvízcsa­torna, amely Olcsvaapátinál torkollik a Tiszába. A népnyelv ezt a szakaszt nevezi Öreg-Túrnak. A Kömörőnél kiágazó Holt-Túr Nagyarnál folyik a Tiszába. A hagyományok szerint erről a helyről írta Petőfi Sándor, hogy ott, hol a kis Túr siet beléje...” A Honvéd Bottyán SE immár huszonöt éve szervez környezetvé­delmi Túr-túrákat. Kenubarat fenekgatak Tavasszal fejeződött be az Öreg-Túr rehabilitációjának második üteme, a környezet- védelmi beruházásból pedig a vízitúrázók is profitálnak. Túristvándi fölött olyan műtárgyak épültek, melyek révén a vízrendszer mintegy 70 kilométeres szakaszán nyílik lehetőség a vízszintek emelésére. Ilyen létesítmény a két fenékgát Kölesénél és Sonkádnál, amelyek a Köl­csei-Túr-ág vízpótlását biz­tosítják, belvizes időszak­ban pedig csökkentik az alsó szakaszok belvízterhelését, javítják a fölöttük lévő me­derszakaszok ökológiai álla­potát. A fenékgátak tervezésé­nél számoltak a kenuforga­lommal is, a körülbelül egy méterrel megemelkedett víz­szint pedig jelentősen köny- nyíti az evezést.- Mindig is kiemelt figyel­met fordítottunk a környezet védelmére, ami nem merül ki annyiban, hogy összeszed­jük magunk után a szemetet, bár sajnos ez sem mindenki­nek természetes - fejtegette Kovács András, aki éppen FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM míg az Öreg-Túr és a Holt-Túr szinte áll. Ezért és a sekélyebb víz miatt ajánlható a kezdők­nek, emellett változatosabb is, mint a Tisza, amely néha hosszú kilométereken át egyenes, a partok pedig itt-ott kissé egyhangúak.- A Túr-evezés a kis távol­ságok miatt kényelmesebb is: a Honvéd Bottyán-túrának mindig Sonkád a központja, nem kell mindennap tábort építeni, néhány autóval meg­oldható az utazás - érvelt a folyó mellett Kovács András. Zöldellő alagutak A beharangozó minden sza­va megalapozottnak bizo­nyult. Az első napon ízelítőt kaptunk a Kishódos-Sonkád közötti 18 kilométeres szaka­szon; a legnehezebb feladat ekkor a kenuk átcipelése volt a kis bukótól az Öreg-Túrra. Másnap Sonkádtól 16 ki­lométert eveztünk Köleséig; a folyó zöldellő alagutakkal, beszűrődő fényekkel, meg- számolhatatlan kanyarral és folyamatosan változó arccal kápráztatta el a résztvevőket. Az unalom az Öreg-Túron ki­zárt: a kanyarról kanyarra vál­tozó meder (a folyó szélessége a növényzet miatt egy és 15 méter között változik), a fo­lyamatos bujkálás a kidőlt fák alatt alaposan megdolgoztat­ják a túrázókat, akik közül a gyakorlatlanabbak csapatépítő tréningen érezhetik magukat. KISHÓDOS, SONKÁD, KÖLCSE, túristvándi. Megyénk legke­letibb szeglete igazi vízitú- ra-paradicsom: a legtöbben innen indulnak a Tisza-túrá- ra, és itt éri el hazánkat a Túr folyó, ami ugyancsak népsze­rű a kajakosok és a kenusok körében. Akárcsak egy autópályán haladva, a Túron is gyakran találkozhatunk hirdetőtáb­lákkal, amelyek a túrázókat szólítják meg kenubérlést vagy kempinget kínálva, és egy-egy nyári hétvégén akár kisebb torlódások is kiala­kulhatnak, különösen, ha egy csapat folyásiránnyal szemben indul útnak. A nyír­egyházi Honvéd Bottyán SE hagyományos rendezvénye a környezetvédelem miatt tűnik ki a túraajánlatok me­zőnyéből. Érkezés után, strandolás előtt a sonkádi osztóműnél (kis bukó) FOTÓ: A SZERZŐ Az ezerarcú Öreg-Túron gyakran találkoznak akadályokkal a túrázók negyedszázada szervezte az első hasonló evezős túrát. Arra is rávilágított a túrave­zető, hogy miért sikeresebb a környezeti nevelés a tanter­minél ebben a közegben. Környezeti nevelés- Egyes mérések szerint a Túr felső szakasza Európa egyik legtisztább folyója, így ideá­lis vízi túrázásra. Az Öreg-Túr több szakasza a Szatmár-Be­regi Tájvédelmi Körzet része, de teljes hosszában rendkívül gazdag az élővilág, különö­sen, ami a vízinövényeket és a madarakat illeti. Ha valaki nem a monitoron, a könyvek lapjain találkozik egy halászó jégmadárral, vagy éppen a vízitökkel, sokkal könnyeb­ben elköteleződik a környe­zettudatos életforma mellett. A leggyorsabban a Túr-csatorna folyik, 1-1,5 km/h közötti sebességgel, Siker Angliában: óriási visszaesés zacskófronton London. Nyolcvanöt százalék­kal, 500 millió darabra esett vissza Angliában az egyszer használatos műanyag zacs­kók száma azóta, hogy múlt év októberétől öt pennyt szá­mítanak fel értük a kereske­delmi egységekben. A környezetvédelmi tárca illetékesei úgy vélik: jól mű­ködik az intézkedés, ugyan­is egy évvel korábban még több mint hétmilliárd darabot használtak fel a hét legna­gyobb szigetországi áruház­láncvásárlói. « Anglia Nagy-Britannia utol­só része, amely fizetőssé tette a műanyag bevásárlótáská­kat. Skóciában, Walesben és Észak-írországban ezzel a módszerrel már sikerült je­lentősen csökkenteni az egy­szer használatos zacskók szá­mát. MTI RÍ k­_ Ép« Jalta napi menüajánlata: Paradicsomos leves, rántott sertésborda, vegyes köret savanyúság j&t Rendezvények, § esküvők | lebonyolítását, 1 hidegtálak | készítését 3 vállaljuk. Napi rendelést reggel 9 óráig fogadunk el! Napi levesajánlatunk mellé és külön is rendelhetők frissensult ételek kedvező áron! S 20/571-1373 1 A menü ára egyszeri rendelés esetén: 650 Ft, kiszállítással: 750 Ft. Heti előfizetéssel: 600 Ft, szállítással: 650 Ft Nyíregyháza, Tünde u. 10/A üiNivíneMhágáM •laguna Mal ajánlatunk: Meggyleves, majorannás sült csirkecomb, kukoricás rizs, barackbefőtt 8 30/963-2777,42/401-639 http://etteremlaguna.hu 411-433/2118 www.startrehab.hu In Vi II iMi ti 11 11 11 n Ti <i ii ií ni 1 I II I! II I II II I! 2016. augusztus 11., csütörtök Húsleves eperlevéllel A: Főtt hús, főtt burgonya, sóskamártás B: Majorannás sertéstokány, paradicsomos káposzta ) Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Függőleges erdő Milánóban Számos előnye van az erdővel borított két toronyháznak. Milánó. Beváltották a hozzá­juk fűzött reményeket Milánó zöld ikertornyai - olvasható az erdekesvilag.hu weboldalon. A 110, illetve 76 méter ma­gás tornyokra összesen egy hektárnyi erdőt telepítettek. A Bosco Verticale (Függőle­ges Erdő) fái hozzájárulnak a nagyváros erdősítéséhez, a környezet regenerálódásához és a városi biodiverzitáshoz, csökkentik a légszennyezett­séget és növelik a páratar­talmat is. A dús növényzet megszűri a szálló port, védi a lakókat a zaj- szennyezéstől és hűsíti a lakásokat nyári ká­nikula idején, ezáltal csökkenti az ener­giafogyasztást is. A Bosco Verticale megter­vezésénél a legtöbb időt a fák és növények fajtáinak kivá­lasztása jelentette, a botani­kusoknak közel két évükbe telt, amíg megtervezték a Függőleges Erdő tornyaihoz leginkább illő és a nyári for­ró klímát is elviselő fló­rát. Azt is tesztelték, hogy az egyes fafaj­ták milyen ellenál­lók a különböző magas- s á ­gokon előforduló szélcsator­nákban. A két toronyra 490 közepes és nagy növésű, és több mint 250 kisebb méretű fát ültet­tek, emellett 5000 bokor és ll 000 évelő növény borítja a teraszokat. A növényzet tele­pítése amellett, hogy rendkí­vül látványos és hasznos, a toronyházak építésének összköltségét mind­össze öt százalék­kal növelte, km A zöld ikertor­nyok FOTÓ: INTERNET HIRDETÉSEK

Next

/
Oldalképek
Tartalom