Kelet-Magyarország, 2013. november (73. évfolyam, 255-279. szám)

2013-11-06 / 258. szám

2013. NOVEMBER 6., SZERDA KELET Szabolcs-Szatmár-Be- reg megye 177 telepü­lése 499 millió forint támogatást kapott tűzifa-vásárlásra. nyírmada, nagyar, uszKA. Me­gyénkből a második legtöbb támogatást Nyírmadának ítélték oda. - A szociálisan rászorulóknak komoly segít­séget jelent, hogy a fűtési idő­szakban ingyenesen kaphat­nak tűzifát, és nagy igény van erre - fogalmazott a kisváros polgármestere. Kálmán Béla elmondta: az önkormányzat mintegy 1,5-1,8 millió forint önerővel (ebben benne van a fuvarköltség is) egészíti ki az állami dotációt, így 600 köb­méter tüzelőt oszthatnak szét a településen. Akárcsak tavaly, az idén is a legjobb árajánlatot fogadják majd el, mert így tud­nak a lehető legtöbb családnak segíteni, a támogatottak köré­ről pedig a szociális bizottság határoz majd.- Úgy számolunk, hogy 800-900 családnak tudunk Nagyarban 174 rászoruló családnak tudunk így segíteni. TÓTHNÉ GUTI IBOLYA nagyon oda kell figyelnünk, éppen ezért erre az időszakra összepontosítunk, hogy a leg­nehezebb helyzetben lévőket segíthessük. A kis segítség is sokat ér- Nagyon örülök a több mint egymillió forintos támoga­tásnak, ez egy olyan összeg, amivel már jól tudunk kal­kulálni - mondta a 431 lelket számláló valóban kistelepü­lés, Uszka polgármestere. Dr. Sértő-Radics István azt remé­li, ebből jut pár száz mázsa fa vásárlására. - A faluban 145 család él, közülük mintegy 100-an rászorulók, de a kép­viselő-testület dönt arról, hogy kik kaphatnak tűzifát - hangsúlyozta a polgármester.- Az önkormányzat tulajdo­nában lévő erdőkből tavaíy is kiegészítették a téli tüzelőre elnyert támogatást, s az idén is arra készülnek, hogy így is segítik a családokat.- A legközelebbi város, Fe­hérgyarmat 36 kilométerre van tőlünk, nagyon nehéz itt munkát találni. Akit tudunk, azt bevonjuk a közfoglalkoz­tatási programokba, mégis a családok felében egy kereső sincs - mutatott rá egy égető problémára Sértő-Radics Ist­ván. - Nem oldja meg az ösz- szes gondot a tűzifa-támoga­tás, azonban ilyen helyzetben nekünk a legkisebb segítség is nagyon sokat számít! km-bm Jut az idén télre is tűzifa (Illusztráció) fotó: km-archIv téli tüzelőt adni, s ahol szük­ség van rá, ott az önkor­mányzat dolgozói nemcsak a fa felhasogatását, hanem a behordást is elvégzik - tette hozzá a csaknem ötezer lako­sú város első embere. Már nagyon várják A szatmári-tiszaháti kistele­pülés, Nagyar a kezdetektől részt vesz a szociális tűzi­fa-programban, s az idén is si­keresen pályáztak, több mint 2 millió 500 forint támogatást kapott az önkormányzat.- A családonként adható ma­ximális 2 köbméteres meny- nyiségre pályáztunk, így a 174 rászoruló családnak összesen 348 köbméter tüzelőt adha­tunk - tájékoztatta lapunkat Tóthné Guti Ibolya polgármes­ter, és megjegyezte: ahogy az elmúlt évben, most is a Nyirer- dő Zrt.-től rendelik meg a tűzifát. Mint mondta, nagyon nehéz anyagi helyzetben van az önkormányzat, de minden­képpen kigazdálkodják azt a 441 ezer forintos önerőt, ami a pályázat feltétele volt.- Tudjuk, hogy milyen nagy segítséget jelent ez a nagyari rászoruló családoknak, már sokan kérdezték is, hogy eb­ben az évben is számíthat­nak-e a tűzifára - említette a 900 lelkes kisközség veze­tője. - Jön a tél, mindenkire Az idén tűzifa-támogatást kapott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések listája Település Támogata Géberjén 1028573 Levelek 6273 800 Nyírpazony 967740 Szorgalmatos 1250798 Ajak 3 092 501 Gégény 2 910 840 Lónya 1574 229 Nyírpilis 503555 Tákos 599 643 Anarcs 3435731 Gelénes 1982 851 Lövőpetri 1964690 Nyírtass 4 758182 Tarpa 3 554 603 Apagy 3829 812 Gemzse 2763774 Magosliget 1201928 Nyírtét 3671824 Terem 3200 959 Aranyosapáti 6759194 Geszteréd 4328160 Magy 2 232152 Nyírtura 719328 Tiszaadony 2218 944 Baktalórántháza 10279 380 Gulács 3108833 Mánd 1391133 Nyírvasvári 4609 592 Tiszabecs 4 969180 Balsa 1470 660 Győröcske 325 526 Mándok 7001891 Ófehértó 7576439 Tiszacsécse 1391133 Barabás 2836418 Györtelek 1913179 Máriapócs 2631694 Ópályi 5 575 427 Tiszadob 2912364 Bátorliget 2 327910 Gyulaháza 1667510 Márokpapi 1177163 Ököritófülpös 4252976 Tiszakerecseny 4698746 Benk 1058291 Gyüre 1643736 Mátyus 1038 479 Ömböly 1192 022 Tiszakóród 1860 677 Beregdaróc 3072511 Hermánszeg 1307922 Méhtelek 2963 545 Őr 2209 864 Tiszarád 1928368 Beregsurány 1355471 Hetefejércse 924560 Márk 1464107 Panyola 1964690 Tiszaszentmárton 2425319 Berkesz 1756 664 Hodász 11263122 Mezőladány 2529 332 Pap 3157728 Tiszatelek 2513 076 Besenyőd 2491359 llk 4252976 Milota 2142998 Papos 2 509 520 Tiszavid 1946529 Beszterec 3389 376 Jánkmajtis 5124704 Nagyar 3741826 Penyíge 2400 300 Tisztaberek 3138551 Birí 2648204 Jéke 689458 Nagycserkesz 2 036 674 Petneháza 3807206 Tivadar 838708 Botpalád 3284169 Káltósemjén 3092501 Nagydobos 3881501 Piricse 1396 746 Tomyospálca 4490720 Bököny 3 896 360 Kálmánháza 1486205 Nagyhódos 387096 Pócspetri 1991766 Tunyogmatolcs 3153 410 Cégénydányád 1251204 Kántorjánosi 6868160 Nagyszekeres 1355471 Porcsalma 5114798 Túristvándi 3554 603 Csaholc 2514473 Kék 3777 488 Nagyvarsány 759460 Ramocsaháza 1901952 Túrricse 2491359 Csaroda 1251458 Kékese, 1284478 Napkor 1755648 Rápolt 523367 Tuzsér 6 303518 Császló 2077618 Kemecse 4771339 Nemesborzova 374 777 Rétközberencs 1475334 Tyúkod 9275318 Csegöld 2400554 Kérsemjén 1619961 Nyírbéltek 6 779 0 06 Rohod 1422337 Újdombrád 2255266 Csengersima 2455037 Kisar 3835273 Nyírcsaholy 4416425 Rozsály 2491359 Újkenéz 3199 638 Csengerújfalu 1056 640 Kishódos 457327 Nyírcsászári 4 089 527 Sényő 1385519 Ura 1964690 Darnó 912 673 Kisléta 4512564 Nyírderzs 1964690 Sonkád 2 309 749 Uszka 1013714 Demecser 7025640 Kisnamény 1074801 Nyírgelse 2 440178 Szabolcs 865124 Vállaj 1071169 Dögé 3153410 Kispalád 2 073656 Nyíribrony 1905254 Szabolcsbáka 1361846 Vámosatya 1177163 Encsencs 4312412 Kisvarsány 1860 677 Nyírjákó 1712 087 Szabolcsveresmart 2418715 Vámosoroszi 2 389 657 Eperjeske 3853434 Kisszekeres 1340612 Nyirkáta 6 395 974 Szamosangyalos 2 019173 Vasmegyer 3 500 628 Fábiánháza 3 673 475 Komlódtótfalu 566293 Nyirkércs 1474343 Szamosbecs 1565148 Záhony 2812 694 Fülesd 1728 597 Komoré 719328 Nyírlövő 1498 092 Szamossályi 2255266 Zajta 1601470 Fülpösdaróc 498 602 Kótaj 4501896 Nyirlugos 9283 573 Szamostatárfalva 1220 089 Zsarolyán 1310 894 Gacsály 2 087 880 Kölese 4361942 Nyírmada 10 300589 Szamosszeg 5887466 Zsurk 1037 488 Garbolc 850 265 Kömörő 2 826512 Nyírmeggyes 4282 694 Szatmárcseke 6 820 611 Összesen: 499735310 Gávavencsellő 3 693566 Laskod 3817112 Nyírmihálydi 3 857244 Székely 1237 488 (Forrás: Belügyminisztérium) Poénra veszik a prevenciót Részlet a Csak egy szippantás című filmből fotó: km-reprodukció Balesetek Hétfőn este több súlyos baleset is történt megyénkben _____"__________________ Egy Skoda tartott Nyírtura irányából Nyírbogdány felé. Az autó vezetője az egyik kanyart nem tudta bevenni: áttörve a szalagkorlátot, árokba vágódott. A sofőrt kórházba vitték a mentők. _________________ Dögé felől Kisvárda irányába tartott egy Maruti az esőtől vizes 3832-es úton. A vá­rosba érve a tűzoltólaktanya előtt az előtte haladó ukrán rendszámú Ladába vágódott. Az ütközés erejétől a Lada megperdült, és jó pár méterrel arrébb, a menetirány szerinti bal oldali sávban, a haladási irányával szemben állt meg. A balesetben négyen sérültek meg, köztük egy kisgyermek is. A sérülteket a mentők kórházba szállították. A szemerkélő esőben egy Peugeot tartott a 4105-ös úton Baktalórántháza felől Nyírjákó irányába. A település határánál a sötétből előbukkant előtte egy kivilágí- tatlan lovaskecsi. Az ütközés elkerülése érdekében a sofőr félrekapta a kormányt, ám emiatt a jármű megcsúszott, majd a menetirány szerinti bal oldalba áttért és a partfalnak ütközve a tetejére borult. A vezetőt a mentők kórházba szállították. A Skoda sofőrjét kórházba vitték FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR A fiatalok gyakran kifi­gurázzák a megelőző törekvéseket. nyíregyháza, A Csak egy szip­pantással kapcsolatban több kérdés is felmerült a hozzá­szólók részéről: az egyik a forgatókönyvíró, a rendező és a színészek kilétét firtatja.- A filmeket a megyei ren­dőr-főkapitányság munka­társai készítették, szereplői amatőrök, a Bűnmegelőzési Osztály munkatársai és azok hozzátartozói, valamint kö­zép- és általános iskolás di­ákok, akik térítés nélkül, szabadidejüket feláldozva fáradoztak a megvalósításért. Szívesen vállalták a szerep­lést, mert a filmek az őket érintő aktuális problémákat dolgozzák fel, és társaik szá­mára rajtuk keresztül válik a mondanivaló igazán hitelessé - mondta Fedor Rita. A legnépszerűbb video­megosztóra PoliceHungary felhasználónéven töltötték fel a kisfilmeket. A kérdésre, hogy miért tiltották le a hoz­zászólásokat, azt a választ kaptuk, hogy erről az oldal üzemeltetőjétől kellene ér­deklődnünk. (Nem az oldal üzemeltetője, hanem a vide­ót feltöltő felhasználó dönti el, lehet-e kommentelni vagy sem - a szerk.) Többek között arra is kíváncsiak voltunk, mit szól a rendőrség ahhoz, hogy a filmek kapcsán több poénvideó, és az egyik sze­replőből mém is készült.- Nincs ezzel gondunk, a fiatalok gyakran kifigurázzák a prevenciós törekvéseket. Hiszünk abban, hogy eköz­ben meg is jegyeznek néhány hasznos információt. Ha kö­zülük csak egy megfogadja a tanácsainkat, már elértük a célunkat - mondta Fedor Rita sajtószóvivő. km Nézőpont Nyéki Zsolt A mentőöv ára A helyi gazdaság élénkítésének követelménye mellett a maradék adósságuktól is megszabadulnak a települé­si önkormányzatok. Nem könnyű, de mégis édes teher ez, olyan, mint amikor a fuldoklót az utolsó pillanatban kimentik a vízből, de ott, helyben fogadalmat kell tennie a megmentőjének, hogy megtanul úszni. Valóban komoly felelősség is párosul ehhez a túléléshez. Az önkormányza­tok az állam, illetve a közigazgatás részeként, a lakosság­hoz közelebb álló szinten működnek, így a számlájukon felgyülemlő tartozás az állami költségvetésen keresztül visszaszáll minden egyes adófizetőre. Az elmúlt három év merész gazdaságpolitikájának újabb mérföldkövéhez , érkező kormány összesen 1200 milliárd forint önkormány­zati adósságot terelt a központi büdzsébe, ennek fejében helyi gazdaságfejlesztési tervet vár el. Okkal, hisz látni kell az újabb eladósodás megelőzésének garanciáit, amely­ben csak az egyik pillér a feladatokat érintő átszervezés, ugyanis a gazdálkodást is új alapokra kell helyezni. Az önkormányzatok maguk is aktív részesei a helyi gazda­. sági életnek, így befolyásolási AdÓSSág nélkül kGZ- lehetőségük sokkal nagyobb, déni üZ évet nágy mint azt s°kan gondolnák. esély helyi szinten X?v«néS£at Újraszervezni az szabnak meg, bírságolhat­ni ptpf nak, vagyonuk hozadékából osztalék, kamat, koncessziós díj származik, értékesíthetik vagyonuk egyes elemeit. Részesednek a központi bevéte­lekből, és számíthatnak állami hozzájárulásokra, támoga­tásokra is. Ám a közvetlen gazdálkodói tevékenység mel­lett legalább olyan fontos, milyen környezetet, feltételeket teremtenek a kis- és középvállalkozások számára. Adósság nélkül kezdeni az évet (ahogy azt tehetik 2014- ben az önkormányzatok), nagy esély helyi szinten újra­szervezni az életet. Aki hitel alatt nyög, annak meg van kötve a keze, szűk a mozgástere, semmire sem vállalkozik - hacsak nem újabb hitelből, amivel mélyíti saját válságát. A rendszerváltás utáni politikai ciklusok miatt elterjedt az „utánam a vízözön” szemlélet, s erre csábított a hitelkonst­rukciókba épített türelmi idő is, amely lehetővé tette, hogy a kölcsön felvételét követően évekkel később kezdődjön el csak a törlesztés. Ez is sokszor maradt hátra a győzelmet arató riválisra, miközben volt olyan uszoda, iskola, amely az „örökkévalóságnak”, nem pedig a gyerekeknek épült. Ha ezek az oktalan beruházások, fejlesztések is a múltba vesznek az önkormányzatok adósságával együtt, akkor nyeri el igazi értelmét a kormány döntése. nyeki@inform.hu Kelet kvíz A mai község 1954-ben alakult, egyutcás település, a Rétköz árvizektől mentes egyik homokhátján. a) Nagyhalász b) Fényeslitke c) Tiszatelek d) Kék A helyes választ lapunk mai számában rejtettük el. Megkérdeztük: Van értelme a kisíilmeknek? DANKÓ CSABA: Senkit sem érdekelnek ezek a kisfilmek. kocsis dóri Nekem nincsen káros szenve­délyem. VADÁSZ ADRIENN: ILOSVAI KITTI: Az KARCZA ERZSÉBET: Engem meggyőzött a iskolában is vetítettek Kicsit sem elgondol­drogprevenciós videó, megelőző filmeket. kodtatóak.- Senkit nem érdekelnek, mert inkább viccesek, mint elgondolkodtatóak - vála­szolta a tiszaeszlári Dankó Csaba. Albert József egyetér­tett barátjával. - A drogosokat biztos nem tántorítaná el egy ilyen kisfilm. - Nincsen káros szenvedélyem, de ha dohány­zóként látnék egy cigiellenes videót, nem annak hatására hagynám abba - vélte a nyír- madai Kocsis Dóra. Vadász Ad­rienn úgy hiszi, lehet haszna az oktatófilmeknek. - Nekünk is levetítettek egy drogellenes videót. Engem meggyőzött - tette' hozzá. - Ha egy fiatalt is elgondolkodtatnak a rend­őrségi kisfilmek, már megérte leforgatni azokat - mondta llosvai Kitti. Karcza Erzsébet látta a videókat. Vannak ok­tatófilmek, amik komolyan elgondolkodtatnak. Ezek nem olyanok voltak, km-csa ALBERT JÓZSEF: A drogosokat nem tánto­rítaná el.

Next

/
Oldalképek
Tartalom