Kelet-Magyarország, 2000. december (60. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-01 / 281. szám

Korszerű vízmű Svájci és nyíregy­házi együttműködés. /3. old. Az Eötvösben a franciát favorizálják A nyíregyháziak csodálkoztak, hogyan tudják barátaik a tengeri herkentyűket elfogyasztani./4. old. IDŐJÁRÁS Felhős, párás Idő Nappal i °c és 6 °C Éjszaka -3 °C és 2 °C ÁRA: 49 Ft lvii. évf., 28i. sz. FÜGGETLEN NAPILAPJA 2000. december 1péntek Ma Tv Plusz Ismét jelentkezik a KM rádió- és televíziómelléklete, a Tv Plusz Bezárt az olajbizottság Budapest (MTI) - Az olajbizottság hat­négy arányú többséggel - MSZP-s, SZDSZ- es és FKgP-s szavazatokkal, a Fidesz és az MDF ellenében - jóváhagyta a testület munkáját lezáró jelentést, Tóth Károly (MSZP) ügyrendi javaslata nyomán. Az olajbizottság MDF-es tagja, Balogh László példa nélkülinek nevezte az eljárást, mivél - mint mondta - a testület csak a 19. olda­lig vitatta meg részletesen az összegző anyagot. Fazekas Sándor (Fidesz) szégyen­nek minősítette, ami történt, mivel úgy Vé­li, hogy az elfogadott jelentés alkalmatlan arra, hogy az Országgyűlés elé kerüljön. Kivonult az olajbizottság utolsó üléséről Lentner Csaba MIÉP-es képviselő, aki szerint a véglegesnek szánt jelentés csak egy szöveggyűjtemény. Az egyéni gazdaságok megoszlása a termőterület nagysága szerint WÄ 2000. III. 31-én Forrás: KSH (írásunk az 4. oldalon.) Grafika: KM Minden hajléktalant befogadnak Nyíregyháza (KM - H. Zs.) - Az időjárás nagyon kegyes volt eddig hozzánk, a hőmérő hi­ganyszála csak az utóbbi né­hány nap hajnalán csúszott 0 fok alá. Igazán még nem is fagyott, egy otthontalan azonban már meghalt. A Nyíregyházán élő hajléktala­nok számát négyszázra becsülik a szociológusok, intézményi ellátá­sukat idén az evangélikus egyház vette át a Periféria Egyesülettel karöltve. Bartolomeu Inácio Deza- nove elmondta, minden hajlékta­lant befogadnak, aki náluk jelent­kezik, senkit nem küldenek visz- sza az utcára. Meleg étel, ruha, ta­nácsadás várja a rászorulókat. November közepétől március idusáig tart a krízisidőszak, hi­szen a hideg a legveszélyesebb a leromlott fizikumú otthontala­noknak. Ilyenkor több fedélnél­küli keresi fel az intézményeket. Hiába kedvező az időjárás, mégis egyre több hajléktalan je­lentkezik szállást keresni. Ha szűkösen is, de mindenkinek ta­lálnak helyet. A 25 hajléktalan befogadására kialakított átmene­ti szállóban, amely a Bokréta ut­ca első emeletén található, jelen­leg negyvenen vannak. Pótágya­kat helyeznek el, csak ne marad­jon senki a csillagos ég alatt. A létszám azért nem meglepő, mert volt már arra is példa, hogy het­venötén húzódtak meg itt. A földszinten lévő éjjeli menedék­helyen is nyitott ajtók várják a hajléktalanokat. Hivatalosan ezen a részlegen is csak 25-en le­hetnének. Az anyaóvóban is telt ház van, 36-an - édesanyák és gyermekeik - laknak a Csillag utcán. A haj­léktalangondozás központja is új helyre költözik december elsejé­től, az Eötvös utca 2. alatt keres­hetik fel a szakembereket a rászo­rulók. Az Árpád utcai nappali melegedő, ahol népkonyha is mű­ködik, ötven otthontalant tud be­fogadni. Napok óta hetven ember­re főznek, de senki sem panaszko­dott még a konyhán, hogy nem fo­gyott el az étel. A Periféria Egye­sülettel együttműködve teát és zsíros kenyeret osztanak a rászo­rulóknak, az éjjeli menedékhe­lyen minden másnap juthatnak hozzá ehhez az ételhez, italhoz. Mikulasjarat A gyerekek nagy örömére Mikulással közlekedik a Pláza-vonat Nyíregyházán a belváros és az üzletközpont között Elek Emi felvétele Közlekedési csomópont Nyíregyházán a Széchenyi u.-Vas- gyár u. és Petőfi tér kereszteződésében Elek Emil felvétele Alacsony adók Bátorban Nyírbátor (KM - Gy. L.) - Az év utolsó önkormányzati ülését tar­tották csütörtökön Nyírbátor­ban, melyen a képviselő-testület elfogadta a jövő évi költségvetési koncepciót. A legfontosabb feladat az in­tézmények zavartalan működé­sének biztosítása, emellett fon­tosnak tartják a kultúra és sport támogatását is. Közművelődési rendeletet alkottak, amely sze­rint az önkormányzat megálla­podást köt a művészeti csopor­tokkal a kulturális feladatok el­látására. Módosították a helyi- adó-rendeletet. Eszerint az ipar­űzési adó továbbra is 1,5-1,9 szá­zalék között marad, a telekadó 100 forint lesz négyzetméteren­ként, a gépjárműadó pedig 900 forint mázsánként. Ezeknek az adónemeknek a mértéke alacso­nyabb a plafonnál és a megyei átlagnál - mondta érdeklődé­sünkre Petróczki Ferenc polgár- mester. Más adónemet nem ve­zetnek be. Személyi kérdésekről is dön­tött a testület: a városi szociális szolgálat vezetésével Hajnal Fe­rencnél a szociális közhasznú társaság ügyvezetői teendőinek ellátásával pedig Szabóné Bar­iba Edinát bízták meg a követke­ző öt évre. A testületi ülésen ün­nepélyes keretek között elbú­csúztak Jánvári Tibortól, a Bá­thory Általános Iskola igazgató­jától. Hirdetés Vagép fOCUSOk már L) /o kamatra! m gép Nyíregyháza, Kert u. 47/A Tel./Fax: (42) 460-677 Autó Zentai Kft. Mátészalka, L ^ Kisvárda, Városmajor u. Tel./Fax: (45) 416-416 Meggyesi u. 10. Tel./Fax: (44) 315-534

Next

/
Oldalképek
Tartalom