Kelet Magyarország, 2015. október (72. évfolyam, 230-255. szám)

2015-10-27 / 251. szám

2015. OKTÓBER 27., KEDD KELET Háttér 3 Az elmúlt hét NAV-fogásai a régiónkban nyíregyháza. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénz­ügyőri Főigazgatóság mun­katársai az elmúlt héten 92 jogsértést derítettek fel - tájé­koztatta lapunkat Dávid Zol­tán százados. A rendészeti osztályvezető elmondta: a vám- és pénz­ügyőrök a 43. héten lefoglal­tak 26 ezer 476 doboz ciga­rettát 28 millió 561 ezer forint értékben. - A lefoglalt 512 li­ter ásványolajterméknek 179 ezer, a 141 liter szeszes italnak pedig 439 ezer forint az érté­ke - tette hozzá a sajtórefe­rens. KM ® http://www.szon.hu Hírak. A régió és a világ hírei. Évről évre ápolják a hősök emlékét FOTÓ: KM-ARCHÍV Királyteleki keddi koszorúzás NYÍRTELEK. A II. világháborús hősök emlékére koszorúznak kedden reggel kilenctől a Rá­kóczi úti Hősi temetőben. A király teleki csatát 1944. októ­ber 27-28-án vívták, ebből az alkalomból rendeznek ünne­pi műsort. km Egy baleset három sérülttel NYÍREGYHÁZA. Egy magyar forgalmi rendszámú személy- gépkocsi árokba csapódott és a tetejére borult hétfő délután Tarpa és Beregsurány kö­zött. A gépkocsiban hárman utaztak, mindannyian meg­sérültek. A tarpai önállóan beavatkozó önkéntes és a fe­hérgyarmati hivatásos tűzol­tók vonultak a műszaki men­téshez, ahol félpályán haladt a forgalom. km Nézőpont Tarnavölgyi" Gergely Sál, sapka Mindenki másképp csinálja - jut eszembe a klasszikus LGT-nóta. Ez idő tájt ugyanis ki így, ki úgy igyekszik elke­rülni a kisebb megfázásokat, meghűlést, torokgyulladást, az influenzáról nem is be­szélve. Valaki, ha már egy kicsit is kapar a torka, azonnal szalad a patikába, és költ el egy kisebb vagyont holmi talmi csodaszerekre. Mert fő az egészség! No meg a vasár­napi húsleves, amelynek egészségjavító hatását már évszázadokkal ezelőtt kimu­tatták. Nem a brit tudósok, hanem a magyar nagyma­mák. Tízből kilenc bizonyo­san ezt ajánlja. Egyesek, ha úgy érzik, merülőben az akksi, a pohár­hoz nyúlnak. Nem néznek a fenekére, csak úgy módjával öblögetik a torkukat. Mert hogy is szól a népi bölcselet? Az alkohol kis mértékben gyógyszer, nagy mérték­ben orvosság. Mi itt a keleti végeken a miheztartás végett ahhoz tartjuk magunkat: egy kupica lélek- és szíverősitő pálinka még nem ártott meg senkinek. Csak a bacilusok- nak! Ja, meg ott van az a réteg, amely a réteges öltözködés mellett teszi le a voksát. És milyen jól is teszi! Egy sál, netán egy sapka csodákra képes télvíz idején. Ezt sem árt észben tartani. Így tette ezt Móricka is a szakállas tréfában, mikor megkérdez­te édesanyját, kimehet-e cseresznyét szedni, mire az anyuka azt felelte: „De hát kisfiam, november van.” „Tudom anya, sál, sapka.” Na, hát ezért sem fázott meg Móricka a novemberi cseresz­nyeszedésben... gergely.tarnavolgyi@kelet.hu Kelet kvíz A település kastélyparkját még a Gencsy család telepíttette. A védett parkban található a megye egyik legnagyobb liliomfája. a) Kislétán b) Tuzséron c) Nagyhalászban d) Kisvárdán A helyes választ lapunk mai számában rejtettük el. A meleg otthonoknak vágták a fákat hűvös halomba hétfő délután a Sóstói erdőben FOTÓ: RACSKÓ TIBOR forint önerővel egészíti ki a programot, valamint a szál­lítás költségeit is a település állja. - A tapasztalatok szerint ez körülbelül fél hónapra je­lent elég tüzelőt - említette a polgármester. Kiderült, hogy közmunkap­rogram keretében a saját dűlő­kön és fasoron is végeznek gyérítést, így azokat is tudják segíteni, akik nem a pályázat keretében jutnak tűzifához. A demecseri önkormányzat széntámogatásra nem pályá­zott, a keményfát pedig - ha­sonlóan az előző évekhez - a Nyirerdő Zrt.-től rendelnék meg. Az állami erdőgazdaság­tól biztos a szállítás, ám nem kerülhető el a közbeszerezte- tés, ami legalább egy hónap.- Szeretnénk a lehető leg­hamarabb kiosztani a tűzifát a családoknak, bízunk benne, hogy legkésőbb karácsonyra mindenki megkapja Deme- cserben a tüzelőt - fogalma­zott Váradi László. A városban jövedelmi viszonyok és rászo­rultság alapján döntenek arról, hogy ki kap a tűzifából. A töredékét kapták Orosz László, Piricse polgár- mestere éppen hétfőn írta alá a szerződést a Nyírerdő nyírbátori erdészetével 139 köbméter tűzifáról, azonban mégsem boldog.- Tisztességtelennek tartom a támogatás elosztását évek óta. Most Piricse 365 köbmé­ter fára kérhetett támogatást, ennyit is kértünk, de ennek a töredékére, csupán 139 köb­méterre kaptunk támogatást. Hogyan osszam el a 139 köb­métert ötszáz család között? Pár éve írtam a belügyminisz­ternek levelet, hogy Piricsét mindig hátrányos megkülön­böztetés éri, de az volt a vá­lasz, hogy a különböző arány­számok miatt jogos volt a támogatás mértéke. Egy másik évben inkább szenet vásárol­tunk, mert azt igazságosabban Hűségesek az akácfához A nyírbogáti önkormányzat közel nyolcmillió forint szoci­ális tüzelőanyag-támogatást nyert. Tavaly több mint 700 rászoruló család kapujába szállítottak ajándék akácot a nagyközségben, ingatlanon­ként 0,75 köbmétert.- A bogáti lakosok bizonyá­ra az idei fűtési szezonban is örömmel fogadják majd a kormányzati, illetve önkor­mányzati gondoskodást.- Mivel közbeszerzést kell kiírnunk, három árajánlatot kérünk be, s a legkedvezőbb mellett döntünk. Bár a szén sem szálka a szemünkben, kitartunk az akácfa mellett. A házhoz szállítás költségeinek átvállalásán túl saját erővel is hozzájárul az önkormány­zat a tűzifaprogram sikeré­hez Nyírbogáton - mondta el dr. Simonné dr. Rizsák Ildikó polgármester. Megyénk kétszáz tele­pülése több mint 640 millió forintot nyert téli tüzelő vásárlására. NYÍREGYHÁZA, DEMECSER. Az idén az ötezer lakosnál kisebb települések összesen 3 milliárd forint értékben kapnak szociá­lis tüzelőanyag-támogatást. A belügyminiszter döntése ér­telmében 2033 önkormányzat 153 ezer 161 erdei köbméter tűzifát vásárolhat, 152 helyha­tóság pedig 68 ezer 246 mázsa barnakőszenet vehet. Előbbi értéke 2 milliárd 759 millió 544 ezer forint, utóbbié 240 millió 231 ezer forint. Fél hónapra elegendő A támogatott települések me­gyei élmezőnyében végzett Demecser is, ahol több mint 10 millió forintot nyertek el a pályázaton. - Ennek az ösz- szegnek a dupláját igényel­tük, de a döntés minden év­ben országosan veszi alapul a rászorultságot - tudtuk meg a kisváros polgármesterétől. Váradi László hozzátette: az előzetes felmérések alapján 1000 családnak tudnak így egy köbméter tűzifát kioszta­ni, az önkormányzat 3 millió A saját erőről és a szállítás­ról mi gon­doskodunk. DR. SIMONNÉ DR. RIZSÁK ILDIKÓ A tapasztala­tok szerint ez körülbelül két hétre elég tüzelő. VÁRADI LÁSZLÓ szét tudtuk osztani a rászo­rulók között, az önkormány­zat azonban ebben az évben megint a fa mellett döntött.- Az bánt, hogy hozzánk ha­sonló nagyságú és lélekszá­mú települések megkapták a 100 százalékos támogatást. Nem irigylem tőlük, csak azt nem értem, Piricse miért nem kaphat több támogatást - mondta a település vezetője. Dombrádon így kalkulálnak A dombrádi önkormányzat „elsőbálozónak” számít ezen a területen, ugyanis most elő­ször pályáztak szociális célú tűzifa-támogatásra. A telepü­lésen sok a rászoruló család, akikre ráfér az ilyen segítség.- Az elnyert támogatás az előzetes kalkulációnk szerint 761 erdei köbméter lágylom­bos tűzifára lesz elegendő. Az önkormányzat 13,5 millió fo­rintra pályázott, aminek a 60 százalékát nyertük el, 338-án kapnak majd tüzelőt - mond­ta el Kozmáné Kasza Veroni­ka, Dombrád polgármestere. Hozzátette: összesen 761 köbméternyi fát vásárolnak majd, a családok fejenként 2,2 köbméter tüzelőhöz jut­nak, ami több mint egy hó­napra elegendő. KM Elég gyorsan elfogyhat az, ami a kályhában elég Az idei tüzelőanyag-támogatásra sikeresen pályázó Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések Település Támogatás Fülpösdaróc 551180 Kisszekeres 1962150 Ajak 3911600 Gacsály 3 086100 Komlódtótfalu 693420 Anarcs 3 333750 Garbolc 895350 Kemeró 1143 000 Apagy 4569460 Gávavencseltő 5200650 Kótaj 6553200 Aranyosapáti 4423410 Gébedén 1297940 Kölese 4071620 Baktalórántháza 12 058 650 Gégény 1912620 Kömörő 2 686050 Balsa 2171700 Gelénes 1973580 Laskod 4038 600 Barabás 2 952750 Gemzse 2933700 Levelek . 7277100 Bátorliget 2524750 Geszteréd 4972 050 Lónva 2857500 Benk 906 780 Gulács 2743200 Lövőpetri 1795780 Beregdaróc 3486150 Győröcske 426720 Magosliget 1262 380 Beregsurány 1209 040 Gyűrtelek 2571750 Magy 1581150 Berkesz 2524760 Gyulaháza 5 695950 Mánd 1219200 Besenyőd 2819400 Gyüre 2076450 Mándok 4259 580 Beszterec 3905250 Hermánszeg 1084580 Máriapócs 3352800 Bili 2 809 240 Hetefejércse 1162050 Márokpapi 1013460 Botpalád 3162 300 Hadász 12 573 0 00 Mátyus 1219200 Bököny 4476750 llk 3112770 Méhtelek 2969260 Búj 4034790 Jánd 2 324100 Márk 4953 000 Csaholc 2419350 Jánkmajtis 6248 400 Mezőladány 3276600 Csaroda 1457960 Jármi 1938 020 Milota 3200400 Császló 2190 750 Jéke 603250 Nábrád 3271520 Csegöld 2 667 0 00 Kállósemién 4991100 Nagyar 3467100 Csengerslma 2418080 Kálmánháza 1546860 Nagycserkesz 2876550 Csengerúifalu 3771900 Kántorjánosi 8 210550 Nagydobos 3108 960 Darnó 952 500 Kék 4743450 Nagyhódos 497840 Demecser 10116820 Kékese 1847850 Nagyszekeres 1771650 Dombrád 8214995 Kérsemjén 1582 420 Nagyvarsány 632460 Dögé 3429 000 Kisar 4142740 Napkor 4249 420 Encsencs 5124450 Kishódos 514350 Nemesborzova 495300 Eperjeske 2228 850 Kisléta 4324350 Nyirbéltek 6743700 Érpatak 1409700 Kisnamény 1314450 Nyírbogát 7983220 Fábiánháza 4610100 Kispalád 2 381250 Nvírbogdánv 2117725 Fülesd 1849120 Klsvarsány 941070 Nyírcsaholy 5 073650 Nyírcsászári 4819650 Piricse 2647950 Tiszacsécse 1209 040 Nyfrderzs 2 419350 Pócspetri 2914650 Tiszadob 2495550 Nyírgeíse 2346960 Porcsalma 6819900 Tiszakanyár 1276350 Nyírgyulaj 2914650 Pusztadobos 4978400 Tiszakerecseny 4552950 Nyíribronv 2 857 500 Rakamaz 3218180 Tiszakóród 2114550 Nyírjákó 1422400 Ramocsaháza 2533650 TiszamogyórSs 815340 Nyírkárász 6248400 Rápolt 685800 Tiszanagyfalu 4705350 Nyírkáta 7448550 Rétközberencs 1207770 Tiszarád 2228850 Nyírkércs 1226 820 Rohod 3714 750 Tiszaszentmárten 2026920 Nyírlövő 2152650 Rozsály 2 800 350 Tiszatelek 2457450 Nyírlugos 8 552180 Sényő 1619250 Tiszavid 2171700 Nyírmeggyes 3 840480 Sonkád 2578100 Tisztaberek 2952750 Nyírmihátydi 5219700 Szabolcs 924560 Tivadar 857 250 Nylrpazony 1404620 Szabolcsbáka 2 057 400 Tomyospálca 5636260 Nyírpilis 1238250 Szabolcsveresmart 5810 250 Tunyogmátplcs 6477000 Nyírtass 5511800 Szakoly 3147060 Túristvándl 1866900 Nyírtét 3524250 Szamosa ngyalos 2400300 Túrricse 2762250 Nyírtura 1991360 Szamosbecs 1564640 Tuzsér 6487795 Nyírvasvári 5829 300 Szamoskér 1778 000 Tvukod 8343900 Ófehértó 8572 500 Szamos sályl 2286000 Ujdombrád 2026920 Olcsvaapáti 1314450 Szamostatárfalva 1257300 Üikenéz 2914650 Opályi 6 610 350 Szamosújlak 609600 Ura 2647950 Ököritófülpös 5219700 Szamosszeg 4781550 Uszka 1262 380 Omboly 613410 Szatmárcseke 5924550 Vaja 4 290 060 Or 4724400 Székely 1638300 Vállai 1369 060 Panyola 1938020 Szorgalmatos 1511300 Vámosatya 1543 050 Pap 2258060 Tákos 746760 Vámeseroszi 2062 480 Papos 2933700 Tarpa 3619500 Vasmegyer 5029200 Paszab 5086350 Terem 2 971800 Záhony 2115820 Pátroha 5 234 940 Ti borszállás 2186940 Zajta 1546860 Pátvod 2186940 Tiszaadony 2151380 Zsarolván 1485900 Penészlek 3790950 Tisza becs 5086350 Zsurk 1238250 Penyige 2800350 Tisza bércéi 6115050 Petneháza 4286250 Tiszabezdéd 3143250 összesen: 640680075

Next

/
Oldalképek
Tartalom