Kelet Magyarország, 2007. július (64. évfolyam, 152-177. szám)

2007-07-02 / 152. szám

Napos jellegű, száraz és igen meleg idő lesz. Reggel —A* Délben Este (Fotó: EPA) Forma-l-es kortyok Megdolgozott a francia pezsgőért a finn Kimi Raikkönen, ugyanis ő nyerte a 2007-es Forma-l-es világbajnokság nyolcadik futa­mát Franciaországban, vasárnap délután. 19. Mándok város Budapest/Mándok (MTI) - Kilenc település kapott városi címet jú­lius elsejével, ezzel 298-ra emelkedik a magyaror­szági városok száma. Kö­zéjük tartozik immár Mándok is, amely me­gyénk 25. városa. Mán­dok hatszáz éves múltja során 1720-tól másfél év­századig már mezőváros­ként működött, 1948-ig járási székhely is volt.- Mindig is egy kis­térség természetes köz­pontja volt Mándok, az utóbbi években pedig so­kat tettünk azért, hogy megfeleljünk a városi kívánalmaknak - mond­ta a 4740 lakosú település polgármestere, Pekó László. A Záhonytól 9 ki­lométerre délre, a Tisza mellett fekvő Mándokon 192 vállalkozás működik, és nagy fejlődést ígér a vasúti rakodó. Ingatlan­adó Budapest (FH) - Mégiscsak lesz ingat­lanadó ebben a cik­lusban - legalábbis ez derül ki a koalíciós megállapodásból, amelyet délben írt alá a két kormánypárt el­nöke. A tervek szerint 2009-től kell az ingat­lan értéke után adóz­ni. De hogy mekkora érték után és hogy mennyit kell fizetni, abban még nincs egyetértés a két kor­mánypárt között. A koalíciós megállapo­dásból az is kiderül, hogy az adókulcsok nem csökkennek eb­ben a ciklusban. A tervek szerint jövőre szűkítik és átalakítják a személyijövedelem- adó-kedvezményeket. Hogy milyen változá­sok lesznek, arra még nincs válasz. 12. KELET-MAGYAK0R5ZÁG H 4401 Nyíregyháza, Postafiók 25 ® (42) 501-510 A lakáshitel aránya a GDP-hez viszonyítva Grafika: Kelet-Magyarország, forrás: Erste Bank a tanév végén Tragédia Egy harmadikos kö­zépiskolai diák önkezé­vel vetett véget életé­nek Újfehértón. Újfehértó (KM) - Szomba­ton egy olvasónk jelezte, hogy egy harmadikos középiskolai diák pénteken az otthonukban felakasztotta magát valószínű­leg a rossz bizonyítványa mi­att. A szomorú hírt Fedor Ri­ta, az MRFK helyettes szóvivő­je megerősítette, a Nyíregyhá­zi Rendőrkapitányság közigaz­gatási eljárást folytat.- Mély megdöbbenéssel fo­gadtam a hírt, amelyet egy csa­ládtag közölt velem pénteken Fődíjas lett a „bajnok" Kisvárdán A sepsiszentgyörgyiek nyerték a fesztivál fődíját (Fotó: Kovács Bertalan) ■ Tizenhat szakmai elis­merést - többet meg­osztva - ítélt oda a zsű­ri a fesztiválzáráskor. Kisvárda (KM) - Szombaton a díjak átadásával véget ért Kisvárdán a Határon Túli Ma­gyar Színházak XIX. Fesztivál­ja. A találkozó fődíját a sepsi­szentgyörgyiek kapták A nyu­gati világ bajnoka című előadá­sukért, míg a Szülőföld Alap díját megosztva adta át a zsű­ri az Yvonne burgundi herceg­nő (Marosvásárhely), valamint a Macskabaj (Komárom) című darabokat előadó társulatok­nak. Megyénk díját a marosvá­sárhelyiek és a Yorick Stúdió közös produkciója, az Alvajáró románc nyerte, a közönségzsű- ri pedig a csíkszeredaiak He­este - tudtuk meg az újfehér­tói Bajcsy-Zsilinszky Endre Gimnázium és Szakközépisko­lában tanító Jáczint Zoltántól, az elhunyt harmadikos szakkö­zépiskolás tanuló osztályfőnö­kétől. - A halál okáról és a kö­rülményekről semmit nem tu­dok. Az elhunyt diák már ta­valy is megbukott matematiká­gedűs a háztetőn című bemu­tatóját tartotta a legjobbnak. Két életműdíjat is kiosztottak: Kovács Ildikó bábművész és Kincses Elemér rendező kapta. bői, akkor évismétlésre kény­szerült. Sajnos, az idén is ma­tekból egyest kapott. Az évzá­rón nem jelent meg. Azt vi­szont állítom, hogy a többi tárgyból sokat javított, nagyon szépen feljött, például nálam is történelemből. Egyébként jó bi­zonyítványa lett volna, ha nincs ez a matek. Megtartani a diplomást Nyíregyháza (KM) - Informatikai többlettel diplomásaink régióban tartásáért címmel szer­vez tudományos zárókon­ferenciát az Euro Gazda­sági és Informatikai Ala­pítvány, valamint a Nyír­egyházi Főiskola Gazda­sági és Társadalomtudo­mányi Kara július 3-án, kedden 10 órától a főis­kola A épületének 114-es dísztermében. A konfe­rencia zárásaként okleve­leket adnak át. Városnapi virtuskodók Dombrád (KM) - Az idén a megszokottnál két hónappal korábban, szombaton tartották a hagyományos dombrádi vá­rosnapot, amelyet a szervezők nyomban elkereszteltek I. Dombrádi Csülkös Napnak. Délelőtt a Tiszán Túli Ebte­nyésztők Sportegyesülete te- nyészszemlét és bemutatót tar­tott, délután pedig volt virtus­vetélkedő (kisteherautó-húzás, traktorgumi-forgatás, petren- cés rúd kitartása). Az egészségügy napja Nagykallo (KM) - A ma­gyar egészségügy napja al­kalmából tájékoztató-dél­utánt rendeznek július 2-án délután kettő órától este hét óráig a nagykállói művelő­dési központban. A prog­ramban szerepelnek elő­adások, bemutatók, szó lesz az egészséges környezetről, a kiégésszindrómáról, az egészséges élet eszközeiről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom