Kelet-Magyarország, 2003. január (63. évfolyam, 1-26. szám)

2003-01-02 / 1. szám

Fotó: EPA Szolgáltató ügynökség Az új igazgató szerint vállalkozással erősít- hetnek./3. Gazdag kínálat szilveszteri műsorokból Nagy István Attila kritikájában megállapítja: a Magyar Televízió az utóbbi időben izgalmasabb lett./4. IDŐJÁRÁS Havas eső, hó várható Nappal o °C és Éjszaka -10 A . C és -3 °C Kel }t ÁRA: 59 Ft lx. évf., i. sz. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 01 73 -I 661 "Móricz Zsigmond" Megyei és Városi Könyvtár Nyíregyháza ..»VJ. január 2., csütörtök Nyírségi kiadás Rokonaink új éve. Jégtörő hajó dol­gozottt az új év első napján Helsinki ten­geri bejáratánál, ahol - mint Finnország­nak ebben a régiójában mindenfelé - most tartósan mínusz 20 fok a hőmérséklet Változott a diákhitel Budapest (MTI) - Módosul a diákhi­tel felvételének és törlesztésének rendszere január elsejétől. A pályakezdőknek a törlesztés első két évében a mindenkori minimálbér hat szá­zalékát kell befizetniük, ezt követően a ha­vi törlesztő részlet a két évvel azelőtt be­vallott éves jövedelem átlagának hat szá­zaléka lesz. A részleteket nem a munkál­tató vonja le, hanem maga a törlesztő fi­zeti közvetlenül a Diákhitel Központnak. A diákhitelre jogosultak köre bővül a terhességi-gyermekágyi segélyben részesü­lőkkel és az olyan akkreditált felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulókkal, akik tanulmányaikat szakközépiskolai keretek között végzik. A tanulmányi félév helyett a tanulmányi hónap lesz a hitelfelvétel nyilvántartási egysége. A diákhitel törlesz­tési időszaka januárban kezdődik és 14 ezer hallgatót érint. Januárban a hitel tör­lesztését megkezdőket levélben tájékoztat­ják a hatályba lépő módosításokról, vala­mint tartozásuk mértékéről és a visszafi­zetés feltételeiről. Február elsejétől az igénylőknek mód­juk lesz az általuk választott pénzintézet­nél* vezetett folyószámlára kérni a diákhi­tel átutalását, a kiválasztott banknál köz­vetlenül le is adhatják hiteligénylésüket. 0 3 0 0 1 KELET-MAGYARORSZÁG KI 4401 Nyíregyháza, Postafiók 47 © (42) 501-510 Optimista kormány Magyarországi növekedési előrejelzés (GOP-változSs az előző évhez képest, százalék) 5 .2002 .2003 ? 2004 Új gazdasági vezetők, újévi tervek Hazánk közelgő EU-s csatlakozása több területen meghatározza a helyi tennivalókat Nyíregyháza (KM - Ny. Zs.) - Az új év Szabolcs-Szatmár- Bereg megye gazdasági életé­ben több meghatározó szervezet élén is új vezetőt talált. A mögöttünk hagyott eszten­dő utolsó napjaiban választották még a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparka­mara elnökévé Pekó Lászlót, ka­pott megbízást még az óévben a megyei Munkaügyi Központ igazgatója, Gál Sándor és tölti be éppen mától a Megyei Fejleszté­si Ügynökség igazgatói posztját Tisza András. Őket kérdeztük meg egy villáminterjú erejéig, hogyan indul a munkájuk 2003- ban, mi lesz az első tennivaló­juk, mi az, amit leginkább vár­nak ettől az évtől és természete­sen önmaguktól. Pekó László: „Az új évi mun­ka' igazából január 6-ától vesz lendületet, ekkor találkozik a ka­mara apparátusa, ekkor értékel­jük közösen a 2002. évi munkát, s beszéljük meg a 2003. évi leg­fontosabb feladatokat. Szerencsére azt mondhatom: „csak” folytatnunk kell ott, ahol tavaly abbahagytuk, hiszen a kamarát eddig is fegyelmezett gazdálkodás jellemezte és min­den eszközt megragadott a vál­lalkozói kör érdekeinek képvise­letére. Hazánk európai uniós csatla­kozása meghatározza tevékeny­ségünk fő irányait ebben ez év­ben, tagjaink célegyenesbe érkez­tek a felkészüléssel. Pontosan látniuk kell, milyen kihívások­kal találják majd szembe magu­kat a csatlakozás pillanatá­ban. ”/5. Az újévi koncertet a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar közreműkö­désével rendezték meg a Bujtosi Szabadidő Csarnokban, ahol Csabai Lászlóné polgármester és Gazda László a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte Nyíregyháza és a megye lakosságát Fotó: Sipeki Péter Fehérgyarmat, Kisvárda, Nyíregyháza (KM - L. Gy.) - Ilyen nagy számú gyermekál­dásra az újév hajnalán maga az ügyeletes, dr. Angyal Gé­za szülész-nőgyógyász szak­orvos sem gondolt a csapatá­val: ugyanis Nyíregyházán tíz gyermeket segítettek vi­lágra! Az első gyermek, egyben a megye első gyermeke is az új év­ben egy ibrányi kisfiú, aki éjjel 1 óra 35 perckor született, ren­des szüléssel, a súlya pedig 3150 gramm. Az Imre családban ő a második gyermek, a szülei pedig a Csongor József kettős kereszt­nevet adták neki. Az első nyíregyházi gyermek császármetszéssel jött a világra hajnali 3 óra 30 perckor, 3880 gramm súllyal, no és fiúként. Az első éjszaka mérlege még nyolc gyermek volt, valameny- nyien alaposan kibillentették a mérleg mutatóját, merthogy kellő súllyal és egészségesen szü­lettek. A tízből négy császáros szü­lés volt, a nemeket tekintve pe­dig máris a fiúknak „állt a zász­ló”, ugyanis hét-három arány­ban ők alkották a többséget. Ez Az Imre család örül az újszülöttnek némi javulást hoz az országos demográfiai statisztikában, ahol számarányukat tekintve erősen a hölgyek vezetnek - tájékozta­tott dr. Angyal Géza, aki viszont éppen ma, január 2-án ünnepel­heti a születésnapját! Kisvárdán szilvesztereste fél nyolckor egy kislány, az új év hajnalán, 3 óra 30 perckor vi­szont elsőnek itt is egy kisfiú, Vágner Gergő született 3750 Fotó: Sipeki Péter gramm súllyal. A gyermeknek a Záhonyban élő család örülhetett - tudtuk meg dr. Amászta József ügyeletes orvostól. A fehérgyarmati kórházban az új esztendő mindkét első szülött­je fiú. Előbb János Szilveszter (e fiúból pap lesz, akárki meglás­sa!, sőt akár pápa is) született meg 3500 gramm-mai, majd Im­re következett 3200 gramm-mai - mondta dr. Esze Tamás főorvos. Készültség a Túron Nyíregyháza (KM - L. Gy.) - Az elmúlt napokban a Felső-Tisza vízgyűjtőre 20-70 milliméter eső hullott a hóval borított és fagyott talajra. A nagyobb, 50-70 milliméter csapadékot a Túr, Nagyág, Borzsa és Lá- pos völgyekből jelezték. A lehullott csapadék és olvadékviz hatására, illetve helyenként a folyókon még meglévő jég visszaduzzasz- tása miatt vízszintemelke- dések következtek be: a Ti­szán általában 1-2 méter (Vásárosnaménynál kivéte­lesen 3 méter), a Szamoson 1,5-2 méter, a Túron 2-2,5 méter, a Krasznán 1,5 mé­ter. A hazai folyószakaszo­kon jelenleg is áradást ész­lelnek, azonban a megelő­ző időszak alacsony meder- teltsége miatt a vízállás még nem érte el az árvízvé­delmi készültségi szintet. Az új év első napján vi­szont a Garbóiénál mért 309 centiméter vizszint miatt a FETIVÍZIG elrendelte a Tú­ron az elsőfokú készültsé­get. Garbóiénál a tetőzés várhatóan 350 centiméter körül várható. Tíz fiú és három lány, egészséges valahány A fiúknak „állt” a zászló, négyen császározással születtek

Next

/
Oldalképek
Tartalom