Kelet Magyarország, 2015. május (72. évfolyam, 102-125. szám)

2015-05-29 / 124. szám

2015. MÁJUS 29., PÉNTEK KELET Ha nem vasárnap, akkor máskor Mindent betettünk a kosarunkba ILLUSZTRÁCIÓ: ÉKN-ARCHlV A vasárnapi boltzár miatt nem költünk ke­vesebbet, csak máskor vásárolunk. nyíregyháza. Jelentősen nőtt az üzletek bevétele csütörtö­kön és pénteken a vasárnapi boltzár miatt, a vasárnap is nyitva tartó kis családi üzle­tek pedig sokat nyertek az in­tézkedésen. Igazodtak az igényekhez- Bekövetkezett, amit vártunk, mert emelkedett a forgalom, aminek természetesen örü­lünk - osztotta meg lapunkkal a március 15-ével bevezetett vasárnapi nyitva tartási tilal­mat követő néhány hónap tapasztalatát Gyebróczki And­rás, a Kék Csemege üzletveze­tője. - Korábban szombaton és vasárnap gyengébben ment a bolt, mint hétköznap. Most, ha csak vasárnapra vetítve ha­sonlítom össze a különbséget, akkor kb. 70-80 százalékos forgalomemelkedést értünk el, amiből persze levesz a szombati nap közel 20 száza­lékkal kisebb teljesítménye. Az üzletvezető úgy véli, szombaton bizonyára min­- Nem mondom, hogy már nem morognak a vásárlók azért,, mert vasárnap nem költhetik a pénzüket, ám mégis igazodtak az új rend­hez - állítja Éva, az egyik nyír­egyházi nagyáruház eladója.- Néha olyan érzésünk van, hogy az emberek csütörtökre és péntekre esnek pánikba amiatt, hogy vasárnap nem denki igyekszik letudni a nagy bevásárlást, s keveseb­ben mennek el hozzájuk.- Érdekes, hogy hétköznap is nőtt valamivel a forgal­munk. A hétvégére jellemző, hogy néhány árucikket ilyen­kor jobban keresnek, amire készülnöm kell, de nagy vál­tozás a termékkínálatban nem történt. Az viszont nehezen megszokható, hogy a hétvégi pihenések, vagy éppen baráti összejövetelek, kiruccanások jöhetnek vásárolni. Ilyen­kor elképesztő sorok állnak a pénztáraknál, a kollégáknak szusszanásnyi időt sem enged az emberáradat - érzékeltette a helyzetet a fiatal alkalma­zott,, és hozzátette: nem egy­szer megfordul a fejükben, az a sok áru, abban a mennyiség­ben, amit a kosárba tesznek a vevők, felesleges. elmaradnak. Persze, nem sí­rom vissza a régi állapotokat, mert nem állok olyan jól, hogy ne lenne szükségem a pluszbe­vételre. Az utóbbi időben már annyira megritkult a forgalom, hogy jól jött ez a kis vérpezs­dítés. Ha megtehetném, ki se nyitnék hétvégén, de attól messze állunk. A vevőkörben felfedeztünk új vásárlókat is. Az árubeszerzés folyamatos, így hétvégén se fogyunk ki soha semmiből. Néhány vasár­nap tanulságait levonva gyor­san átláttuk, mire van ilyenkor nagyobb szükség. András szavait támasztják alá az adatok is. Csütörtök és péntek Alaposan átrendezte a vásár­lói szokásokat, de összessé­gében nem vetette vissza a kiskereskedelmi forgalmat az üzletek kötelező vasár­napi zárva tartása - közölte az egyik országos napilap a Nemzeti Adó- és Vámhivatal­hoz bekötött pénztárgépek adatai alapján. A vasárnapi forgalom jelen­tősen csökkent, átlagosan a felére-harmadára esett a ko­rábbi időszakhoz viszonyítva. Míg az év elején még 11-14 milliárd forintot hagytak a vásárlók az üzletek pénztárai­nál a hét utolsó napján, addig március végétől öt-hatmilli- árdra csökkentek a vasárnapi költések. Az átlagos hétfői forgalom is csökkent, közel 2 százalékkal 18,4 milliárdra, a hét többi napján viszont két számjegyű növekedést mu­tatnak a számok. A legtempósabb, bőven 20 százalék feletti többletet a csü­törtök és a péntek hozta, míg a szombat 18 százalékot megha­ladó forgalomnövekedést mu­tat, amivel a hét utolsó előtti napja számít a harmadik leg­forgalmasabbnak - ezt már a szakszervezetek.hu oldal írja. Csütörtökön és pénteken jelentősen nőtt a forgalom: miközben korábban ezen a két napon átlagosan 20-25 milli­árd forintot költöttek el a ve­vők, addig a március közepén életbe lépett vasárnapi zárva tartás nyomán a forgalom 30 milliárd körüli szintre nőtt. Mindezek eredményeként a kiskereskedelmi költés összes­ségében nem változott. Míg az év első két hónapjában átlag heti 145-150 milliárd forintot mért a NAV, márciusban és áp­rilisban 150 milliárd forint kö­rül alakult az átlagos heti for­galom - derül ki az adatokból. Virágok között Két és fél hónap elteltével sem egyértelmű, hogy hol és kik, főleg meddig tarthatnak nyitva. Sokan úgy tudják, va­sárnap délben a virágboltokra is kikerül a „zárva” tábla.- Nem szükséges vasárnap délben bezárnunk, mert a tu­lajdonos itt lehet 12 után is, de a hét utolsó napján egyébként sem volt nagy a forgalmunk. Aki akarja, az megvásárolja a virágot, cserepes növényt, az ajándékot délelőtt, vagy szombaton. Úgy gondolom hamar meg lehet szokni ezt a nyitva tartást. Ez inkább ün­nepnapokon rossz, akkor na­gyobb lenne a forgalom, bizto­san jönnének még 3-4 órakor is a vevők - mondta Csernyik Éva, a temető közelében lévő virágüzlet alkalmazottja. KM Ha a tulajdo­nos van itt, nem kell délben be­zárnunk. CSERNYIK ÉVA Ami van, az elképesztő NYÍREGYHÁZA. Kigyulladt egy autóbusz motortere csütör­tök délután Nyíregyházán, a Westsik Vilmos utcai vasúti átjárónál, a járművön nem tartózkodtak utasok. A nyír­egyházi hivatásos tűzoltók a helyszínen a buszt áramta- lanították, majd habosított vízsugárral fékezték meg a lángokat. km Lángolt a busz motortere Civil kezdeményezés indult: palántákat szeretnének eljuttat­ni a károsultakhoz az összegből. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG. A megye 22 települését sújtotta brutálisan a jeges természeti katasztrófa pünkösdhétfőn. Csengerben, Csengersimán, Szamosbecsen, Császlón, Kis- naményban, Gacsályon, Zaj- tán, Rozsályon, Méhteleken, Garbókon, Kispaládon, Bot­paládon, Túrricsén, Tiszta­berekén, Sonkádon, Kölesén, Milotán, Tiszacsécsén, Tisza- kóródon, Nagyhódoson, Kis­hódoson, Komlódtótfalun a viharos szél és a jégeső gyakor­latilag tönkretette a termést. A méhteleid Végh Lász­ló családi gazdaságot vezet. Méhteleken kinyírta az uborkaföldet a jégeső fotó: racskó tibor Cseresznyéit román és len­gyel piacon is értékesítette. Eddig...- Épp szedtük a cseresz­nyét, amire Szatmárnémeti­ből volt kereslet. A lezúduló jég nem ismert kíméletet, kö­zel százszázalékos a károm. Oda a cseresznye, az alma, a körte java. Voltak ebben 1-15 éves gyümölcsfák, telibe vert mindent az ítéletidő.- Sajnos, ez a gazdálkodás velejárója, benne van a pak­liban. Méhteleken 15 éve volt utoljára jégverés. Ez minden­kinek rosszul jött. Túl kell élni az egészet, és cammogni to­vább a kis úton. Nyilván nem várja el az ember az államtól, hogy ennek hatására ossza a pénzt, mást nem tudunk ten­ni, alkalmazkodni kell az el­keserítő helyzethez. Valahogy csak lesz... - sóhajtott nagyot Végh László. KM-LTL Adományozhatnak . A civil kezdeményezés lényege, hogy palántákat juttassanak a jégkáro­sultakhoz. A Szatmár-Beregért Közhasznú Alapítvány OTP-s szám­laszámára lehet utalni (11744027- 20017840-00000000). A közlemény rovatban fel kell tüntetni az adomá­nyozó nevét, címét, és odabiggyeszte­ni: „Viharkárosult termelőknek”. Személyi sérülés nem történt FOTÓ: TŰZOLTÓSÁG Már a jég hátán kénytelenek megélni Nézőpont Dankó ! Mihály Szomorú vasárnap A vasárnap a családoké! - mondja a jogalkotó. Erre jön a válasz: akkor is az lesz, ha együtt vásárolnak! A hetedik í nap szentsége „Isten megpi- henéséből” ered. „Ez a megpi- I henés a Genezisben a terem­tés teljességéhez tartozik, ez alkotja a paradicsomi békét.” No, itt éppen nem a békéről van szó. Mert szép és jó volna, ha az átlag családnak meglen- J ne a klasszikus időbeosztása. Már a „8 óra munka, 8 óra pi­henés, 8 óra szórakozás” elve is rég bedöglött. A túlóra, a pluszmunka, s ezer más elfog­laltság, mely része a megélhe­tés utáni hajszának, nem ad I erre lehetőséget. Vagyis, mára kiderült, az időnkkel nem mi j rendelkezünk. Visz bennün­ket a kényszer. Talán valóban a vasárnap az, mely még úgy, ahogy megmaradt. Ebbe fért bele a közös együttlét mellett a heti bevásárlás is. Most maradna a közös program, de ez csak ábránd. A fáradság, a fásultság, a pénzhiány meg­gátolja, hogy a „nemes céllal megalkotott” törvény elérje célját. Különben is, sokan egyfajta beavatkozásnak veszik a saját életükbe az ilyen tiltást. Majd én eldöntőm! Ebben van is valami, hisz attól nem lesz va­laki vallásosabb, ha bezárnak a boltok. Aztán ott vannak a kisboltok, a piacok! Az ott dolgozók családjával mi lesz? Az már csak plusz, hogy az a kereskedelmi dolgozó, aki va­sárnap „pihenhet”, „bepótol­ja” a munkát a meghosszab­bított nyitva tartáskor, és még J plusz bért sem kap érte. Az I egyik politikus így nyilatko­zott: „Egy értékalapú politikai döntésnél sok esetben nem csak azt kell mérlegelni, hogy egy döntés népszerű-e, lesz-e rövid távú politikai hasz­na!” No de uraim, akkor ki kiért van? Talán ha a hatalmi arrogancia helyett érveket használnak a meggyőzésre, esetleg mindenki könnyebben elfogadná a döntést. mihaly.danko@kelet.hu Kelet kvíz Melyik Tisza-parti település nevéhez fűződik a vérvádper (1882-1883)? a) Kisvárda b) Tiszaeszlár c) Vásárosnamény d) Dombrád A helyes választ lapunk mai számában rejtettük el. Megkérdeztük Ön megszokta már a vasárnapi zárva tartást? KUIK LILLA: A bolttu­lajdonosnak jövede­lemkiesést jelent. ENYEDI JULIANNA: Kiskoromban is volt ilyen zárva tartás. PATAKI ZOLTÁN GÁBOR: A vasárnapot pihenéssel töltjük. VINNAIPÉTERNÉ: Min­dig aggódhatok, hogy valami hiányzik. BENKE CSILLA: Átalakultak a vásárlási szokásaim. ZOMBOR MÁRTON: A családommal inkább hétfőn vásárolunk.- A környezetemben van bolt­tulajdonos, aki ezt nem tartja jó dolognak, hiszen aznap neki kell a boltban lennie, de szívesebben mennének in­kább valahová a családdal, ami pedig jövedelemkiesést jelentene - válaszolta a tisza- vasvári Kuik Lilla. - Régebben, mikor kisebb voltam, akkor is volt ilyen zárva tartás a hét utolsó napján. Furcsa, hogy újra ez van, de hozzá lehet szokni - nyilatkozta a nagy­halászi Enyedi Julianna. - Ne­künk nem okoz különösebb problémát, hétköznap vásá­rolunk be, a vasárnapot pe­dig inkább pihenéssel töltjük- tette hozzá Julianna barátja, a nyírpazonyi Pataki Zoltán Gábor. - Nem szeretem, hogy zárva vannak a boltok, mert mindig aggódhatok, hogy valami hiányzik, amit már nem tudok megvásárolni, csak hétfőn. A kisebb üzletek pedig jóval drágábbak - adta tudtunkra a nyíregyházi Vin- nai Péterné. - Mikor vasárnap éjszakára megyek dolgozni, akkor a lakóhelyemről kell Nyíregyházára hozni magam­mal ételt, ez eléggé rossz, fő­leg nyáron, a nagy melegben - felelte az újfehértói Benke Csilla. - Mi a családdal hétfőn, egy hétre szoktuk megvásá­rolni az élelmiszert, így nem igazán érint minket - közölte a megyeszékhelyen élő Zom- bor Márton. km-kzs ■ Városi ovis nap Nyíregyháza több mint 4500 óvodásának szervezték meg a városi ovis napokat, melynek helyszínéül az idén a múzeum­falut választották a szervezők. fotó: racskó tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom