Kelet-Magyarország, 1998. december (55. évfolyam, 281-305. szám)

1998-12-01 / 281. szám

Nyelvvizsga A megmérettetésre húszán jelent­keztek. 4. oldal Városi gyógyítás pénz nélkül? December 1-jétőí életbe lép egy törvény. Eszerint az önkormányzatok fizetik a helyi kórházak adósságait. 3. oldal ARA: 34 Ft LV. évf., 281. sz. FÜGGETLEN NAPILAPJA 1998. december 1kedd Elnökválasztás A december hato­dikai venezuelai elnökválasztásra készül­ve, kampányát tartja Henrique Salas Rö­mer független jelölt. A Yale egyetemen ! végzett üzletember mögött az utóbbi idő- szakban jelentős támogatók sorakoztak j fel, ám előfordulhat, hogy már nem lehet a másik esélyest, Hugo Chavez egykori puccsvezért kiütni a nyeregből AP-felvétel HÍREK □ EU-lehallgatás A nyugat-európai tele­fontársaságok és az internet-szolgáltatók a jövőben kötelesek lesznek megadni a rend­őrségnek bűncselekményekkel kapcsolatban gyanúba került ügyfeleik titkos adatait — ír­ta a Der Spiegel legújabb száma. O Bíróság előtt Kovács A csempészettel és adócsalással vádolt Kovács Mihály, az azó­ta megszűnt Agrobank volt elnöke és két tár­sának büntetőpere kedden kezdődik a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. □ NATO-csatlakozás Várhatóan nem lesz akadálya annak, hogy az Országgyűlés december közepén módosítsa az alkotmányt Magyarország NATO-hoz történő csatlakozá­sa miatt — mondták el az ügyben folytatott hétfői budapesti hatpárti egyeztetés résztve­vői. □ Rendkívüli frakcióülés A Magyar Igazság és Élet Pártja országgyűlési csoport­ja felkéri a párt szombaton tartandó orszá­gos gyűlését, hogy vizsgálja meg Szabó Lu­kács képviselő párttagságát — közölte a hét­fői rendkívüli frakcióülést követően Győri Bé­la, a párt szóvivője. ' □ Tömeghisztéria Az ukrán Cservonograd bányászvárosban egy mozi szűk előcsarno­kában 4 gyerek meghalt hétfőn, amikor egy­másnak zúdult a nézőtérről kiözönlő, s a kö­vetkező előadásra berontó kamaszok töme­ge. A tömegszerencsétlenség az Armaged­don című film két előadása között történt. Ma nyit a forgatag Nyíregyháza (KM - Cs. K.) — Ma nyitja kapuit a nyíregyházi Kossuth téren a Karácsonyi for­gatag. A hagyományos kirakodó- vásáron ruhaneműt, ajádéktár- gyakat, bőrárut, karácsonyi kel­lékeket vásárolhatnak a járóke­lők. Hosszú idő óta újra lesz bü­fé is, ahol forralt bort, teát, ká­vét, szendvicset vehetnek, akik megéheznek, megszomjaznak. A Mikulás-házban igazi Mikulás várja a gyerekeket, aki pedig nem tud eljönni, írhat neki leve­let. (A címe: Mikulás, Nyíregy­háza, Kossuth tér.) A színpadon másodikától folyamatosan mu­tatkoznak be gyermekcsoportok, iskolák, 4-én fellép Nagy Bandó András, 5-én pedig Mikulás-napi műsor lesz. A forgatag december 23-áig tart nyitva, naponta 8-19 óráig. Zendülés Nyírbátor (KM) — November 29-én kora hajnalban a nyírbáto­ri közösségi szálláson a „lakók” közül ötven török és jugoszláv (koszovói albán) több ablakot be­zúzott, a hálókörletekben papír­darabokat gyújtottak meg, a szolgálatban lévő határőröket körbezárták és különböző tár­gyakkal megdobálták. A randalí- rozásnak csak könnygázsprével és gumibottal tudtak véget vetni az őrök, hogy védjék testi épsé­güket. Életveszély után Kisvárdán a 3-as számú óvoda egyik épületét korábban életveszélyessé nyilvánították. Három hóna­pig busszal hordták a Zrínyi térre a korábban ide járó hu­szonnyolc nagycsoportos ovist. A múlt hamar lezárult, a már meglévő kis- és középső csoportosokat befogadó épület mellé építettek egy új csoportszobát, melyet a gyerekek már belaktak, apróbb csinosítgatása után december 5-én pénteken lesz az ün­nepélyes átadása Balázs Attila felvétele Köszönet a támogatásért A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me­gyei Védelmi Bizottság és a Pol­gári Védelem Megyei Parancs­noksága ezúton köszöni meg a lakosság részéről az árvízkáro­sultaknak nyújtott önzetlen tá­mogatást. A felajánlások a nehéz időszakban nélkülözhetetlen se­gítséget jelentenek a rászorulók­nak. A példaértékű lakossági összefogás eredményeképpen az árvíz sújtotta területeken zavar­talanul folynak a helyreállítási munkálatok. A védelmi bizott­ság az érintett települések polgá­rainak nevében megköszöni az adományozóknak a pénzbeli jut­tatásokat és az ország minden pontjáról érkező felajánlásokat, amelyek aktív, tevékeny közre­működésükkel lehetővé teszik, hogy mielőbb helyreállhasson a rend a Felső-Tisza vidékén. Zilahi József a Megyei Védelmi Bizottság elnöke Jótékonykodtak A határon inneni és túli árvízkárosultak megsegítéséért fociztak tegnap a nyíregyházi stadionban. A magyar ligaválogatott 3-1-re nyert a kárpátaljai válogatott ellen (9. oldal) , Balázs Attila felvétele A minőség programja Nyíregyháza (KM) — Mi­nőségbiztosítási szoft­verbemutatón vettek részt tegnap a mezőgaz­dasági főiskolán a szaki­rányúit végzős gépész hallgatók, valamint me­gyei termelő cégek e te­rületen dolgozó szakem­berei. A GATE Mezőgazdasági Fő­iskolai Kar Műszaki Alapo­zó és Gépgyártástechnoló­gia Tanszékének meghívá­sára a győri HNS Műszaki Fejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója Józsi Ottó ismer­tette cége általános statisz­tikai folyamatszabályozó és minőségellenőrző program- csomagját. A győri szakem­berek számítógépes minő­ségbiztosítási program-fej­lesztő munkájának már me­gyei referenicája is megta­lálható Kisvárdán a GE Lighting Tungsram Rt. gyá­rában. Mint dr. Péter László, a főiskola tanszékvezető ta­nára lapunk érdeklődésére elmondta, tavaly első ízben indítottak minőségbiztosí­tási szakirányt az utolsó éves gépész hallgatóknak. Az idén végzett húsz ifjú mérnöknek sikeres elhe­lyezkedése is mutatja, a munkaerőpiacon óriási az igény az ilyen téren képzett szakemberek iránt. Ezért is fordítanak nagy gondot ar­ra, hogy a mindenkori szakirányúit hallgatókat naprakész ismeretekkel vértezzék fel, s ha már ked­vükért a gyakorlati életből hívnak meg előadókat, a termelő üzemek minőség­ügyi szakembereit is megin­vitálják a rendezvényeikre. Droggal kereskedett Nyíregyháza (KM - F. A.) — Üzletszerűen elkövetett kábítószerrel való vissza­élés bűntettének alapos gyanúja miatt tegnap elren­delték O. Sándor 25 éves ti- szakanyári lakos előzetes letartóztatását. Az eddigi vizsgálat sze­rint a fiatalember 1998. nyarától folyamatosan és rendszeresen anyagi ha­szonszerzés céljából külön­böző fajta kábítószereket (könnyű drogokat) árusí­tott Kisvárda közterületein, terein, valamint saját laká­sán. Módszere volt, hogy rendszerint megszólította a fiatalokat az utcán, majd később, akikben megbízott és visszatérő vásárlók vol­tak, azokat a lakásán szol­gálta ki. Az ügyben a megyei ren­dőr-főkapitányság folytat nyomozást, ami kiterjed a kábítószer származási he­lyének a felderítésére és a fogyasztói kör feltérképezé­sére is. _ l.....^é^ do^ Éjszaka -4 °C és 1 °C Az olvasóinak is

Next

/
Oldalképek
Tartalom