Kelet Magyarország, 2006. december (63. évfolyam, 281-304. szám)

2006-12-01 / 281. szám

Megkérdeztük V ásár olnának-e háznál vágott sertéshúst? /3. Sajtó és tanulás Egy csokor a diákújságírók írásaiból. 19. Még jobb lehet Szombaton nagy rangadóra van kilátás. /II­Élménydús ősz Tuzséron a rajtot kiváló folytatás követte. /13. ii 0212 0621 IY V "Móricz Zsigmond" Megyei és Városi Könyvtár Nyíregyháza "»a»«"»»,« v“”r A G YARORSZÁG Független napilap LXIII. évf., 281. sz. Ára: 89 Ft, előfizetőknek: 54 Ft 2006. december 1. Péntek Egész nap ködszitálásra kell számítani, gyenge széllel. Reggel Délben Este A nyíregyházi kiadás tartalmából Emelkedő távhődíjak É A távhőszolgáltatók által vásárolt gázra az állam ed­dig kompenzációt adott, ja­nuártól azonban a szolgálta­tók ezt már nem kapják meg. Mindez a költségek emelkedéséhez, s a távhődíjak emelésé­hez vezet./7. Élmények délről Alig tértek haza a Kölcsey-gimnázium ola­szos diákjai az olaszországi Udinéből, máris megint Itália felé vették az útjukat. A cél Bari városa volt, ahol a Kölcsey-gim­názium 20 olaszos és németes diákja, Nagyné Bállá Judit tanárnő vezetésével két hetet töltött. A munka mellett lehető­ség volt Bari városának, Puglia, valamint a szomszédos tartományoknak a megisme­résére is./7. Műanyag nyílászárók gyártása, szerelése Nyíregyháza, Kallói út 18/A. Tel.: 42/460-830, 42/460-831 Tel./fax: 42/460-826 819905 Bronzvasárnapi akció 20% engedménnyel overált, anorákot, síkes: hótaposó csizmát! tkéla Nyíregyháza, Zrínyi I. utca 4-6. áruházak Bronz hétvégi nyitvatartás dec. 2-án: szombat: 9-15 óráig I _________________________________dec. 3-án: vasárnap: 9-13 óráig 1 979826 HIRDETÉSEK KELET-MAGYARORSZÁG IS 4401 Nyíregyháza, Postafiók 25 ® (42) 501-510 Mennyit költünk egy-egy bevásárlás alkalmával a hipermarketekben? 5000 forint alatt 20 000- 50 000 forint 5000-10 000 forint között között 10 000-20 000 forint között Grafika: Kelet-Magyarország, forrás: KSH Már van elég oltóanyag Megoldódott a teta­nuszprobléma - 25 ezer adag vakcina ér­kezett az országba. Budapest (FH) - Huszonöt- ezer adag tetanuszoltóanyag érkezett Magyarországra csü­törtökön, melynek kétharma­dát kórházakba, a többit pedig gyógyszertárakba szállították - mondta Bujdosó László orszá­gos tiszti főorvos. December közepéig még 35 ezer adag ol­tóanyagot hoznak Németor­szágból, és ezután már folya­matosan lesz ellátás. A sajtó­ban megjelent hírekkel szem­ben itthon 2002 márciusától nem gyártanak tetanusz-oltó­anyagot. Akkor három évre elegendő vakcinát gyártottak le. 2006 áprilisában nem a gyártás szűnt meg, hanem a vakcina törzskönyvezése - mondta az országos tiszti fő­orvos. 2004-től egy új oltóanya­got törzskönyveztek Magyaror­szágon, amely még nincs for­galomban, ezért kellett most Németországból vakcinát be­szerezni. Az Országos Tiszti­főorvosi Hivatalnak nem fel­adata sem a tetanusz-oltóanyag beszerzése, sem a biztosítása, sem pedig a finanszírozása, de ebben a sürgető helyzetben megtette a szükséges lépéseket - tette hozzá Bujdosó László. íviegTiszteiTetes. Egy nyír egyházi faipari cég kapott megbí­zást a legendás labdarúgó, Puskás Ferenc koporsójának elkészítésé­re./! o. (Fotó: Balázs Attüa) Rajzoljatok a Keletnek karácsonyi képeslapot! A hagyományoknak megfelelően újra rajz­pályázatot hirdetünk gyerekeknek. Nyíregyháza (KM) — Idén is gyermekrajzzal szeretnénk díszíteni a Kelet-Magyaror­szág karácsonyi üdvözlőlap­ját, ezért meghirdetjük hagyo­mányos karácsonyi rajzpályá­zatunkat. Küldjétek nekünk szép, szí­nes rajzokat, hogy a szeretet ünnepét köszöntő képesla­punk ebben az évben is a lehető legszebb legyen. Szak­értő zsűri dönti majd el, me­lyik alkotás lesz a Kelet-Ma­gyarország karácsonyi üdvöz­lőlapján. Postán, személyesen Várjuk tehát a különféle technikákkal készülő szebbnél szebb rajzokat december 8-ig, postán vagy személyesen. Le­vélcímünk: 4401 Nyíregyháza, Dózsa György utca 4-6. A bo­rítékra kérjük, írjátok rá: ka­rácsonyi képeslap! Avarszedők. A ködösre fordult időben megtisztít­ják a megyeszékhely parkjait a fák lehullott leveleitől. (Fotó: Nyéki Zsolt) Fix bavidíjjal 17 500 Ft-tói Az év finanszírozás .......................................... m M Vagé $ ssel. *jéniata Használt autója most ??? Ft-tal többet ér! NYÍREGYHÁZA, LUJZA U. 9. TEL: (42) 500-919 WWW.VAGEP.HU VASÁRNAP IS VÁRJUK 120 hónap futamidő,CHF hitel. 2,99% THM

Next

/
Oldalképek
Tartalom