Kelet-Magyarország, 2013. július (73. évfolyam, 151-177. szám)

2013-07-19 / 167. szám

2013. JÚLIUS 19., PÉNTEK KELET Háttér 3 Nézőpont Ladányi Tóth Lajos Sugar Baby cirógatja hódolóit Korai kincs, Sugár Baby, Hevesi, Marsowszky, Napsu­gár, Ideál, Favorit... - az idén is bizonyítanák, hogy nincs válság a görög terén, nem kap léket a dinnyések hajója. A tökfélék családjába tartozó Citrullus lanatusról az íze miatt meggyőződéssel vallják milliók, hogy gyümölcs, holott termesztéstechnikailag zöldségnek számít. Őshazá­jában, Egyiptomban gyakran helyezték fáraók sírkamrájába élelemként a túlvilágra. Mint sok egyéb másban, e téren is hódít a Made in China: a világ legjelentősebb görögdinnye­termesztője Kelet-Ázsia legna­gyobb országa, ahol a hivata­los nyelv a mandarin. Épüle­tes látvány, amint dinnyével a kezében a kis kínai nagyot fal. Ebből alakul ki egy nemzetkö­zi kavalkád: miként lehet egy görög kínai, miközben afrikai, és a magyarok is előszeretettel fogyasztják? Olyannyira, hogy amikor még a csak külföldi kóstolható, cikkenként is élvezik a piros húsát. Egészen kevesen vállalnak be egy teljes tojásdad formát, inkább meg­várják, hogy beérjen a hazai, nőjön az igény, és látványosan csökkenjen az ár. Hol van még a magyar dinnye július közepén? Pedig már ott virít a felirat egyes út menti keres­kedőknél, akik korántsem útszéli hangnemben csalogat­ják a vevőket, hiszen manap­ság minden egyes cincogó forintra macskaként csapnak le. Meglehetősen profán a visszhangzó kijelentés („nincs pénzük az embereknek”), ezért a megszokottnál is haté­konyabb dinnyemarketinget kell folytatniuk úton-útfélen. Az ágazati szereplők ígérik, hogy ezúttal is összefognak a vevőkért. A tavalyelőtti muta­tóhoz képest a hazai dinnye­fogyasztás megduplázódott. Az idei dinnyetermés pedig 25 százalékkal íesz több az előző esztendeinél, és meghaladja a 250 ezer tonnát. A késői kitavaszodás és a csapadékosabb időjárás miatt két hetet csúszott a szezon. Kelendőbbek lesznek a porté­kák, ne lepődjünk meg, ha a görögárus termékkapcsolással dob egy sárgát is. Népszerű lózung: magyar gyomorba magyar dinnye kell. Olyan édes, hogy élvezze az ínye. így válik egy szelet görögből élvezeti cikk... lada@inform.hu A csempészbandák nem fogynak el A Nemzeti Dohánybol­tok megjelenésével újra fellendült a cigaretta- csempészet. nyíregyháza. A legtöbb ember nemcsak azért fordul a feke­tepiaci dohány felé, mert ol­csóbb, hanem mert nem akar a trafikokban vásárolni. - Ha a kormány a kártyás fizetést tá­mogatja, maguknál miért nem lehet bankkártyával fizetni? - háborodott fel Szabó Roland az egyik trafikban. Elmondá­sa szerint már a negyedik do­hányboltba tér be Nyíregyháza belvárosában, és egyiknél sem tud kártyával fizetni. - Én még sosem vásároltam illegálisan cigarettát, de ha ez így megy tovább, az embereket bele fog­ják hajszolni ebbe - mondja. Nem fogynak el a bandák Dávid Zoltán, a Nemzeti Adó és Vámhivatal rendészeti osz­tályvezetője megerősítette, amit eddig is sejtettünk: való­ban több cigarettacsempész­hálózat működik Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében.- A bandák sosem fogynak el, ha egy csoport lebukik, Igaz a híresz­telés: a csem­pészek már házhoz is szállítanak. DÁVID ZOLTÁN Kerékpárutak töltéstől töltésig KISAR. Gacsályi József projekt­koordinátortól megtudtuk: a koronaburkolat kialakítása a romániai Túrterebestől a Túr töltésén kezdődik. A nyom­vonal ezt követi, majd helyi érdekeltségű utakon és a Cser­töltésen folytatódik, a határt pedig ismét a Túr töltésén éri el. Magyar oldalon Kishódosig a bal oldali töltésen, majd a Túr jobb parti töltésének 1,5 km-es szakaszán folytatódik, majd a Palád jobb parti, valamint a Batár bal parti töltésén halad Magosligetig, s csatlakozik a meglévő kerékpárúthoz. A ko­ronaburkolat magyarországi hossza 16,7, a romániai kerék­párúié pedig 19,4 kilométer. A természeti értékek bemuta­tására a koronaburkolat men­tén magyar oldalon 6, román oldalon pedig 4 pihenőhelyet alakítanak ki. km-gyl Kelet kvíz Görög katolikus temploma körtemplom, a hagyományok szerint rácok építették a régi fatemplom helyére. a) Kisléta b) Nyírpilis ej Tiszarád d) Szamosszeg A helyes választ lapunk mai számában rejtettük el. » Napfüggők Leila és Petra ha tehetik, és az időjárás is kedvező, minden sza­badidejüket a strandon töltik. fotó: racskó tibor mindig jön helyére egy új. Va­lóban igaz, hogy a csempészek már házhoz is szállítanak, őket a legnehezebb lebuktatni, mivel állandó vevőkörrel ren­delkeznek, és folyamatosan mozgásban vannak - mondta a főhadnagy. A NAV nem csak a határt és a piacokat ellenőrzi, olyan forgalmas helyeken is razziáz- nak, mint amilyen a vasútállo­más, vagy az autóbusz-pálya­udvarok.- Sokan nem tudják, hogy az is büntethető, aki vásárol, ehhez persze meg kell történ­nie az átadásnak. A büntetés mértéke a cigaretta értékétől és mennyiségétől függ, a ki­szabható bírság minimuma 30 ezer, a maximuma 150 ezer forint. A Tokaji úti piacon - a legtöb­ben még ma is KGST-piacként emlegetik - lecsapott ránk egy terjesztő és halkan odasúgva megkérdezte, szeretnénk-e ci­garettát vásárolni? A munka oroszlánrésze Érdeklődést mutattunk, és megkérdeztük, hogy megy a bolt. Azt mondta, érezhetően megnőtt a kereslet az ukrán cigaretta iránt, de aki csem­pészi, ennél nem tud többet behozni. Van, aki csak meg­élni akar belőle, mások meg­gazdagodni. - Minél többet hoz be valaki, annál nagyobb a lebukás veszélye. Sokan nagyban játszanak, nekik Egy autó akár több ezer doboz cigarettát is rejthet 100 karton alatt nem éri meg cigivel foglalkozni. A munka oroszlánrésze viszont a mi­énk: el kell passzolni a cigit - mondta és már el is tűnt a sorok között. Olcsó és hamis Hiába az olcsóbb cigi, előfor- dúl, hogy a vásárló semmit sem kap a pénzéért, csak egy kartonnyi papírt. A banda a KGST-piac környékén tevé­kenykedik, és még mindig van kit átverniük, bár már évek óta gyártják a hamisított do­bozokat. Ezeket sima papírral, vagy cigarettapapírba tekert szűrővel töltik meg, majd lefó­liázzák. A rutinos vásárlók ezt úgy kerülik ki, hogy az árussal felbontatják a cigarettát, és el­lenőrzik, valóban azt kapják-e, amiért fizetnek. A bandákat egyre nehezebb tetten érni. A piac területére csak a kezdő seftelők viszik be a teljes kíná­latot. A tapasztalt árusok pár doboz cigivel sétálnak be, amit mézesmadzagként húznak el ILLUSZTRÁCIÓ: PUSZTAI SÁNDOR a kuncsaftok orra előtt, az át­adásra pedig máshol kerül sor. A NAV is felkészült arra, hogy a hamarosan a csempészet új kapui nyílnak meg, de hogy ez mennyire fogja befolyásolni a hazai dohánypiacot, csak pár hónap múlva derül ki. km-tp Komoly áremelés jöhet A Dohányipari Befektetők Ma­gyarországi Szövetsége szerint a szoros határidők ellenére a trafikrendszer időben felállt és elindult, a piac és a fogyasztás alakulásáról viszont csak ké­sőbb lehet következtetéseket levonni. Egy biztos, a július 15-étől megemelt kiskereske­delmi árrés 130-140 forintos áremelkedést eredményezhet a dohánytermékeknél. Az ille­gálisan behozott cigaretta fe­ketepiaci ára jelenleg 500-600 forint körül mozog, ha a kül­földi zárjegy fel van szakítva, ennél jóval olcsóbban is hozzá lehet jutni. Aztak, fáztak ezért sokat késnek Még most sem lehet tudni, milyen is lesz a cserkészi dinnye minő­sége. NYÍREGYHÁZA, NAGYCSERKESZ. „Sajnos az idén én is terme­lek dinnyét, méghozzá 7 és fél hektáron” próbálja már az elején érzékeltetni az idei piac kérdőjelekkel tarkított kilátá­sait a megye egyik közismert dinnyetermesztő körzeteként ismert Nagycserkesz legna­gyobb dinnyefelvásárlója. Benkő Pál 7,5 hektáros saját dinnyeföldjén szerencsére szép az állomány, de ez az év a többi dinnyéshez hasonlóan neki is sok fejtörést okozott.- A hűvös, esős időjárás mi­att a szokásos időben történt kiültetetést követően fázott, részben elpusztult a növény gyökérzete, majd a termelők újabb anyagi áldozatokkal járó ápolási munkájának is köszön­hetően újrafejlődött. Igen ám, de emiatt a megszokott időhöz képest alaposan késik a sza­bolcsi dinnye érése is - sorol­Már kapható a magyar dinnye ja a hazai dinnye hiányának, remélhetőleg csak átmeneti okait Benkő Pál. - Bár egy ke­vés, fólia alatt termett árut már szállítottunk a kiskereske­delemnek, de az idei cserkészi dinnye zöme csak augusztus 5. után jön be. Sőt, lesz olyan ál­lomány is, amelynek az érése kicsúszik szeptemberre. A legkésőbb azok a földek hoznak termést, amelyeket elvert a jég, mert hogy az is volt június végén Nagycserke­szen. A legnagyobb, közel 50 FOTÓ: RACSKÓ TIBOR hektáros táblán például a már javában kúszó indákat mind le kellett vágni és stresszoldó szeres permetezéssel kellett az állományt újraindítani. Kevesebb és kisebb- Még most sem lehet tudni, milyen lesz a dinnye minő­sége, mert az csak az éréskor mutatkozik meg. Egyenletes meleg kellene, de most is hi­degek az éjszakák, amit ez a növény annyira nem kedvel, hogy lerúgja kis dinnyéket. A sok eső pedig csak a kórokozó gombáknak kedvez. Ahhoz, hogy jó íze legyen, kiegyen­lített meleg napokra volna szükség a hátralévő hetekben - avat be dinnyés titkokba a cserkészi termelő-kereskedő.- A termésmennyiség keve­sebb lesz, mint szokott, s jóval alatta marad a tavalyinak, pe­dig nekem is nyilván az lenne kedvező, ha sok árut tudnék felvásárolni, piacra küldeni - marad a realitásoknál Benkő Pál, szemben a szakmai szö­vetség országos elnökével, aki szerinte a valóságnál rózsaszí­nűbbre festi a képet a hazai termésről. - Az idén „aprós” lesz a görögdinnye, már a 6 ki­lós nagynak fog számítani. Et­től függetlenül remélem, hogy lesz rá piac a szokásos külföldi vásárlóinknál: Lengyelország­ban és Szlovákiában. Persze ahhoz, hogy a fogyasztók akár idehaza, akár külföldön vásá­rolják is a dinnyét, amolyan igazi, fagylaltozós nyáridőre volna szükség. Reméljük a leg­jobbakat.... KM-GB Megkérdeztük Ön nyáron több gyümölcsöt fogyaszt?- Télen több gyümölcsöt fo­gyasztok, mert akkor nagyobb szüksége van rá a szervezet­nek. Nyáron általában csak déligyümölcsöket eszek. - mondta lapunknak Gálné Rácz Éva. Kovácsné Mráz Ágnes min­dig az idénygyümölcsöket ré­szesíti előnyben. - Igyekszem sok zöldséget gyümölcsöt enni, és mivel óvónő vagyok, erre biztatom a kisebbeket is. Ebben a korban már illik tudniuk, hogy mennyi fontos vitamin rejlik egy-egy gyü­mölcsben. Hegymegi Lászlóné nem szereti a savas gyümöl­csöket. - Dinnyét, szőlőt, de még banánt sem ehetek a sa­vasságuk miatt, a nektarin vi­szont minden mennyiségben jöhet. Nyáron főleg citromos vizet iszom - mondta. - Egész évben • fogyasztok gyümöl­csöt, de nyáron igyekszünk elrakni a téli időszakra is belőlük. Mindig van nálunk sárgabarack-, cseresznye-, vagy meggybefőtt - válaszolta Demeterné Tóth Judit. Mihály Andrásné és családja szintén rak el befőttet, de készítenek házi lekvárt is. - Az unokák miatt mindig csinálunk sárga­barack- és szilvalekvárt, amit nagyon szeretnek, de meg­eszik a friss gyümölcsöt is. Glück György már nagyon várja a dinnyeszezont. - Még várok kicsit, hogy olcsóbb legyen, és csak hazai termelőktől vá­sárolok majd. km-tp GÁLNÉ RÁCZ ÉVA: Télen több gyümölcsöt fogyasztok. KOVÁCSNÉ MRÁZ ÁGNES: Mindig az Idény­gyümölcsöket eszem. HEGYMEGI LÁSZLÓNÉ: Nem ehetek dinnyét, szőlőt. DEMETERNÉTÓTH JUDIT Mindig rakunk el befőttet. MIHÁLY ANDRÁSNÉ: Az unokák a házi lekvárt szeretik. GLÜCK GYÖRGY: Már nagyon várom a dinnye­szezont.

Next

/
Oldalképek
Tartalom