Kelet Magyarország, 2015. március (72. évfolyam, 51-76. szám)

2015-03-13 / 61. szám

2015. MÁRCIUS 13., PÉNTEK KELET Nézőpont Ladányi Tóth Lajos Aludj el, kisember!? Aljas, vérlázító, megdöbben­tő, mellbevágó. A méltató szópatak tovább csörgede­zik, mígnem heves sodrású folyóvá, háborgó tengerré változik. A tehetetlen düh óceánja pedig végeláthatat­lan hullámokat fodroz. Mi lesz velünk? Nem érdekel a politika, a nagyok számháborúja, leszámolása, nekem csakis az számít, hogy mikor kapom vissza a pénze­met. Azt ugyan mégis miként gondolták, hogy a legcsá­bítóbb hozam reményében beteszem az éveken át ösz- szekuporgatott vagyonomat, és egyszer csak varázsütésre elillan? Mit tegyek: álljak sorban, dörömböljek az ajtón? Attól még nem kapom vissza a fantommá nyilvání­tott forintjaimat, a megter­vezett jövőmet, az elvesztett bizalmamat. Olvasóink, hűséges előfizetőink, a kisemberek, a nagykutyák joggal fröcsögnek, morognak, visszafojtva őrjöngenek leg- belül - dől belőlük a panasz­áradat. Nagy ívben tesznek a hatal­mi játszmára, hiszen néhány nappal ezelőtt még semmi jel nem utalt arra, hogy alap­jaiban reng meg a stabilnak vélt építmény. A szeizmográf bejelzett, azóta pedig skáláz­ni lehet az indulat fokozatait. Időt, nyugalmat kérnek, miközben altatják a tanácsta­lan embertömeget. Feszül a húr, ami ha egyszer elpattan, a következménye nyílegye­nesen azokra irányul, akik eddig dölyfösen élősköd- tek százezrek keservesen megspórolt millióin. Riasztó álmuk után ráébrednek: ez a rideg valóság. Végzetes csapás lehet sokaknak az arcátlan becsapás. ladanyi@kelet.hu Kelet kvíz Melyik település nevét említik először 1268-ban az oklevelek mint várbirtokot, melyet később V. István és IV. László királyok Karászi Sándor bánnak adnak királyi ado­mányként? a) Őr b) Vaja ej Jármi d) Kék A helyes választ lapunk mai számában rejtettük el Ahol annak örülnek, ha gáz van Beregdarócon a gázfogadó állomás „termeli” az adót fotó: internet Az egy lakosra jutó adó- erő-képesség a megyé­ben átlagosan 8904 forint, míg az országos átlag 14 672. NYÍREGYHÁZA. A Nemzetgaz­dasági Minisztérium Sajtó- és Kommunikációs Titkárságá­tól megkapott részletes lista azt mutatja, óriási eltérések vannak a megye települései között: az adóerőt tekintve Beregdaróc magasan vezet, a több mint 137 ezer forintjuk az országos átlag közel tíz­szerese! Szorgalmatos a má­sodik, 97 ezer forinttal, a har­madik legmagasabb összeg, 53 ezer forint Nyírgelse neve mellett olvasható. Ezekkel szemben Újkenézen az egy lakosra jutó adóerő 876, Dar- nón pedig mindössze 666 fo­rint. Kíváncsiak voltunk arra, miből erednek a hatalmas kü­lönbségek, és hogy az érintett települések polgármesterei mit szólnak az adatokhoz. Tartalékuk is van Nem fordul elő túl gyakran, hogy olyan polgármesterrel találkozunk, akinek nincs oka panaszra; Pálinkás György, Beregdaróc első embere ezen ritka kivételek közé tartozik.- Nem minden polgármes­ter-kollégám mosolya őszin­te, amikor a bevételeinkről esik szó - mondja Pálinkás Soha nem volt tartozá­sunk, sőt, tartalé­kunk is van. PÁLINKÁS GYÖRGY György, aki természetesen egyáltalán nem bánja, hogy nincsenek anyagi gondjaik.- Az Ukrajnából érkező gáz itt éri el az országot, nálunk van a gázfogadó állomás. Az iparűzési adót hozzánk fize­tik be, ezért ennyire magas az egy főre jutó adóerőnk. A befolyt adóból az államnak is fizetnünk kell, de a helyben maradó rész akkora, hogy soha nem szorultunk „önhi- ki”-re, nem volt tartozásunk, sőt, tartalékunk is van. Emiatt minimális támogatást kapunk a központi költségvetésből, és a szociális feladatokat is saját erőből kell megoldanunk.- A lélekszám nem éri el az ezret, közel 170 családnak nyújtunk támogatást a lakás­fenntartáshoz, és 80 közmun­kást foglalkoztatunk. Sokan irigykednek ránk, és valóban magas az adóbevételünk, de nem szabad elfelejteni, hogy így viszont nem kapjuk meg azokat a normatív támoga­tásokat, amiket más önkor­mányzatok igen. De nincs okunk panaszra. Ez egy le­hetőség, amiből a lehető leg­többet kell kihoznunk, hogy fejlődhessen Beregdaróc. Pár százezer forint- Az iparűzési adónk egyen­lő a nullával, a gépjármű- és kommunális adóból, vala­mint a szolgáltatóktól befolyó összeg évente talán 200-300 ezer forint lehet, ezért ilyen alacsony az egy főre jutó adóerő-képesség a települé­sen - mondta el lapunknak Bíró Miklós, Darnó október­ben megválasztott polgár- mestere. A szatmári kisközség első embere a település minden lakosának igyekszik közmun­kát biztosítani; mint kifejtet­te: akár egy évig is dolgozhat, aki akar, igyekeznek a tőlük telhető legtöbbet adni az embereknek, de így is nehéz helyzetben vannak.- A lakásfenntartási támoga­tásokat azok érvényességéig folyósítjuk, áprilistól pedig te­lepülési támogatást kapnak a rászoruló családok, ezt a pénzt az államtól igényeljük majd meg. Hogy pontosan mekkora lesz ez az összeg háztartáson­Az iparűzési adónk egyen­lő a nullával. BÍRÓ MIKLÓS ként, azt nem tudom, de nem hiszem, hogy többet ítélnek meg majd a mostaninál. Nyil­ván nem készpénzben kapják majd meg a családok a tele­pülési támogatást, hanem a közüzemi számlákból vonják le azt a néhány ezer forintot - vélte Bíró Miklós polgármes­ter. Dr. Erdei Anita jegyző el­mondta: az új támogatás összege a damói családok esetében minimum 2500, maximum 4000 forint lesz háztartásonként, km-csa, sza Az egy lakosra jutó adóerő-képesség mértéke Szabolcs-Szatmár-Bereg megye településein (forintban) Ajak 6048 Érpatak 7512 Kékese 6803 Nábrád 3743 Nyírpazony 6425 Sényő 9818 Tiszamogyorós 8536 Anarcs 10417 Fábiánháza 4382 Kemecse 4602 Nagyar 1382 Nyírpilis 8536 Sonkád 8536 Tiszanagyfalu 4851 Apagy 9872 Fehérgyarmat 22023 Kérsemjén 7359 Nagycserkesz 10795 Nyírtass 7382 Szabolcs 13163 Tiszarád 1923 Aranyosapáti 8536 Fényeslitke 16377 Kisar 3110 Nagydobos 3176 Nyírtelek 12365 Szabolcsbáka 4476 Tiszaszalka 7139 Baktalórántháza 11810 Fülesd 8536 Kishódos 8536 Nagyecsed 5812 Nyírtét 4434 Szabolcsveresmart 2393 Tiszaszentmárton 2945 Balkány 7473 Fülpösdaróc 8536 Kisléta 8536 Nagyhalász 7713 Nyírtura 10616 Szakoly 10102 Tiszatelek 4406 Balsa 8482 Gacsály 8536 Kisnamény 8536 Nagyhódos 8536 Nyírvasvári 3705 Szamosangyalos 1554 Tiszavasvári 14631 Barabás 5951 Garbolc 8536 Kispalád 8536 Nagykálló 19190 Ófehértó 5978 Szamosbecs 3702 Tiszavid 3379 Bátorliget 8536 Gávavencsetlő 10625 Kisvárda 38746 Nagyszekeres 10398 Olcsva 8536 Szamoskér 3824 Tisztaberek 8536 Benk 8536 Géberjén 8536 Kisvarsány 4739 Nagyvarsány 8536 Olcsvaapátl 8536 Szamossályi 1801 Tivadar 14076 Beregdaróc 137936 Gégény 4399 Kisszekeres 8536 Napkor 13686 Ópályi 2653 Szamostatárfalva 1231 Tornyospálca 3321 Beregsurány 2893 Gelénes 2862 Kocsord 8536 Nemesborzova 8536 Ököritófülpös 4698 Szamosújlak 8536 Tunyogmatolcs 6922 Berkesz 3967 Gemzse 8536 Komlódtótfalu 3409 Nyírbátor 44641 Ömböly 2411 Szamosszeg 5060 Túristvándi 1085 Besenyőd 2852 Geszteréd 3816 Komoró 15359 Nyirbéltek 4583 Őr 8536 Szatmárcseke 2866 Túrricse 8536 Beszterec 9060 Gulács 2331 Kótaj 3391 Nyírbogát 6732 Panyola 8536 Székely 10301 Tuzsér 34986 Bili 5646 Győröcske 3005 Kölese 6183 Nyírbogdány 7854 Pap 8536 Szorgalmatos 97881 Tyúkod 4264 Botpalád 8536 Győrietek 2166 Kömörő 2831 Nyírcsaholy 5447 Papos 4253 Tákos 2337 Újdombrád 1456 Bökőny 3488 Gyulaháza 8536 Laskod 2552 Nyírcsászári 8536 Paszab 2589 Tarpa 5360 Újfehértó 9303 Búj 3530 Gyügye 8536 Levelek 4963 Nyírderzs 1319 Pátroha 3283 Terem 8536 Újkenéz 876 Cégénydányád 2880 Gyüre 8536 Lónya 2089 Nyíregyháza 33960 Pátyod 3088 Tiborszállás 1844 Ura 1614 Csaholc 8536 Hermánszeg 8536 Lövőpetri 8536 Nyírgelse 53664 Penészlek 4514 Timár 25949 Uszka 1272 Csaroda 5134 Hetefejércse 3477 Magosliget 8536 Nyírgyutaj 3582 Penyige 6899 Tiszaadony 8536 Vaja 16414 Császló 8536 Hodász 8536 Magy 8536 Nyíribrony 5198 Petneháza 9174 Tisza becs 3311 Vállaj 6839 Csegöld 3109 Ibrány 8080 Mánd 2541 Nyírjákó 8536 Pirícse 8536 Tisza bércéi 5071 Vámosatya 2644 Csenger 18396 llk 2273 Mándok 13836 Nyírkárász 3309 Pócspetri 4153 Tiszabezdéd 15361 Vámosoroszi 4512 Csengerslma 6733 Jánd 1911 Máriapócs 9178 Nyirkáta 8536 Porcsalma 3927 Tiszacsécse 1929 Vásárosnamény 20120 Csengerújfalu 3650 Jánkmajtis 12282 Márokpapi 2147 Nyírkércs 18802 Pusztadobos 11271 Tiszadada 6415 Vasmegyer 12367 Darnó 666 Jármi 8536 Mátészalka 32087 Nyírlövő 6009 Rakamaz 11481 Tiszadob 10015 Záhony 29147 Demecser 7592 Jéke 2452 Mátyus 8536 Nyírlugos 10988 Ramocsaháza 11667 Tiszaesztár 4360 Zajta 8536 Dombrád 3259 Kállósemjén 5585 Méhtelek 8536 Nyírmada 13159 Rápolt 8536 Tisza kanyár 10898 Zsarolyán 8536 Dögé 2712 Kálmánháza 12917 Mérk 5023 Nyírmeggyes 5781 Rétközberencs 11832 Tiszakerecseny 8536 Zsurk 5178 Encsencs 2607 Kántorjánosi 8536 Mezőladány 4840 Nyírmihálydi 3641 Rohod 4787 Tiszakóród 1834 (A lista 2014II. negyed­Eperjeske 14560 Kék 3020 Milota 1637 Nyírparasznya 7736 Rozsály 8536 Tisza lök 15385 éves adatokon alapul.) «= A gyerekeket is várják ATiszavasváriban működő Vasvári Pál Múzeum nemcsak egyedülálló kiállítási anyagáról közismert, hanem a legkiseb­bek iránti nyitottságáról is. fotó: racskó tibor Jelzőlámpák: cserélnek és felújítanak Folytatódik a jelzőlám­pák felújítása Nyíregy­házán, a 36-os, a 4-es és 41-es számú főúton. NYÍREGYHÁZA. A Magyar Köz­út Zrt. kommunikációs osz­tályvezetője, Pécsi Norbert Sándor arról tájékoztatta la­punkat, hogy a munkálatok idején az érintett csomópon­tokban ideiglenesen kikap­csolják a forgalomirányító berendezéseket. A munkálatok során a ki­vitelező a jelzőlámpafejeket nagyobb LED-betéttel látja el, lecseréli a vezérlő kábelháló­zatot és a vezérlőberendezé­seket, valamint egy új, orszá­Az országos közúthálózat jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontjai­nak rekonstrukcióját végzik el illusztráció: ékn-archív gos jelzőlámpa-távfelügyeleti a forgalomirányító berendezé- rendszert is kiépítenek. A hely- seket kikapcsolják a kivitelező színeken a munkálatok idejére munkatársai, ezért a szakem­berek fokozott óvatosságot és körültekintést kémek a köz­lekedőktől, illetve azt, hogy a kihelyezett táblák jelzéseit és a KRESZ előírásait minden esetben tartsák be. km Itt és ekkor dolgoznak A fejlesztések Nyíregyháza belterüle­tén több jelzőlámpás csomópontot érintenek, a munkálatok a tervek szerint hétköznaponként várhatóan 8 és 18 óra között zajlanak. ________ A munkákat a jövő héten a tervek szerint a 4-es főút László-Liliom, László-Szegfű, László-Pazonyi utca, László utca-Agip benzinkút, a 36-os főút Mező-Rákóczi utca, Északi körút— Árok utca, Északi körút-Városmajor utca, Erdő sor-Vasvári utca, Erdő sor- Sóstói út, Ferenc körút—Korányi utca, valamint a 41-es főút Orosi-Család utca csomópontjában végzik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom