Kelet-Magyarország, 2014. október (74. évfolyam, 229-254. szám)

2014-10-29 / 252. szám

FÜGGETLEN NAPILAP SZERDA 2014. OKTÓBER 29. Napsütés és tartósabb ködfol­tok alakítják az időjárást. Kupaszerda lesz a Várkertben labdarúgás. Pontosan ll év­vel ezelőtt, október 29-én a Tuzsér csapata l-O-ra legyőz­ve a BKV Előre együttesét, és ezzel bejutott a legjobb nyolc közé a Magyar Kupában. Most a Kisvárda Master Good NB III-as futballcsapata előtt a le­hetőség, hiszen ha szerdán, a 12.30-kor kezdődő összecsapá­son legyőzik a Vác együttesét, bejutnak a negyeddöntőbe. /9. Nagy esély előtt áll a Kisvárda FOTÓ: KM-ARCHlV Népszerűsítik az okosmérést Mátészalka. Hogy mi is az a Smart Metering? Hát okosmé­rés! Többek közt ebbe az eddig még kevésbé elterjedt szak­mai folyamatba is bepillantást nyerhettek azok, akik elláto­gattak a MOM Zrt. mátészal­kai üzemébe. A szervezők egy olyan folyamatot kívánnak el­indítani, amelyben az érintet­tek összefognak azért, hogy elősegítsék a Smart Metering elterjedését. /4. KM Tartalomból Megyei tükör ___________5. Fiataloknak _______ 6. Utazás ______________ 8. Sport 9.. 10., 11. Ismét demonstráltak Az ország tucatnyi városában az interne­tadóról szóló a tör­vényjavaslat visszavo­nását követelték. BUDAPEST, NYÍREGYHÁZA. A tervezett internetadó ellen tartottak újabb tüntetést Budapesten, a József nádor téren tegnap, majd a budai Clark Ádám térre indultak a demonstrálok. Várady Zsolt, az iwiw kö­zösségi portál alapítója a teret teljesen megtöltő tömeg előtt azt mondta, azért a nulla ki­lométerkőhöz mennek, mert ezzel akarják megüzenni a kormánynak, hogy mennyi adót fizetnének a net haszná­latért. „Az internetadó egy jelké­pe a kormány önkényural­mának” - hangoztatta, majd hozzátette: „Sokan vagyunk, és a céljaink tiszták, éppen ezért az internetadó beveze­tését meg tudjuk akadályoz­ni. Nem csak az internetadót kell legyűrnünk, el kell hinni, hogy képesek vagyunk befo­lyásolni az államot.” A fővárosi tüntetés rpellett Pécsen, Kiskunfélegyházán, Vácon, Szegeden, Debrecen­ben, Békéscsabán, Komlón és Nyíregyházán is tiltakoztak a netadó ellen. Nyíregyházán, a Kossuth téren mintegy háromszáz demonstráló gyűlt össze, és arra hívták fel mindenki fi­gyelmét: az internetadó lesz az 58. adónem, ha az Or­szággyűlés megszavazza azt. /2,,3. MTI/KM A tüntetők mobiltelefonjaikkal világítottak az internetadó bevezetése ellen meghirdetett demonstráción a fővárosban mti fotó: beliczay László Támogatott tűzifa télre Megyénk 197 települése 651 millió forint támo­gatást kapott. NYÍREGYHÁZA. Pintér Sándor belügyminiszter kedden dön­tött arról, mely önkormány­zatok kapnak támogatást a szociális célú tüzelőanyag-vá­sárláshoz. A szaktárca honlap­ján olvasható listán 197 Sza- bolcs-Szatmár-Bereg megyei település neve szerepel, ezen önkormányzatok 651 millió forint értékű forrást fordít­hatnak erre a célra. A legtöbb pénzt, 13 és fél millió forintot Hodász kapta, Baktalóránthá- za 11,8 millió, Nyírlugos 10,1 millió, Demecser 9,6 millió, Nyírbogát 9,5 miihó, Ófehér- tó 9,3 millió, Tyúkod 9 millió, Kántorjánosi 8,5 millió forin­tot fordíthat arra, hogy tűzifá­val segítse a rászorulókat. A legkisebb összeg, 426 ezer forint Győröcske neve mellett olvasható, Nagyhó­dos 497 ezer, Kishódos és Nemesborzova egyaránt 514 ezer forintot kapott. A tűzi­faprogramba október közepé­ig lehetett jelentkezni. Mivel nem százszázalékos a segítségnyújtás, az önkor­mányzatoknak ezt önrésszel ki kell egészíteni, ugyanak­kor a rászorulóknak teljesen ingyenes a támogatás. Hogy kinek biztosítanak tűzifát télire ily módon, azt a képvi­selő-testületek szabályozzák helyi rendeletükben. Minden család legfeljebb két köbméter fát kaphat szociális alapon, km Adós, fizess - és gyorsabban! NYÍREGYHÁZA. Kedvezően fo­gadta a szakma a kezdeménye­zést és az eddigi gyakorlatot - jelentette ki a Teljesítésiga­zolási Szakértői Szerv elnöke, Máté Miklós Nyíregyházán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me­gyei Kereskedelmi és Iparka­maránál kedden tartott szak­mai programon. A leginkább az építőipari körbetartozások csökkentését, illetve megszüntetését szolgá­ló szerv másfél év alatt másfél milliárd forintos tartozás ren­dezésében is segített. /5. km Elgázolta a férfit, majd otthagyta nyíregyháza. A megyeszék­hely rendőrkapitánysága se­gítségnyújtás elmulasztása bűntett gyanúja miatt folytat nyomozást B. József 65 éves nyíregyházi lakos ellen. A férfi október 27-én 15 óra 20 perckor személygépkocsival haladt Nyíregyházán a Tuja- fa utcán, amikor elütött egy az úttest szélén, vele azonos irányba gyalogló férfit, aki megsérült. A járművezető az ütközést követően megállás és segítségnyújtás nélkül el­hajtott. A közlekedésrendészeti osztály munkatársai egy órán belül elfogták a baleset felté­telezett okozóját, akit gyanú­sítottá kihallgatása után őri­zetbe vettek. km “ Egy könyv, egy tárlat, egy iskola ...az Emlékkönyv lapjai életre kelnek” címmel a nyíregyházi Inczédy György Szakközépiskola 35 évének ese­ményeit felele­venítő tárlatnak és könyvbemu­tatójának adott otthont kedden a Bencs-villa. FOTÓ: RACSKÓ TIBOR HIRDETÉS Felfüggesztett pályázatok Budapest. - Bizonytalan időre felfüggesztették a pályázatok befogadását a hűtőgépek és fagyasztók cseréjére, a kazán­cserére, illetve a nyílászárók cseréjére - derül ki a pályá­zatkezelő ÉMI Nonprofit Kft. honlapján megjelent tájékoz­tatóból. Kedden délelőtt már jelez­ték, hogy a rendszerben je­lentkezett műszaki problémák megoldásáig a kazáncsere-pá­lyázatok befogadását felfüg­gesztik, mert a jelzett problé­mákat még nem sikerült teljes körűen megoldani, n. km ■ Teadélután A Nyíregyházi Főiskola könyvtári teadélutánján dr. Sütő László tartott előadást kedden „Az emberi beavat­kozások tájformáló hatása egy bányavidék példáján" címmel. fotó: sipeki Péter Ötvenéves a Beatles filmje NYÍREGYHÁZA. Ötven évvel ez­előtt alapjaiban rengette meg a popkultúrát az Egy nehéz nap éjszakája című Beatles-film. A kerek évforduló tiszteletére szerte a világon újra levetítik a mozikban a már digitálisan fel­újított, újrakevert kultfilmet.- Az akkoriban a lehetősé­gek netovábbjának vélt nyu­gati világ popzenei piramisá­nak csúcsát ostromló bandák muzsikájával elsősorban a Szabad Európa Rádióból is­merkedhettünk - idézte fel a múltat Galambos Béla kollé­gánk. /6. KM lari NAPLÓ LXXI. ÉVFOLYAM, 252. SZÁM, ÁRA: 120 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 96 FT Reggel fél hat­kor keltem, a kocsi üvegét kaparni kel­lett a hajnali fagy miatt. JASKU FRUZSINA J 3. OLDAL O7 Újabb je­leneteket forgattak A szürke öt­ven árnya­lata című filmhez. 16. OLDAL

Next

/
Oldalképek
Tartalom