Kelet-Magyarország, 2000. június (60. évfolyam, 127-151. szám)

2000-06-16 / 139. szám

2000. június 16., péntek 5. oldal MEGYEI TÜKÖR HÍREK □ Alapítvány A Rakamazi Óvodásokért Alapítvány jött létre, melyet a napokban je­gyeztek be. Célja az óvodás gyerekek egész­ségmegőrzése, szociális tevékenységük tá­mogatása, nevelés, oktatás, képességeik fej­lesztése. □ Nyári nyitva tartás A Móricz Zsig- mond Színház jegyirodája a nyári hónapok­ban megváltozott nyitva tartás szerint üze­mel: hétköznap 9-17 óra között, szombaton 9-13 óra között tart nyitva. □ Véradás Önkéntes véradást szervez a Magyar Vöröskereszt a csengeri cipőgyár­ban pénteken 8-15 óra között. Várják a jó­szándékú adakozókat. Jégeső az Erdőháton Rozsály, Méhtelek (L. T. L.) - Elképesztő károkat okozott a szerda esti jégeső a megye legkeletibb csücskében. Felragyogott az arcuk az erdőhátiaknak, amikor cseperegni kezdett az eső, ám áldás helyett átkot szórtak az égiek: galambtojás nagyságú jég zúdult Rozsály, Garbolc, Méhtelek, Zajta, Kishódos, Nagyhódos, Tisztaberek, Gacsály bel- és külterületére. Rozsályon csütörtökön reggel rendkívü­li ülést tartott a képviselő-testület, ahol ad hoc bizottságot hoztak létre a károk felmé­résére.- Hatalmas a pusztítás: nálunk ötven hektárnyi gyümölcsöst tarolt le a jég, a bú­zából kiverte a szemet, mindez közel két­százhúsz család megélhetését befolyásolja - adott hangot elkeseredettségének Ignácz Zoltán polgármester,. Méhtelken is döbbenetes a dúlás, a pol­gármesteri hivatal dolgozóinak van teendőjük bőven a kárbejelentőlapok kitöl­tésével.- Ötvenegy éves vagyok, de ehhez ha­sonló sorscsapást még nem éltem meg - is­merte el Máté Béla polgármester. - Az al­ma zöme a földön hever, az uborka, a meggy és sorolhatnám mi minden sínylet­te meg a jégesőt. Óriási a kár, hiszen az idei termés nyolcvan százaléka odaveszett! Üzenet Orgovánnak Tisztelt Orgován Úr! Megütközéssel olvastam a Kelet-Magyar- ország című napilap 2000. június 15-i számá­ban megjelent cikkének rám vonatkozó passzusait. Tudnia kell, hogy a minden ala­pot nélkülöző állításainak, azok valótlansá­gán túl, komoly jogi következményei lesz­nek. Cikkéből kitűnik, hogy egyáltalán nin­csen tisztában állításának súlyával, így amennyiben haladéktalanul nem kér tőlem bocsánatot a lap hasábjain súlyos rágalmai­ért, kénytelen leszek bírósági úton elégtételt venni a gyalázatos hangvételű írásért. Tud­nia kell, hogy e rágalmat felröppentő orszá­gos napüapok ellen már több elsőfokú elma­rasztaló ítélet van a birtokomban, ami ön­magában cáfolja az Ön által leírtakat. Balogh Gyula országgyűlési képviselő, az FKgP Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke Hatból nyert a Ke-Víz Nyíregyháza (KM) - Lapunk csütörtöki számában jelent meg, hogy a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház rekonstrukciójá­ra kiírt pályázatot, az 1,2 milliárdos beruhá­zást a nyíregyházi Ke-Víz 21 Rt. nyerte el.- A lapot informáló adata pontosításra szorul, hiszen nemcsak két cég pályázott, hanem hat - mondta Béres Csaba, a Nyírber Kft. ügyvezetője. - Mi ellenőriztük a pályá­zatokat és az előírásoknak megfelelőket to­vábbítottuk a döntő és rangsoroló megyei önkormányzat pénzügyi bizottságának. Ők első helyezettnek hirdették ki a nyíregyházi Ke-Víz 21 Rt. pályázatát, másodiknak rang­sorolták a budapesti KIPSZER Rt. és a nyír­egyházi Kelet-Speck Kft. közös ajánlatát. Mellettük pályázott még két budapesti (Köz­épületépítő Rt. és CSŐSZER Rt.) valamint egy szegedi (KÉSZ Kft.), valamint a nyír­egyházi NYÍRÉP Kft. Tm. Szóbelizők Most már minden középiskolában megkezdődtek a szóbeli érettségik. A nyíregyhá­zi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban csütörtöktől jövő hét szerdáig négy osztály 123 diákja ad számot tudásáról Balázs Attila felvétele Kevés a meggy, de jó az ára Meggyátvétd Apagyon Nyíregyháza (KM - Ny. Zs.) - A szezon induló áraival igen, a termés mennyiségével vi­szont már nem lehetnek elé­gedettek a meggyter­mesztők. A nagy szárazság miatt túl gyors volt a virágzás, a kötődés pedig gyenge, s az aszályos időjárás következtében apróbb gyümöl­csöt nevelnek a fák. Kivételt ta­lán az Érdi bőtermő jelent, amelyből úgy tűnik, az idén a ta­valyihoz képest 25-30 százalékkal több terem, s a monilia sem ron­tott a minőségén. Ennek köszön­hetően az ára 150 forintról in­dult, s csütörtökön már 230 fo­rintot adtunk érte - mutatta be saját példáján az áremelkedést Varga László, a Nyíregyháza- Sóstófürdőn működő Varker Bt. ügyvezetője. Tőle tudtuk meg azt is: a meggyszedés igazi csúcsideje a fürtös fajtákkal a jövő hét köze­pére várható, ezekből viszont az elmúlt évihez képest 20 százalék­kal kevesebb termést becsülnek a szakemberek. Az alacsony ter­mésátlag hozománya az élénk kereslet, ami pedig tisztes árat jelez előre. A nagy melegben fel­gyorsult az érési folyamat, így a szedést 7-10 nappal korábban kezdhettük ebben az évben. A meggy hazai piaca gyenge, a ter­més túlnyomó többségének útja az exportőrökhöz illetve külföldi feldolgozókhoz vezet. A jó induló ár mindig két ve­szélyt rejt magában, figyelmeztet az ügyvezető: megjelennek az al­kalmi felvásárlók, akik néhány forintot ráígérve próbálják elcsá­bítani a gazdákat. Az pedig tény, hogy az ilyen „kupecek” sehol sem lesznek, ha mondjuk jövőre visszaesik a kereslet. A másik probléma az, hogy a termelők áreséstől tartva túl korán, még a beérés előtt leszedik a meggyet. Ez pedig azért baj, mert az Balázs Attila felvétele első szállítmányokkal szemben emelt minőségi kifogások lever­hetik az árakat, veszélyeztetik a becsületes gazdák termésének későbbi leadását. Ez szintén az alkalmi átvevőknél szokott elő­fordulni, de szerencsére a törzs­beszállítók egyre inkább megbe­csülik az állandó, kiszámítható partnert. S perszer az sem mellé­kes, hogy az együttműködésnek köszönhetően a gazdák a kertje­ikbe kapják a göngyöleget, a ter­mést a szedés helyén veszik át tőlük, s azonnal megkapják az érte járó pénzt. Molyolnak az almásban Nyíregyháza (KM - Ny. Zs.) - A cím nem a gazdák lassú munkájá­ra utal, hanem azokra a problé­mákra, amelyeket az almamoly és már kártevők okoznak a gyümöl­csösökben. Az alma aktuális nö­vényvédelmi munkáiról rendezett csütörtökön tanácskozást a BASF Hungária Kft. a Szabolcs-Szat- már-Bereg Megyei Növényegész­ségügyi és Talajvédelmi Állomá­son. Itt előbb Szőke Lajos, az állo­más igazgatója a gyomirtással kapcsolatban elmondta: a nagy szárazságban olyan melegkedvelő gyomok váltak uralkodóvá, ame­lyeket 20-30 évvel ezelőtt már si­keresen szorítottak vissza. Az állati kártevők, többek kö­zött az aknázó-, a sátoros-, az al­ma- és a törpemolyok elleni véde­kezéshez Sallai Pál nyugalmazott igazgató szolgált néhány tanács­csal. Az almatermesztők rémére, az idei száraz, meleg időjárásban is támadó varasodásra Imre László, a BASF területi képviselő­je hívta fel a figyelmet. A tanács­kozást a nagyszállási almáskert szemléje, az ajánlott almavédelmi technológia gyakorlati bemutató­ja egészítette ki. Művésztelep Vaja (KM) - Hetedik alka­lommal nyitja meg kapuit jú­nius 19-én a Vajai Nemzetkö­zi Művésztelep. A tábor mun­kájában Magyarország több településéről érkező művé­szeken kívül részt vesznek erdélyi, vajdasági, felvidéki alkotók is. A korábbi évek programjától eltérően június 28-30. között a régiók irodal­mi életének jeles képviselői is Vajára érkeznek, akik az irodalom és képzőművészet érték- és kapcsolatrendszer- téről tartanak eszmecserét. A tábor július 2-án csukja be kapuit. A művésztelep alko­tásaiból ezt követően kiállí­tást rendeznek a Vay Ádám Múzeumban. A korábbi nyá­ri táboroknak köszönhetően, a művészek által a szíves vendéglátás fejében ajándé­kozott festményekből már száznál is több darabból álló képtárral dicsekedhet a mú­zeum. Leütötték a honfitársukat Nyíregyháza, Fehérgyarmat, Kisvárda (KM - F. A.) - Csopor­tosan elkövetett rablás gyanúja miatt indított eljárást a Nyíregy­házi Rendőrkapitányság négy ukrán állampolgár ellen. A kül­földi különítmény június 14-én hajnalban Nyíregyházán a Toka­ji úton lévő kínai piacnál megtá­madta egy honfitársukat. A sér­tett kezét hátra kötötték, ököllel gyomron ütötték, majd erősza­kkal elvettek tőle 8 ezer forintot. A négy útonállóból kettőt őrizetbe vett a rendőrség. Érik a meggy, de nem biztos, A gyerekkorú Nyíregyháza (KM - FA.) - Teg­nap a megyei bíróságon a nyilvánosság kizárásával folytatódott annak a három fiatal ügyének a tárgyalása, akik ez év február 3-án ke­gyetlen módon meggyilkol­ták nevelőintézeti társukat. Mint ismert, a megyei főü­gyészség előre kitervelt és külö­nös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolja az elsőren­dű G. Bélát, másodrendű L. Krisztiánt és a harmadrendű E. Antalt vádlottakat. A gyilkosság­ban részt vevő M. József büntet­hetőségét gyerekkora miatt a törvény kizárja, így ő tanúként szerepel az ügyben. hogy a gazda szedi le a termést. Ez történt Nyíregyháza-Körmen­di tanyán is. Egy nyugdíjas kert­jéből hívatlan szüretelők 2 má­zsa gyümölcsöt loptak el, úgy, hogy az ágakat letördelték. Ráa­dásként magukkal vittek mű­anyag és papírládákat is. A kár eléri a 100 ezer forintot. A Fehérgyarmati Rendőrkapi­tányság ismeretlen tettest keres, aki egy helyi kft. épületébe a nyitva felejtett ablakon keresz­tül bemászott, majd 4 fűnyíróval távozott. A kár százhúszezer fo­rint. azóta rabolt Az ügy érdekessége, hogy M. Józsefet a tanúkénti meghallga­tásra bilincsben vezették a bíró­ság elé. Ennek magyarázata, hogy a gyilkosságot követően márciusban elkövetett egy rab­lást, de akkor már betöltötte a 14. életévét, így a felelősségre vo­nás alól már nem mentette meg a gyerekkora. Ázóta a Nyíregyházi Városi Bíróság rablás miatt jogerősen 2 év fiatalkorúak börtönében vég­rehajtandó szabadságvesztésre ítélte, jelenleg ezt a büntetését tölti! A gyerekgyilkossági ügy tisztá­zása végett a bíróság széles körű bizonyítást vesz fel, így a tárgya­lás szeptember végén folytatódik. HIRDETÉS Újabb bonusz a Hungáriától! Az akciósorozat folytatódik! A nyár b'eköszöntével egyre többen és többen Ülünk autóba, indulunk komolyabb utazásra, vagy járjuk megszokott útjainkat országszerte. Az ember könnyen azt hihetné, hogy a nyári, száraz utakon kevesebb bajjal és ve­széllyel kell számolnia. A statisz­tikák azonban azt bizonyítják, hogy a veszélyhelyzetek időjá­rástól és évszaktól függetlenül utunkba akadnak, és sajnos eze­ket az esetek többségében mi magunk, vezetők okozzuk. Az autó utasai, valamint gépjár­művünk épsége érdekében a Hungária Biztosító Rt. több évtize­de törekszik arra, hogy biztosított­jainak ne csak káreseménykor, hanem annak megelőzésében is segítséget nyújtson. Ez vezérelte a tavaly novemberben útjára indított és a piacon egyedülálló Hungária Extra 2000 akciósorozat második fordulóját is. A Hungária gépjármű-felelős­ségbiztosítással rendelkező ügy­felek közül pont ezren lettek gazdagabbak az egynapos, külön­leges, nemcsak pénzben kife­jezve értékes vezetéstechnikai lehetőséggel. A program kere­tében a nyertesek a Hungaroring belterületén kialakított, Közép- Európa legkorszerűbb tanpá­lyáján teljesen biztonságos körülmények között, profi ok­tatók segítségével tanulhatják meg, hogy hogyan lehet lélekje­lenléttel és vezetéstechnikai fel- készültséggel a váratlanra jól reagálni, s a legrosszabbat, azaz a balesetet elkerülni. És aki most éppen nem nyert? Régiónk leg­korszerűbb vezetéstechnikai ok­tatását mindenki, aki Hungária gépjármű-biztosítással rendel­kezik, 15%-os kedvezménnyel ve­heti igénybe! Ráadásul a Hungária Extra 2000 tovább folytatódik és ősszel újabb bonusszal bővül! Az akció­sorozat őszi, harmadik fordu­lójában 100 db 10.000 forintos és 400 db 5.000 forintos bón talál majd gazdára. A bonokat a sze­rencsés nyertesek szabadon hasz­nálhatják fel a biztonságot szol­gáló minőségi gumiabroncsok, vagyonvédelmi berendezések és autóklubos műszaki szolgáltatá­sok megvásárlásánál, vagy akár MÓL vásárlási utalványokra is beválthatják! A Hungária Extra 2000 tehát továbbra is olyan egyedülálló pluszt nyújt a gépjármű-felelős­ségbiztosítás mellé, amely nem­csak az Ön biztonságos közle­kedését, hanem a mindennapi megelégedettségét is szolgálja, mint ahogy ezt Ön el is várhatja Magyarország piacvezető biz­tosítójától. (X)

Next

/
Oldalképek
Tartalom