Kelet-Magyarország, 2003. február (63. évfolyam, 27-50. szám)

2003-02-01 / 27. szám

Hetvenegy nap múlva Április 12-én lesz a népszavazás az uniós csatlakozásról./5. Mi negyvenesek, a leépült munkanélküliek Kérték már el a tb-kártyádat, hogy ráírják: már nem vagy jogosult orvosi ellátásra?/3. IDŐJÁRÁS Szeles idő várható Nappal -2 °C és 1 °C Éjszaka -5 °C és -3 °C SZABOLCS-SZATIVIÁR'BEREG Koszorúzott. Georgij Parvanov Bul­gária elnöke Ukrajnába érkezett kétnapos hivatalos látogatásra. A látogatása során koszorút helyez el az ismeretlen katona emlékművénél • Fotó: EPA Érvényesítik a vasúti igazolványokat Nyíregyháza (KM - L. Gy.) - Az 50 szá­zalékos menetje’gy vásárlására jogosító arc­képes közalkalmazotti igazolványok érvé­nyesítése 2003. február 1-től március 31-ig tart. A 2002. évre érvényesített igazolvá­nyokkal március 31-ig utazhatnak tulajdo­nosaik. A térítési díj 500 forint. Érdeklődni az állomásokon A munkáltató az igazolvány érvényesí­tését az erre a célra rendszeresített Kimu­tatás nyomtatványon igényelheti, melyen a dolgozó nevét, igazolványszámát és a munkaviszony kezdetét is fel kell tüntet­ni. A nyomtatványt a nagyobb MÁV-állo- mások poggyászpénztárában lehet megvá­sárolni. A kimutatást 3 példányban, gép­pel kell kitölteni, és a befizetés eredeti feladóvevényét csatolni kell. Az igazolvá­nyok érvényesítését a területileg illetékes menetjegyiroda és ügyfélszolgálat végzi. Az új igazolvány kiállítása 500+100 Ft, az el­veszett igazolvány vagy hologram pótlása 2000+100 Ft, rongált igazolvány 1000 Ft+100 Ft, főérvényesítés utáni érvényesítés 500 Ft+500 Ft. KELET-MAGYARORSZÁG K 4401 Nyíregyháza, Postafiók 47 ® (42) 501-510 A gyermekt eleneknél a legtöbb (2002. i. fél év. fonnt) jT Élelmezés I ftl/Aolon | Gyermek 1 gyér- 2 gyér- 3 vagy több » I nélkül mekkel mekkel gyermekkel ( Több beruházás is elkezdődhet az idén Nyíregyháza (KM - S. M.)- Nyíregyházi fejlesztési el­képzelésekről, az induló beruházásokról, és azok közbeszerzési eljárásának rendjéről tájékoztatta a helyi beruházókat, kivitele­zőket pénteken a város vezetése. A képviselő-testület január 27-i ülésén elfogadta 2002-2006. évi munkatervét. Immár évről évre hagyomány, hogy a helyi vállalkozások képviselői tájé­koztatást kapnak az induló be­ruházásokról, és az ezekre vo­natkozó közbeszerzési eljárás esetleges módosításairól. Giba Tamás alpolgármester az úthá­lózat-fejlesztési elképzeléseket ismertette. Elmondta, a most elkészült tervek a már korábban elfoga­dott városfejlesztési stratégia elvei alapján készültek. Az idei Megszűnt a Tiszalök (KM - Gy. L.) - A hét közepén végre sikerült meg­tisztítani a tiszalöki erőmű alatt és felett összetorlódott jégtáblák­tól a vízlépcsőt - tudtuk meg Pa­dos Imrétől, az Észak-Magyaror­szági Vízügyi Igazgatóság veze­tőjétől. Csütörtökön reggel a táb­lákat vízre helyezték, melyeket fokozatosan eresztenek le, állít­évben az önkormányzat felada­tainak aránytalanul nagy ré­szét képezi a közlekedés fejlesz­tése. Ezek jelentős része álla­mi beruházás, és szükséges ah­hoz, hogy az M3-as autópálya elérhesse Nyíregyházát. A vá­rosból kivezető főútvonalak négysávosításával, a kis- és nagykörút megépülésével Nyír­egyháza EU-komform úthálózat­tal rendelkezik majd. Az idei nem lesz ugyan a fej­lesztések éve, de a pályázati le­hetőségek igénybevételével több beruházás is elkezdődhet, így újulhat meg a Wesselényi Miklós Szakiskola, és az Arany János Gimnázium és Általános Iskola tanuszodájának rekonst­rukciójára is pályázatot nyújt be az önkormányzat. Csabai Lászlóné polgármester a vállal­kozókéi az ez évtől érvényes helyi adórendeletekről tájékoz­tatta. jégveszély ják vissza a duzzasztást. Remé­lik, nem lesz probléma a visszaállítással, bár ez a vízho­zam változásától is függ. Balsa és Tiszalök között a Ti­sza már csaknem jégmentes, vi­szont a folyó felső szakaszán még sok a jég. A két jégtörő hajó ezért a tiszadobi pontonhídnál vár újabb bevetésre. CsaK tessék, édeseim! Garantáltan nem távozik keserű szájízzel az, aki savanyú káposztát vásárol Fotó: Sipeki Péter Méregdrágák az olcsóbb gyógyszerek Nyíregyháza (KM - L. Gy.)- Mától ismét új árakkal dol­goznak a patikák, méghozzá jelentős áremeléssel. Ha pe­dig ezen valaki felidegesíte­né magát, nem éri meg, mert a nyugtatok is drágábbak lettek.- Az árváltozás a TB által tá­mogatott készítményeket érinti, a vény nélkül is kiadhatók kö­zül azokat, amelyek valamilyen módon, például közgyógyellátás­ra támogatással rendelhetők. Több mint háromezer cikk ára változik, ez többnyire növeke­dést jelent, de jó néhány készít­mény ára csökken. Az árváltozás átlagosan 4,5 százalék, de előfor­dul akár 30-40 százalékos áre­melkedés és 20-25 százalékos csökkenés is - tájékoztatott Száj­Hirdetés kóné Takács Mária, a Magyar Gyógyszerész Kamara megyei el­nöke. Ezek az olcsóbb készítmények tehát jelentősen drágulnak, ennél kisebb az áremelkedés mértéke sok gyakran használt, de vénykö­teles vérnyomáscsökkentő, szív- és érrendszerre ható, mozgásszervi panaszokra használt szereknél, vagy nyugtátoknál. Nem változott az ára például a Kalmopyrinnek, a Rubophennek, a Centrumnak, a Supradynnek, a Neo-citrannak, a C-vitaminnak, az Aspirinnek, a Coldrexnek, a Mebucainnak, míg a Dyclofenac gél 432-ről 297 forint­ra csökkent. A támogatott gyógy­szerek áremelkedéséből a támoga­tási kulcs szerint ráeső részt a biz­tosító fizeti, tehát ezeknél a terhek növekedése kevésbé érezhető. Az árcsökkenés tipikus példája az a csak vényre kapható fájdalomcsil­lapító, amelynek az ára 2790-ről 2230 forintra csökken, de tb.-támo- gatásban továbbra sem részesül - tudtuk meg a kamara megyei el­nökétől. A tények íj / 7 v ^ ^ /'rf ^ 7 / ^ /V > vWWvwvVv VwvVvVvX Vví vwvvVVVv Cvt Néhány általánosan Ismert, vény nélkül Is beszerezhető gyógyszer ára: régi ár: új ár Algopyrin tabl. lOx 191 265 Analgetica tabl. lOx 120 165 Demalgon tabl. lOx 189 247 Vitamin B6 tabl. 20x 185 260 Pollvltaplex 8 drg 284 359 Germlcid tabl. lOx 194 257 Diaphyllln tabl. 20x 290 366 Bilagit drazsé 30x 380 452 Panangin tabl. 30x 384 456 No-spa tabl. 317 394 Carbo actlvatus 387 459 Colforit 496 571 Valeriana drg 50x 302 349 Navarin orcsepp 257 275 JJ L Ml beszámítjuk, majd azonnal Önnek ajándékozzuk. HASZNÁLT, AKÁR ÜZEMKÉPTELEN AUTÓJÁT BÁRMILYEN SUZUKI HASZNÁLT AUTÓ VÁSÁRLÁSA ESETÍN MINIMUM 200.000 Forintár*. sk7Áuít.hu/ M^tÁjíiidék téÜgÜMi garnitúrával és eredttpUsQMaU_ nyiregynaza, urosi u. 29/a. Tel.: 42/508-150, E-mail: carmo@carmo.hu, Mátészalka, Jármi u. 55. Tel.: 44/500-203, Fehérgyarmat, Matolcsi u. 2. Tel.: 44/510-090 sr*^suzuKi

Next

/
Oldalképek
Tartalom