Kelet-Magyarország, 2011. július (71. évfolyam, 152-177. szám)

2011-07-07 / 157. szám

2 Mindenfelől 2011. JÚLIUS 7., CSÜTÖRTÖK JEGYZET Száraz Ancsa A statiszták országa másod-, de inkább harmad- osztályú amerikai akciófilmekben a hőst kémkedéssel gyanúsítják, a világ legszi­gorúbban őrzött börtönébe zárják, ahonnan kiszabadul, bebizonyítja ártatlanságát és közben néhányszor megmen­ti a Földet a végső pusztulás­tól. A legújabb magyar kém­filmben egyelőre több az üres kocka, mint az akciókkal teli: mivel az ügy szálai államti­tokban futnak össze, csak annyit tudni, hogy mások melíett a korábbi titokminisz­tert is azzal vádolják: nem hogy nem őrizte, de tovább is adta az ország titkait. És hajói mennének a dolgok, itt jönne a vége felirat, de most nem ez következik. Hogy lesz-e happy and és pláne, hogy ki örül majd neki, megjósolhatatlan. Az viszont biztos, hogy az ország sokat veszít. Ha megáll a vád, azért, hiszen az azt jelenti, hogy a nemzetbiztonság csak a szavak szintjén létezik. Ha viszont kiderül a bilincsbe vertek igaza, az nemcsak az ügyészség, de a politika felelőssége is. Ahogyan egy szakértő fogalmazott: az ügy valamelyik oldalának szerep­lői kiiratkoznak a demokrá­ciából. Mi pedig a film végén bámulhatjuk a stáblistát, hogy a statiszták között felfe­dezhessük a saját nevünket. Hosszú lista ez, vagyunk rajta közel tízmillióan. szancsa@lnform.hu Barroso bírálta a leminősítést BRÜSSZEL. Élesen bírálta Jósé Manuel Durao Barroso, az Eu­rópai Bizottság elnöke szer­dán a Moody’s hitelminősítő ügynökség döntését Portugá­lia fizetőképességének jelen­tős mértékű leminősítéséről. Barroso úgy vélte, ez a döntés szinte kizárólag arra jó, hogy fokozza a spekulációs tevé­kenységet a piacon. MTI Nem volt kiadatási kérelem Budapest. A horvát ügyészség jogsegélykérelemmel fordult a magyar ügyészséghez a hor­vát félnél folyó, az INA olaj- társasággal kapcsolatban lévő ügyben, a megkeresés kiada­tási kérelmet nem tartalmaz - közölte a Legfőbb Ügyészség szerdán az MTI-vel. mti PÉNZNEM _____árfolyam változás Euró 265,06 +0,11 USA dollár 184,60 +1,01 Svájci frank 218,85 +1,22 Angol font 295,47 +0,83 Román lej 63,05 -0,08 Ukrán hrivnya 23,11 +0,07 Horvát kuna 35,82 +0,03 Lengyel zloty 67,04 +0,01 Valutapiac. További Információk. Grafika: ÉKN. Forrás: MNB A kancellár pártja elutasítja a teljes jogú tagságot Berlin. A teljes jogú uniós tagság helyett mindenekelőtt szorosabb kül- és energiapo­litikai koordinációt ajánl Tö­rökországnak Angela Merkel német kancellár pártja. Az ügy pikantériája, hogy Guido Westerwelle külügyminisz­ter, a kisebbik német koalíciós partner liberális FDP korábbi elnöke a hét elején Törökor­szág teljes jogú csatlakozását sürgette. MTI 86 milliós vagyonvesztés miatti feljelentés heves. Heves önkormányza­tának kötvényvásárlása és az ebből adódó vagyonvesztése okán tett feljelentést ismeret­len tettes ellen az önkormány­zat egyik fideszes képviselője. A feljelentő Sveiczer Sándor el­mondta, a korábbi önkormány­zat vezetése a testület döntése nélkül vásárolt, majd adott el ír vállalati kötvényeket, és az ügyletből 86 millió forint kára származott a településnek, mti Mintegy ezerhétszáz megke­resés érkezett az internetes sajtótermékek nyilvántartá­si kérelmére vonatkozóan a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Hivatalához június 30-ig, a határidő lejár­táig - tájékoztatta az NMHH kommunikációs igazgatósága az MTI-t. Az internetes újságok és hírportálok nyilvántartása a médiatörvény értelmében az NMHH feladata. MTI Folyamatosan fogy a lakosság Dél-Szlovákiában POZSONY. A jórészt magyarok lakta Dél-Szlovákiában erő­teljesen fogy a lakosság - írta az Új Szó című szlovákiai ma­gyar napilap. A statisztikai hivatal friss adatai alapján or­szágos viszonylatban tavaly ezer főre számítva 1,3 fővel nőtt a lakosság, ám Délnyu- gat-Szlovákiában fogyott, az ottani járásokban a népesség­csökkenés 1,5 és 4,7 ezrelék között mozog. mti H Eddig 105 mil­liárd forintot kitevő tehercsök- kentési intézkedés történt abból az 500 milliárdból, amellyel a kormány a vállal­kozások terheit csökkenti. KOVÁCS ZOLTÁN ÁLLAMTITKÁR Kevesebbet kisebb mértékben Lesz leárazás idén is (illusztráció) fotó: ékn-archIv OKSZ: a korábbinál kisebb leárazások lesz­nek az idén nyáron. BUDAPEST. Az Országos Ke­reskedelmi Szövetség (OKSZ) szerint az idei nyári kiárusí­tások alatt az árzuhanások mértéke és a kiárusításba vont cikkek köre is szűkebb a korábbiaknál. Nehéz helyzet Az OKSZ szerdai közleménye szerint a jelenlegi kisebb ki­árusítási hullám döntő oka, hogy a kereskedők és beszállí­tóik egyre nehezebb helyzetbe kerültek a piac 2007 óta tartó szűkülése miatt. A kereske­dők ugyanis a válság éveiben szinte folyamatos leárazásokra kényszerültek. A közlemény egyebek mel­lett ki emeli: 2011 első félé­vében már megállt a kereske­delmi fogyasztás csökkenése, a régóta várt növekedés azon­ban csak lassan indul meg. A késlekedés döntő oka, hogy az elmúlt hónapok élelmi­szer- és üzemanyag áremel­kedése felemészti a háztartá­sok tartalékait is - olvasható a közleményben. A nyári vásár legnagyobb részét a ruházati cikkek te­szik ki - igaz, más termékek­re, kerti, sport-, vagy éppen barkácsárukra is irányul. Ru­házat vásárlására a bolti köl­tekezés 5-6 százaléka jut - íjra a szövetség. Tavaly a ruházati termékek forgalma 389 milliárd forint volt, mennyiségben 2 száza­lékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban. Az elmúlt négy évben pedig összesen mintegy 10 milliárd forint, mennyiségben 6 százalék volt a forgalomvesztés. MTI Egyértelműbb címkeszabályok Brüsszel. Megszavazta az Eu­rópai Parlament szerdán azt a jogszabályjavaslatot, amely­nek értemében a jövőben egy­értelműen kell feltüntetni az élelmiszerek csomagolásán, hogy a termék mennyi zsírt, telített zsírt, szénhidrátot, cukrot, fehérjét és sót tartal­maz, hogy a vásárlók el tudják dönteni, milyen élelmiszere­ket vásárolnak. MTI Szeptemberre új mentőcsomag Párizs. Szeptemberre lesz kész az új görög mentőcso­mag, az eurózónának ugyanis még „néhány hétre szüksége van” ahhoz, hogy a bankok szerepének feltételeit megha­tározza. Mivel Görögországot a 110 milliárd eurós mentő­csomag nem mentheti meg az államcsődtől, egy újabb, 100 milliárd euró körüli csomagot készítenek elő. MTI Visszavonta a vallomásait A legtöbb vallomását visszavonta a korona­tanú. Budapest. A legtöbb korábbi vallomását visszavonta a ro­mák elleni támadássorozat büntetőperének koronatanú­ja a szerdai tárgyaláson a Pest Megyei Bíróságon. A tanú, aki mind a négy vádlott - Kiss Árpád és testvére, Kiss István, valamint Pető Zsolt és Csontos István - munkáltatója volt, és az elsőrendű vádlottal szerel­mi kapcsolatban állt, még a nyomozati szakban több vo­natkozásban is terhelő vallo­mást tett a támadássorozattal vádolt férfiakra. Módosított állítások A büntetőeljárásban és a szerdai tárgyaláson tanúként „álom- és fantáziavilágnak”, tények és időpontok össze­mosásának nevezve vissza­vonta és módosította több, korábbi vallomását, ugyanis közlése szerint a vallomásté­telkor „nem volt egészséges”. Állítása szerint arról sem volt tudomása, hogy a tulaj­donában lévő hétvégi telken a padló alatt, illetve az általa működtetett Perényi l-ben, egy fal mögött rejtegetik a támadássorozathoz használt fegyvereket. mti Leveszik a bilincset Kiss Árpád elsőrendű vádlott kezéről fotó: mti. k.t. <§> FOLYTATÓDOTT A TÁRGYALÁS Balról: Herényi Károly, a Magyar Demokrata Fórum (MDF) volt elnökhelyettese, Dávid Ibolya, az MDF volt elnöke, Tóth Károly, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának egykori alelnöke és Szilvásy György korábbi titkosszolgálatokat felügyelő miniszter ül a vádlottak padján az UD Zrt.-vel összefüggésben megvádolt politikusok büntetőperének tárgyalásán. fotó: mti, k.p. Összesen 550 embert bocsát el az MTVA Bécsben és Pannonhalmán BUDAPEST. Összesen 550 fő munkaviszonyának meg­szüntetését jelentette be kedden a munkaügyi köz­pontoknak a Médiaszolgálta- tás-támogatóés Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója, Böröcz István - közölte az MTVA Kommunikációs Igaz­gatósága az MTI-vel. Egyenként, személye­sen tájékoztatják az érintett munkavállalókat arról, hogy munkájukra számítanak-e a továbbiakban. Azok, akik­nek munkájára az átalakuló közmédiarendszer továbbra is számít, a munkaszerződé­sük módosítására vonatkozó­an javaslatot fognak kapni. Jogorvoslattal élnek Dr. Böröcz István az MTVA ve­zérigazgatója 2011. július 5-én 15:49 perckor tájékoztatta a Közmédiumok Szakszervezeti Tanácsa (KÖZSZAT) elnökét 550 munkavállaló csoportos létszámleépítés keretében történő elbocsátásáról, illetve arról, hogy a szakszervezetek kérése ellenére nem tudja az MTV részlegben a csütörtöki ÜT választásra tekintettel, júli­us 7-e utánra halasztani az elő­zetes értesítések átadását. A KÖZSZAT június 30-i le­velében jelezte, hogy az ÜT választások munkáltató álta­li befolyásolására tett kísér­letnek tekinti, ha a választás napján, vagy közvetlenül előtte történik az értesítések átadása. Miután a szakszer­vezetek kérését a munkáltató nem vette figyelembe, ezért a KÖZSZAT a hatályos jogsza­bályok alapján jogorvoslattal, és illetékes hatóságok megke­resésével él az ügyben. MTI A Habsburgok hagyo­mányos temetkezési helyén temetik el Habs­burg Ottót. BÉCS. A bécsi Kapucinus templom kriptájában, a csa­lád hagyományos temetke­zési helyén helyezik végső nyugalomra a hétfőn elhunyt Habsburg Ottó földi maradvá­nyait július 16-án. A szívurnát másnap a Pannonhalmi Ben­cés Főapátságban helyezik el. 13 napos gyászszertartás IV. Károly magyar király leg­idősebb fiának gyászszer­tartásai tizenhárom napig tartanak, Németországban kezdődnek, Ausztriában foly­tatódnak és Magyarországon érnek majd véget. Július 14-én szállítják át a földi maradványokat az oszt­rák fővárosba, a belvárosi Neue Markton álló Kapucinus templomba és ott ismét felra­vatalozzák a koporsókat. A Kapucinus templom 1633 óta szolgál a Habsburgok te­metkezési helyéül. Itt talál­ható Mária Terézia és férje, Lotharingiai Ferenc szarko­fágja csakúgy, mint I. Ferenc, Hortobágyi Cirill perjel a pannon­halmi bazilika altemplomában FOTÓ: MTI, MATUSZ KÁROLY 'í 'í I. Ferenc József és Erzsébet királyné, valamint fiuk, Ru­dolf sírhelye. 1989-ben itt temették el Habsburg Ottó anyját, Zita magyar királynét és osztrák császárnét, valamint 2008- ban Habsburg Ottó testvérét, Carl Ludwigot is. Júliusl6-ánaSzentIstván-szé- kesegyházban (Stephansdom) Christoph Schönbom bécsi ér­sek celebrál gyászmisét, ame­lyet a Kapucinus templomig tartó gyászmenet követ. A család közlése szerint júli­us 17-én vasárnap Budapesten a Szent István-bazilikában szin­tén gyászmisét tartanak, mie­lőtt a szívet tartalmazó urnát elhelyezik a Pannonhalmi Ben­cés Főapátságban. Habsburg Ottó kérése volt, hogy szívur­nája Pannonhalmán legyen, ahol bencés diákként tanult és érettségizett magyar nyelven. MTI KELJET

Next

/
Oldalképek
Tartalom