Kelet Magyarország, 2015. május (72. évfolyam, 102-125. szám)

2015-05-27 / 122. szám

2015. MÁJUS 27, SZERDA KELET Gasztroangyal után pokoli jég Huszonkét szatmári és erdőháti települést sújtott a jégverés. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG. A jég nem ismert kegyelmet, pünkösdhétfőn egy meglehe­tősen széles sávban mély nyo­mot hagyott Szatmárban és az Erdőháton. Iszonyatosan elkeserítő volt a keddi össz­kép. A rombolás szertefosz- latta a megélhetési álmokat, több hektárnyi gyümölcsös, uborkaföld, kis konyhakert sokasága kapott óriási adagot az égi átokból. A fátyolfóliát is átütötte- Dédelgettem ezt a kis szőlőt, de most már mindegy. Nézze meg, ebből nem lesz semmi!- mutatta elkeseredetten a megtépázott tőkét a sonkádi Juhász András. - Ilyet én még nem láttam. Először szürke felhők gyülekeztek, lehetett érezni, hogy ebből jég lesz. Mintha éjszaka lett volna. Aztán bezöldült a felleg, ré­misztő volt. Hiába engedtük le a redőnyt, azon keresztül is beütötte az ablakot. Min­denhol állt a víz, odalett" a körte, a cseresznye, a meggy,- Lesújtó mindaz, ami történt. Siralmas látvány fogadott - je­gyezte meg Károly László, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me­gyei Agrárkamara fehérgyar­mati kirendeltségének veze­tője. - Néhány éve már volt hasonló jégverés Tunyogma- tolcson, de ekkora pusztítást még nem tapasztaltam. Az idősebbek sem emlékeznek az alma, és még sorolhatnám. De minek? Egyszerűen nincs, és kész.- Ekkora jégverést én még életemben nem láttam - tárta szét a karját Karmacsi Ernő Kispaládon. - Az ukrán oldal tőlünk három kilométerre van, mindig „áthallik” a ha­rangszó. Most olyan történt, mintha nekünk harangoztak volna. Még nem mentem ki ilyesmire a környéken. Gar­bókon hirtelen 68 millimé- ternyi csapadék esett. Javá­ban folyik a helyzetelemzés, összeírjuk a károkat, és bí­zunk a kárenyhítési rendszer kedvező lehetőségeiben. Tudjuk, hogy egy szint alatt nincs mód a kártalanításra, ezért is szörnyű ez a termé­szeti csapás. a mezőre, nem tudom, hogy mekkora a károm. • Méhtelekkel is kegyetlenül elbánt a természet. Czuprák László gumicsizmában cuppo­gott a jéggel vert területen. - A magánembereknek is jelentős a káruk, az önkormányzati területeket sem kímélte az időjárás. Érződik a közhangu­laton, hogy mennyire megvi­seltek mindenkit a történtek. A fátyolfóliát átütötte a jég, szitává verte a növényeket. Hogy mi lesz velünk? Itt ha dolgozni is akar valaki, akkor Jégkárosultak A hétfői összegzés szerint a Jégve­réssel sújtott települések: Botpalád, Császló, Csenget Csenger- sima, Gacsály, Garbók, Kishódos, Kisnamény, Kispalád, Komlódtótfalu, Kölese, Méhtelek, Milota, Nagyhó­dos, Rozsály, Sonkád, Szamosbecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Túrricse, Zajta. sem lehet mindenkiből köz­munkás. Ezért aztán marad a háztáji, egy kis föld. Mindez múlt időben. Ez nem jégkár, hanem kész katasztrófa. Rozsály nemrég még a Gasztroangyal műsorában mutathatta meg önmagát, szépségeit, finomságait, kü­lönlegességeit. Most pokoli pusztítással kellett szembe­sülniük. Hétfő délután seper­még egész életemben ^ nem láttam. KARMACSI ERNŐNÉ \ » ni lehetett a jeget a polgár- mesteri hivatal mellett.- A Sár-Éger-csatornában évekig egy csepp víz sem volt, át lehetett rajta sétálni. Most | megduzzadt. Olyan mennyi­ségű csapadék esett a jégve­réssel, amire nem volt még példa - említette Sztolyka Zol­tán polgármester. - Semmilyen növénykultúra nem élte túl ezt a csapást. A minisztérium­hoz eljuttatjuk a kárlistát, és reménykedünk benne, hogy katasztrófa sújtotta területté nyilvánítják a térséget. Erre nem is lehet más szót használ­ni - mondta, miközben meg­szólalt a telefonja, a csengő­hang pedig a Szeredás együttes hortobágyi gyűjtése, mintha sugallaná: alaposan elhúzták a nótájukat. De már kínjukban sem tudnak nevetni. LADÁNYI TÓTH LAJOS ladanyi@kelet.hu | Vajon mi lehet Czuprák László kezében? Nos, paprika - lett volna... Siralmas, lesújtó látvány Folytatódik a „tízezres” pereskedés Fellebbeztek a felperesek az elsőfokú ítélet ellen fotó: km-archIv A gyermekek szolgálatában nyíregyháza. Programokban és harapnivalókban gazdag gyermeknapot tart május 30-án, szombaton 10-16 óra között a Máltai Szeretetszol­gálat Nyíregyházi Csoportja az Arany János utca 7. szám udvarán. A belépés díjtalan, a belépő tombola is egyben! km Felderítések A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság 21. heti lefogtalási adatai Jogsértések száma: 91 eset Lefoglalt cigaretta: 9065 doboz (értéke: 7,4 millió forint) Lefoglalt vágott dohány: 241 kg (értéke: 5,7 millió forint) Lefoglalt leveles dohány: 2807 kg (értéke: 2,8 millió forint) Lefoglalt ásványolajtermék: 113 liter (értéke: 42 ezer forint) Lefoglalt szeszes ital: 37 liter (értéke: 129 ezer forint) Továbbra is bírósági vitatéma a lakszövös pótbefizetés kivetésé­nek szükségessége és jogszerűsége. nyíregyháza. Megfellebbezte a Nyíregyházi Törvényszék elsőfokú ítéletét a Debrece­ni ítélőtáblán a felpereseket képviselő dr. Bacsa Judit ügy­véd. Mint ismeretes, Takács Imre és társa a Nyíregyházi Lakásszövetkezet 10 ezer forintos pótbefizetés elren­delését (is) tartalmazó, 2013- ban született küldöttgyűlési határozatának felülvizsgálata miatt indított keresetet a Lak- szöv ellen. Egy biztos: fájdalmas volt Az ügyben első fokon ítéle­tet hirdető bíró, dr. Berényi László Árpád azt állapította meg, hogy a lakásszövetkeze­ti törvény pótbefizetés előírá­sára vonatkozó rendelkezései diszpozitívak, taxatív felsoro­lást nem tartalmaznak, s úgy látta: a Lakszöv pénzügyi-lik­viditási helyzete miatt az in­tézkedés „bizony fájdalmas, de szükséges és indokolt” volt. A fellebbezők szerint a fen­ti jogértelmezés téves, így az ennek alapján meghozott ítélet jogszabálysértő, ezért a másodfokon eljáró ítélőtáb­lától várják annak megvál­toztatását, és a sokat vitatott küldöttgyűlési határozat ha­tályon kívül helyezését. Nem „mérlegeltek”? Elsősorban azért támadják az alperesi határozatot, mert úgy vélik, minthogy a Lak­szöv nyereséges volt, nem áll­tak fenn a „csak veszteséges J gazdálkodás esetében, a hi­ány pótlása érdekében” kiró­ható pótbefizetés kritériumai. A fellebbezésben többek között az áll, hogy a küldött- gyűlés a közbenső mérleg­adatok ismerete és elfogadása nélkül, tehát jogszerűtlenül hozott döntést, és a pótbefi­zetés elrendelésére sem a jogszabályok szerint, sem a bíróság által elfogadott alpe­resi indokok alapján nem volt szükség. KM-PI Nézőpont Ladányi Tóth Lajos Erdőhát megroppant Épp azon morfondíroztam a gőzölgő harcsahalászlé felett, hogy milyen kellemes ünnepi program volt megmászni a Nagy-Kopaszt, amikor egy­szer csak hirtelen égnek állt a hajam. Friss fotóval illusztrált hatásos üzenet érkezett Szi- szitől, a csengeri hírforrástól, akiből dőlt a szó: „Hatalmas eső esett, hömpölygött a víz­tömeg. Tengerhez hasonlított a környék a hirtelen lezúdult csapadéktól. Szatmárnémeti felől jött, ahol pusztított a jég.” Mint kiderült, másutt is beborult. Az első becslések szerint 22 szatmári, erdőháti települést sújtott a csapás. A sok sebből vérző, zömmel roppant szerény körülmé­nyek között élő emberek lakta területet lerombolta a cudar idő. Összeomlott a gyümölcsösök, a vetemé­nyesek lüktető vérkeringése, a gazdákat, a kertészkedő közmunkásokat, a munka- nélkülieket és a nyugdíjaso­kat fojtogató érzés kerítette hatalmába. Végzetesen lőttek az idei termésüknek. Nincs mit dédelgetni, nincs mit locsolni, nincs miben gyönyörködni, nincs mit leszedni. A szívszorító pusz­títás kilátástalanságot szült. A megélhetés egyébként is művészet e vidéken, a kapá­lózó újabb mélyütést kapott a sorstól. Jövőképükben most a sötét árnyalatok dominálnak. Nagy igényük nincs - szimp­lán csak élni akarnak. Ennek az alapjai rengtek meg, a szakadék szélén billegnek. Lélegeztetőgépre került a jéggel nyomorított, padlót fogott térség, de innen is fel kell állni. A meseszép adott­ságú vidéken pereg a hátbor­zongató katasztrófafilm. Aki pedig nem hiszi, járjon utána! Kedv, remények, jég veled! ladanyi@kelet.hu Kelet kvíz A falu a Lápi-f öcsatorna két part­ján terül el, nevét egy növényről kapta. a) Porcsalma b) Kocsord c) Zsarolyán d) Rápolt A helyes választ lapunk mai számában rejtettük el. Megkérdeztük Ön élt már át rendkívüli időjárást? PÁSZTOR ANNA: Például ilyen volt a március 15-ei hóvihar. TALÁROVICH TIBOR: Horvátországban volt részem ilyenben. TÚRI CSENGI Napokig nem volt áram a lakásban. SZABADOS TÍMEA: A jégeső okozott kelle­metlenségeket. JUHÁSZ KATALIN: A szélvihar hatalmas károkat okozott. SZIKORAI ILONA: Azt az utazást nem kívá­nom senkinek.- Emlékszem, pár éve, amikor március 15-én hóvihar volt, leszakadtak a vezetékek, és ez teljesen lehetetlenné tet­te a közlekedést az utakon- nyilatkozta a nyíregyházi Pásztor Anna. - Tavaly, amikor Horvátországban voltunk, pillanatok alatt több mint tíz centiméter eső leesett. Fé­lelmetes volt, ugyanakkor új, izgalmas élménnyel gaz­dagodtam - válaszolta Talá- rovich Tibor. - Éltem már át, az egyik legemlékezetesebb talán az volt, amikor a már­cius 15-ei hóvihar miatt több napig nem volt a lakásban se áram, se fűtés - adta tudtunk­ra a megyeszékhelyen élő Túri Csenge. - Az egyik ilyen élmé­nyem, amikor tavaly április­ban a jégeső hatalmas károkat okozott a ház körül, többek között szétverte a palatetőt, a csempét, és a virágokat is - fe­lelte Csenge barátnője, Szaba­dos Tímea. - 2010-ben viharos időjárásban épp Budapestről utaztam haza, azt az élményt nem kívánom senkinek. A vo­nat meg is állt alattunk, nem beszélve arról, hogy órákat késtünk - mondta el meg­kérdezésünkre a balkányi Szikorai Ilona. - Három-négy évvel ezelőtt a testvéremnek a fodrászüzletéről szakította le a tetőt a nagy szél. Azóta is tartok egy kicsit a viharoktól - vélekedett az ófehértói Juhász Katalin. km-gd *> Sikeres premier Gyermeknap közeledtével új darabbal örvendeztette meg közönségét a Burattinó Bábszínház, a Kincskereső manó premier-előadása nagy sikert aratott. fotó: sipeki Péter

Next

/
Oldalképek
Tartalom