Kelet Magyarország, 2016. június (73. évfolyam, 127-152. szám)

2016-06-22 / 145. szám

2016. JÚNIUS 22., SZERDA KELET Háttér 3 Mintha bomba robbant volna... A hatalmas Jégdarabok közel negyedórán át pusztítottak fotó: racskó tibor A tyúktojás nagyságú jég felbecsülhetetlen károkat okozott. zajta, rozsály. Merre indul­junk? - kérdezzük még útköz­ben telefonon Zajta polgármes­terét, Kosztya Zoltán pedig azt mondja, bárhová mehetünk. Amint beérünk a településre, már látjuk, hogy sajnos igaza van. Olyanok a háztetők, mint­ha géppisztollyal lőtték volna őket órákon át: lyukasak a cse­repek, a palából alig maradt valami. Úgy tűnik, mintha az emberek félbe maradtak vol­na a fóliázással - és valóban: a reggel fél hatos jégverést ti­zenegykor újabb követte. Az első csapás után nem volt idő befedni a tetőt, a jég és az eső pedig szabadon zúdulhatott be a szobákba, konyhákba. így történt a Soltész családnál is: nem elég, hogy egy ép cserép sem maradt, bent is mindenük elázott. Katasztrófaövezet kint és bent. Hogyan tovább?- Óriási robajra ébredtünk, nem tudtam elképzelni, mi történhetett, mezítláb sza­ladtam ki az udvarra, és nem hittem el, amit láttam - meséli Zajtán Soltész Jánosné.- Éjszaka esett, dörgött és villámlott, reggel viszont eső nélkül jött a jég. Akkorák voltak, mint egy tyúktojás, és legalább tíz-tizenöt per­így megy tönkre egy élet munka- JÉjk ja negyed- f. ^ óra alatt. SOLTÉSZ JÁNOSNÉ ÉM >:'1W cig zuhogott ránk. Széttört, szétvert mindent, amit talált: az unokám homokozójának műanyag tetején tenyérnyi lyukak vannak, de vége a ku­koricának, a meggynek. Volt itt kint az asztalon egy üveg­pohár, amiből csak szilánkok maradtak. Rögtön elkezdtük fóliával befedni a tetőt, de csak a fe­léig jutottunk, már itt is volt a következő vihar. Borsószem nagyságú jég esett és rengeteg eső, ami úgy zúdult alá a cse­repek és fólia nélküli tetőről, mint a Niagara vízesés. Elázott minden, vízben állnak a szek­rények, tocsognak a szőnye­gek, mindet ki kell majd vinni száradni - mondja, mire Milán, a kisunoka sírva fakad,-inert azt hiszi, hogy ki akarják dob­ni a kedvenc játszószőnyegét. Nagy nehezen sikerül csak megnyugtatni - azt mondja az anyukája, reggel a vihartól na­gyon megijedt.- Tavaly azt hittük, nem lehet rosszabb - hát, lehe­tett. így megy tönkre egy élet munkája nem egészen negyedóra alatt, és mit tehe­tünk? - teszik fel a kérdést. Biztosításuk nincs, ahhoz, hogy helyreállítsák a házu­A helyzet Rozsályban sem jobb, sőt! A jég ütötte lyukak arról árulkodnak, hogy a pol­gármesteri hivatalt sem ki-- mélte a vihar, a napi munka mellett a kárenyhítés adott fel­adatot a dolgozóknak. A hiva­tali rend sem a megszokott: az egyik helyiségben a katasztró­favédelem dolgozói, a mellette lévőben a környék polgármes­kat, hitelt kell felvenniük. Nekik ez a válaszuk a hogyan tovább-ra. Akár a háborúban- Arra ébredtem, hogy ba­seballütővel verik a tetőt - mondja Lengyel Anikó.- Felpattantam az ágyból, és bár láttam a hatalmas jégda­rabokat, nem hittem el, hogy ez megtörténik. Olyanok vol­terei, a járási hivatalok vezetői, a megyei kormánymegbízott tanácskoznak. Sztojka Zoltán polgármester azt mondja, az önkormányzat fóliát, lécet, szeget és türelmet próbál adni az embereknek, utóbbiból van a legkevesebb.- Félő, hogy újabb vihar közeledik, így az emberek érthető módon azt szeretnék, tak, mint a hógolyó, amiket a gyerekeim gyúrnak télen. Az autóm szélvédőjét teljesen szétverték, a tükrök letörtek, a tetőnkből alig maradt vala­mi. Délnyugatról érkezett a vihar, lehet látni, hogy azon az oldalon mekkora pusztítást végzett. Bementem a bankba és lemerítettem a hitelkere­temet, mert most az a fontos, hogy cserepet tudjunk sze­ha fólia lenne a házaikon. Ná­lunk az épületek 85 százalé­kában esett kár, mindenki el van keseredve, de próbáljuk tartani a lelket az emberek­ben. Sokaknak nem volt biz­tosításuk, mindenkinek meg­próbálunk segítem, és bízunk abban, hogy a központi vis maior-keret terhére kapha­tunk támogatást. rezni. Az a gond, hogy több helyen is azt mondták, nincs készleten. Szerencsére van biztosításunk, voltam is bent, egymásnak adták a kilincset a károsultak. Mi valahogy megoldjuk, hi­szen nekem és a férjemnek is van munkánk, azokat sajná­lom igazán, akiknek az ubor­káját verte szét a jég. Több olyan tanítványom is van, aki hetek óta besegít otthon, és akiknek most semmijük sem maradt. Ők most mihez fognak kezdeni? - kérdezi Anikó, és azon mereng, hogy milyen ap­rók és tehetetlenek vagyunk a természet erőivel szemben.- Itt álltunk és néztük a pusz­títást, és semmit sem tehet­tünk. Ezt nem lehet kivédeni, sem megelőzni, valahogy túl kell élni - mondja. Arra a kér­désre, hogy mit kívánhatunk nekik, azt mondja, esőmentes napokat... km-sza Türelemből van most a legkevesebb Alig van gazda, akinek nem keletkezett kára csenger. A Csengeri járás te­rületén is óriási károkat oko­zott a kedd reggeli ítéletidő. A dió nagyságú jég nem kímélte sem a gyümölcsösöket, sem a szántóföldi növénykultúrát, A jég lett a keresztjük FOTÓ: RACSKÓ TIBOR nincs olyan gazda, akinek ne keletkezett volna komoly kára az emberemlékezet óta nem tapasztalt, hatalmas mé­retű jéggel érkező viharban. Ma várják a gazdákat Fórján Zsolt, Csenger polgár- mestere kora délelőtt tájékoz­tatta a károkról Kovács Sán­dor országgyűlési képviselőt, aki a helyszínre érkezett. A kárfelmérések még tartanak, de tekintettel az ügy fontos­ságára, szerda 11 órára egyez­tetésre várják a gazdákat a csengeri polgármesteri hiva­tal dísztermébe, hogy közö­sen próbálják orvosolni, vagy legalább enyhíteni a bekövet­kezett katasztrófát, és hogy segítséget kérjenek, akár kor­mányzati szinten is. km Közel kétszázan dolgoztak a házak helyreállításán A járási és települési mentőcsoportok is segítették a munkát. rozsály. Az életveszély elhá­rításában és a károk felszá­molásában kedden csaknem kétszázan vettek részt, mun­kájukat a katasztrófavédelem Rozsályban létrehozott ope­ratív törzse irányítja. Kozma Péter Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormánymegbízott mint a megyei védelmi bi­zottság elnöke személyesen tájékozódott a károk nagysá­gáról, de találkozott az érin­tett települések vezetőivel és a károsultakkal is. Lapunknak elmondta: a megye hivatásos, önkormányzati és önkéntes i tűzoltói azonnal megkezdték a helyreállítási munkálatokat, kedd reggeltől nagy erőkkel dolgoztak, de segítették őket a járási és települési men­tőcsoportok is, az illetékes kormányzati szerveket pedig | folyamatosan tájékoztatják a helyzetről. km Erről a meggyfáról sem lehet már szüretelni fotók: racskó tibor Sztojka Zoltán: megpróbálunk lelket önteni a rozsályiakba Nem hiszik el, hogy ez velük történt Üj terveket hozott a szél Az volt a legfurcsább, hogy nem sírtak az emberek. An­nak ellenére, hogy sokaknak egy élete munkája ment tönkre alig negyedóra alatt, nem omlottak össze, nem hibáztattak senkit - ugyan, kit is lehetne? -, hanem arról beszéltek, vajon hogy lesz ezután. Milyen furcsa az élet: ha hétfőn este megkérdeztük volna őket arról, hogy milyen terveik vannak, talán egy rövid balatoni nyaralásról beszéltek volna, esetleg biciklitúráról a gyerekekkel, vagy arról, hogy az uborka­pénzből megveszik végre azt az edzőcipőt, amiről hóna­pok óta sustorognak a kicsik. Kedden reggel a viharos szél elfújta az álmaikat, semmissé tette a terveiket. Pontosab­ban újakat hozott a régiek helyett. Mert most nincs más céljuk, mint hogy ismét tető legyen a fejük felett, ez pedig felülírja a nyaralást, a túrát, a lábbelit. Amit kedden láttam, az más volt, mint az elkesere­dettség - bármekkora is a baj, volt benne sok-sok emberség. A pedagógus a tanítványait sajnálja, akiknek mindenük odalett, a nagymama azt mondja, a hitelt majdcsak visszafizetik valahogy, az önkéntes tűzoltó pedig addig segít, amíg teljesen ki nem merül. A polgármester lécet ad és fóliát - na meg lelket önt azokba, akik elképzelni sem tudják, hogyan tovább. Ez utóbbi a legnehezebb, de talán erre van a legnagyobb szükség - akkor is, amikor a cserepek újra a helyükre kerülnek. anita.szaraz@kelet.hu Tizenhárom település Az eddigi felmérések alapján a vihar tizenhárom települést - Rozsály, Zajta, Méhtelek, Garbók, Uszka, Kis­hódos, Nagyhódos, Gacsály, Nyírkáta, Magosliget, Botpalád, Tiszabecs és Csenger - érintett. Leginkább az épületek tetőszerkeze­tében tett kárt kedden kora reggel a viharos erejű széllel érkezett jégeső. A legnagyobb mértékben a palatetős in­gatlanok tetőszerkezete károsodott. A diónyi jégdarabok mellett a leszakadt faágak is több épület tetőszerkezetét rrfegrongálták, cserepek hullottak le, több helyen pedig a tető is beszakadt a faágak súlya alatt. Megkérdeztük: ön szerint lesz esélyünk a portugálok ellen szerdán az Európa-bajnokságon? Ragyogó volt az eddigi Meglepetés, ha nem a szereplésünk. portugálok nyernek. Eb a széthúzó nemze- orosz bíró 11-esén még tét összekovácsolja. most is kiakadok. FARKAS ESZTER: Remélem, nyerünk szerdán! A buji Fazekas Zoltán a magya­roknak szurkol, ugyanakkor óva int az elbizakodottság­tól. - Ragyogó volt az eddigi szereplésünk, le a kalappal a csapat előtt! Portugália vi­szont más dimenzió. Sokkal gyorsabbak tőlünk, legalább két góllal nyernek ellenünk. Radó Ramóna is nyomon kö­veti az Európa-bajnokságot. - Meglepetés lenne, ha nem a portugálok győznének el­lenünk. De: hajrá, magyarok! A kisvárdai Faragó Gyula az egyik találkozónkat Siófokon nézte baráti körben, a mási­kat az otthonában. - Érzem, hogy szerzünk gólt. A por­tugálokon nagy a nyomás, a nagy stressz görcsössé teheti őket. A nyíregyházi Pelles Fe- rencné gól nélküli döntetlent jósol. - Szerintem 0-0 lesz, ez egészen biztos. Örömmel tölt el, hogy ez az Eb a széthúzó nemzetet összekovácsolja. Bodnár Diána eddig a sza­badtéri színpadnál drukkolt a magyaroknak, szerdára is hasonlót tervez. - Az izlan­diak elleni meccsen az orosz bíró megadott 11-esén még most is kiakadok. Nem gon­doltam volna, hogy ilyen jól szerepelünk. A sikerre éhes Farkas Eszter úgyszintén bízik az eredményes folytatásban. - Remélem, nyerünk szer­dán! Bár Cristiano Ronaldo a kedvencem, most a magyaro­kért szorítok. KM-LTL Kvízkérdés Gávavencsellő két település, Gáva és Vencsellő egyesüléséből jött létre. Mikor? a) 1903 b) 1905 c) 1913 d) 1971 A helyes választ a mai lapszámunkban rejtettük el. a Fúvósok a belvárosban A megyeszékhely sétálóutcájában fújta a dalokat a napok­ban a nyíregyházi Kelet Brass Band. fotó: racskó tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom