Kelet-Magyarország, 2003. december (63. évfolyam, 279-303. szám)

2003-12-01 / 279. szám

Csodavárás nélkül IPII A többségnek sikerült elhelyezkedni A A A fi # í Információ a lakosság- pí mß Normatív állami támogatásban részesül, I UF1 Ködös idő | nak, feketén-fehéren az i. á amely azonban nem fedezi a működési F V várható. j Európai Unióról./3. költségeket./ll. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG ÁRA: 64 Ft, előfizetőknek: 42 Ft lx. évf., 279. sz. BSgggj H&É! NAPLÓ 2003. december 1., hétfő Nyírségi kiadás .......................................................­Megöltek hét spanyol hírszerzőt A1 Lati- fyeh-ben, Bagdadtól ötven kilométerre délre a hét végén. A spanyolok éppen támaszpont­jukra igyekeztek, amikor megtámadták őket. Képünkön irakiak, kezükben véres ruhada­rabokkal./^. (Fotó: EPA) V ___'_______________________._'____ Van öttalálatos a lottón Budapest (KM) - Megnyerték Magyaror­szág történetének legnagyobb lottónyeremé­nyét. Öt milliárd 92 millió forintot vihet ha­za a szerencsés. A nyertes jelentkezését 90 napig várja a Szerencsejáték Rt. A jövő hé­ten a mostani összeg alig több mint század­része - 60 millió - lesz a főnyeremény. J. -— — V __ Daewoo '€@<fg ¥ fiadé ksáiM|Ml •Ph«7 forgalomba helyezési költség. Futamidő 77 hónap, IHM 9,04%. Daewoo Csősz 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u. 60. Tel.. 597-656 Fax: 42/597-667 DAEWOO HIRDETÉS KELET-MAGYARORSZÁG K 4401 Nyíregyháza, Postafiók 47 © (42) 501-510 Kevesebb baleset Ólokként a közút) koáekedeli balesetet szenvedett személyek számi <f6> s I Láng lobbant Leonardo kemencéjében A hamburgi partner oktatáspolitikai jelentőséget tulajdonított az együttműködésnek Nyíregyháza (KM - Ny. Zs.)- Öt ország egy-egy szakisko­lája dolgozott együtt az el­múlt években, s munkájuk zárásaként közösen gyújtot­tak be egy új kemencébe a hét végén Nyíregyházán. A Vásárhelyi Pál Építőipari és Vízügyi Szakközépiskola udvarán állt az a mobil kemence, amelyet a Leonardo II. Nemzetközi Pilot­projekt keretében több nemzet diákjai készítettek el. Németor­szág, Ausztria, Svédország és Olaszország, egész pontosan Ham­burg, Bécs, Göteborg és Milano építőipari szakiskoláinak partner­ségéhez három éve csatlakozott a nyíregyházi intézmény.- Magyarország nagy építkezé­sek helyszíne, a lakások gyarapí­tása, az út- és egyéb infrastruktu­rális hálózatok bővítése fontos feladat. A munkálatok során ha­mar kiderült: aki korábban dol­gozott már külföldi nagy építke­zéseken, az hazahozta a munka- kultúrát, a szakmai igényességet. Ezért hasznos, ha a jövő szakem­berei már a diákévek alatt több országban is tapasztalatokat sze­reznek - fogalmazott Nyíregyhá­za polgármestere, Csabai László- né, akit a jelképes kemence első begyújtására is felkértek. A Leonardo-program természe­tesen jóval több eredménnyel büszkélkedhet: az Európai Unió támogatásával a diákok cseregya­korlaton vettek részt, s elkészült egy négy nyelven írott szakkönyv is. A hamburgi társintézmény igazgatója, Ernst Lund oktatáspo­litikai jelentőségűnek nevezte az együttműködést, mivel ez náluk egybeesett a szakoktatás átszerve- zésével./3. Győztes Mikulás. A két­napos Országos Mikulás­szépségverseny győztese ezút­tal a nyíregyházi Sanyi Mi­kulás lett/5. (Fotó: Elek Emü) Egészséges ivóvíz a tanyáknak Indul a beruházás, befejezése őszre várható Nyíregyháza-Oláhrét (KM -* Cs. K.) - Az egészséges ivóvíz biztosítása a lakosság számá­ra önkormányzati feladat. A bokortanyákban is megépül a vízhálózat, pénteken már a ki­vitelezőt is kiválasztotta a köz­gyűlés városfejlesztési bizottsága Parragh Dénes vezetésével. Jelen volt a településrészi önkormány­zat elnöke, egyben a terület ön- kormányzati képviselője, Gyeb- rószki János és Mikó Dániel al­polgármester. Az Oláhréten tar­tott rendkívüli ülés napirendjén egyetlen téma szerepelt: a Ló- czi-, Manda-II., Bálint-, Kordo­ván-, Alsóbadúrbokorban, Csá­szárszálláson és Butykasoron épü­lő ivóvízhálózat kivitelezőjének kiválasztása. A beruházás 700 in­gatlant érint, a vezetékhálózat hoszsza 31,5 kilométer. Az önkormányzat a Nyírségvíz Rt.-vel közösen elkészíttette a bo­kortanyák vízellátásának tervét, megalakította a peremkörzeti víziközmű társaságot és elkezdte a hálózat kiépítését (Kemecsei út-Hadobás sor, Tiszavasvári út északi oldala, Keselyűs dűlő). A szempont az ár volt A felhívásra kilenc ajánlat ér­kezett, valamennyi megfelelt a kiírásnak, így az egyetlen mérle­gelési szempont az ár volt. Ez alapján pedig a nyertes - a bizott­ság tagjainak egyhangú támoga­tásával - a nyíregyházi Közmű Kkt., amely 99,48 millió forint plusz áfáért (így összesen 124,35 millió forintért) vállalja a hálózat kiépítését. A munkaterület átadá­sa után még az idén elkezdheti a munkát a Közmű Kkt. A befejezé­si határidő 2004. szeptember 30. Gyertyagyújtás. A hagyományokhoz híven a nyíregyházi Jeney Zoltán is meggyújtotta családja körében vasárnap az adventi koszorú első gyertyáját. (Fotó: Sipeki Péter) Vegye át a vezetést! FordFocus már 2 749 000 forinttól • A FordFocusszal mostantól akár 650 000 forinttal jobban jár.* • Most egy új, FordFocus Fresh modellt egyedi felszereltséggel kínálunk. Az akció részleteiről érdeklődjön márkakereskedésünkben! ’ A 2003-as modeHéves istaárakhoz képest. FordFocus Vegyes átlagfogyasztás. 5.7-10.5 l/iOO km. C02-kibocsátás: 152-250 g/km rcc Nyíregyháza, Kert u. 47/A Kisvárda, Városmajor u. Tel./fax: (42)460-677 Tel./fax: (45)416-416 Minőség. Megbízhatóság. Autó Zentai Kft. Mátészalka, Meggyesi u. 10. Tel./fax: (44)315-534 S r SZABOLCS 'TAKARÉK SSAHlHeS YA&AXÉMZ6¥*rSKZgT v a l Amennyi é is" ys égé ben iíknokIvOijí Meghosszabbítva 2003. dec. 31-ig! 9,25% fix kamatot is elérhet 3 Hónapos lekötés esetén! ■ HIRDETÉSEK

Next

/
Oldalképek
Tartalom