Kelet-Magyarország, 2002. november (62. évfolyam, 255-279. szám)

2002-11-21 / 271. szám

2002. november 21., csütörtök Kelet* Magyarország KÖZBIZTONSÁG /6 HÍREK 0 Rátörte az ajtót. Súlyos testi sértés kísérletének alapos gyanúja miatt indí­tott eljárást a Nyíregyházi Rendőr- kapitányság egy 46 éves nagykállói fér­fi ellen, aki hétfőn este betörte egy 42 éves nagykállói nő lakásának ablakát. A lakásban szóváltást követően egy üvegdarabbal a nő kezét megvágta, aki nyolc napon belül gyógyuló sérülést szen­vedett. 0 Beszorult. Mátészalka és Nyírcsaholy között tegnap 15 órakor három személy- gépkocsi ütközött, a mentők két súlyos sérültet szállítottak a mátészalkai kór­házba. Egy személy a roncsok között rekedt, őt a tűzoltók segítségével men­tették ki. Eltűntet keresnek Mátészalka (KM) - A Mátészalkai Rendőrkapitányság államigazgatási el­járást folytat Ötvös Tibomé 22 éves Má­tészalka, Szamos utca 45. szám alatti lakos eltűnése ügyében. A kapitányság ada­tai szerint a fiatalasz- szony lakásáról októ­ber 19-én távozott, az­óta tartózkodási helye ismeretlen. A rendőrség kéri, hogy aki az eltűnt hölggyel összefüggés­ben bármilyen infor­mációval rendelkezik, tartózkodási helyéről tud, tegyen bejelentést a kapitányság, 44/312- 033 telefonszámán, vagy a 112, 107-es se­gélyhívón, illetve a Telefontanú: 06-80-555- 111 ingyen hívható vonalán. Ötvös Tiborné Fotó: rendőrségi A börtön elől bujkált Nyírbátor (T. J.) - A Nyírbátori Határőr Igazgatóság munkatársai a kishódosi Túr-hídnál egy ukrán állampolgárnál háromszázharminc doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak. Hasonló fogásuk volt a nyírbátori határ­vadászoknak a vásárosnaményi Kraszna- hídnál, ahol egy ugyancsak ukrán állam­polgárnál kilencvenhárom, a záhonyi ha­tárvadászoknak a komorói parkírozóban, ahol egy honfitársánál kétszázhetvenkilenc doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak. A füstölnivaló becsült összértéke megköze­líti a négyszázezer forintot. A vásárosnaményi Kraszna-hídnál egy más alkalommal a záhonyi határvadászok is találtak dohányárut egy ukrán állam­polgár gépkocsijában, melynek értéke mint­egy száznegyvenhatezer forint. A zajtai határőrök és a rozsályi rendőrök közös járőre Jánkmajtis községben elfogott egy magyar állampolgárt, aki börtönbün­tetésének letöltését nem kezdte meg. Tízezer forintjába került feledékenysége annak a román állampolgárnak, aki negy­vennyolc nap túltartózkodás után jelentke­zett Csengersimánál kilépésre. Mikor vehető el a helyszínen a vezetői engedely? A járművezetők számos esetben inthetnek búcsút hosszabb-rövidebb időre a jogsinak Nyíregyháza (KM-F. A.) - Több olvasónk kérésének te­szünk eleget, amikor részlete­sen leírjuk, hogy az intézkedő rendőr a vezetői engedélyt a helyszínen mikor veheti el. A kérdésre a megyei rendőr­főkapitányság közlekedésren­dészeti osztályának illetékesei adták meg a választ. Az alábbi eseteket ajánlatos el­kerülni, közlekedési bűncselek­mények: ha járművezető azzal gyanúsítható, hogy a közúti köz­lekedés során cselekményével megvalósította a segítségnyújtás elmulasztását, közúti veszélyez­tetést, járművezetés tiltott áten­gedését, vagy a cserbenhagyást. Valamint ha a közúti baleset so­rán tömegszerencsétlenséget, ha­lált, több ember halálát, vagy ha­lálos tömegszerencsétlenséget okoz, ezzel elköveti a halált oko­zó közúti baleset gondatlan oko­zás bűncselekményt. Más esetekben Elvehető még a jogosítvány, ha a jármű vezetője ittas, vagy bódult állapotban bűncselek­mény elkövetésével gyanúsítha­tó. Ha a jármű vezetője ittas, a A főkapitányságon téma a családon belüli erőszak Az alapos gyanú szerint ebben a karambolban Ittasság is közrejátsz­hatott Fotó: Pusztai Sándor vezetői engedély szeszes ital fo­gyasztása miatt a helyszínen csak akkor vehető el, ha az intézkedő rendőr megállapítását a járművezető által aláírt nyilat­kozat, vagy az orvosi vizsgálat eredménye, illetve a rendszere­sített alkoholszintmérő készülék is alátámasztja. Bevonható még az okmány, ha a járművezető a járművezetés el­tiltás hatálya alatt áll, vagy az illetékes hatóság (rendőrség, ok­mányiroda, bíróság) a vezetői engedélyét jogerősen visszavon­ta, gyanú van arra, hogy a ve­zetői engedély hamis, meghami­sították, vagy azzal más módon visszaéltek. A gyanút megalapoz­za ha az engedély körözés alatt áll, a nyilvántartás szerint a vezetői engedély kiadására nem került sor, vagy azt nem az en­gedélyben feltüntetett jár­művezető részére állították ki, vagy az okmányban javítás, tör­lés vagy más illetéktelen beavat­kozás jelei észlelhetők, vagy an­nak anyaga, kivitele a valóditól eltérő. Alkalmatlanság miatt A jogosítvány elvételére csak abban az esetben van mód, ha az a kategória, amellyel rendelke­zik, a vezetői engedélyben hami­sítás útján került bejegyzésre. Továbbá: ha a járművezetőt egészségi, pályaalkalmassági szempontból alkalmatlannak mi­nősítették, ha vezetői engedély ér­vényességi ideje több mint 3 hó­napja lejárt és azzal gépjárművet vezetnek, ha a járművezető a jár­mű biztonságos vezetésére nyil­vánvalón képtelen állapotban van. Ez az állapot áll fenn, ha olyan betegségben, sérülésben szenved, melyek végtagjai szabad mozgásában korlátozott és a jár­mű nincs ennek megfelelően át­alakítva, illetve ha a járművezető láthatóan bódult, vagy tudatzava­ros állapotban van. // Nyíregyháza (KM) - A me­gyei rendőr-főkapitányságon megtartott értekezlet egyik na­pirendi pontjaként tárgyalták a családon belül elkövetett erőszakos bűncselekmények té­makörét. A nagy figyelmet és körülte­kintést kívánó probléma me­Csalót keresnek Budapest (Rendőrség) - A Budapesti Rendőr-főkapitány­ság több rendbeli csalás bűn­tette elkövetése alapos gyanú­ja miatt folytat eljárást és keresi Tóth Tamás Lajos 48 éves miskolci lakost. A férfi 2002. júliusában - ma­gát rákkutató orvosnak kiadva - külföldi gyógykezelés ígéretével 1,2 millió forint készpénzt csalt ki egy rákbeteg gyerek családjától. Tóth Tamás Lajos körülbelül 190 centiméter magas, sportos testal­katú. A férfi raccsolva beszél, kül­lemét az elkövetés óta feltehetően megváltoztatta. Előszeretettel ad­ja ki magát külföldi értelmiségi­nek. A bűncselekmény elkövetése­kor Thomas Rosenbergként mu­tatkozott be, erre a névre kiállí­tott különböző iratokkal is rendel­kezik. A sértettek jelentkezzenek a BRFK-n vagy a 107, 112 közpon­ti segélyhívó telefonszámok vala­melyikén. gyénkbeli helyzetét elemezve az a döntés született, hogy a rendőr­ség a minél szélesebb összefogás érdekében a jövőben kerekasztal- megbeszélést tervez. A megbeszé­lésen a rendőrség munkatársai mindazokkal a szervekkel szeret­nék felvenni, illetve megerősíteni a kapcsolatot, amelyek a család- és gyermekvédelemmel foglalkoz­Hirdetés nak. Mindezt teszik azért, hogy szorosabb együttműködéssel a to­vábbiakban még hatékonyabban lehessen megelőzni a speciális jel­legből adódóan sokszor rejtve ma­radó, esetleg túl későn napvilág­ra kerülő cselekményeket. A főkapitányi értekezlet további na­pirendi pontjaként szerepelt „A cigány származás miatti diszkri­minatív rendőri intézkedések el­leni panaszok kivizsgálásának ta­pasztalatai” címmel előterjesztett anyag. A dokumentumból kiderült, hogy a vizsgált jelenség megyénk­ben nem jellemző. A rendőrség nyitott arra, hogy együttműköd­jön, tárgyalásokat folytasson a ci­gányság vezetőivel. DAEWOO ÚJ ÚT Hirdetés A Daewoo újjászületett! Új stílus, uj perspektíva egy vadonatúj, elképesztőén etedeti Daewoo! Dobalja ki tesztvezetésen az uj Daewoo Kalos mod etil! Nyitott hétvege: november 23-24. - csak az új Daewoo márkákét eskeciöknel! Melyik van Önhöz legközelebb? Hívja a 06-30 30 30- 360 telefonszámot, es segítünk Önnek. rV y DAEWOO

Next

/
Oldalképek
Tartalom