Kelet Magyarország, 2006. október (63. évfolyam, 231-255. szám)

2006-10-02 / 231. szám

2006. október 2., hétfő KltET ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2006 /4 KÖZSÉGEINK ÉS NAGYKÖZSÉGEINK POLGÁRMESTEREI JJJJJJjJj J ...................... ■ Tegnap 229 megyei település - köztük 24 város - polgármeste­rét választotta meg megyénk la­kossága. Ezen az oldalon 205 község, nagyközség polgármeste­rének névsora szerepel. Az ered­Polgármester Jelölő szervezet Szavazat % Polgármester Jelölő szervezet Szavazat % Hermánszeg Badar László független 154 100 Nyírbogdány Balogh Tibor Zoltán MSZP 546 38,37 Hetefejércse Kiss László független 122 100 Nyírcsaholy Hanusi Péter független 401 38,19 Hodász Nagy János független 1330 75,96 Nyírcsászári Fodor Zsolt SZDSZ 401 57,70 mény az adatok 100%-os feldol­gozottsága mellett született meg, a lapzártakor (23 óra) hiányzókat llk Balogh Istvánné független 560 100 Nyírderzs több jelölt szerepel azonos szavazattal Jánd Kocz Zoltán Sándor Fidesz 311 59,92 Nyirgelse Nagy Csaba független 358 50,64 Keuuen kuzuijuk. Polaármester Jelölő szervezet Szavazat % Jánkmajtis Tar László független 465 46,41 Nyírgyulaj Becsei György független 820 100 Ajak Kerekes Miklós független 1017 52,50 Jármi Győrfiné Papp Judit Katalin független 564 75,10 Nyíribrony Vitális Ferencné független 462 53,47 Jclcc Anarcs Kalinák József független 490 57,44 Kovács József független 357 76,12 Nyirjákó Szabó József független 473 75,08 Kállósemjén Nagy Béla Apagy Kiss István független 582 100 független 1139 61,43 Nyírkárász Félegyházi Gábor független 749 100 Kálmánháza Nádassy András Jánosr Aranyosapáti nincs adat lé független 700 100 Nyírkáta Jenei Sándor Fidesz-MDF 667 64,76 Kántorjánosi Pavelcsák István Balsa Farkas Csabáné független 342 100 független 724 76,05 Nyírkércs Csorna Tiborné független 389 100 Kék Poór Sándor Barabás Daróczy Pál független 360 62,72 független 710 80,41 Nyírlövő Dúrbák Ferenc független 221 56,81 Kékese Szekeres Katalin Bátorliget Antal Mihály független 329 71,37 független 638 74,97 Nyírmada Kálmán Béla független 1231 55,40 Kérsemjén nincs adat Benk Orosz József független 111 40,22 Nyírmeggyes Ertsey Géza Péter független 981 59,60 Kisar Dr. Jámbrikné Pintér Andrea Beregdaróc Dr. Révész Ferencné független 326 61,16 független 304 51,18 Nyírmihálydi Nyisztor Ferenc független 555 50,87 Beregsurány Oláh Dezsőné független 262 100 Kishódos Krakkó Zsigmond független 28 51,85 Nyírparasznya Szabó János független 330 61,22 Berkesz Dr. Nagy Gyula független 394 75,33 Kisléta Pénzes Sándor független 555 77,51 Nyírpazony Vas Miklós független 860 64,66 Besenyőd Kálmándi István független 206 59,20 Kisnamény Kővári István független 107 52,71 Nyírpilis Bélteki Gyula független 267 69,90 Beszterec Poór József független 237 42,78 Kispalád Magyar Sándorné független 273 76,90 Nyírtass Papp László független 523 50,24 Biri Márton József független 244 31,90 Kisszekeres nincs adat Nyírtét Révész Dezső független 462 75,12 Botpalád Gyurkó András független 278 79,76 Kisvarsány Id. Bordás Gyula független 189 33,27 Nyírtura Bagoly Zoltán független 571 62,40 Bököny Piskolczi Géza Péter független 1006 65,41 Kocsord Jakab Zsigmond független 726 57,17 Nyírvasvári Tóth Zoltán WKE 552 45,36 Búj Frank Sándor független 642 61,20 Komlódtótfalu Szabó Árpád Fidesz 64 100 Olcsva Huszti József független 224 53,59 Cégénydányád Kormos Gyula független 208 46,53 Komoró Boros István független 267 38,36 Olcsvaapáti Gindele Sándorné független 144 63,44 Csaholc Kádár Zsigmond független 180 54,71 Kótaj Orosz Mihály független 1410 77,99 Ófehértó Vass Mihály független 588 51,62 Csaroda Kölese Király Béla István független 282 77,90 Sira Gáborné Tóth Zsuzsanna Ópályi Erdélyi Miklós Összefogás 617 48,05 Császló független 349 51,93 független 160 63,24 Ökörítófülpös Horváth László Porkoláb Zsigmond Kömörő független 611 70,72 Csegöld nincs adat Tarcza György független 311 73 Laskod Omboly Tréfán Gábor független 168 65,12 Csengersima Kiss Tibor független 343 53,43 Költő Zoltán független 295 81,04 Levelek Őr nincs adat Csengerújfalu Szanyi Lászlóné Csáki Sándorné független 366 69,19 Székely Mária független 625 55,02 Panyola független Darnó Lónya Muhari Zoltán 274 70,98 Szakács József független 76 76,77 Király Edit független 318 59,44 Pap Dögé Lövőpetri független 267 Maximovits György független 591 62,94 Vincze Ferenc független 511 47,94 Szőke Ferenc 76,29 Papps Encsencs Magosliget m Kállai Tibor független 254 56,44 Szedlár János független 565 59,66 Horvathne Orbán Katalin Fidesz 83 50,61 Paszab Eperjeske független Magy Czirják István független 411 100 Tajthy Péter független 532 100 Pásztor Gábor 334 51,15 Pátroha Érpatak Mánd MSZP 122 Tóth Sándor független 1120 82,54 Orosz Mihály Zoltán független 442 48,50 Varga Lajos 63,21 Pátyod Fábiánháza független 398 59,67 Mándok Pekó László független 1204 69,88 Pethő András független 318 100 Papp Tamás Penészlek Fényeslitke független 693 Marokpapi Insticei Zoltán Tibor Fidesz 131 44,11 Kuprák József független 311 54,09 Mártha Mihály Tibor 58,93 Penyige Németi János Fülesd Márton László független 173 51,34 Mátyus Varga Gyula független 102 55,14 független 280 61,40 Petneháza Fülpösdaróc Kovács Csaba független 155 72,77 Mezőladány Bakó Ferenc Fidesz 281 55,31 Tóth Istvánné független 538 56,93 Piricse Gacsály Petra András független 299 61,02 Méhtelek Máté Béla független 223 54,79 Orosz László Fidesz 236 25,85 Porcsalma Kanyó Imre Pócspetri Pataki László Garbolc Nagy Roland független 81 87,10 Mérk nincs adat független 583 48,06 Gávavencsellő nr Varatn I ác-rlri PiHoc-r-VnMP-lí'PC-MnC-UD Q/1K 50,29 Milota Klapka György független 398 72,23 független 569 70,42 Pusztadobos Biró Györgyné Gelénes Fülöp Károly független 335 80,34 Nagyar Balogh Zoltán Fidesz 143 35,57 független 376 53,71 Ramocsaháza Simon József Gemzse Miklovich Károly független 358 71,17 Nagycserkesz Luzsinszki Lajosné független 480 73,17 független 526 64,94 Rápolt Petri István Geszteréd Vitkovics Béla Fidesz 560 56,34 Nagydobos nincs adat független 66 71,74 Rétközberencs Kovács Károly Géberjén Kovács Sándor Fidesz 217 62 Nagyhódos Krakkó Adolf független 66 72,53 független 335 100 Gégény Tenkely Józsefné független 481 60,58 Nagyszekeres Karácsony Sándor független 198 100 Rohod Láng Gyula független 318 40,10 Gulács Vass Albert János független 257 56,86 Nagyvarsány Szűcs Ilona független 540 71,05 Rozsály Sztolyka Zoltán független 129 34,22 Győröcske Batári Ferenc független 58 69,05 Napkor dr. Spinyhért Zsolt független 998 63,20 Sényő Pehely Zoltán független 508 74,49 Győrtelek Halmi József MSZP 623 100 Nábrád Varga Károly független Sonkád Bandies Zsigmond MSZP 301 73,96 Gyulaháza Bárdi Béla független 729 100 Nemesborzova Nagy Gábor Zsigmond független 49 72,06 Szabolcs Lakatos Dénes független 127 52,70 Gyügye Kiss Ferenc független 121 60,50 Nyírbéltek Csík Mihály független 966 66,85 Szabolcsbáka László Józsefné független 368 56,53 Gyüre Zsoldos Tibor független 320 44,76 Nyírbogát Simon Miklós Fidesz-KDNP-MDF-KPE-VP 1205 54,90 Szabolcsveresmart Nagy Béla független 448 68,92 Polgármester Jelölő szervezet Szavazat % Szakoly Szűcs Gabriella független 623 51,62 Szamosangyalos Erdős Albert független 171 50,29 Szamosbecs Gaál Sándor független 202 79,53 Szamoskér Tóth Sándorné független 113 51,83 Szamossályi Bíróné Dienes Csilla független 354 71,23 Szamosszeg Oláh János független 638 100 Szamostatárfalva Porkoláb Dániel független 116 54,72 Szamosújlak nincs adat Szatmárcseke Sarkadi Pál István Fidesz-Magosz 404 52,81 Székely Dr. Faragó György Fidesz-KDNP 347 100 Szorgalmatos Takács Pálné MSZP 371 86,89 Tarpa Dr. Kelemen Béla független 663 55,67 Tákos Varga János független 173 61,13 Terem Csák István független 265 100 Ti borszállás Csaholczi Gusztáv független 416 63,61 Timár Türk János független 389 100 Tiszaadony Lakatos József független 345 100 Tiszabecs Lőrincz Gusztáv független 390 55,48 Tiszabercel Hajnal András független 565 100 Tiszabezdéd Szőgyényi József független 537 63,18 Tiszacsécse Hopka András független 150 100 Tiszadada Haraszin Gyula független 533 100 Tiszadob Bán György független 766 56,28 Tiszaeszlár nincs adat Tiszakanyár Dr. Kovács Tibor független 558 68,72 Tiszakerecseny Pécsi László független 320 63,75 Tiszakóród Gyulai Gáspár független 252 52,50 Tiszamogyorós Ésik Bálint független 241 56,44 Tiszanagyfalu Kemecsei László független 733 78,14 Tiszarád Papp Endréné független 163 51,10 Tiszaszalka Lapos István független 202 34,30 Tiszaszentmárton Szűcs Dezső független 409 66,72 Tiszatelek Gégény Géza Zsolt független 455 55,69 Tiszavid Péter László független 144 50,17 Tisztaberek Kónya Géza független 217 56,96 Tivadar Ifj. Danó Sándor független 119 74,84 Tornyospálca Lukácsi Attila László független 489 41,37 Tunyogmatolcs Soltész Bertalan független 419 32,31 Tuzsér Révész László független 914 67,01 Túristvándi Lakatosné Sira Magdolna Fidelz-KDNP 322 76,48 Túrricse Garda Endre független 195 43,05 Tyúkod Nagy Miklós független 472 44,32 Ura Mosolygó Miklós független 370 100 Uszka Dr. Sértő-Radics István SZDSZ 127 59,62 Újdombrád Kállai András független 275 68,41 Újkenéz Kovács Lajos független 305 52,05 Vaja Tisza Sándor független 1121 61,73 Vasmegyer Vass Imre független 389 53,07 Vállaj Vilmos István független 290 55,66 Vámosatya Szász József független 257 100 Vámosoroszi Végh Endre független 292 100 Zajta Pintye Albert független 125 45,45 Zsarolyán Bessenyei Béla független 98 34,39 Zsurk Pócsik Barnabás független 268 87,01

Next

/
Oldalképek
Tartalom