Kelet Magyarország, 2015. június (72. évfolyam, 126-151. szám)

2015-06-11 / 135. szám

2015. JÚNIUS 11., CSÜTÖRTÖK KELET MSZP. - Határozottabb kiállást várunk el a szabolcsi gazdák mellett a kormány­tól és a fideszes képviselőktől - fogalmazta meg kritikáját Halmi József, az MSZP megyei alelnöke azon a szerdai sajtótájékoztatón, amelyen a szabolcsi jégkár ügyét összekapcsolta a közeledő meggyszezont érintő gazdaságpolitikai kérdé­sekkel. - A megyei közgyűlés elnöke nemrég levélben kérte a polgármestereket, hogy a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül támogassák a jégkár sújtotta településeket. Jobban örülnénk, ha a térséget katasztrófa sújtotta területté nyilvánítanák, s a támogatást vagy közvetlenül juttathatnánk el a településekhez, vagy egy erre a célra elkülönített számlán gyűjthetnénk. S szeretnénk, ha a megye fideszes képviselői - hallgatás helyett - már az idei meggytermésről, az árakról és az értékesítésről is beszélnének. Arról, hogy mi lesz meggyből, az almából, a dohányból élő szabolcsi termelőkkel - mondta Halmi József. <§> Biztonságosan kerekezhetünk majd A munkálatok végeztével a nagykállói ipari parktól egészen Kállósemjénig vezet majd összefüggő kerékpárút. FOTÓ: RACSKÓ TIBOR Röviden kiégett. Egy személygépkocsi égett szerdán délután a 4-es főúton Tuzsér és Komoró kö­zött. A záhonyi katasztrófa- védelmi őrs tűzoltói fékezték meg a lángokat. Személyi sé­rülés nem történt. ütköztek. Személygépko­csi és kerékpáros ütközött szerdal! délelőtt Fehérgyar­maton, a Kossuth téren. A kerékpárt vezető nő a jár­mű alá szorult, a járókelők mentették ki a kocsi alól, a mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba. A helyi katasztrófavédelmi őrs tűz­oltói a gépkocsit áramtalaní- tották, a rendőrségi vizsgálat idején a helyszínt biztosítot­ták. A Tiszához köthető köteteket mutattak be a folyón tartott esemé­nyen. jánd. Stílusosan az írók, köl­tők örök múzsája, a szeszé­lyes, szőke folyó, a Tisza, pontosabban a Jánd és Vá- sárosnamény között állomá­sozó Tiszavirág Tanyahajó volt a helyszíne hétfőn az idei, 86. ünnepi könyvhét zá­róeseményének, ahol több, a Tiszához kötődő könyvet is bemutattak. így például Elek Emil a Folyók, tavak varázsa című látványos albumát, A szeszélyes szőke folyó című antológiát, a Templomok, kastélyok, kúriák című, me­gyénk látványosságait bemu­tató kötetet és Balogh Géza horgászélményeit megörökí­tő kis könyvecskéjét. A résztvevők nem csalód­tak, hisz különleges élmény volt a hajón Petőfinek a kö­zelben született, Tisza című versét meghallgatni Illyés Péter tolmácsolásában, vagy Bessenyei sorai nyomán a Tiszának reggeli gyönyörű­ségét átérezni, miközben Ig- nácz Lászlóné Tiszáról szóló dalai szóltak. Kellemes meg­lepetés volt, hogy a Felső-Ti- sza-vidéki Vízügyi igazgató­ság hajóutazásra invitálta a jelenlévőket. Egy karnyújtásnyira a csodák A tiszai hajókázás a Szamos torkolatától a jándi part kö­zelében fekvő „Szerelmesek szigetéig” vezetett. Megkér­deztük Bodnár Gáspár igazgatót, ő, aki jeles * Bodnár Gáspár a Folyók, tavak varázsa című albummal ismerője a tájnak, hogyan ajánlaná a látogatók figyel­mébe a vidéket.- A Felső-Tisza-vidék egye­di bája a felszíni vizek gaz­dagságának köszönhető. An­nak, aki természeti csodát szeretne látni, nem kell föld­részeket átutaznia, alig egy karnyújtásnyira kanyarog tő­lünk a Tisza, a Szamos, a Túr, a Kraszna. A szelíden ballagó, máskor dühödten rohanó fo­lyók, a természetes úton vagy épp a folyószabályozások nyomán kialakult holtmed­rek, a megye tavai, a mocsa­rak és lápok ezernyi arcukat mutatják az idelátogatóknak. Másként festenek délidőben és alkonyaikor, finom eső­ben, erős szélben, felhők között átszűrődő fényben, hajnali párában és ködben. Minden évszakban érdemes idelátogatni, leginkább nyá­Biciklitúrák a gát tetején Asztalos István, Jánd polgár- mestere elmondta: egyre nép­szerűbb a jándi Tisza-part is. A turisták figyelmébe ajánlja az érintetlen környezetet és a vízhez kötődő sportokat, vízi- túrákat. A I kerékpá­rozók is felfedezhetik a kör­nyéket, hisz a Tisza töltésén, a felújított gát tetején az évek során aszfaltozott kerékpárút épült, s akár Vásárosnamény- tól Tarpáig kétkerekűn lehet biciklizni, csodálva az élő Ti­sza vizét, a holtágakat. FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM ron, amikor a Tisza hűs vizé­ben felfrissülhetünk... Szétnéztünk Gergelyiu- gornyán is, amely a turisták paradicsoma. A tengerpartra emlékeztető föveny, a tisz­ta, hűs víz és Bereg sajátos hangulata a fürdőzők ezreit vonzza egy-egy nyári hétvé­gén. Nos, a kánikula ellenére még kicsit nyár eleji hangulat fogadott, a fövenyből csak mutatóban látunk néhány méternyit. Egy-két bátor em­ber ugyan már megmártózott a Tisza vizében, de a turisták többnyire csak a parton állva méregették a folyót. Sebaj, már csak néhány nap, és kez­dődik a szezon... Egyébként a Tisza-parti éttermek, fogadók már tárva-nyitva, vendég is akad, és mi is lehetne az étel­kínálat favoritja, mint a sült hal? BODNÁR ISTVÁN A nap előfizetője „Köszönjük, hogy a régi olvasókra is gondolnak” Nem maradunk program nélkül Szent Iván éjjelén NYÍREGYHÁZA. Az év legrö­videbb éjszakáján, június 23-án ismét különleges prog­rammal várja a látogatókat a Sóstói Múzeumfalu: 22 órától koncertet ad a Kormorán, fel­lép a Nyírség Táncegyüttes, lesznek tűzzsonglőrök, meg­tekinthető az Ahová a király is gyalog jár... elnevezésű idő­szaki kiállítás, és természe­tesen ezúttal sem marad el a tűzugrás. km Tűzugrás is lesz fotó: km-archív fiuk és egy lányuk van, szüle­tett négy gyönyörű unokájuk.- Szabadidőnkben gazdál­kodunk, kalászosunk és ku­koricásunk is van, de nagyon sokat foglalkozunk a ház kö­rül a virágokkal.- A Keletet mind a ketten ol­vassuk, és a fiunk is előfizető. Szorgalmas, pontos a kézbe­sítőnk, mindig időben meg­kapjuk a lapot. Én az utolsó oldallal kezdem az olvasást, majd koromnál fogva is min­dig megnézem a gyászjelen­téseket - sajnos egyre több barátot, rokont veszítünk el. Megnézem a horoszkópomat, már csak azért is, mert sok­szor bejön. Mindent elolvasok, még a politikát is, bár nem nagyon értek hozzá. Szeretem Angyal Sándor írásait és Mán László tudósításait. Szívesen nézegetjük a régi fotókat, én is küldtem már be képeket. Ne­mes gesztus, hogy megbecsü­lik a régi előfizetőket, köszön­jük, hogy ránk is gondoltak.KM nyírtét. Harmincöt éve előfi­zetője lapunknak a Kardos házaspár, hűségüket aján­dékcsomaggal jutalmaztuk. Szerkesztőségünkben járva Kardos János elmondta: a Vo­lánnál volt gépkocsivezető, majd a helyi tsz-hez ment, ahol nyugdíjazásáig dolgo­zott, akárcsak a felesége. Egy Kardos János fotó: racskó Tibor szecheny 2015 | június | 09. ELKEZDŐDÖTT TISZAVASVARI BELVÁROSÁNAK KOMPLEX FEJLESZTÉSE Útjára indult a tiszavasvári belváros komplex fejlesztésének fizikai megvalósítása, melynek eredményeként megújul a Városháza és a Városi Kincstár épülete, a Református Templom és a Zeneiskola. Kialakításra kerül egy korszerű teniszpálya, egy szabadidőpark, egy koncertterem, valamint kiépül egy térfigyelő kamerarendszer is. Az Európai Unió által is támogatott, funkcióbővítő városrehabilitáció célja, a helyi lakosság életminőségének javítása, az épített környezet minőségi megváltoztatása, melynek érdekében az Önkormányzat, olyan gazdasági­városi-, közszféra- és közösségi funkciókat erősítő tevékenységeket valósít meg a magántőke bevonásával, amellyel nagyban hozzájárul a népesség megtartásához, az életminőség javulásához, a foglalkoztatás bővítéséhez. A projekt során megvalósul a Városháza energetikai korszerűsítése, homlokzatának felújítása, további akadálymentesítése, a Városi Kincstár épületének akadálymentesítése, korszerűsítése, a Református Templom helyreállítása, a korszerűsített Zeneiskolában pedig időszakos hangversenytermet alakítanak ki. Pihenőpark, teniszpálya és öltöző, valamint több ingyenes nyílt parkoló is épül. Megújulnak a járdaburkolatok. Bővül és korszerűsödik a projektben konzorciumi partnerként résztvevő Papirusz irodaszer kereskedés. A projekt eredmények megóvását térfigyelő kamerarendszer segíti majd. A fejlesztést az úgynevezett „soft elemek" megvalósítása teszi teljessé. Projekt címe: Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések Tiszavasváriban Projekt azonosítószáma: ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0004 A támogatás összege: 444 921 373 Ft Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2015.09.30. TIGÁZ-DSO Kft. Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság tigáz-dso @01 Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy az FGSZ Földgáz­szállító Zrt. karbantartási munkálatai miatt 2015. szeptember 10-én 09.00 órától 12.00 óráig Vaja, Rohod, Őr, Kántorjánosi, Jármi, Papos településeken, valamint 2015. szeptember 14-én 10.00 órától 13.00 óráig Kömörö, Szatmárcseke,Túristvándi, Kölese, Fülesd, Sonkád, Tiszakóród,Tiszacsécse, Milota,Tiszabecs, Botpalád, Kispalád, Magosliget, Uszka településeken A GÁZSZOLGÁLTATÁS SZÜNETEL! Kérjük ügyfeleinket, hogy a gázszünet ideje alatt a gázfó'csapokat tartsák ZÁRT állapotban. A gázszünettel kapcsolatosan további felvilágosítást kaphatnak az éjjel-nappal hívható 06 (80) 300-300 telefonszámon. A gázszolgáltatás kimaradásáért ügyfeleink szíves megérté­sét kérjük! HIRDFTfSFk PÁRTHÍREK: © MEGYÉNKBŐL Autóval, majd gyalog menekült a férfi Négymillió forint ér­tékű cigarettát rejtett az autó. FEHÉRGYARMAT. A Fehérgyar­mati Rendőrkapitányság járő­rei június 9-én indokolatlanul használt ködfényszóró miatt akartak megállítani egy sze­mélygépkocsit Mánd és Pe- nyige között. A jármű vezetője a rendőri jelzést figyelmen kívül hagy­va, számos közlekedési sza­bályt áthágva Fehérgyarmatig száguldott, ahol a Szatmári utcában kiugrott a kocsiból, és futva próbált elmenekül­ni, de a rendőrök utolérték és megbilincselték. Autója át­vizsgálásakor kiderült, miért menekült: a járműben több mint négymillió forint értékű cigarettát találtak, amit átad­tak a Nemzeti Adó- és Vámhi­vatal munkatársainak. A menekülés közben elkö­vetett közlekedési bűncselek­mények és szabálysértések miatt a 21 éves magosligeti lakossal szemben a Fehér- gyarmati Rendőrkapitányság folytat eljárást. Az autó tömve volt cigivel FOTÓ: RENDŐRSÉG Költők és írók a Tiszán

Next

/
Oldalképek
Tartalom