Kelet Magyarország, 2014. december (71. évfolyam, 279-303. szám)

2014-12-08 / 285. szám

2014. DECEMBER 8., HÉTFŐ mir Iff er ■■■■■■■■■I ■■■■■ A kevesebb most nem több Nézőpont Van, ahol nyolcvan­millió, míg máshol 109 ezer forint érkezett az önkormányzat bank­számlájára. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG. Ahogy arról már a pénteki számunkban olvashattak, no­vember végén döntött a bel­ügyminiszter arról, hogy az önkormányzatok rendkívüli támogatásából egy-egy hely­hatóság mennyit kap. Sza- bolcs-Szatmár-Bereg megye 153 településének több mint 972 millió forint jutott. Körképünkben arra kértük a polgármestereket, mondják el, mire fordítják a kapott ál­lami dotációt. Több település­vezető is elzárkózott a nyilat­kozattól, mondván: töredékét kapták meg az általuk igényelt összegnek. Stabil pénzügyi helyzet Nagykálló azon városok egyi­ke, ahol az önkormányzat megtartotta az iskolafenntar­tás jogát.- Az intézményeink fenntar­tására fordítjuk a legnagyobb gondot, a még ki nem fizetett számlák, karbantartási díjak kiegyenlítésére kértünk 80 millió forintot - tudtuk meg Juhász Zoltántól, a város első emberétől. Az igényelt tá­mogatásból 16 milliót kaptak meg, s mint a polgármester fogalmazott: örülnek minden forintnak, ami a működésüket segíti. Az intézmé­nyeink fenn­tartására fordítjuk a legnagyobb gondot. JUHÁSZ ZOLTÁN Az önkormányzatok egy része intézményfenntartásra, így a települési iskolák működtetésére fordítja a támoga­tást- A nem pénzintézetek felé fennálló adósságállomány csökkentésére 39, az élelmi­szer-beszállítóknak és a köz­üzemi szolgáltatóknak ki nem fizetett számlákra 2,4, illetve 3,1 millió forint támogatást igényeltünk - számszerűsített, és a lehetséges jogcímeket is felsorolta Filep Sándor, Vásá- rosnamény polgármestere. Az összesen 44,5 millió forintos igényből 9 milliót kapott meg a beregi város. A polgármes­ter hangsúlyozta: a pénzügyi, gazdasági helyzetük stabil, amiben az adósságrendezés is fontos szerepet játszott.- A támogatásból enyhíteni tudjuk a tartozásainkat, rá­adásul decemberben a helyi adókból is számítunk bevé­telre, így még tovább tudjuk csökkenteni az adósságunkat, a többit pedig kigazdálkodjuk - tette hozzá Filep Sándor. Kiderült, már pénteken minden önkormányzat szám­láján ott volt a megítélt támo­gatás összege. Uszka 109 ezer forint rend­kívüli támogatásban része­sült. Dr. Sértő-Radics István polgármester elmondta: ez az összeg pontosan az egytizede annak, amire szükségük lett volna.- Közel kétmillió forintot igényeltünk, így csak azt tu­dom mondani, hogy ehhez képest méltatlanul keveset kaptunk, a megyében a leg­kevesebbet. Húsz éve vagyok polgármester, de nem tudok magyarázatot adni arra, miért alakultak így a dolgok, hiszen semmivel sem vagyunk rosz- szabb vagy jobb helyzetben, mint a minket körülvevő tele­pülések, mégsem kapjuk meg azt a segítséget, amire szüksé­günk lenne. Takarékos gazdálkodás Az uszkai önkormányzat a közüzemi számlatartozások kiegyenlítésére, a falu és szo­ciális intézményeinek fenn­tartására, a közös feladatok ellátására és a jövedelempótló ILLUSZTRÁCIÓ: THINKSTOCK támogatásokhoz szükséges önrész fedezésére fordította volna a pénzt, de ez a kapott összeget látva ez lehetetlen.- A takarékos gazdálkodás hívei vagyunk, az alakuló ülé­sünkön nem szavaztunk meg képviselői tiszteletdíjakat. Nem azért igényeltük tehát a támogatást, hogy aztán el­herdáljuk, minden forintnak megvan a helye - osztotta meg lapunkkal dr. Sértő-Radics Ist­ván, Uszka polgármestere, s hozzátette: természetesen - a többi településhez hasonlóan - az idén még egyszer meg­próbálkoznak az igényléssel. KM-BM.CSA Nem azért igényeltük a támogatást, hogy elherdáljuk, minden forintnak megvan a helye. DR. SÉRTŐ-RADICS ISTVÁN A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések támogatása, forintban Ajak 2 millió Géberjén 7,516 millió Lónya 1,754 millió Nyírtura 10,903 millió Tarpa 8,642 millió Apagy 3,888 millió Gégény 1,325 millió Lövőpetri 4 millió Ófehértó 7 millió Terem 3,619 millió Aranyosapáti 5,433 millió Gelénes 588 ezer Magosliget 5,227 millió Olcsvaapáti 551 ezer Tiszaadony 1,69 millió Baktalórántháza 75,311 millió Gemzse 2,491 millió Magy “ 2,827 millió Ópályi 9 millió Tiszabecs 8,222 millió Balsa 3,497 millió Geszteréd 7,689 millió Mánd 830 ezer Ököritófülpös 6,478 millió Tiszabercel 6 millió Bátorliget 4,4 millió Gulács 341 ezer Máriapócs 25 millió Panyola 2,239 millió Tiszabezdéd 580 ezer Beregsurány 32,015 millió Győrtelek 1,035 millió Méhtelek 2,209 millió Papos 4,124 millió Tiszacsécse 899 ezer Berkesz 1,5 millió Gyügye 416 ezer Mezőladány 3,244 millió Paszab 7,265 millió Tiszakóród 5,699 millió Besenyőd 3,84 millió Gyüre 1,732 millió Milota 4,234 millió Pátroha 9 millió Tiszalök 39,537 millió Beszterce 118 ezer Hermánszeg 5,236 millió Nábrád 5,422 millió Pátyod 5,149 millió Tiszamogyorós 583 ezer Biri 6,3 millió Hodász 2,704 millió Nagyar 1,505 millió Petneháza 2,5 millió Tiszarád 4,5 millió Botpalád 346 ezer llk 3,39 millió Nagycserkesz 3,885 millió Pócspetri 2,117 millió Tiszaszalka 4,771 millió Bököny 2,108 millió Jánd 395 ezer Nagydobos 6,522 millió Porcsalma 6,556 millió Tiszaszentmárto 3,58 millió Búj 12,08 millió Jéke 5,510 millió Nagyecsed 20,683 millió Pusztadobos 7,592 millió Tiszatelek 338 ezer Cégénydányád 4,986 millió Kállósemjén 6 millió Nagyhalász 3,5 millió Rakamaz 2,552 millió Tiszavasvári 10,228 millió Csaholc 12,735 millió Kék 2,245 millió Nagyhódos 1,062 millió Rápolt 500 ezer Tivadar 3,935 millió Csegötd 3,257 millió Kékese 1,836 millió Nagykálló 16,209 millió Rétközberencs 1,5 millió Túristvándi 3,176 millió Csenger 32,67 millió Kemecse 14 millió Nagyszekeres 5,414 millió Rozsály 1,5 millió Túrricse 7,588 millió Csengersima 5,871 millió Kisar 2,938 millió Nagyvarsány 1,165 millió Sényő 1 millió Tyúkod 2,612 millió Csengerújfalu 8,28 millió Kishódos 622 ezer Nyírbéltek 2,809 millió Sonkád 4,293 millió Újdombrád 1,109 millió Demecser 8,969 millió Kisléta 5,466 millió Nyírbogát 20 millió Szabolcs 449 millió Újkenéz 4 millió Dombrád 8 millió Kisnamény 16,925 millió Nyírcsahoty 8,438 millió Szabolcsbáka 1,619 millió Ura 2,391 millió Dögé 7,5 millió Kispalád 5,696 millió Nyírcsászári 8,252 millió Szamosangyalos 2,246 millió Uszka 109 ezer Encsencs 1,1 millió Kisvarsány 711 ezer Nyírderzs 4,133 millió Szamosbecs 3,885 millió Vaja 8,666 millió Eperjeske 761 ezer Kisszekeres 1,512 millió Nyírkárász 6,666 millió Szamoskér 1,5 millió Vámosatya 186 ezer Fábiánháza 4,15 millió Kocsord 3,271 millió Nyírkáta 5,172 millió Szamossályi 2,881 millió Vásárosnamény 9 millió Fehérgyarmat 13,5 millió Komlódtótfalu 2,885 millió Nyírlövő 2,5 millió Szamostatárfalva 4,966 m. Vasmegyer 3,209 millió Fülpösdaróc 5,355 millió Kótaj 1,060 millió Nyírlugos 80 millió Szamosújlak 1,605 millió Zajta 2,266 millió Gacsály 3,076 millió Kömörő 2,045 millió Nyírmeggyes 4,08 millió Szamosszeg 15,467 millió Zsarolyán. 727 ezer Garbók 4,071 millió . Laskod 6,293 millió Nyírparasznya 9,735 millió Szatmárcseke 9,272 millió Zsurk 2,95 millió Gávavencsellő 5,979 millió Levelek 12,995 millió Nyírpilis 10,7 millió Székely 594 ezer Összesen: 972,263 millió Kiss László Vállalkozó szel- ' lemet, ötleteket, világj ártasságot, profizmust, kapcso­lati tőkét kellene odavinni. A siker és a kudarc két partja Van két község, Tiszabő és Nagykörű. Közöttük a Tisza hömpölyög, négy kilométerre vannak“ egymástól, de egy olyan videó kering róluk, amelynek ez a címe: a sikert és a kudarcot egy folyó választja el. Hogy miért? Mert Tisza­bő az ország legszegényebb települése, Nagykörű pedig fejlődik nagy tempóban, milliárdokkal fejleszt a sikeresen megszerzett uniós pénzeknek köszönhetően. Az elmúlt hét évben majd’ hárommilliárd forintot jelentett ez. Vajon mi a titok? A fimből sok minden kiderül a kilencvenes évek elején hasonló helyzetből startolt két faluval kapcsolatban. Nagykörűn ugyanaz a polgármester vezeti a falut a rend­szerváltás óta. Láthatóan profi, képzett ember, aki ráadásul tudja, mit csinál. Létreho­zott rögvest a kilencvenes évek elején egy mély- és magasépítő kivitelező céget, amellyel mindig ott tudták tartani a hasznot a községben, nem pedig odaadták külső vállalkozóknak. Tiszabőn többször változott a vezetés, ebből egyszer négyszázmil­liós csalással a hátuk mögött távozva, amivel lenullázták a községet. Jelenleg van egy ígéretük a kormánytól az adósság átvállalására, anélkül moccanni se tudnak az egykoron virágzó kis községben. De azért jellemző lehet az ott uralkodó állapotokra, hogy míg Nagykörű alpolgármestere gyógynövényes kert alapításáról beszélt, Tiszabőn a térfigyelő kamerarendszer telepítése lenne a legsürgetőbbnek látott fejlesztés. Az iskola Tiszabőn romladozik, Nagykörűn pedig kishajókikötőt építettek a turistáknak, és olyan bölcsődét, ahova a szomszéd falvakból is hordják a gyerekeket. Mondhatnánk erre, hogy ennyi az egész: okos, hozzáértő, és ügyes vezetők kellenek és akkor megy a szekér. Biztos, hogy van ebben valami, sőt ezer és ezer helyen be lehet ezt bizonyítani: nagyszerűen látható, ahogy autózunk valahol és váltják egymást az azonos adottságú, de mégis kiáltóan eltérő környezeti kultúrájú falvak egymástól egy­két percre. Ha megállunk és nyomozunk, mindig kiderül, hogy a nyírott gyepek, a rendbentartott házak sora mögött mindig ott áll egy elhivatott, okos vezető és egy közösség. Sok ilyen van szerencsére az országban és megyéinkben is - nekik köszönhető nagyon sok minden, amit ma értéknek tartunk. De nincs mindenütt ilyen. Mit lehet tenni ott, aho­va nem jutott? Lehet-e ilyesmiben hatalmi szóval, közpon­ti akarattal intézkedni? Lehet-e azt mondani, hogy hát ez az önkormányzatiság, ha ti bénák vagytok, elsüllyedtek, az ügyesek meg felemelkednek - ilyen az élet. Látszik, hogy nem elég pénzt adni, adósságot átvállalni, hanem ennél több kellene sok helyen: szellemi befektetés. Mentorság. A rossz emlékű ötvenes években értelmiségi fiatalok mentek falura terjeszteni az új rendszer igéit. De most vállalkozó szellemet, ötleteket, világjártasságot, profizmust, kapcso­lati tőkét kellene odavinni sok helyre - de ugyan ki tenné azt csak úgy, szerelemből? Ma már lejárt a Róbert bácsik és a Terézanyák ideje, pénz beszél, kutya ugat, osztogatunk egy kis ételt, meg adományozunk, de az effajta szívós és energiaigényes segítségnek ma nem látszanak sem a mentorai, sem a forrásai. Pedig nagyon kellene. Miközben felragyognak a fények, ilyenkor különösen látnunk kelle­ne, hogy sok helyen a sötétség az úr. ________________________;________________________________ laszlo.kiss@kelet.hu Kelet kvíz Hol született Luby Károly (1830-1907) földbirtokos, geneológiai, heraldi­kai író? a)Rozsályban b) Tiszavasváriban c)Nagyaron d) Újfehértón A helyes választ lapunk mai számában rejtettük el •> Egymillió csillag Ötödik alkalommal kapcsolódtak be a karitászcsoportok az „Egymillió csillag a szegényekért” szolidaritási akcióba, az országos program nyitóeseményét a görögkatolikus püspök­ség nyíregyházi udvarán tartották. fotó: sipeki Péter Megáldották a pálinkákat r A lovagok célja, hogy minőségi pálinka kerül­jön a poharakba. újfehértó. A „kerítésszagga­tó” pálinkára esküdtek egyko­ron nagyapáink, dédapáink, akik úgy gondolták, hogy az a jó, ha minél erősebb és sza­gosabb az itóka. Napjainkra nagyot fordult a világ, hiszen az utóbbi években minőségi pálinkák készülnek a főzőüs­tökben, s a nedűket mérték­kel, kulturáltan fogyasztjuk. E nézet népszerűsítéséért sokat tettek a pálinka lovagrendek, amelyeknek a tagjai úgy dön­töttek, hogy az idén közösen ünnepük meg a magyar pá­linka napját december 6-án. Az újfehértói görög katolikus templomban szombaton a résztvevők szentmisével ad­tak hálát annak, hogy a hun- garikumnak számitó pálinka a magyar gasztronómia fontos része, s nemzeti értéket képvi­sel szerte a nagyvilágban. A szentmise keretében iko­nokat és pálinkákat is meg­áldottak a parókusok, majd bemutatkozott a három lovag­rend: a tíz évvel ezelőtt alakult Magyar Pálinka Lovagrend, valamint a megyénkhez kötő­dő két másik civil szervezet, a Szabolcsi Pálinka Lovagrend és a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend. Piros László, a Ma­gyar Pálinka Lovagrend nagy­mestere elmondta, az érpataki Zsindelyes Pálinkafőzde ven­dégeként a három lovagrend első alkalommal emlékezik együtt a gyümölcsöt termesz­tő gazdákra és a pálinkát főző mesterekre, s szeretnének eb­Első alkalommal emlékeztek közösen fotó: sipeki Péter bői a közös ünneplésből is ha­gyomány teremteni, km-mml

Next

/
Oldalképek
Tartalom