Kelet Magyarország, 2009. július (66. évfolyam, 152-178. szám)

2009-07-01 / 152. szám

Drágább élet Az utca em­berét arról kérdeztük meg, hogyan érinti az áfa emelése. /3. Hírlap olvasó Döntőn lenget Az ibrányi Kulcsár Judit is résztvevő­je a finnorszá­gi női foci Eb döntőjének. 19. Mlae lltaiEÉs« BSXK NAPLÓ MAGYARORSZÁG Független napilap LXVI. évf., 152. sz. Ára: 100 Ft, előfizetőknek: 68 Ft 2009. július 1. Szerda Ma változóan napos és felhős idő várható, záporral, zivatarral. AT w AT Reggel Délben Este Kicsik és nagyok kedvence volt (Fotó: archív) Elpusztult a kis zsiráf Nyíregyháza (KM) - A vasárnap délutáni nyitva tartási időben a Nyíregyházi Állatpark­ban a közelmúltban született kis zsiráf olyan szerencsétlenül dugta ki a fejét a rácsok között, hogy amint próbálta volna magát kiszabadítani, eltörött a gerince, majd elpusztult. Tiltakoznak a módosítás ellen Nyíregyháza (KM) - A TÖOSZ megütközés­sel értesült arról, hogy az Országgyűlés - az országos önkormányzati szövetségek egységes tiltakozása ellenére - megszavazta, hogy a helyi iparűzési adó beszedése átkerüljön az önkor­mányzati adóhatóságoktól az APEH szerve­zetéhez. Alkotmánysértőnek, az önkormányzatiság alapértékével ellentétesnek tartja, és tiltakozik a helyi adórendszer államosítása, a helyi adók beszedésének az APEH szervezetéhez telepíté­se, valamint a helyi adóbevételek részleges álla­mosítása ellen. A TÖOSZ a törvény kihirdetése után az alkotmánybírósághoz fordul. 70 33 205030 09 152 KELET-MA6YAR0RSZÁG KI 4401 Nyíregyháza, Postafiók 25 © (42) 501-510 Születések száma Magyarországon 150 000 125 000 Grafika: Kelet-Magyarország, forrás: KSH A sok eső miatt késik az aratás ■ Ahhoz, hogy a me­gyében elkezdődhessen az aratás, még szárad­nia kell a kalászosoknak. Nyíregyháza (KM - G. B.) - Lassan már könnyebb lesz számba venni a megye vihar­kárt nem szenvedett részeit, mint azokat a területeket, ahol jégverés pusztította el vagy tize­delte meg a termést - vélekedett Mátyás László, a megye vezető falugazdásza, amikor az aratás­ról érdeklődtünk. Ami a betakarítás kezdetét érinti, már belekóstoltak néhá- nyan az őszi árpába, de az ara­tás valódi dömpingjét jelen­tő búza vágásáig még napok vannak hátra, köszönhetően a korábbi aszályt felváltó igen csapadékos június hónap­nak - tette hozzá a megyei főfalugazdász, aki visszafogot­tan nyilatkozott a várható ter­mésről: Az a 40-50 százalékos termés- csökkenés, amit az igen jó tava­lyi évihez képest néhány hete, még az aszályos időszak végefelé becsültünk, a múlt héten levá­gott árpatáblák alapján sajnos bekövetkezni látszik. Annál is inkább, mivel tovább rontott a várható termésen a megyét eddig négy alkalommal ért jég­vihar. A termelői oldal kíváncsian várja, hogy az egyre csökkenő várható termés mellett miként alakulnak majd a felvásárlási árak. Tábori zeneszó, A Parno Graszt együttes szórakoztatta a nyíregyházi Huszár-tábor lakóit kedden. (Fotó: Sipeki Péter) További fotók: Cíwv ■' *njjy Zöld jelzés a záhonyi projektre ■ A kiviteli terveket még júliusban elkészíti a MÁVTI Kft., s aztán kez­dődhet a beruházás. Záhony, Budapest (MTI) - A Nemzeti Közlekedési Ható­ság megadta a záhonyi térség komplex fejlesztésében érintett vasúti pálya felújítására, illetve átépítésére az építési engedélyt - közölte a MÁV Zrt. Kommuni­kációs Igazgatósága. A záhonyi térség komplex gazdaságfejlesz­tési programja az Új Magyaror­szág Fejlesztési Terv több ope­ratív programjának támogatá­sával, valamint költségvetési társfinanszírozással jöhet lét­re. A projekt részeként megvaló­sul az árufuvarozási határátme­netet biztosító széles és normál nyomtávú gerinchálózat fejlesz­tése, valamint az árufuvarozá­si és logisztikai kapacitásokat kiszolgáló vontatóvágány háló­zatának felújítása. A vasúti átrakó körzet össze­sen 150 kilométer hosszú szé­les- és fonódott vágányhálózat­ból áll és 34 kilométer vágány kerül felújításra 2010. december 31-éig. Az előkészítést a MÁV Zrt., míg a kivitelezést a Nem­zeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. fogja össze. A kiviteli ter­veket még júliusban elkészíti a MÁVTI Kft. Elutasították Nyíregyháza (KM) - A megyei önkormányzat ér­dekeivel ellentétes döntés született a legutóbbi köz­gyűlésen, ezért a szocia­listák azt kérték, hogy a közgyűlés tárgyalja újra a nyírbátori gimnázium igazgatói kinevezésének ügyét. Nem lesz új pályá­zat! - hangzott a válasz, mivel az elnök szerint min­den szabályos volt. /5. www.hadakft tiu Í ANGOL HASZNÁLTRUHA-KERESKEDÉS KISVARDAN , a Vasvári Pál utca 2/a sz. alatt (a nagypiac felé) Extra minőségű felnőtt- és gyerekruhák és kiegészítők: 2490 Ft/kg JÚLIUS 2-ÁN (csütörtökön)teljesen új NYÁRI ÁRUKÉSZLET! HIRDETÉS

Next

/
Oldalképek
Tartalom