Kelet-Magyarország, 2010. december (70. évfolyam, 279-304. szám)

2010-12-29 / 302. szám

fümitun napilap SZERDA 2010. DECEMBER 29. Változóan 8 Of* felhős, napos, I, hideg, száraz idő várható.-ÁLLATBARÁTSÁG Ajándék Ibolya Nyírbátorból jött a megyeszékhelyre, hogy el­hozza ajándékát az állatott­hon lakóinak. FOTÓ: RACSKÓ TIBOR Kedvezmény a nőket alkalmazó munkáltatóknak Budapest. Kedvezményt kapnak január l-jétől azok a munkaadók, akik készek rész- munkaidős foglalkoztatást is nyújtani a nőknek. Ezek a cégek az eddigi 27 százalékos TB járulék helyett csak 20 szá­zalékos járulékot kell, hogy fizessenek. A kormány azt reméli az intézkedéstől, hogy a nők foglalkoztatási esélye­it javítani tudja és azoknak a női munkavállalókat is képes munka lehetőséget juttatni, akik eddig például a gyermek- nevelés mellett nem tudtak részmunkaidőben munkát vállalni. FH ©BUNCSELEKMENY Eamnsssm Hazai tájon _________________4, Kultúra________________________6. Fórum __________________7. Gazdaság _________________________8. Megyénk sportja 9-10. Átvágták a gázvezetéket Megközelítőleg 3500 háztartásban szünetelt a gázszolgáltatás a megyében. nyíregyháza. Törött gázveze­ték miatt közel 3500 háztar­tásban nem lesz gáz néhány óráig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében - érkezett a jelzés kedden délután az Országos Katasztrófavédelmi Főigazga­tóságtól. Mint kiderült, a kelle­Az egy munkahely teremtéséhez nyújtott 5,5 millió forintot is túl­zónak tartja a lap. Nyírbátor. Egy megyénkben működő nemzetközi válla­latnak nyújtott támogatást és általában az előző kormány­metlenséget egy munkagép ál­tal átvágott gázvezeték okozta Császló és Csegöld között. A 160 miliméteres vezeték­ből 6 bar nyomással szivárgott a gáz. A sérült vezeték egy munkagödör mélyén helyez­kedett el, a gödör pedig vízzel telt meg. A víz eltávolítását kö­vetően kezdték el javítani a sé­rült vezetéket. A szivárgás sze­rencsére lakott területet nem érintett, emberek nem voltak nyal kötött szerződés tartal­mát vette górcső alá az egyik országos napilap. Mint írta: egyedi kormánydöntéssel 4,4 milliárdos állami támo­gatást kapott, pályázattal pe­dig további 1,6 milliárd forint uniós pénzhez jutott a dán Coloplast, amely 2009-ben avatta fel a nyírbátori gyárát ­veszélyben. A vezeték elzárása miatt 8 településen a helyreál­lítás végéig szünetelt gázszol­gáltatás. Az érintett települé­sek: Császló, Gacsály, Rozsály, Zajta, Méhtelek, Garbók, Kis­hódos és Nagyhódos.- Két óra körül hívtak a ka­tasztrófavédelemtől, így sze­reztünk tudomást a történ­tekről. Mivel nem működnek az intézmények, különösebb fennakadást nem okozott a írta keddi számában a Magyar Nemzet. A lap emlékeztetett arra is, hogy a vállalat a volt pénz­ügyminiszter, Veres János nyírbátori tésztagyárát bé­relte korábban. Kifogásolta továbbá, hogy a társaság 1200 új munkahely létesítését vál­lalta, ami alkalmazottanként gáz hiánya. A lakosság döntő része vegyes tüzeléssel fűt, ezért csak kisebb kellemet­lenséget okozott az az idő­szak, mialatt helyreállították a sérült vezetéket - reagált Czuprák László, Méhtelek polgármestere. A szolgáltató szakemberei úgy tervezték, hogy este 9 órára visszaáll­hat a nyomás a vezetékben, és már kedd este lesz gáz az érintett térségben. km-ltl kimagaslóan sok: 5,5 millió forintnyi támogatást jelent. A dán cég gyárában az előre ütemezett téli leállás miatt nem sikerült felelős nyilatkozót találni, ám la­punk elérte Veres Jánost, aki így fogalmazott: „Csupán az országos lap mocskolódásáról van szó”. /8. km Minden odaveszett fotó: szon-ps A víz elkerülte, a tűz kivégezte nyíregyháza. Ismét egy láng­ra lobbant könnyű szerkezetes családi ház adott több órás megfeszített munkát a nyír­egyházi tűzoltóknak. Hétfő éj­szaka éjfél körül a Palánta utca - Szerén utca sarkán álló nagy alapterületű egyszintes ház borult lángba. A fagerendák alkotta támfalak hatalmas hőt árasztva lobogtak, és a tetőn villámgyorsan végigfutott a tűz. A 120 négyzetméteres la­kóházból és a garázsból három gázpalackot hoztak ki a lánglo­vagok. Senki sem sérült meg, de az anyagi kár több millió forint lehet. A ház egy dombra épült, így a Kistelekiszőlőben romboló belvíz elkerülte, a tűz viszont kivégezte. Hó-készültség avasútnál Budapest. Elsőfokú hó-készen- létet vezetett be a MÁV az erős fagy és a várható havazás mi­att a Budapest - Szolnok - Deb­recen - Nyíregyháza - Záhony vasútvonal Ebes és Török- szentmiklós közötti szakaszán - tájékoztatott a vasúttársaság. A vonalon egyelőre nincsenek nagyobb késések. FH A Hl NI első horvát áldozata ZÁGRÁB. A horvát Egész­ségügyi Minisztérium keddi bejelentése szerint az egyik zágrábi kórházban meg­halt egy 60 éves férfi, akit az újinfluenza vírusa fer­tőzött meg. A bejelentés sze­rint december 24-éig össze­sen 22-en betegedtek meg a HlNi-től. FH LESZÁZALÉKOLT ÁRAK Árzuhanás az üzletekben Vége a karácsonynak, ilyenkor a legtöbb boltban árleszállításokkal próbálják becsalogatni a vásárlókat. fotó: racskó tibor A gyár támogatását feszegetik Házak százai vannak veszélyben Továbbra is a Nyírség­ben a legsúlyosabb a belvízhelyzet. nyíregyháza. A Felső-Tiszán és mellékfolyóin folytatódik az árhullámok lassú levonulá­sa, a rekordértéknek számító magas talajvízszint súlyosbít­ja a belvízhelyzetet.- A Nyírségben a talajvíz szintje meghaladja az 1936- ban regisztrált eddigi rekord­értéket is - tájékoztatott Kató Sándor, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság védelemvezető­helyettese. A talaj víztelített­sége már novemberben 74,4 százalékos volt. Újfehértón harmadfokú a belvízvédelmi készültség, ott 200 lakóházat fenyeget a bel­víz. A városban eddig 7 em­bernek - köztük 3 gyerelcnek - kellett elhagynia az ottho­nát, Tiszaeszláron pedig egy embernek. Gávavencseliőn Is hetek óta dol­goznak, hogy a belvíztől megvéd- jéka házakat fotó: racskó tibor A hidegre fordult időjárás most segíti a védekezést, a le­fagyott területeken a jég alól is szivattyúzzák a vizet, s men­tesítik a lakások környékét az elöntésektől. Újfehértón kívül még 40 településen másod­fokú, hét helyen elsőfokú ké­szültséget tartanak fenn az ön- kormányzatok. A megyében az elöntött terület nagysága meg­haladja a 45 ezer hektárt. Lakhatatlanná vált a bel­víz miatt még egy ház Nyír­egyházán. Az ott élő 56 éves rokkantnyugdíjas férfit átme­netileg a Nyíregyházi Város- üzemeltető és Vagyonkezelő Kft. működtetésében lévő Albérlők Házában helyezi el az önkormányzat. Megyénk­ben eddig 10 embernek kellett kiköltöznie otthonából, 6 ház vált lakhatatlanná. íanl NAPLÓ LXVII. ÉVFOLYAM, 302. SZÁM, ÁRA: 100 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 72 FT GRAFIKA: EKN. FORRÁS: KSH Regisztrált bűncselekmények 2009-ben 4401 NyflSyháza'postafiók 25. Telefon: (42) 501-510 HIRDETÉS 167436 I iJ FaI

Next

/
Oldalképek
Tartalom