Kelet-Magyarország, 2002. március (62. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-01 / 51. szám

v V Helyzetbe hozni A hátrányos zetű fiataloka gíteni kell./3. TT.l_. 0169 2242 A takarékoskodás mtndannyiunk érdeke mennyi lakóközösségnek érdemes lenne ondolkodni a panellakások utólagos hőszigeteléséről./8. old. "Móricz Zsigmond" Megyei és Városi Könyvtár Nyíregyháza ABOLCS-SZATMÁR-BEREG IDŐJÁRÁS Napsütéses száraz Idő Nappal 9 °C és 14 °C Éjszaka 1 °C és 4 °C ÁRA: 64 Ft LIX. évf., 51. sz. FÜGGETLEN NAPILAPJA 2002. március 1., péntek Nyírségi kiadás Ma Tv Plusz Ismét jelentkezik a KM rádió- és televíziómelléklete, a Tv Plusz HÍREK 0 Cáfol Berényi A GYSEV vezérigazgató­ja Berényi János, a vonat helytelen ma­gyarországi összeállítására vonatkozó bécsi lapértesülésekre reagálva tegnap cáfolta a magyar felelősséget a keddi, ausztriai vonatbalesetben. A szerelvény­nek Sopron és Ebenfurt között jó volt a fékhatása - mondta. 0 Eloltották a tüzet a Kis-Balatonnál, ahol az első felmérések szerint legalább 400 hektár sás és nád pusztult el. Hirdetés Mondeo nyílt nap március 2-án, szombaton. i Új TDCi common rail dízelmotor-bemutató! I—Nyíregyháza, Kert u. 47/A Tel./fäk: 42/460-677 9 KELET-MAGYARORSZÁG S3 4401 Nyíregyháza, Postafiók 47 © (42) 501-510 Nő a népszerűsége A barna kenyér kedveltsége táplálkozási in 2 'S Egészségesen Normálisan Azt eszi. Országos <= £ táplálkozik táplálkozik ami ízlik átlag £ A bírák színvonalas munkát végeztek A közvádas büntetőperek hátraléka, különösen az éven túliak száma jelentősen csökkent Nyíregyháza (KM - F. A. )- Az ország peres ügyeinek 5,2 százalékát, számszerint 19 497 pert nyújtottak be megyénk bíróságaira az el­múlt évben. Ez mindössze egy százalékkal kevesebb mint egy évvel koráb­ban. Ennek tükrében ügyérkezé­si rangsorban évek óta az ötödik helyen van megyénk.- Vont mérleget Hován Árpádné a megyei bíróság elnöke, amikor csütörtökön összbírói értekezleten a 2001. év igazgatási tevékenysé­géről tartott tájékoztatót. A ta­nácskozáson részt vett Solt Pál a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnö­ke. Az elnöknő beszámolójában el­mondta: hasonlóan az országos tendenciához az elmúlt évben a megyei bíróságokra benyújtott pe­rek csökkenése folytatódott. A he­lyi bíróságokon, valamennyi ügy­szakban kevesebb érkezett, csak a munkaügyi pereké nőtt. A bünte­tőperek elsőfokú határozatai elle­ni fellebbezés 2000-ben egyharma- dával, közel 450-nel nőtt. A nagy­ságát jól érzékeli, hogy az 1996 óta tartó növekedés kétharmada az el­múlt évben következett be. A perek befejezése 1996-óta évente átlagosan 2,5%-kal csök­kent, de 1998 kivételével minden évben meghaladta az érkezett ügyek mennyiségét, így az ügy­hátralék mérséklődött. Csökkent az egy évnél régebben érkezett ügyek száma és aránya is. Az év végén a folyamatban maradt pe­rek tíz százaléka, azaz 488 volt éven túli, amelynek huszonegy százaléka érkezett két évnél ré­gebben. A vizsgált időszakban a közvádas büntetőperek hátraléka, s ezen belül az éven túliak szá­ma jelentősen, 14 illetve 25 szá­zalékkal csökkent. Ennek alapján megállapítható, hogy a megyei bí­róság vezetése eleget tett a múlt évi Országos Igazságszolgáltatási Tanács (ÓIT) határozatában fog- laltaknak./6. old. Tábornoki szemle 21 gépjárművel gazdagodott megyénk rendőrségé nek gépkocsiparkja. A Kossuth téren felsorakozott autókat Jenei Zoltán gazdasági főigazgató (ORFK) és Tóth Ferenc megyei főkapi­tány dandártábornokok szemlézték./6. old. Elek Emil felvétel Az állam a gazdaság szereplője Jól verbuváltak Nyíregyháza (KM) - Si­kerrel lezárult az a toborzó- munka, mely a Magyar Hon­védség oktatási intézményei­be verbuválta a megyebeli középiskolás fiatalokat. A szentendrei Központi Tiszt- helyettes Szakképző Iskolá­ban 181-en (köztük 40 leány), a Zrínyi Miklós Nemzetvé­delmi Egyetemre összesen 60-an (5 leány) jelentkezett. Nyíregyháza (KM - Ny. Zs.) - A modern gazdaságok­ban az állami beavatkozás egyre inkább a hatékony tár­saságok érvényesülése fölötti őrködésre szűkül. A Magyar Közgazdasági Társa­ság Szabolcs-Szatmár-Bereg Me­gyei Szervezete tegnapi rendezvé­nyén „Az állam szerepe a gazda­ságban” címmel tartott előadást Békési László ex-pénzügymi- niszter, a Stanford Egyetem ven­dégprofesszora. Békési kifejtette: a modem gazdaság hívei egyfor­mán ítélik meg, hogy az állam megtartja tulajdonosi pozícióit, beavatkozik az eredeti jövedel­mek elosztásába, s a piac szerep­lői ténykedését sem nézi tétlenül. A soha véget nem érő vita ezek optimális mértékét övezi. Általános - és Magyarországon is tapasztalható - folyamat, hogy a versenyszférában csökken az ál­lami tulajdon jelenléte, de a non­profit szektorban, á szolgáltatói területeken még őrzi súlyát. Itt is megjelenik ugyan a magántőke, de ezeknél a cél nem a nyereség növelése, hanem a szolgáltatás gazdaságossági mutatóinak a ja­vítása. Tény az is, hogy az állam­nak komoly erőforrásokra van szüksége a közfeladatok ellátásá­ra, ezért az adó, azaz a jövedel­mek elvonása szükséges eszköz. A túlzott elvonás viszont káros kö­vetkezményekkel, például a fejlő­dés lassulásával, a feketegazdaság erősödésével járhat. Gondoskodásért Csütörtökön ünnepélyes keretek között felavat­ták a sóstóhelyi Sövény utcán a Szent István Értelmi Fogyatékosok nappali intézményét. Az épületben 25 halmozottan hátrányos gyermek nappali foglalkoztatóját alakították ki. A Róka­hegyi Agapé Alapítvány a beruházás költségei­hez pályázati úton 6 millió forintot a Szociális és Családügyi Minisztériumtól kapott, a fenn­maradó 3 milliót a nyíregyházi önkormányzat adta. Képünkön Juhász Mária, az alapítvány kuratóriumának elnöke, Giba Tamás alpolgár- | mester és Anton Gotz atya, a háttérben az ÉFOÉSZ Ritmuszenekar, melynek tagjai ked­ves műsorral lepték meg a vendégeket Sipeki Péter felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom