Kelet-Magyarország, 2002. október (62. évfolyam, 229-254. szám)

2002-10-21 / 246. szám

Fotók: Balázs Attila 2002. október 21., hétfő ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2002 /8 Tisztelt olvasó! Szándékaink szerint itt közöltük volna a megyei és a nyíregyházi közgyűlés tag­jainak névsorát, ezek azonban éjfélkor még nem készültek el. (A szerk.) Megyénk húsz városának új polgármestere Nyíregyháza Kisvárda Mátészalka Nagykálló Csabai Lászlóné MSZP Dr. Oláh Albert független Bíró Miklós MSZP Terdik János MSZP E 26 713 szavazat (73,18 százalék) 3489 szavazat (46,33 százalék) 3312 szavazat (46,62 százalék) 1979 szavazat (45,36 százalék) Megyei pártelnökök véleménye Nyíregyháza ( KM - K. É.) - Éjjel 11 óra körül még semmi nem dőlt el, kö­zel sem volt végleges az önkormány­zati választások kimenetele, mi mégis arra kértük a pártok megyei elnökeit, értékeljék az eredményeket. Tukacs István MSZP:- Igen elégedett vagyok az eredménnyel, azzal, hogy az összes választókerületi köz­pontban szocialista jelölt győzött. A siker ismét bizonyítja, hogy a tisztességes és higgadt kampány, amellyel a választásra készültünk, tetszett az embereknek. A par­lamenti választások óta bebizonyítottuk azt is, tartjuk a szavunkat, s hogy együtt sokat tehetünk a megye felemelkedéséért. Arra a kérdésre, hogy a megyei közgyűlés­ben kikkel fogunk, kikkel kívánunk együtt dolgozni, csak a végső eredmények birtokában tudunk. Lendvai István SZDSZ-.- Annyi biztos, hogy az SZDSZ listán ott lesz a városi önkományzatban. A me­gyében hat SZDSZ-színekben induló pol­gármesterünk van, remélem, a megyei közgyűlésbe is bejutunk és frakciót alakít­hatunk. Azt gondolom, amit folyamatosan hangoztattunk: az SZDSZ szakemberei je­lentik a garanciát a gazdaságban és a po­litikában arra, hogy a kormányígéretek valóra válnak, s hogy ezáltal a mi me­gyénk is előbbrejut. Kozma Péter Fidesz:- A városokban érvényesült az MSZP-s dominencia, a kisebb településeken azon­ban a Fidesz által támogatott jelöltek győztek. A megyei közgyűlésben várható­an négy frakció lesz majd. Az összefogás a megyéért egyesület a polgármesterek ré­vén elsősorban tőlünk vitt el szavazato­kat. A Fidesz a választási eredmények­től függetlenül a továbbaiakban is min­dent megtesz azért, hogy a megye ügyeit sikeresen képviselje. Turcsik László MDF:- Az már biztos, hogy a kistelepülési lis­tán az MDF sajnos nem szerez mandátu­mot, a nagytelepüléseken még talán van erre esély. Sajnos a két komolyabb jelöl­tünk - Nyírbátorban és Tiszavasváriban - nem tudott győzni, amit rendkívül saj­nálok. A választás erdménye bizonyítja, a kormányzati politika szimpatikus volt az emberek számára, ezért szavaztak nagy többséggel a szocialistákra. Az csak ezután fog kiderülni, hogy joggal hisznek, hit­tek-e a szép szavaknak. Nyírgyulaj: ifjabb Boros Sándor szavaz Tiszavasvári Újfehértó Dr. Veres János MSZP-SZDSZ Sulyok József MSZP független Vlda Károly BVSZ 3905 szavazat (76,48 százalék) 3365 szavazat (66,08 százalék) 2433 szavazat (68,71 százalék) Éjfélig nem volt közölhető adat. Nagy Sándor független Baktalórántháza Tóth Pál Csenger Demecser Dombrád Fehérgyarmat Bokor László Lajos független Fáky László FIDESZ Kozmáné Kasza Veronika független Dr. Nemes István MSZP-MSZDP 1085 szavazat (40,68 százalék) 1714 szavazat (66,85 százalék) 881 szavazat (43,94 százalék) 2264 szavazat (57,98 százalék) Ibrány Máriapócs Nagyecsed Nagyhalász Berencsi Béla független Nagy György független Kovács Lajos független Albók József független 2134 szavazat (100 százalék) 548 szavazat (57,02 százalék) 2080 szavazat (75,86 százalék) 1395 szavazat (51,42 százalék) Rakamaz Tiszaiok Vásárosnamény Záhony Pirint Frigyes független Kovács Gábor független Jüttner Csaba SZDSZ-MSZP Háda Imre független 693 szavazat (34,02 százalék) 1867 szavazat (67,87 százalék) 2895 szavazat (76,47 százalék) 1344 szavazat (72,85 százalék) Kilencen a voksszámláló bizottságban Olcsván munkamegosztás ta­núi lehettek: Borbás Sándor ál­tal kitöltött szavazólapokat fia, Tamás dobta az urnába, míg fe­lesége Kinga lányukra bízta ezt a feladatot. Pap község egyik legidősebb la­kosa, a 92 esztendős Ilonka néni is részt kívánt venni a közéletben s kérését teljesítve otthonában ad­ta le voksát. Pusztadobos legidősebb lako­sa, a 97 éves Juliska néni tavasz- szal személyesen megjelenve vok­solt, s a településen ezúttal is szá­mítottak szavazatára. Tákos községben Kosa Zoltán elmúlt 80 éves, de lova van, a mezőre jár, még mindig műveli a földet. A voks leadása sem esett a nehezére. Tarpán szép kort, 101 évet élt meg eddig Kovács Lajosné. Már nehezére esik a járás, ezért a mozgó urnát helybe vitték neki a lakására. Tiszaadonyban Toldi József te­herfuvarozónak már az eső mi­att megkésett szántáson járt az esze, ám előbb elment szavazni fe­leségével, lányával, vejével, majd felült a traktorra és estig húzta a barázdákat. Tiszakerecseny modern isko­lájában berendezett szavazóhe­lyiségbe, tegnap 10 óráig már a község választópolgárainak ötö­dé megfordult, köztük egymást követte az urnánál az ifjabb korosztályból Pap László és a falu idősei közül Baraté Ernő. Tiszamogyorós Az Általános Iskolában kialakított szavazóhe­lyiségben a héttagú képviselő- testületi tagságra huszonhárom jelölt közül lehetett választani. A településen a legtöbben délután négy óra után mentek el szavaz­ni. A háromtagú kisebbségi kép­viselői helyre hét jelölt volt. Tiszaszalka A beregi nagyköz­ségben a gondozási központban élők átlagéletkora 81 év, ezért ide is kivitték a mozgó urnát és min­denki szavazott. Tiszavlden, ahol hét pol-' gármesterjelöltre lehetett szavaz­ni, Czeglédi Ferenc rokkant nyugdíjas a vasárnap délelőttöt a letört tengerije elszállíttatásá­val, no meg országúira felhor­dott sár letakarításával töltötte. Feleségével ebéd után ment sza­vazni. Tivadarban a finom halászlé­jéről híres helyi nádfedeles csár­dában tegnap délután már béké­sen beszélgetett a tulajdonos Banu Péterrel Vincze Csaba cso- porvezető. Tehette, hiszen a ház körüli munka elvégzése után 11 órakor leszavazott. Tornyospálcán nagyon sokan termesztenek almát, közülük többen nyitáskor már leadták sza­vazataikat, utána siettek a kertek­be szüretelni. Újkenéz A település héttagú képviselő-testületi helyére hu­szonnégy' jelölt szállt „ringbe” a település közel nyolcszáz szavazó­polgárának voksaiért. Előre már többen is jelezték a mozgóurna igénybevételét. Vámosatyán tucatnál is több helyszínre vitték ki a mozgó ur­nát, főként idős és beteg emberek éltek az otthoni szavazás lehető­ségével. A vásárosnaményi választóke­rületből Galambos Béla és Nyéki Zsolt tudósított. Tlszakerecsenyben a kisebbség tagjai Is szép számban szavaztak, köztük Pap László Is Nyírbátor Megyeháza: dolgozik a választási stáb

Next

/
Oldalképek
Tartalom