Kelet-Magyarország, 2003. március (63. évfolyam, 51-75. szám)

2003-03-22 / 68. szám

2003. március 22., szombat Met nr Magyarország KÖZBIZTONSÁG /I5 0 Holttest a parkban. Pénteken hajnal­ban Nyíregyházán, a Petőfi téren egy pá­don halott férfit találtak a járőrök. Bűn- cselekményre utaló körülmény nem me­rült fel, feltehető, hogy a halál félrenye- lés okozta fulladás következtében állt be. Az adatok szerint az elhunyt egy 46 éves hajléktalan férfi volt. A körülmények további vizsgálata szakértők bevonásá­val folyik, elrendelték a test hatósági boncolását. Kifeszítette az ajtót. Péntek reggelre ismeretlen tettes tört be egy kisvárdai használtcikk-kereskedésbe, és eddig tisztázatlan mennyiségű árut tulajdoní­tott el. A városi rendőrkapitányság nyo­mozást indított. Technikai hiba Nyíregyháza (KM) - Péntek reggel több tűzoltó érkezett Nyíregyházán a Dózsa György utcára. A „bűnöst”, egy zárlatos lámpát, pillanatokkal később a Rákóczi ut­cára átvezető dufartnál kitették, de az ál­mennyezet miatt annyi füst maradt az ügy­félváróban, ami miatt folyamatosan jelzett a riasztórendszer. A hiba elhárítását kö­vetően a tűzoltók helyére illesztették a füstelszívót, hogy minél hamarabb kiürül­jön a légtér. A zárlat egyúttal azt is jelen­tette, hogy csak a hitelszerződéses ügyfe­leket fogadták. Tűzoltók az OTP-nél Fotó: Pusztai Sándor Hirdetés A TÁRGYALÓTEREMBŐL Túlzott volt a nyolc év börtön Rozsály, Nyíregyháza (KM) - Három héttel a bűntett el­követése után jogerős ítéle­tet hirdetett a megyei bíró­ság dr. Bodnár Zsolt vezette felebbviteli büntetőtanácsa - tagjai még dr. Fekete Magdolna, Baloghné dr. Bar­tók Márta - egy halált okozó ittas járművezetés bűntetté­ben. A Nyíregyházi Városi Bíróság Bakk Barnabás 25 éves kishó- dosi fiatalembert - a baleset után három nappal - 8 év bör­tön főbüntetésre ítélte, ami ellen egyedül a védő felebbezett. így történt Március 1-jén a vádlott hajnal­ban felkelt, majd egész nap dol­gozott úgy, hogy csak reggel evett. Este három barátjával, a vádlott Wartburgjával diszkóba ment Rozsályba. A társaság jól érezte magát, és addig unszolták a vádlottat, amíg nem ivott ve­lük. Bakk Barnabás 22 órától hajnali 1 óráig 5 üveg sört és 1 decüiter tömény italt fogyasztott, így indultak haza Kishódosra, de ekkor már 7(!) utas volt a kocsi­ban. A jobb oldali első ülésen ketten voltak, hátul pedig öten. A vádlott még Rozsály végénél, egy balra ívelő kanyar vonalve­zetését nem tudta követni autó­jával. Lehajtott az útpadkára, majd 75-88 kilométeres sebesség­gel az autó jobb elejével egy be­ton villanyoszlopnak csapódott. A jobboldali ülésen utazó két fi­atal a helyszínen életét vesztet­te. Mindez úgy történt, hogy a vádlott nem fékezett és nem pró­bálkozott azzal sem, hogy a ko­csit visszakormányozza a szilárd útra. Ennek oka lehetett az is, hogy néhány pillanatra elszu­nyókált. Enyhítést kért Az első fokon kiszabott ítélet ellen a védő azért felebbezett, mert álláspontja szerint nem csak a vádlott volt felelős a tra­gikus végű balesetért, hiszen a sértettek tudták, hogy ittas gép- járművezető kocsijába ülnek be, a megengedettnél jóval többen. A védő ezért az ítélet enyhítését kérte, amit az ügyész is elfogad­hatónak tartott. A vádlott az utolsó szó jogán elmondta, azért nem fellebbezett a városi bíróság ítélete ellen, mert nem tudta ak­kor megítélni, milyen súlya van a büntetésnek. A megyei bíróság rámutatott arra, hogy a vádlot­tal szemben kiszabott fő- és mel­lékbüntetések tartama megtorló jellegű, ellentétes a büntetéski­szabási elvekkel. A bűncselek­mény elkövetését őszintén beis­merő, és mélyen megbánó bün­tetlen előéletű vádlottal szemben - a sértetti közrehatásokra is te­kintettel - eltúlzott, a szabadság- vesztés büntetés törvényi maxi­mumban való megállapítása. Ugyanakkor az alapvető köz­lekedési szabályokat durván megsértő, és súlyos eredményű balesetetet okozó vádlottal szem­ben indokolt a törvényi közép­mértéket - ami jelen esetben 5 év - meghaladó tartamban meg­állapítani, a fő- és mellékbünte­tések tartamát. Jogerős Mindezekre tekintettel, a me­gyei bíróság úgy döntött, hogy Bakk Barnabás az ellene felhozott vádpontokban bűnös. Főbüntetése 6 év börtön. Mellékbüntetésül a közügyek gyakorlásától 6 évre, míg a járművezetéstől 10 évre tü- totta el a vádlottat. Nem tetszett a kritika Nyírvasvári (KM) - A megyei Rendőr-főkapitány­ság sajtóreferense, Fülöp Gergely érdeklődésünkre megerősítette, rendőrségi eljárás folyik egy nyírvas­vári férfi ellen hivatalos személy elleni erőszak ala­pos gyanúja miatt. Nem hi­vatalosan úgy értesültünk, hogy az eset csütörtök reg­gel 9 óra körüli időben tör­tént. Egy közmunkás nehez­ményezte, hogy az általa végzett munka minőségét nem találták megfelelőnek, ezért bántalmazta az önkor­mányzat egyik tagját. Többen is körözték Nyíregyháza (KM) - Már­cius 20-án a nyíregyházi rendőrök elfogtak egy 37 éves helyi lakost, akit több szerv is körözött. A férfi megkezdte a Mis­kolci Bíróság által korábban jogerősen kiszabott fél éves börtönbüntetésének letölté­sét. Alaposan gyanúsítható, hogy több kisebb vagyon el­leni bűncselekmény mellett két rablást is elkövetett a közelmúltban. Az egyik eset­ben egy kocsmából hazafelé tartó férfit bántalmazott is pénzéért, máskor egy idős nénitől ezer forintot kért, mert hazakísérete. Pénzt nem kapott, ezért megverte az asszony védelmére kelő idős fivérét, majd elvette pénztárcáját. A rendőrség folytatja a vizsgálatot. Gera a kínpadon Felröppent a hír: elképzel­hető, hogy a Cipruson szerzett sérüléséből gyó- gyulgató ferencvárosi fut­ballista, Gera Zoltán akár a válogatottban is játszhat a lengyelek ellen. Nos, erről szó sincs. A labdarúgó tisztában van azzal, hogy nem fog a válogatott kö­vetkező meccsein szerepel­ni. Bokája ugyanis nincs „meccskész” állapotban. Arról, hogy mikor láthatjuk újra a pályán, a szaltóiról híres középpályás beszélt a VN-nek. Ketyegő zsírbombák Bármilyen furcsán is hangzik, a gyorséttermek hamburge­rei sokak szerint a dohányzáshoz hasonlítható függőséget okozhatnak. Eme állítás hangoztatói azzal érvelnek, hogy a gyorséttermek darált húsos szendvicsei gyors zsírlerakó­dással járnak, a telítettség érzése pedig csak később je­lentkezik. Mások úgy vélik, a hamburger csupán diétás falat egy pár debrecenihez képest. Vajon mi az igazság? Akár nálunk is perelhetnék a túlsúlyosak a gyorsétterme­ket, mint ahogy azt Amerikában egy férfi tette? A VN cik­kéből kiderül a válasz. Nagy testvér, kis nézettséggel Bukdácsol a Big Brother 2. Kereszty Gábor vezérigazga­tó elismerte: az általuk ké­szített második valóságshow előkészítése során elkövet­tek bizonyos hibákat, s az­zal sem számoltak, hogy az idősebb nézők ilyen hamar elpártolnak. Azt viszont cá­folta, hogy azért szeretné­nek 6 milliárd forintos hitelt felvenni, hogy eladhassák a televíziót. Jakupcsek Gab­riella szerint türelemre lesz szükség az új műsorok fel­futtatásához, s ehhez az kell, hogy a valóságshow-t is végre a helyére tegyék. Holnap a Lendvai: szeretem a politikát, akármilyen randa Unalmas kongresszusra készül az MSZP, hiszen majd mindenki a helyén marad - ezt még Lendvai Ildikó is elismeri. Igaz, ő például lemond az alelnökségről, de frakcióvezetőként továbbra is tagja marad az elnökségnek. Lendvai azt mondja, hogy nincs Medgyessy-Kovács bajvívás, jól működik a tandem, ráadásul a párt látványosan fiatalodik, hiszen az elnökségbe kilenc, 35 évesnél fiatalabb pályázik. Az MSZP frakcióvezetője a VR-nek elárulta: néha lop magának egy kis magánéletet, időnként még a telefont is kihúzza, kapott is ezért többször a pártelnöktől. Fizessen elő! Hívja a 06-80-203-655-ös telefonszámot! f * A cselekményt beismerte és megbánta

Next

/
Oldalképek
Tartalom