Kelet Magyarország, 2016. augusztus (73. évfolyam, 179-204. szám)

2016-08-11 / 188. szám

856337 2016. AUGUSZTUS 11., CSÜTÖRTÖK 8 Horgász, vadász Táborban tanulták meg a horgászat alapjait TISZABEZDÉD. Második al­kalommal rendezett hor­gásztábort gyermekeknek a tiszabezdédi Bezdéd Hor­gászegyesület. Az első ösz- szevont foglalkozást a tó­gazda, Csobai Gyula tartotta a halakról, a környezet és a természet védelméről, illet­ve a horgászat szeretetéről és szépségeiről. Bemutatta a tó környezetét, élővilágát. A gyermekek nagy örömé­re gyalogtúrát is szerveztek a 200 méterre lévő Tiszához, amit a nagy többség még nem is látott. Az első napon az ebéddel együtt megérkezett az erős szél, a heves zápor, így aznapra befejeződtek a foglalkozások.- A második napon szeren­csére a rossz időnek nyoma sem volt, így az előző napon kijelölt 3 csoport más-más feladatokat oldott meg kör­forgásban - tájékoztatta la­punkat Orgován László, az egyesület elnöke.- Egyik helyen vizsgalapo­kat töltöttek ki a gyerekek, a másikon úszós szereléke­ket tanultak összeállítani, a harmadikon pedig játékos ügyességi feladatokat oldot­tak meg.- Az ebéd után következett a horgászverseny, amit már nagyon vártak a fiatalok. A megmérettetés jól sikerült, a diákok a törpeharcsán kívül fogtak több kárászt, keszeget, és még egy ponty is a horogra akadt. Az értékeléskor kide­rült, tizenhatan nagyon jól oldották meg a tesztlapokat, és a versenyeken is jól teljesí­tettek, így ők állami horgász­jegyet kaptak a horgászegye­sülettől ajándékba. km Az élmények miatt szép emlékként marad meg a tábor FOTÓ: MAGÁNARCHiVUM Verseny a Balla-tónál MÁTÉSZALKA, FEHÉRGYARMAT. A júliusi rossz időjárás miatt ma rendezi meg az Id. Illés Béla Emlék Horgászversenyt a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület a fe­hérgyarmati Balla-horgásztó- nál. Id. Illés Béla közismert személyiség volt a szatmári térségben. A közhasznú egye­sület a mindig segítőkész és önzetlen sporthorgász előtt tisztelegve a mostani meg­mérettetést róla nevezte el. Több mint húsz kéttagú csapat nevezett be a küzdelemre, je­lentkeztek sporttársak többek között Paposról, Mátészalká­ról, Fehérgyarmatról, de még Szatmárnémetiből is. KM ÉLMÉNY, UTAZAS Mátrai kavalkád: Recsk, Parádfürdő, Parádsasvár, Kékestető 2016. augusztus 27. 8.490 Ft/fŐ, mely tartalmazza: az autóbuszos utazás, az üveg- és ólomkristálycsiszoló- manufaktúra-látogatás és a csoportkísérő diját, valamint belépőt a recski Nemzeti Emlékparkba, a parádi Cifra-istálló- ba/Kocsimúzeumba, és Parádsasváron a Kristály Galériába. Jelentkezési határidő: 08.19. Szervező: Expert-Holiday Utazási Iroda Eng. szám: U-001257 Sárospatak: Rákóczl-vár, Sátoraljaújhely: Zemplén Kalandpark 7.990 Ft/fŐ, mely tartalmazza: az autóbuszos utazás, valamint a belépők költségét (Sárospatak, Rákóczl-vár Vörös-torony tárlatvezetés és Rákócziak dicső kora-kiállítás: illetve a sátoraljaújhelyi Zemp­lén Kalandparkban retúr libegő) és a csoportkísérő díját _r Jelentkezési határidő: 09.09. Szervező: Expert-Holiday Utazási Iroda Eng. szám: U-001257 Füzér: Füzér Vára; Füzérradvány: Károlyi-kastély , 2016.októberi. 7.990 Ft/fŐ, mely tartalmazza: az autóbuszos utazás költségét, belépőt Füzér Várába, a füzér! látogatóközpontba, a füzérradványi Károlyi-kastélyba, valamint a csoportkísérő díját. Jelentkezési határidő: 09.23. Szervező: Expert-Holiday Utazási Iroda Eng. szám: U-001257 A tájékoztatás nem teljes körű! További információ a szervező elérhetőségein: 46/780-450 (H-P 09.30-18.00), www.megbizhatoutak.hu. Bankszámlaszám: 10918001 -00000117-51320000 A kirándulások leírását a www.kelet.hu/utazas oldalon is megtalálja. Expert-Holida\) Utazási Iroda AflRMflQMZAA HIRDETÉS KELET mmm Előadás, bemutató, horgászat A nyíregyházi Vasutas Sporthorgász és Természetvédő Egyesület is rendezett az idén horgásztábort a gyermekeknek a közel­múltban. A tábor 21 kis lakója egy héten keresztül mindennap előadásokat hallhatott, bemutatókat láthatott, aztán a gyakorlat­ban is kipróbálhatták a tanultakat. fotó: magánarchívum A fárasztásiéi a csendig FOTÓ: M. MAGYAR LÁSZLÓ Vártás Tibor a hor­gászatot úgy szereti, valamennyi részletével együtt, ahogy van. nyIrpazony, gégény. Vala­hányszor ellátogat e sorok írója a nyírpazonyi Pazonyi Horgásztanya tavához, biztos lehet abban, hogy a horgá­szok között találkozik a pátro- hai Vártás család valamelyik tagjával. Két hete Dávidot mutattuk be a Horgász, vadász oldalon, az elmúlt pénteken pedig az esti órákban éppen annak lehetett a szemtanúja a kró­nikás, Tibor hogyan akasz­tott, illetve húzott partra egy pontyot. (Talán egyszer majd a harmadik testvérről, Gábor­ról is szó lesz ezeken a hasá­bokon, ugyanis ő is nagyon szeret horgászni.) Megtanulta az alapokat- Édesapám szerettette meg velem a horgászatot, amikor úgy 16 éves lehettem. A sza­Inkább a pontyokat, az amurokat szeretem megfogni. VÁRTÁS TIBOR Tibor az egyik ponttyal bolcsveresmarti víztározóhoz jártunk sokat, akkor még na­gyon jó víz volt, ott tanultam meg az alapokat - emlékezett vissza a kezdetekre a saját családjával már Gégényben élő Vártás Tibor.- Aztán, ahogy nagyobb lettem, már inkább a barátok­kal jártam el horgászni. So­kat megfordultam a székelyi Őzetanyán, ahol a régi tóban horgásztam, még nem volt meg a bojlis tó. Mostanában gyakran felkeresem az orosi tavat, szívesen járok Biribe is, Nyírpazonyban most voltam második alkalommal a bará­tokkal. Jól éreztük magunkat, fogtunk vagy 17 darab halat, sok szép pontyot és afrikai harcsát.- Az egyéni rekordomat azonban az a 17,5 kilogram­mos tőponty jelenti, amit Verba-tanyán fogtam, a leg­- Pergetni nem szeretek, csu- kázni nagy ritkán szoktam, in­kább a pontyokat, amurokat szeretem megfogni. így télen otthon vagyok a családdal. Ha halat akarunk enni, akkor napijegyes tavon horgászom, de az igazi élmény mégis az, nagyobb, 16,5 kilogrammos amurom pedig Bilihez kötő­dik. Az idei terveim között szerepel, hogy a családdal el­látogatok Maconkára, ugyan­is szerencsére az egész család nagyon szeret horgászni. Csend és nyugalom Amikor teheti, Vártás Tibor a szabad idejét a tópartokon tölti.- A horgászatot úgy szere­tem, ahogy van, s ebbe éppen úgy beletartozik a hal fárasz- tása, mint a természet csend­je, a táj végtelen nyugalma - folytatta a fiatalember, aki a sikeres fogásának titkát is elárulta szerkesztőségünk ér­deklődésére.- Általában erjesztett ete­tőanyaggal szeretek hor­gászni, míg csaliként az ánizsos pellet mellett gumi­kukoricát is szívesen haszná­lok. KM-MML amikor kapitális méretű halat fogunk, amit aztán visszaen­gedünk. A jövő hétre is éppen egy ilyen horgászatot terve­zek, az orosi bojlis tóhoz sze­retnék elmenni a családdal és a barátokkal - tette hozzá befejezésül. Az igazi élmény a nagy hal Bizonyíthatnak a Cormoranok A legjobbakat értékes ajándékokkal jutalmaz­zák. rakamaz. Az idén is megren­dezi házi horgászversenyét a rakamazi Nagy-Morotván a Cormoran Sporthorgász és Természetvédő Egyesület au­gusztus 13-án 7 órától. A ver­senyen az egyesület minden tagja indulhat, nevezési díj nincs. A tervek szerint gyer­mek és ifjúsági kategóriában is lehet versenyezni. Pénte­ken még lesz telepítés, utá­na szombat reggelig horgá­szati tilalom lesz érvényben. Pontytelepítés SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG. A megyei horgászszövetség ho­rogérett pontyokat telepít a tunyogmatolcsi Holt-Szamos- ba, a Császárszállási-víztáro- zóba, a Keleti-főcsatornába augusztus 17-én és 18-án. KM Büszkék a tavukra az egyesület tagjai Az egyesület titkára, Máté István egy termetes ponttyal FOTÓ: MAGÁNARCHiVUM A tóban ponty, amur, harcsa, csuka, süllő, kárász, nyáron pedig af­rikai harcsa is fogható. tíszavasvári. Több mint 60 éves múltra tekint vissza Ti- szavasváriban az Alkaloida Lombik Horgászegyesület, amelynek napjainkban 670 tagja van. A civil szervezet horgászvízzel is rendelkezik, a város határában lévő Ka- csás-tó is már több évtizede az egyesület tulajdonában, kezelésében van. Nemcsak az egyesületi ta­gok, hanem más, környékbeli horgászok is szívesen járnak ide vissza a szép környezet, a tiszta víz és nem utolsósor­ban a jó fogások miatt. Az is vonzó a horgászok számára, hogy a 3,2 hektáros tavon négy sziget is található. Az átlagmélység 120 cm. Hor­gásztanya, faház, vizesblokk, filagória, bográcsozási lehe­tőség és esőbeálló is várja a horgászokat a drótkerítéssel körbekerített területen. Felmondott szerződés A tóban ponty, amur, harcsa, csuka, süllő, valamint keszeg, kárász, nyáron afrikai harcsa is fogható, törpeharcsa sze­rencsére nincs a vízben - tájé­koztatta lapunkat Fejes László Ádám, az egyesület elnöke.- Minden évben megren­dezzük az egyesületi horgász­versenyt több kategóriában (fenekezős, úszós, felnőtt, ifi, gyermek). Az egyesület fo­lyamatosan a tó fejlesztésén fáradozik, hogy minél jobb lehetőségeket kínáljon a hor­gászok számára.- Tervben van egy másik tó kialakítása a régi tó mellé, illetve egy szálláshelyeket is nyújtó új horgásztanya építé­se is szerepel a célok között. Sajnos, a tó jelenlegi üzemel­tetője felmondta a szerződést egyéb okokra hivatkozva, ezért a 2017-től új üzemel­tetőt keres az egyesület. Az érdeklődők a pályázat részle­teit az egyesület honlapján is megtalálhatják (tv-horgasz. info) - tette hozzá Fejes László Ádám. KM

Next

/
Oldalképek
Tartalom