Kelet-Magyarország, 2002. szeptember (62. évfolyam, 204-228. szám)

2002-09-02 / 204. szám

ARA: 59 Ft lix. évf., 204. sz. 2002. szeptember 2., hétfő Orosz győzelem Véget ért a főiskolások világ- bajnoksága./9. A jövő az iskolapadokban dől el Megújult a térség gimnáziuma A tanulást is me^ kell tanulnunk Az oktatáspolitika feladata, hogy segítse az intézményeket hátrányaik leküzdésében./5. HÍREK Nem lép vissza Száz nap alatt bebi­zonyosodott, hogy az MSZP szavatartó párt, az MSZP-SZDSZ koalíció szavatar- tő koalíció - mondta Kovács László, az MSZP elnöke a párt vasárnapi, budapes­ti kampánynyitóján, ahol kijelentette: a szocialisták főpolgármester-jelöltje nem lép vissza senkinek a javára. 2 Nincs különbség A kormány megíté­lése szerint semmilyen tekintetben nem lehet különbség iskola és iskola között Magyarországon - fogalmazott Hiller Ist­ván, az Amerikai Alapítványi Iskola - a Magyarországi Autonóm Ortodox Izrae­lita Hitközség Iskolája vasárnapi tanév­nyitó ünnepségén Budapesten. Föld és média Népszavazással el kell érni, hogy a termőföld magyar kézben ma­radjon, hogy a parlament olyan média- törvényt fogadjon el, amely a nemzeti ol­dal számára is megteremti a megszóla­lási lehetőséget - mondta Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezető-helyettese Szent­endrén, a helyi polgári körök találkozóján. Szüreti bál Fülpösdarócon Sípos János felavatta a felújított mátészalkai gimnáziumot Fotó: a szerző Fülpösdaróc (MK) - Miként a korábbi falunapi rendezvényeken, augusztus utolsó napján is meg­növekedett az alig 400 lelkes Fül­pösdaróc népessége. Már reggel 8 órakor megkezdődött a szüreti fel­vonuláson részt vevő szekerek dí­szítése. 13 órakor kezdődött a fa­lunapi ünnepség, ahol dr. Hel- meczy László a megyei közgyűlés elnöke adta át Kovács Csaba pol­gármesternek a megyezászlót. Az ünnepséget követően megkezdő­dött a csőszpárok hagyományőrző néptánc bemutatója. Ezt követően Fülpösdarócra, Géberjénbe és Győrtelekre is ellátogattak a szü­reti felvonulók. A kulturális program fellépői között volt az ökörítófülpösi cite- razenekar és a jánkmajtisi tánc­csoport is. Több fővárosi művész szerepelt a koraesti programban. Nagy sikere volt a jánkmajtisiak Fáklyashow-jának. A nyitótáncot követően megkezdődött a szüreti bál, amit 22 órakor tűzijáték szí­nesített. A bálozókat ez nem za­varta meg a hajnalig tartó szóra­kozásban. Mátészalka (KM - K. N.) - Szeretne közületek valaki sikeres lenni? - kérdezte Sipos János, az Oktatási Minisztérium közokta­tási helyettes államtitkára a má­tészalkai Esze Tamás Gimná­zium tanulóitól szombaton, a kö­zelmúltban felújított épület ava­tásával egybekötött tanévnyitó ünnepségen, majd a magasba emelkedő kezek sokaságát látva felsorolta, mi szükséges a kitű­zött cél eléréséhez. Az elhangzottak között az öröm átérzésének képessége, az alkotó­kedv, a kreativitás és a kitartás szerepelt az első helyen. Szilágyi Dénes polgármester ün­nepi beszédében az intézmény lé­tének a város és a térség életében betöltött szerepét állította közép­pontba, s a pedagógusok magas szintű szakmai munkáját méltatta. Az elhangzottakhoz kapcsolód­va Lukács Bertalan, a gimnázium igazgatója számolt be, s kiemelte: a megújult intézmény mostantól kitűnő tárgyi feltételeket biztosít a diákok és a pedagógusok mun­kájához. IDŐJÁRÁS Napsütés felhőkkel IVIappal 23 °C és 28 °C Éjszaka 11 °C és 16 °C A szüreti felvonulók Fotó: A szerző Magyar Bálint oktatási miniszter országos tanévnyitója a nyírségi Nyírparasznya (KM - N. I. A.) - Idén az országos közok­tatási tanévnyitó ünnepséget az alig ezres népességű nyír­ségi településen tartották. Az általános iskola három telep­helyen, öt épületben működik, amelyek többsége a XIX. szá­zad végén, a legfiatalabb 1930- ban épült. A tanulók kilenc tanteremben - négy normál méretű, öt szükség- tanterem - folyik a tanulás. A gye­rekekkel 13 pedagógus foglalkozik, közülük öten helyben laknak. Az ünnepség szónoka Magyar Bálint oktatási miniszter volt, akit elkísért Mohácsi Viktória, az OM romaügyi miniszteri biztosa is.- Mindenki tudja, hogy a gye­rekek akkor lesznek sikeresek, ha olyan iskolába járnak, amely­ben hasznos ismereteket szerez­nek - kezdte beszédét a minisz­ter. - Magyarország jövője az is­kolapadokban dől el. Reményeink szerint hamarosan csatlakozunk az Európai Unióhoz. Ez nagy le­hetőségeket nyújt, de felelősséget is ró ránk, hiszen versenyképes tudásra kell szert tennünk. Mi­lyen ismereteket kell átadnunk az internet, az információs társa­dalom századában, hogy ne ma­radjanak le nyugati társaik mö­gött? Vannak felmérések, ame­lyek szerint a magyar gyermekek lexikális ismeretekben nem áll­nak rosszul, de az életben való helytállást mérő feladatokban ne­hezebben boldogulnak. Olyan feladatokban, ahol az alkalmaz­kodóképesség, a kreativitás a fon­tos. Ezen csak akkor tudunk vál­toztatni, ha közösen oldjuk meg a korábban kellően át nem gon­dolt problémákat./5. településen Magyar Bálint Fotó: Racskó Tibor Tűzijáték. Az árvíz miatt augusztus 31- én rendezték meg a tűzijátékot, amellyel az államalapításról emlékeztek meg Buda­pesten Fotó: MTI Nyírségi kiadás KELET-MAGYARORSZAG £ 4401 Nyíregyháza, Postafiók 47 @ (42) 501-510 | Halfőzőverseny Az idén Nyíregyházán j I rendezték meg a XXVIII. Országos Halfő- | ző Versenyt, ahol negyvenhét féle hal­ételt kóstolhattak meg a halgasztronómia szerelmesei/5. Fotó: Racskó Tibor

Next

/
Oldalképek
Tartalom