Kelet-Magyarország, 2003. november (63. évfolyam, 255-278. szám)

2003-11-03 / 255. szám

Hi peraktivitás A kezelés inkább pedagógiai és pszicho­lógiai feladat./3. Üzleti érdekeiket sértette, ezért megölték A felriadó áldozat utolsó szavai: „Legalább ne a család előtt végezzetek velem! ”./6. Változékony idő várható. ÁRA: 64 Ft, előfizetőknek: 42 Ft Felső-szabolcsi kiadás Medgyessy Újdelhibe utazott Újdelhi (MTI) - A kultúra állt a közép­pontban Medgyessy Péter miniszterelnök hatnapos hivatalos indiai látogatásának el­ső napján, vasárnap: a kormányfő részt vett a delhi Magyar Kulturális Intézet fennállásának 25. évfordulóján tartott ün­nepségen és fogadáson. A Medgyessy Péter vezette hatvanfős ma­gyar delegáció helyi idő szerint vasárnap délelőtt érkezett az indiai fővárosba. Este Med­gyessy Péter és delegációja részt vett a del­hi Magyar Kulturális Intézet ünnepségén: a 25 éve alapított intézet Ázsiában egyedü­liként foglalkozik a magyar kultúra nép­szerűsítésével, mégpedig igen sikeresen. A magyar-indiai kulturális együttműkö­dés további erősítését szolgálja majd az a megállapodás, amelyet a tervek szerint a két tárca képviselője hétfőn ír alá a 2006- ig tartó kulturális csereprogramról. A miniszterelnök hétfőn tárgyal vendég­látójával, Atal Behari Vadzspaji indiai kor­mányfővel. Átszakadt a tározó gátja Budapest (MTI) - Egy magánvállalkozó beruházásában készülő víztározó szabály­talan kivitelezése okozta a Bárna patakon vasárnapra virradóra történt gátszakadást. A beruházó szerint azért következett be a gátszakadás, mert a munka elrendelt fel­függesztése miatt nem fejezhette be az ára­pasztómű építését. A völgyzárógát mögött felduzzadt patak vize szakította át a gátat. Az ár Mátranovák és Homokterenye község­ben összesen huszonegy házat öntött el. Hirdetés rénokívőm BETÉTAKCIÓ! ■£ SZABOLCS TAÍASÉSSZŐVETZmt Meghosszabbítva 2003. nov. 30-ig! valamennyi egységében 9,25% fix kamatot is elérhet 3 hónapos lekötés esetén! EBKM: 9,25% LX. évf., 255. sz. ÉSZAK­KELETI NAPLÓ 2003. november 3., hétfő Milliárdos támogatás a fejlesztésekhez A döntés főként a vállalkozóknak kedvezett Nyíregyháza (KM - Ny. Zs.) - Az elosztható támogatás nagyságrendjét az is jelezte, hogy komoly szakmai viták kísérték a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Területfejlesz­tési Tanács (MTT) pénteki ülését. Ezt azonban csak a körülte­kintő és felelőségteljes döntési el­járás jeleként értékelik a szakér­tők, akik végül egyes pontokban kisebb módosításokkal fogadták el az előterjesztéseket. A nagy tö­megben beérkezett pályázatok közül elsőbbséget élveztek a munkahelyek teremtését és a korszerű technológiák bevezeté­sét tartalmazók. Hosszú távú fejlődés Több olyan pályamunka is sze­repel a nyertesek között, amelyek a megye gazdasági-társadalmi fej­lődését hosszú távon megalapozó folyamat alapjait egyelőre terve­zési szakaszban erősítik. Példa­ként említhető a megyei szintű szilárdhulladék-gazdálkodási vagy a szennyvízkezelési program ki­dolgozása, előkészítése uniós tá­mogatás elnyerésére. Megítélt összeg A tanács ülésén a következő döntések születtek (zárójelben a II. fordulóban támogatott pályá­zatok száma és a megítélt támo­gatás összege): Megyei Felzárkó­zási Program (6; 46,3 millió fo­rint); Vidékfejlesztési Célelő­irányzat (28; 72,6 millió forint); Turisztikai Célelőirányzat (50; 340,8 millió forint); Agrárberu­házási Támogatás (41; 602,4 mil­lió forint); Munkaerőpiaci Alap (29; 174,5 millió forint); Terület- fejlesztési Célelőirányzat (52; 707.6 millió forint); Beruházás­ösztönzési Célelőirányzat (14; 510.6 millió forint)./5. Fákyné döntött: nem indul Fenyegetettségre hivatkozva lépett vissza Nyíregyháza (KM - S. M.) - Fenyegetésekre hivatkozva visszalépett Fáky Lászlóné, a Fidesz jelöltje a no­vember 16-i megismételt demecseri időközi válasz­tástól. Az -egész családomat érintő életveszélyes fenyegetések és an­nak tapasztalása, hogy ellenfe­leim már semmitől sem riadnak vissza, elcsalják a szavazást, sze­mélyeket, családokat fenyeget­nek, minden eszközt felhasznál­nak a hatalom megszerzése érde­kében, arra kényszerítenek, hogy visszalépjek. Demecserben véglegesen eldurvult a helyzet - áll Fáky Lászlóné, a Fidesz jelölt­je közleményben, amelyet az MTI-hez juttatott el./5. Emlékezés. A hétvégén el­hunyt szeretteinkre, hozzátarto­zóinkra, ismerősökre emlékez­tünk. (Fotók: Sipeki Péter) November elsejétől: vízum nélkül Ukrajnába Módosították a magyar-román megállapodást: 90 napig maradhatnak Koszorúzás. Az 1944-ben j elhurcolt postásokra emlé­keztek vasárnap délelőtt a nyíregyházi nagyposta bejá­rata mellett két éve felava­tott emléktáblánál. V ......................: Nyíregyháza (KM - Gy. L.) - November 1-jétől életbe lépett Magyarország és Ukrajna kö­zött a vízumkötelezettség. A magyar állampolgárok szá­mára a legfontosabb információ, hogy a szomszédos országba to­vábbra is vízum nélkül utazha­tunk, az ukrán állampolgárok vi­szont teljesen díjmentesen kapják azt meg, csak fényképről kell gon­doskodniuk. Csak érvényes útlevél Magyarország kijevi nagykö­vetségén, az ungvári főkonzulátu­son és annak beregszászi kiren­deltségén kérhetik az ukrán ál­lampolgárok a vízumot. Szergij Borodenkov, Ukrajna nyíregyházi főkonzulja a Kelet- Magyarországnak elmondta, hogy a magyar állampolgárok­nak érvényes útlevélen kívül semmilyen egyéb okmányra nincs szükségük. Tehát sem a korábban a határon az ukrán út­levélkezelők, illetve vámosok ál­tal kért meghívó levélre, sem ki­küldetési rendelvényre, s termé­szetesen waucherért, vagy öko­lógiai illetékért, biztosításért sem kell fizetni. Ellenben rendel­keznie kell az Ukrajnában tartóz­kodás anyagi fedezetével. A vízumkötelezettség beveze­téséről szóló dokumentum azon­ban a magyar állampolgárok szá­mára is tartalmaz a korábbiak­hoz képest korlátozást, hiszen az első beutazást követő hat hóna­pon belül összesen 90 napnál nem tartózkodhatunk többet a szomszédos országban. Harminc helyett 90 nap Tanyik József határőr alezre­des, sajtóreferens azt is elmond­ta, hogy a vízummentes beutazás­ról szóló magyar-román megál­lapodást október 23-ától módosí­tották. Ennek értelmében az eddi­gi 30 nap helyett 90 napig tartóz­kodhatnak a két ország állampol­gárai a másik ország területén. A Romániából október 23-a előtt beutazott román állampolgárok jogszerű tartózkodása, a beutazást követő 90 napig tart. Hirdetések A PIACVEZETŐ' AJÁNLATA PROFIKNAK Válassza Ki a FordTrenait ajánlatai Közül az Önnek legkedvezőbbet! M 500 000-900 000 Ft megtakarítás a 9003-as FordTrariRlt modellekre. Sí Használt gépjármű értékének beszámítása, akár' félmillió forinttal a piaci ár felett, ffi? 4 év vagy 100 000 km ingyenes szerviz. Részletek az akcióban részt vevő kereskedésekben, a Ford Vonalon: 08 40 200 024 vagy a www.ford.liu webc-ldalon! * Az. MGfr 3003. júlkJtíl ajnpjAn. a H3 katogórt^han. Fo»-rfTrar»©lt Minőség Megbízhatóság ><**/*« 4ii*9?;vsrvíMMru»». Z4-T.01/100 km 104-200 «ykir: . lAgpn Nyíregyháza, Kert u. 47/A. Autó Zentai Kft. § • ^ ‘ r Tel./fax: (42)460-677 Mátészalka, Meggyesi u. 10. Kisvárda, Városmajor u. Tel./fax: (45)416-416 Tel./fax: (44)315-534 % %m[j Vigadó programajánlata 2003. november 8-9, Tél 2003. - Utazás Kiállítás Sítúrák, egzotikus utak, karácsonyi és szilveszteri programok. Látogatóink között értékes nyereményeket sorsolunk ki. A belépőjegy ára: 300 Ft.--------------X,------------­4400 Nyíregyháza, Sóstói út 75. Telefon: 42/594-100 ______www.krudwiaado.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom