Kelet Magyarország, 2015. június (72. évfolyam, 126-151. szám)

2015-06-11 / 135. szám

2015. JÚNIUS 11., CSÜTÖRTÖK KELET A kánikulában is lesz meleg étel A megye legtöbb te­lepülésén biztosítják az ingyenes ebédet a rászoruló gyermekek számára a szünet alatt. NYÍREGYHÁZA. Szabolcs-Szat- már-Bereg megyében a nyá­ri szünidő alatt közel 7000 gyermek jut ingyen ebédhez.- Mi már évek óta ebben a formában bonyolítjuk a nyári gyermekétkeztetést - mondta el lapunknak Kovács Lajos, Nagyecsed polgármestere. - Fokozottan hátrányos te­lepülés révén 20 százalék fölötti nálunk a roma kisebb­séghez tartozó és a mély­szegénységben élő családok aránya. Az önkormányzat egy helyi vállalkozótól ren­deli meg az ételt, s három intézményünk tálalókonyhá­ján osztjuk ki annak az 560 rászoruló gyereknek, akik helyben is elfogyaszthatják, de haza is vihetik. A szociális alapszolgáltató központunk szakemberei állítják össze a névsort. Népszerű szolgálta­tásnak számít ez a családok körében, a kiosztott 30 470 adagból általában egyetlen se marad a konyhán, mindenki elviszi, ami jár neki - részle­tezte Nagyecsed első embere. Ötvenhárom napon át Kovács Lajos hozzátette: az akció a jövő héten, az utol­só hivatalos tanítási naptól indul, s az egész nyári szü­net alatt tart. A támogatás A nyári étkez­tetéshez 3,5 millió forint támogatást kaptunk. SZŰCS GABRIELLA Finom falatok kerülnek a tányérba intenzitása 100 százalékos, a rendelkezésre álló 13,5 millió forintból eddig még mindig ki tudták gazdálkodni a teljes nyári ellátást, az önkormány­zatnak nem kellett hozzáten­nie semmit. Egyetlen percig sem volt kérdéses, hogy a szakolyi ön- kormányzat igényli-e idén is a támogatást, hiszen minden évben élnek a lehetőséggel.- Fontos számunkra, hogy a rászoruló gyerekek a nyári szünetben is tartalmas, me­leg ebédet ehessenek, így a program teljes időtartamára pályáztuk - tudtuk meg Szűcs Gabriellától. A település pol­gármestere a részletekről el­mondta: 53 napon át, a nyári szünidő első napjától augusz­tus 28-áig kétfogásos menüt ILLUSZTRÁCIÓ: ÉKN-ARCHlV kapnak a gyerekek az iskola ebédlőjében. Az Alapszolgál­tatási Igazgatósággal, vagyis a családsegítő szolgálat mun­katársaival választották ki a résztvevőket, a leginkább rászorulókat. A 150, elsősor­ban 14 évnél fiatalabb, gyer­mekvédelmi támogatásban részesülő általános iskolás diák helyben elfogyaszthatja az ebédet, de ételhordóban haza is vihetik. Zöldség és tej- Természetesen nem feled­keztünk meg a desszertről sem, ez főként gyümölcs lesz, amit a Start közfoglalkoztatá­si program keretében helyben termesztünk - tette hozzá a település első embere, s ki­derült azt is: a 7950 adag étel elkészítéséhez csaknem 3,5 millió forint támogatást ka­pott az önkormányzat. A nyári szünethez kapcsoló­dó hír, hogy napközit is indíta­nak a szakolyi diákoknak, amit minimális térítési díjért vehet­nek igénybe, azonban a gyer­mekvédelmi támogatást kapó családoknak ez is ingyenes. Dr. Tóth Árpád jegyző a baktalórántházi és a laskodi közös önkormányzat képvi­seletében elmondta: össze­sen 275 gyerek étkeztetésre nyertek el állami támogatást. Kiosztópontok Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintéz­mény ( Nyíregyháza, Fazekas János tér 25.) Tündérkert Keleti Óvoda (Kistelekiszőlő telephely Nyíregyháza, Koszorú u. 10.) Tündérkert Keleti Óvoda (Őrös, Élet u. 30.) Gyermekek Házi Déli Óvoda (Felsősima, Hosszúháti u. 59.) Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézmény (Nyíregyháza, Alma u. 70.) Móricz Zsigmond Általános Iskola (Nyír­egyháza, Virágú. 65.) Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmény (Őrös, Fő út 60.) Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona (Nyíregyháza, Ungvárstny. 22.) Huszárvár (Nyíregyháza, Huszár tér 2.) Családok Átmeneti Otthona (Nyíregyháza, Tokaji u. 3.)- Június 29-e és augusz­tus 29-e között kapnak az általános iskolás gyermekek ebédet, ez Baktalórántháza esetében 3,7 millió forint, Las- kodéban pedig 1,82 millió fo­rint állami támogatást jelent. Mindkét településen meg­oldott az alapanyag-ellátás, mert az önkormányzati cégek be tudják szállítani a zöldsé­get, illetve esetenként a tejet - mondta el lapunk érdeklő­désre dr. Tóth Árpád jegyző, aki hozzátette: a menüsor ki­alakításáért a helyi élelmezés­vezetők a felelősek. km Egész nyáron biztosítják az ellátást A megyeszékhely önkor­mányzata a rendszeres gyer­mekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek 30 szá­zaléka, azaz 1198 gyerek után igényelt támogatást.- Városunk a pályázott tel­jes összeget elnyerte, így jú­nius 16-ától augusztus 28-áig munkanapokon 1882 gyer­meknek tudunk napi egyszeri meleg ételt adni - tájékozta­tott Rendes Sándor, az önkor­mányzat sajtószóvivője. Az előző évekhez hasonlóan a város tíz pontján osztják majd ki az ebédet a nyíregyházi di­ákoknak. A kiválasztásról megtudtuk: a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ a rendszeres gyer­mekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek közül választotta ki azt az 1882-t, akik igénybe vehetik a nyári gyermekétkeztetést, melyet a pályáztatást követően az El- amen Zrt. készít el.- Elsősorban a gyermekjó­léti szolgáltatásban részesülő gyermekek és a védelembe vett iskoláskorúak kerültek be a programba, tekintettel arra, hogy a fiatalabb korosztály­nak - bölcsődéseknek, óvodá­soknak - nyáron is biztosított az ellátás az intézményekben.- Nyíregyházán tíz kiosztö- pontot jelöltünk ki, annak ér­dekében, hogy a gyermekek az otthonukhoz legközelebb juthassanak hozzá az ebéd­jükhöz (lefóliázott, csomagolt dobozban) minden hétköz­nap 11.30 és 13 óra között. Egy tiszai hajós találta meg a hétfő óta keresett férfit A családot lesújtotta a hír, mert ők bíztak abban,hogy épségben kerül elő a 36 éves férfi. rakamaz. Kristóf Imre, a Le­gott Katolikus Kutató Mentő­csapat vezetője is azok között volt, akik megtalálták a va­sárnap, Rakamaz környékén, a Tiszában eltűnt férfit. Nem hivatalos értesülések szerint Kiss Tamás nap mint nap lesétált arra a partszakasz­ra, ahol végül elnyelte őt a folyó. A szonárt is bevetették- Az eltűnés után értesítettek bennünket és a Kelet-Magyar­országi Speciális Mentő Egye­sületet - mondta Kristóf Imre, a Legott vezetője.- Szerdán találtuk meg a férfit egy tiszai hajós beje­lentése után, nekünk csak ki kellett emelni a testet. Akkor már a rendőrök is kint voltak egy szonárral, mi pedig ku­tyánkkal indultunk volna a keresésre - mondta el lapunk érdeklődésére Kristóf Imre. Úgy tudjuk, a kiemeléskor ott volt az elhunyt családja is. Lesújtotta őket a hír, mert bíztak abban, hogy a 36 éves Kiss Tamást élve találják meg az illetékes szervek. km-tg Az eltűnt személyek keresése minden nyáron ad feladatot a rendőrség­nek, a tűzoltóságnak és a speciális mentőknek is illusztráció: km-archív ■■■■■■■■■■ Nézőpont Palicz István Bőven van ©ennivaló Azt, hogy mi a véleményem az ingyenes gyermekétkezte­tésről, szinte napra pontosan egy éve írtam meg: neveze­tesen, hogy egyetlen valóban rászorulótól sem sajnálom az ingyen tízórait, ebédet és uzsonnát, ahogy tanév közben az iskolatejet és a suligyümöl­csöket sem. Ugyanakkor a vak is látja, tapasztalja, hogy sok esetben feleslegesen szórjuk a pénzt. Az adományok egy része rossz szájakban landol, mert egyesek visszaélnek a helyzetükkel, csak papíron rászorulók: a szülők BMW-vel járnak az ingyen ebédért, vagy éppen az „éhező” gyermekek nem becsülik, kukába hajítják, moslékba küldik az adóforin­tok milliárdjaiból finanszíro­zott inni- és harapnivalókat. Csalódással tölt el az is, hogy míg tavaly 120 ezer, az idén már 141 ezer fiatal vakációs menüjéről kell gondoskodnia az államnak. Egy évről évre jobban teljesítő Magyarországon elméletileg csökkennie kellene a krízis­éhezők számának, nem? Jövőre minden önkormányzat számára kötelezővé tenné és megfinanszírozná a kormány a nyári étkeztetést. Mielőtt azonban ezt meglépnék, érde­mes lenne kiszűrni a szociális ellátásból a potyautasokat, a kedvezményezett tizenévesek körében pedig bevezethet­nének egyfajta közösségi szol­gálatot: lesikálhatnák az év közben összefirkált iskolapa­dokat, kömyezetszépítő akciókban vehetnének részt, vagy tudom is én. Mielőtt „rabszolgatartással” vádolná­nak, leszögezem, a könnyed nyári melódia kifejezetten nevelési célokat szolgálna, hogy a felnőttkor küszöbén álló gyerekek megtanulják: az életben maradásért nem csak enni, tenni is kell! istvan.palicz@kelet.hu Kelet kvíz A vidék jobbágya! telkes hívei voltak a Rákóczi vezette szabadságharcnak. 1703. október 14-én II. Rákóczi Ferenc a településhez közeli táborból szólította fegyverbe a kurucokat. a)Tuzsér b) Tiszalök c)Rozsály d)llk A helyes választ lapunk mai számában rejtettük el. Az ingyenes nyári gyermekétkeztetési pályázat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyertes önkormányzatai - az Emmi adatai alapján Anarcs 87 4611 2028840 Apagy 60 3000 1320 000 Aranyosapáti 420 19740 8 685600 Baktalórántháza 180 7740 3405600 Balsa 36 1908 839 520 Barabás 36 1584 696960 Bátorliget 67 2881 1267640 Benk 26 1378 606320 Beregdaróc 90 3960 1742 400 Beregsurány 34 1802 792880 Berkesz 50 2650 1166000 Besenyőd 84 4452 1958880 Beszterce 51 2703 1189320 Bili 73 3869 1702360 Botpalád 156 8268 3637920 Bököny 365 19345 8511800 Cégénydányád 27 1431 629640 Csaholc 76 3268 1437920 Csaroda 27 1431 629640 Császló 65 3445 1515800 Csegöld 99 5247 2308680 Csenger 280 14840 6529 600 Csenge rsima 32 1696 746240 Csengerújfalu 113 5989 2635160 Oarnó 20 860 378 400 Demecser 237 10191 4484 040 Dombrád 383 20299 8931560 Dögé 157 8321 3661240 Encsencs 373 16039 7 057160 Eperjeske 134 5762 2535 280 Érpatak 132 6996 3078240 Fábiánháza 145 6380 2807200 Fehérgyarmat 88 3784 1664960 Fülesd 65 2860 1258400 Garboic 29 1537 676280 Gávavenc sellő 180 9540 4197600 Gégénv 72 3096 1362240 Gelénes 57 3021 1329 240 Gemzse 109 5777 2541880 Geszteréd 103 5459 2401960 Gulács 109 4687 2062280 Gyulaháza 134 7102 3124880 Gyűrtelek 118 5192 2284480 Győröcske 5 265 116600 GyOgye 11 583 256520 Gyüre 90 4770 2098800 Hermánszeg 31 1643 722 920 Hetefelércse 27 1431 629640 Hodász 200 10600 4664000 Ibránv 480 21120 9292800 lik 178 8544 3759360 Jánd 58 3074 1352560 Jánkmaitis 141 6063 2 667720 Jármi 29 1537 676280 Jéke 25 1325 583000 Kállósemién 76 3268 1437 920 Kálmánháza 29 1537 676 280 Kántorjánosi 265 14045 6179 800 Kék 60 2580 1135200 Kékese 150 6600 2904000 Kemecse 211 11183 4920520 Kisar 96 5088 2238 720 Kishódos 14 742 326480 Kisnamény 60 2580 1135200 Kispalád 153 8109 3567960 Kisszekeres ^50 2350 1034000 Kisvarsány 42 2016 887040 Kisvárda 254 10922 4805680 Kocsord 104 4472 1967 680 Komlódtótfalu 24 1032 454 080 Kótai 146 7738 3 404 720 Kölese 102 4488 1974720 Kömörő 44 1892 832480 Laskod 95 4180 1839200 levelek 85 3655 1608200 Lónva 109 4687 2062280 Lövőpetri 52 2756 1212640 Magosliget 80 4240 1865600 Magy 67 3551 1562440 Mánd 33 1749 769560 Mándok 220 9460 4162400 Máriapócs 120 5160 2270 400 Marokpapi 33 1749 769560 Mátészalka 186 7998 3519120 Mátvus 28 1456 640640 Mérk 140 6020 2648800 Mezőtadány 116 4988 2194 720 Milota 88 4136 1819840 Nagyar 16Í 8586 3777 B40 Nagycserkesz Nagyecsed 350 580 18 550 30740 8162 000 13525600 Nagyhalász Nagykálló 215 298 11395 14006 5013800 6162640 Nagyszekeres 48 2256 992640 Nagyvarsánv 50 2650 1166000 Nemesborzova 6 318 139920 Nyírbátor 500 21500 9460000 Nyírbéltek Nyírbogát 200 7P 9400 3634 4136 000 1598960 Nvírcsaholy 110 5830 2565200 Nyírcsászári 96 4128 1816320 Nyírderzs 79 4187 1842280 Nyíregyháza 1198 63494 27937360 Nyírgelse 60 3180 1399200 Nyírgyulai 133 7049 3101560 Nyíribrpny 60 3180 1399200 Nyíriákó 44 1892 832480 Nyírkárász 100 5300 2332000 Nyírkércs 30 1590 699600 Nyírlugos 206 10918 4803920 Nyírlövő 29 1537 676280 Nyirmada 614 32542 14318480 Nyírmeggyes Nyírmiháiydi 127 189 5461 10017 2402840 4407480 Nyírparasznya 60 2580 1135 200 Nyírpazony 28 1484 652960 Nyírpilis 177 9381 4127640 Nyírtass 99 4257 1873 080 Nyírtét 103 4429 1948760 Nyfrvasvári 100 5300 2332 000 Ófehértó 93 4929 2168760 Olcsva 50 2150 946000 Ópályi 358 18974 8348560 Ökörítófülpös 157 6751 2970440 Ömböly 37 1739 765160 Őr 76 3268 1437920 Pap 75 3975 1749 000 Papos 60 3180 1399200 Paszab 95 5035 2215400 Pátroha 284 15052 6622880 Pátyod 37 1961 862840 Penészlek 147 ?791 A 3428040 Petneháza 83 3569 1570360 Piricse 300 14400 6 336 0 00 Pócspetri 70 3010 1324400 Porcsalma 265 11395 5013800 Pusztadobos 80 3440 1513600 Ramocsaháza 111 5883 2 588 520 Rápott 17 731 321640 Rétközberencs 181 9593 4220 920 Sényő 76 3268 1437920 Sonkád 148 7844 3451360 Szabolcsbáka 62 2728 1200320 Szakoly 150 7950 3498 000 Szamosangyalos 90 4770 2098800 Szamosbecs 34 1802 792880 Szamoskér 34 1802 792880 Szamosszeg 148 7844 3451360 Szamossálvi 81 4293 1888 920 Szamostatárfalva68 3604 1585760 Szamosúilak 19 1007 443 080 Szatmárcseke 250 13250 5830000 Szorgalmatos 46 1978 870320 Tákos 20 1060 466400 Tarpa 210 9030 3973200 Terem 70 3710 1632400 Tiszaadony 88 3784 1664960 Tiszabecs 90 4770 2098800 Tiszabercel 110 5830 2565200 Tiszabezdéd 173 9169 4034360 Tiszacsécse 26 1222 537680 Tiszadada 80 4240 1865600 Tiszadob 120 5280 2323 200 Tiszakanyár 66 2904 1277760 Tiszakerecseny 165 7260 ^3194400 Tiszakóród 120 6360 2798400 Tisza mogyorós 137 5891 2592040 Tiszafád 128 6784 2984960 Tiszaszentmárton 91 4823 2122120 Tiszatelek 79 4187 1842280 Tiszavasvári 588 31164 13712160 Tlszavid 90 4770 2098800 Tivadar 9 477 209880 Tomyospálca 185 9620 4232800 Tunvogmatolcs Tuzsér 187 392 8415 20776 3702600 9141440 Tyúkod 180 9540 4197 600 Túristvánd! 42 1806 794 640 Túrricse 67 2881 1267640 Úidombrád 87 4611 2028840 Újfehértó 280 14840 6529 600 Újkenéz 97 4171 1835240 Ura 40 2120 932800 Uszka 86 4558 2 005 520 Vámosoroszi 48 2064 908160 Vas megyer 90 4770 2 098800 Vásárosnamény 351 15093 6640920 Záhony 32 1696 746240 Zsarolván 34 1598 703120 Zsurk 34 1802 792880 Összesen: 6924 737309 129460760 (A táblázatban a település neve után szerepel, hogy hány gyermekre kértek támogatást, hány adag ételt készítenek, és ehhez mennyi pénzt nyertek el.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom