Kelet Magyarország, 2010. március (67. évfolyam, 50-75. szám)

2010-03-18 / 64. szám

2010. MÁRCIUS 18., CSÜTÖRTÖK KELET-MAGYARORSZÁG 14 Mindenfelől KELET A Bunkerember hazatért © FIDEUTAS SAJTOTAJEKOZTAT 3 A választás sorsdöntő változásokat hozhat A filmbemutató előtt Szatmárban balról: Balogh Géza forgatókönyvíró, Makai Béla túristvándi néprajzos, Koncz Gabriella vágó, Szilágyi István színművész, Zsigmond Dezső filmrendező fotó: galambos Béla nyíregyháza. Az áprilisi or­szággyűlési választás sors­döntő változást hozhat a fia­talok életében, éppen emiatt különösen fontos, hogy arra a pártra adják a voksukat, mely munkahelyeket teremt, s lehe­tőséget biztosít a családalapí­tásra és az otthonteremtésre. Ez a párt a Fidesz, mellyel a Fidelitas szövetségi szerző­dést kötött - mondta szerdai sajtótájékoztatóján Ágh Péter, a Fidelitas elnöke, aki egy fel­mérésre hivatkozva elmond­ta: a fiatalok 80 százaléka érzi úgy, hogy az elmúlt években romlott a helyzete. A szerződés 32 pontja közül az elnök kiemelte a szakképzé­si rendszer átalakítását, a kisis­kolák bezárásának megállítá­nyÍregyháza. Nemes nedűkkel áldoztak Bacchusnak, a bor és vidámság istenének nyírségi tisztelői: március 8-án tartotta házi borversenyét a Vasutas és Központi Kertbarát Kör. A borbíráló bizottság a fe­hérbor kategóriában egy arany (Takács Sándor) és ezüst (Demcsák Lajos) fokozatot osz­Kedveltekajóborok sát, a lakástámogatási rendszer visszaállítását, a fiatal orvosok megtartását és az igazságos teherviselés megvalósítását. A fiatalok az elmúlt nyolc év politikája nyomán jelenleg a kilátástalanság és a reményte­lenség mezsgyéjén élnek, de a Fidesz-kormányzás visszaadja a jövőjüket, s figyel majd prob­lémáikra - mondta Ágh Péter, aki azt kérte a fiataloktól, hogy április ll-én szavazzanak a Fi- deszre. MageraTibor, aFidelitasnyír- egyházi elnöke azt mondta, szakpolitikai programra van szükség, mely megállítja a fi­atalok - Szabolcs megyére kü­lönösen jellemző - elvándorlá­sát, ezt a programot pedig csak a Fidesz biztosíthatja. km tott ki, két bronz (Újvári József, Kajdi Lajos) mellett. A vörös­bor kategóriában három arany (Rácz Zsigmond, aki két min­tával is elnyerte ezt a fokoza­tot, Kolláth András), két ezüst (Takács Sándor, Varga András) és egy bronz (Kárpátfalvi Lász­ló) fokozatot adott a bizottság. Gyümölcsbor kategóriában két minta szállt harcba, de egyikük sem érdemelte ki az arany fo­kozatot, egy ezüst (Pál János) és egy bronz (Glatz György) helyezéssel kellett beérniük. Rose kategóriában egy mintát tudott megvizsgálni a zsűri, melyet értékelt ugyan, de fo­kozattal nem látta el. KM Sok nézőtéren ülő arca a filmvászonról is vissza-visszaköszönt a vetítés alatt. nagyhódos. Érthető volt az iz­galom a kis kultúrházukat csü­törtökön zsúfolásig megtöltő nagyhódosiak közt, hiszen ős­bemutatót sose tartottak még náluk.Olyanmozifilmnekame- gyei premierjét meg aztán ki­váltképp nem, amelyben jó né- hányan még szerepelnek - ha statisztaként - is a hármashatár innenső szegletében megbúvó kis szatmári falu lakói közül. Filmszemle, majd Nagyhódos Márpedig erről volt szó, ugyan­is a Bunkerember című leg­újabb Zsigmond Dezső mozit mutatták be a Magyar Film­szemlét követően először az ország települései közül Nagy­hódoson, ahol a film is készült még az ősszel. Megyei témát, megyei kötődésű alkotók, me­gyei forgatási helyszínen vittek filmre, emelte ki az általa leg­fontosabbnak tartott tényeket a forgatókönyvet Laska Pállal együtt jegyző Balogh Géza. A Zsigmond Dezső rendezővel már évek óta együtt dolgozó, is­mert nyíregyházi újságíró, akit Szabolcs-Szatmár-Bereg va­rázslatostáj ainak, az aprófalva- iban történtek krónikásaként tartanak számon, már jó ideje ismerője a saját atombunke­rének megépítésére mindenét feláldozó férfi történetének, ami az új film alapötletét adta.- A közismert figura, Árpád valóban csupán ugródeszka volt a forgatókönyvírók szá­mára , akik ezt az igaz törté­netet drámai, groteszk, sőt abszurd régiókba emelték. A filmem azt igyekszik megmu­tatni, hogy miként viszonyul a környezete, a bunkerépí­tő sajátos világához - fejti ki Zsigmond Dezső. A szatmári tájhoz, emberek­hez már sok-sok szállal kötődő rendező a filmkészítés körül­ményeiről ennyit mondott: „Bár a filmet kevés pénzből kellett igen rövid idő alatt el­készíteni, a forgatás vidám stábbal, békében, barátságban zajlott a keleti határszélen.” Ami a vidám stábot illeti, a Bukerember megyei bemuta­tójára csak a nagyszerű Szilágyi István tudott eljönni Nagy­hódosra. A főszereplő Trill Zsolt vagy például a szintén legjobb filmszínészeink közül való Kovács Lajos nem tudták szabaddá tenni magukat erre az igazán megható alkalomra. Ott voltak viszont egytől egyig a hódosiak, többen közülük „duplán” is a kultúrházi mozi­ban, mivel sok nézőtéren ülő arca a filmvászonról is vissza­visszaköszönt a vetítés alatt, a közönség hangos nevetésétől, közbeszólásaitól kísérve, km Nemzeti érdekünk a civil szektor gyors megerősítése Pályázat közép- iskolásoknak nyíregyháza. A Nyíregyhá­zi Alkotó Közösség és a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum Kölcsey Ferenc előtt tisztelegve pályá­zatot hirdet Nyíregyházán ta­nuló középiskolásoknak vers és próza kategóriában, a téma kötetlen. A pályázatokat ápri­lis 20-áig várják a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyer­mekcentrum, Nyíregyháza, Szabadság tér 9. címre. nyíregyháza. A civil szerve­zetek összefogása és a rendel­kezésre álló források bővítése volt a célja a pénteki konfe­renciának, melynek a megye­háza adott otthont. Román István, a megyei közgyűlés alelnöke azt mond­ta, hogy nemzeti érdek a civil szektor megerősítése, hiszen állami és önkormányzati fel­adatokat vállalnak át és látnak el, a felelősség, az összefogás és a szolidaritás értékeit kép­viselik. Szuhóczky Gábor, az Integráció a minőségi fejlesz­tésért Alapítvány alapítója sze­rint fontos, hogy a megyebeli és határokon túli szervezetek összefogjanak és együttmű­ködjenek, mert így több for­ráshoz juthatnak. km Ezüst Érdemke­reszt az ünnepen NYÍREGYHÁZA. Az oktatási és kulturális miniszter kima­gasló színvonalú munkájáért a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adta át Csizmadia Valériá­nak, a Nyíregyházi Főiskola Képzésszervezési Osztály ve­zetőjének. A magas állami el­ismerést az elmúlt pénteken Budapesten, a Szépművésze­ti Múzeumban vehette át az osztályvezető. Remekeltek a legutóbbi viadalon a házi borászok KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁT KERES 20 éves, csinos lány, alkalmi kiegészítő munkát keres a hét minden napján. 0620/507-6187. 861275 OKTATÁST VÁLLAL Gyógyszertári asszisztens képzés! 30/5720-327, 20/374-1343 Ny.sz.:15-0094-06 846938 Kisvárdán Dajka tanfolyam lmndul.Tel.:45/500-290 851924 Könnyű és Nehézgépkezelő tanfo­lyam indul Mándokon Március­ban. Tel:06/30-566-5078 Kozmetikus 0KJ tanfolyam indul gyakorlati hellyel. Tel.:42/506­972 851910 MASSZAZSTANFOLYAM INDUL Nyíregyházán, Mátészalkán Kis­várdán. 20/976-2111, 30/504- 6414._________________________849949 Pinkerton Tanoda képzései:Gyer- mek-és ifjúsági felügyelő, Mentál­higiénés asszisztens,Szociális asszisztens,Óvodai dajka, Kis- gyermekgondozó-nevelő. Tel:42/ 443-079, 30/5720-327, 20/ 3741-343. Ny.sz.:15-0094-06 í 846917 I Tűzvédelmi előadói és Munkavé­delmi technikusi képzést Indítunk Nyíregyházán. Tel.: (42)504-502 Nyt.szám : 15-0001-07, AL-0178, www.tuzmegelozes.hu ______848385 TÁRSKERESÉS Egyedülálló, független, 65 éves hölgy társát keresi, akár egy életre 68 éves korig. Tel.: 06-30/861- 0939. 864208 KÖZLEMÉNY Bentlakásos idősek otthona azonnali költözéssel lakóit keresi. 0620/9914-189, 42/465-180. 860807 VEGYES Akác tűzifa eladó 1500 Ft-tól, ingyenes házhozszállítással. 0620/ 4457-641, 0620/216-2738. 863356 Akciós alma és akác tűzifa eladó. Szállítás megoldható. Érd.: 0620/ 236-4476, 0620/4486-870. 840325 Alma, jullar, akác tűzifa olcsón eladó. Szállítás megoldható. 0620/315-0514, 0670/555-4936. 842235 Kazán, szilárdtüzelésű, új, 30 kw teljesítményű, garanciás eladó. Tel.: 0630/492-6980 _____________857704 Maxi Cosi autósülés (9-18 kg-ig) használtan de szép állapotban barna-narancs huzattal eladó. 13 E Ft. Érd.: 30/537-8061 845654 Méhészek figyelem! Méhkaptárak gyártása! lár 16 E Ft-tól. Érd.: 06-30/4806-901 665656 Tűzifa akác 1500 Ft, tölgy 1400 Ft, nyárfa 800 Ft. Szállítás megold- ható. 0620/932-9588. _____860545 Tűzifa akció! Alma és akác 800 Ft- tól. Nyháza és környékére ingyenes szállítással. 0670/251-6925. 843279 Tűzifa, többféle lOOOFt-től eladó, méréssel, kiszállítással. Érd.: 0630/347-0910, 0630/677-9605. 841174 Vegyes tűzifa eladó, 700 Ft-től. Tel.! 0670/580-5454, 0620/499- 25 7 2 . 856627 [^tűzetne tobet-­lkevesebt ■kaphatja •I«* B>l>on a uimban 6314 db Fizessen elő most! Válassza Ön is a Keleti Aprót! Használja ki előfizetői kedvezményeinket! Kedves Előfizetőink! Olvassa elsöKént a hetente megjelenő legfrissebb apróhirdetéseinket! Fizessen elő most Kelet-Magyarország- elöfizetöként egy évre a Keleti Apró újságunkra óriási kedvezménnyel, több mint 70%-kal olcsóbban, havi 400 Ft-ért! Sót, ha előfizet, most egy évre megajándékozzuk egy 2400 Ft-os feltöltökártyával, amivel apróhirdetéseket tud feladni, akár otthonról is! Megrendelhető a Kelet-Magyarország szerkesztőségében (Nyíregyháza, Dózsa György út 4-6.) a topapro.hu-n vagy hívja a 40/424-424-es telefonszámot, ahol kollégánk felveszi az Ön rendelését. Ne habozzon! Válasszon minket! I N J I ,1 1 Akciónk 2010. március 31-ig érvényes. | ^ j r Lörincz Sándor és felesége Apáti Jolán Anna Szamossályiban Nagyon sok szeretettel köszöntik 60. házassági évfordulójuk alkalmából: lányaik, vejeik, unokáik családjukkal és dédunokájuk J PÁRATLAN PÉNTEK Most érdemes pénteken hirdetést feladni! Páratlan ajánlatunk: Napilapjainknál 13% kedvezmény, Apró újságjainknál csak rovatdíjat kérünk, Szuperinfóinknál 10% kedvezményt biztosítunk! Wlnd^ztSKt^nykezelésIköltségek nélkül! A részletekről érdeklődjön ügyfélszolgálatainkon. Az akció időtartama: minden paratlan hét pentek. március I-letol júflusl-jéigmenyes. PÁROSÁN SZÉP A HÉT Megfelezzük a költségeket, hogy a jókívánság mellé még egy kis figyelmességre is teljen! Minden páros héten, párját vagy akár szeretteit 50% kedvezménnyel köszöntheti napilapunkon keresztül. A részletekről érdeklődjön ügyfélszolgálatainkon. Az akció időtartama: minden páros hét, március 9-től május 31-ig én/ényes. HIRDETÉSEK

Next

/
Oldalképek
Tartalom