Kelet-Magyarország, 2002. február (62. évfolyam, 27-50. szám)

2002-02-01 / 27. szám

Kié lett a kötbér? Újra elkezdték a doki Forgách-ka felúj itását./3. ol man. Februártól szem előtt a járművezetők Az elmúlt évben jelentősen ignövekedtek a személyi sérüléses közlekedési balesetek./6. old. IDŐJÁRÁS Tavaszias idő Nappal 8 °C és 13 °C Éjszaka -1 °C és 4 °C 0169 2236 "Móricz Zsigmond" Megyei és Városi Könyvtár Nyíregyháza ARA: 64 Ft ux. évf., 27. sz. FÜGGETLEN NAPILAPJA 2002. február 1., péntek Nyírségi kiadás Ma Tv Plusz Ismét jelentkezik a KM rádió- és televíziómelléklete, a Tv Plusz HÍREK 0 Ajánlat a MOL-ra A kormány fenntart­ja ajánlatát a Mól gázüzletágának meg­vásárlására -jelentette ki a kormányfő, amely után jelentősen emelkedett a Mol- részvények árfolyama a Budapesti Érték­tőzsdén. 0 Országgyűlés tavasszal A jövő héten kétnapos, három héttel később, febru­ár 26-án pedig egynapos ülést tart a par­lament a tavaszi ülésszak keretében. A házbizottsági ülést követő sajtótájé­koztatón azt is bejelentették, hogy hét­főtől nyilvánosak a képviselők vagyon­nyilatkozatai. 0 Természetvédelmi kommandók Az olasz éttermekben a mára drasztikusan csökkent védett madarak felszolgálásá­nak megtiltását és természetvédelmi kommandók létrehozását kezdeményezi az Országgyűlés Természetvédelmi Bi­zottsága. KELET-MAGYARORSZAG SÍ 4401 Nyíregyháza, Postafiók 47 © (42) 501-510 Az idősek kevésbé szeretnék Igent mondana az ElMhelépesi’ol, ha n Szavazhatna (a megkérdezettek százaléka) Iskolai végzettség szerint d '£ ia Bi Általános | Szakmunkás j Érettségi Felsőfokú Életkor szerint m Minimálbérhez igazodik az adókulcs A családi gazdaságok is választhatnak az átalányadózás és a tételes költségelszámolás között Nyíregyháza (KM - Ny. Zs.) - A nyugdíj összege idén már nem növeli a kiegészítő jöve­delmeket, vagyis az adózás ol­daláról megközelítve nem kell összevonni az egyéb tevékeny­ségből származó bevételekkel. Lényeges változások nélkül, de több új, kedvező elemmel jelentek meg a 2002. évre vonatkozó adó- jogszabályok, ezekről tartottak tá­jékoztató előadást tegnap a me­gyei Kereskedelmi és Iparkama­rában. Az „Adófórum 2002” ren­dezvényen Karóczy Gábor, az APEH megyei igazgatóhelyette­se a legtöbb embert érintő kérdés­re válaszolva kifejtette: az adótáb­lán változott az alsó és a felső adósáv is. Az előbbihez tartozó éves jövedelem 600 ezer forintra növekedett, így a megnövelt mini­málbérből élők a legkisebb adó­kulcs szerint adóznak. A közös kasszába legtöbbet fizetők „klubjának” is magasabb jövedelemmel, 1,050 millió forint helyett 1,250 millió forinttal lehe­tünk a tagjai. A nyugdíjasok né­pes táborát kedvezően érinti, hogy a nyugdíj továbbra is adó­mentes marad, s azt eztán már nem kell összevonni az egyéb jö­vedelmekkel, tehát a nyugdíj nem növeli az adóalapot. Új fogalom­ként jelent meg az adóterhet nem viselő járandóság, a nyugdíj mel­lett ide tartozik többek között a gyes, a szakképzési támogatás meghatározott része vagy mond­juk a Magyar Korvin-lánccal já­ró juttatás. Ügyancsak új kategóriaként ha­tározza meg a törvény a családi gazdaságokat, melynek kritériu­mai pontosan körülírtak, de a hozzájuk kapcsolódó rendelkezé­sek még sok pontban vitatottak. Azt viszont már tudni, amennyi­ben magánszemély családi gazda­ságnak adja el termőföldjét, akkor az érte kapott pénz nem jelenik meg a bevételekben. Viszont ha a családi gazdaság 4 éven belül értékesíti ezt a földet, akkor a be­vétel már jövedelemnek minősül és a beszerzés költségével sem csökkenthető. Kivéve, ha ezt a be­vételt újabb termőföld vásárlásá­ra fordítják. Ezt követően kérdé­seket tehettek fel Lengyel Tibor­nak, a Könyvelők Országos Egye­sülete igazgatójának is. Leszereltek Régi idők hagyomá­nyait elevenítette fel az a néhány fiatal, akik vidám hangulatban vo­nultak végig tegnap Nyíregyháza utcáin, így ünnepelve leszerelé­süket Sipeki Péter felvétele Amerikai érdeklődés Nyíregyháza (KM - BJ) - Robert A. Watters vezetésével a Lockheed Martin cég öttagú delegációja tett kétnapos láto­gatást szerdán és csütörtökön Szabolcs-Szatmár-Bereg me­gyében. A repülő- és informatikai esz­közök gyártásáról világhírű cég európai alelnöke vezette delegá­ció találkozott a megyei vezetői­vel. Helmeczy László, a megyei közgyűlés elnöke tájékoztatást adott a megye gazdasági, társadal­mi helyzetéről, ismertette velük a legfontosabb adatokat, a befekte­tési lehetőségeket. Részletesen szólt arról, milyen lehetőségekkel rendelkezik megyénk, egy esetle­ges beruházáshoz milyen támoga­tást képes nyújtani, s milyen köz­ponti támogatás megszerzésére nyílik lehetőség./5. old. Helmeczy László köszönti az amerikai Lockheed Martin cég képviselőit, középen Robert A. Watters alelnököt Racskó Tibor felvétele 0) 2 >0) > | £ o OS Jégzajlás Két métert emelkedett a Tisza vízszintje tegnap Tiszatelek és Dombrád között a feltorlódott jégtáblák miatt/5. old. További képek: www.szon.hu Hirdetés MUNKANÉLKÜLIEKNEK TÁMOGATÁS IGÉNYELHETŐ! KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉS! Ipar Személy-, vagyonőr Szakács Mérlegképes könyvelő Asztalos Varrómunkás Vendéglátó Vámügyintéző Burkoló Virágkötő üzletvezető I., 11. Számítástechnika­Gipszkartonszerelő Lakberendező Kereskedelmi menedzser Pedagógia Hegesztő Kereskedő-vendéglátó PR-ügvvitel-titkár Számítógép-kezelő Kőműves ABC-eladó Gépíró szövegszerk. Szoftverüzemeltető Szobafestő Cukrász Minőségbiztosítás Programozó Vízvezeték-szerelő Kereskedő­PR-munkatárs Dajka Egyéb boltvezető I., II. Ügyintéző titkár II. Gyermekfelügyelő Férfiruha-készítő Pincér Vállalkozási ügyint. Gyógyped. asszisztens Nőiruha-készítő Pék Marketingmenedzser Gyermekvéd. ügyintéző SZABOLCSÉRT OKTATÁSI ÉS MUNKAERŐ-KÖZVETÍTŐ KFT. Nyíregyháza, Luther út 3. I. emelet Tel.: 42/506-364, 42/506-365

Next

/
Oldalképek
Tartalom