Kelet Magyarország, 2016. június (73. évfolyam, 127-152. szám)

2016-06-24 / 147. szám

«ImnNAPLÓ A mai szá­munkban található a TV Plusz magazin 16 oldalon. FÜGGETLEN NAPILAP PÉNTEK 2016. JÚNIUS 24. Derült ég éskánlkula várható. V4 I y i >fF REGGEL DÉLBEN 1 ESTE ■ Valódi virtuóz A Virtuózok tehetségku­tató verseny döntőse, Kiss Benedek Máté előadását hallhatták az érdeklődők tegnap a Vikár Sándor Zeneiskolában. fotó:s.p. Rendhagyó kommentárok nyíregyháza. Sajtószóvivők, -referensek, -főnökök. Ők azok, akik szinte napi rend­szerességgel tájékoztatnak minket a bírósági ítéletekről, ügyészségi indítványokról, bűnözők elfogásáról vagy a cégük, szervezetük életében fontos eseményekről, gyakran pedig magyarázzák egy-egy döntés hátterét. A magyar labdarúgó-válo­gatott várakozáson felüli tel­jesítményét látva arra kértük a „sajtosokat”, saját szakterü­letük szakszavaival értékeljék, kommentálják az Eb legjobb 16 csapata közé jutott nemzeti tizenegyünk játékát. /3. KM Kábítószerrel való vissza­élés Magyarországon A regisztrált bűncselekmények száma 2002 P GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: MTI A tartalomból Kultúra 4. Hazai tájakon 7. Gazdaság 8. Sport 9., 10., 11. HéH Mifrtmmif wvwMUw 4401 Nyíregyháza, Postafiók 25. Telefon: (42) 501-510 Egy csapásra füstbe mehet a dohányiparunk A fermentálási tevé­kenységét szüntetné meg az ÜLT, de tovább­ra is termeltetne. nyíregyháza. Veszélybe ke­rült a szabolcsi megyeszék­hely több évtizedes dohány­Kábító hatású anyagot árult tiszavasvári. Kábítószer-ke­reskedőt fogtak el a rendőrök Tiszavasváriban, a 23 éves férfi ellen új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt folytat nyo­mozást a rendőrség. A férfi há­zát rendszeresen keresték fel a környékbeli fiatalok azért, hogy ott új pszichoaktív anya­got vásároljanak. A rendőrök a szerdai házkutatás során 16,8 gramm adagonként kicsoma­golt zöld növényi származé­kot foglaltak le. km ipari tevékenységének jövője, miután az ÜLT Magyarország Zrt. a tengeren túli tulajdo­nos akaratának megfelelően a nyíregyházi dohányfeldolgo­zás beszüntetéséről dönthet. „A Universal Leaf Tobac­co Magyarország Zrt., a Uni­Folyamatos a lehe­tőség a munkára és a cégen belüli fejlődésre. Nyírbátor. Több szempont­ból is különleges cég vetette meg a lábát Nyírbátorban: 8-10 évre szóló megrendelés birtokában termel, fejleszt, s az egész országban egyedül­álló iparágat képvisel.- A DIEHL Aircabin Hunga­ry Kft. gyárában sok érdekes­versal Corporation leány- vállalata vizsgálja annak a lehetőségét, hogy az idei évtől kezdve nem Magyaror­szágon, a nyíregyházi üzemé­ben fog dohányt feldolgozni” - olvasható a cég lapunkhoz eljuttatott közleményében. séggel találkozhatunk. A világ legnagyobb repülőgépeihez, zömében a különböző Airbus típusokhoz gyártunk alkatré­szeket, de a Boeing-ot is a ve­vőink között tudhatjuk - jelzi mindjárt a beszélgetés elején a „nagyságrendeket” dr. Ma­rio Amschlinger pénzügyi igazgató. A német DIEHL maga is patinás név: a II. világháború után indult családi vállalko­Hozzáteszik: az európai do­hánypiac jelenlegi helyzete a társaság tulajdonosát arra késztette, hogy megfontolja a magyar dohány feldolgozá­sának áthelyezését a vállalat- csoport egy másik, Magyaror­szágon kívüli üzemébe. /8.KM zásként, s folyamatos növe­kedés után ma már szerte a vüágon 16 ezer embert fog­lalkoztat; 2008-ban szerezte meg a jogot, hogy az Airbus nemzetközi konzorciumon belül gyártson kabinelemeket a repülőgépekhez. Jelenleg több mint négyszáz embernek adnak munkát, ám a számukat folyamatos felvé­tellel 600-650-re szeretnék bővíteni, n. km-nyzs Amerikai vendégek vezetik a sport-, kézműves- és nyelvi foglalkozásokat abban a táborban, amit a nagyhalászi baptista álta­lános iskola szervezett erre a hétre. fotó: racskó tibor Kis híján vízbe fulladt a kisfiú nyíregyháza. Eszméletlen állapotban mentettek ki egy kisfiút az Aquarius Élmény­fürdő csúszdaparkjából a na­pokban. A baleset az érkező­medencében történt, eddig tisztázatlan körülmények kö­zött. Az úszótáborban vaká­ciózó gyermeket az uszoda- mester húzta partra, majd megkezdte az újraélesztését - sikerrel. A helyszínre érkező mentők a fiú állapotát stabi­lizálták, majd a Jósa András Oktatókórházba szállították. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. tájékoztatása szerint a rend­őrség vizsgálatot indított a baleset körülményeinek tisz­tázása érdekében. km Fóliát kaptaka megsérült tetők szabolcs-szatmár-bereg. Szer­da estére befejezték a keddi vi­har okozta károk felszámolását a tűzoltók és az önkéntesek: közel ezer ingatlanon fóliázták le a megsérült tetőszerkeze­teket. Még szerdán is 57 hiva­tásos, 22 önkéntes tűzoltó és 22 önkéntes mentőszervezet összesen 265 emberrel és 40 technikai eszközzel volt jelen. Az érintett településekre - Rozsály, Zajta, Méhtelek, Garbolc, Uszka, Kishódos, Nagyhódos, Gacsály, Nyír- káta, Magosliget, Botpalád, Tiszabecs és Csenger - folya­matosan érkeznek a civil és a karitatív szervezetek felaján­lásai. KM Galambok versenye A Szabolcs megyei versenygalambászok versenyt szerveztek: csütörtökön Nyíregyházáról 45 tenyésztő 800 versenygalambját szállították Csehországba, ahonnan vasárnapig repülnek haza a madarak a saját dúcaikba. fotó: sipeki Péter Gépóriások a megrendelők Rabruha és kötöttségek nélkül találkozhattak nyíregyháza. Drotár Zsolt bv. ezredes, a megyei bünte­tés-végrehajtási intézet pa­rancsnoka második alkalom­mal engedélyezett csoportos kimaradást fogvatartottak részére. A jó magaviselet és a kiváló munkavégzés elisme­réseként engedélyezett juta­lom motiváció a börtön falai között élők számára. K. Olivér lassan két éve tölti bünteté­sét Nyíregyházán. - Minden kezdeményezésnek örülök, ami közelebb hozhat három­éves kisfiámhoz. Hálás va­gyok mindenkinek, aki ezt lehetővé tette! El sem tudom mondani, milyen jó volt rab­ruha és kötöttségek nélkül eltölteni néhány órát a csa­ládommal. A gyermekem hi­ányzik a legjobban, így jó volt önfeledten játszani vele, egy kicsit elfelejteni, hol is töltöm a napjaimat. Már csak 2 hó­nap, és soha többet nem kell apa nélkül élnie. /5. km *> Ajándék az aluljáró festőinek A Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola növen­dékeinek köszönhetően hangulatosabb peronalul­járó fogadja és indítja útnak a MÁV nyíregyházi vasútállomásán a köz­lekedőket. A dekoráción dolgozó fiataloknak csütörtökön ajándékcso­maggal kedveskedett az állomás vezetője. FOTÓ: SIPEKI PÉTER

Next

/
Oldalképek
Tartalom