Kelet-Magyarország, 1998. május (55. évfolyam, 102-126. szám)

1998-05-02 / 102. szám

TV Plusz A Kelet-Magyarország televízió műsormelléklete május 2-től május 8-ig. 21—32. oldal Évforduló Másodszor 25 esztendeje kapott városi rangot Nyírbátor, ahol a lakosság partner a fejlesztésben. 2. oldal Ajánlatunkból: A Kelet-Magyarország hétvégi melléklete: Interjú • Riport • Vers Rejtvények 11-16. oldal SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG FÜGGETLEN NAPILAPJA LV. évf., 102. sz 1998. május 2., szombat Ara: 34 Ft Washington (MTI) — Az amerikai szenátus — kö­zép-európai idő szerint a péntek hajnali órákban — meggyőző többséggel jóvá­hagyta a Csehország, Len­gyelország és Magyaror­szág NATO-csatlakozásá- ról beterjesztett ratifikációs határozatot. A bővítésre nyolcvan szenátor adta a szavazatát, és csak tizenki­lenc ellenezte. A jóváha­gyáshoz kétharmados több­ség — hatvanhét szavazat — volt szükség. A hona­tyák egyenként, a helyükről felállva nyilvánították ki, hogy igennel vagy nemmel szavaznak. A kedvező kimenetelű szenátusi döntéssel elhárult a legfontosabb törvényho­zási akadály a hármak csat­lakozásának az útjából. Az Egyesült Államok az ötödik NATO-tagország, amely szentesítette a bővítést: elő­zőleg Kanada, Dánia, Nor­végia és Németország tör­vényhozási, illetve állam- hatalmi szerve ratifikálta a csatlakozási jegyzőköny­vet. A végső szavazás előtt a szenátus elutasított számos, a határozattervezethez be­terjesztett kiegészítő javas­latot, köztük a három legje­lentősebbet, amely ellenzői szerint gátat vethetett volna a kiszélesítés folyamatá­nak, megkötötte volna az amerikai elnök kezét és alá­áshatta volna az európai stabilitást. Elrabolták... ...pénteken Borisz Jelcin orosz államfő csecsenföldi képviselőjét, Valentyin Vlaszovot. Az emberrablás a Csecsenfölddel határos Ingusföldön történt, néhány kilométerre a határtól. A Mól nem emeli... ...töltőállomásainál a mo­torbenzin- és a gázolajára­kat a jövő hét kedden. Az rt. a piaci körülmények és a vi­lágpiaci termékárakban be­következett változások alapján nem tartja indokolt­nak az áremelést. (MTI) Egy amerikai... ...házaspárt támadott meg a kisföldalattiban, a Bajcsy- Zsilinszky úti megállónál négy román állampolgársá­gú férfi, akik tettleg bántal­mazták a turistákat, és el­vették 500 dollárjukat. A négy férfit azonnal elfogták a rendőrök. (MTI) Letartóztatta... ...egy kábítószerhálózat ve­zetőjét a rendőrség csütör­tökön. A BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztály be­osztottjai a főváros több pontján hajtottak végre raj­taütésszerű ellenőrzést a nap során. (MTI) Vízágyúk... ...bevetésével és gumiboto- zással tudta csak megaka­dályozni a német rendőr­ség, hogy tömegverekedés alakuljon ki pénteken Lip­csében egy szélsőjobbolda­li gyűlés résztvevői és a szélsőbaloldali ellentünte­tők között. (MTI) Forgalomban a kétszázas Budapest (MTI) — A Ma­gyar Nemzeti Bank által ki­bocsátott 200 forintos pa­pírpénz hivatalos forgalom- bahozatalát pénteken kezd­ték, vagyis ettől a naptól hivatalos fizetőeszköz az új papírbankó, amelyből több tíz millió forint értékű kétszázast hoznak forga­lomba. A kibocsátás célja pedig ugyanaz, mint a tízezer fo­rintos esetében: csökkente­ni a forgalomban lévő bankjegyek számát, mérsé­kelni a forgalombantartás költségeit, illetve egyszerű­síteni a pénzváltást. A kétszázas előlapján Károly Róbert király arcké­pe, hátlapján pedig a diós­győri vár látható. A bank­jegy papíranyagában biz­tonsági szál található, ame­lyen a Magyar Nemzeti Bank felirat olvasható. A vízjelmezőben a magyar ki­rályt ábrázoló vízjelkép lát­ható. Hangulatos majálisok Zsíros kenyér a nagyérdeműnek • A vadasparkban megnyílt a parasztudvar Majális Kabaláson Szabolcs-Szatmár-Bereg (KM - Gy. L.) — A nyíregy­háziak közül talán a legtöbben a hagyományokhoz hűen Ka- balást választották május 1- jén, bár igen gazdag volt a kí­nálat a megyeszékhelyen és közvetlen környékén. Az idő­járás is kegyeibe fogadta a ki­kapcsolódni vágyókat. A nagy pódiumhoz látótávolságon be­lül volt érdemes lecövekelni, hiszen nonstop peregtek az események. A sátrat állított pártok közül — ez itt most nem a kampány helye — volt, amelyik bog­rácsgulyásra, pörköltre, vagy éppen virslire, zsíros kenyérre invitálta a nagyérdeműt nem­re, korra való tekintet nélkül. Ám akadt olyan is, hogy disz­kontáron csapolta a sört maga a képviselőjelölt. Hiába, egy hét múlva választunk... Nemcsak az enni-innivalót Mazsorettek a kisvárdai várban és más földi jókat kínáló sát­rak, hanem a rajzverseny, a gombfoci, no és persze a Ke­let-Magyarország szerencse- kereke is vonzotta a résztvevő­ket. (Csupán az A jelzésű sá­tornál nem volt tumultus, bár itt nem is nagyon kínáltak Martyn Péter felvétele semmit egy nyomdafestéket nem tűrő lózungon kívül.) A gyerekek amúgy is kitűnően szórakozhattak, hiszen a mini vidámpark mellett rendőrku- tya-bemutatón több „Rex” is bizonyította, milyen intelli­gensek az ebek. Akinek mele­Balázs Attila felvétele ge volt—mert ha kibújt a nap, ugyancsak perzselt —, akár le is zuhanyozhatott a tűzoltóbe­mutatón, bár ezt nagyon nem javallották a szervezők. Tirpák majálist rendeztek a Sóstói Múzeumfaluban, jól szórakoztak a mandabokoriak, a borbányaiak, a kertvárosiak is. A sóstófürdői Vadaspark­ban megnyílt a háziállatokat bemutató parasztudvar, s a gyerekek nagy örömére a vízi dodgem. Jó hangulatú majálison szó­rakozhattak a résztvevők — többek között — Tiszalökön, Nagykálló-Harangodon, Ib- rányban, Máriapócson, Tisza- vasváriban, Csengerben, Vá- sárosnaményban, Nagyhalá­szon, valamint Dombrádon, Demecserben, Ópályiban, Kisszekeresen is. (Folytatás az 5. oldalon.) Ma ér véget Mátészalkán a III. Országos Francia Nyelvű Gyermekfesztivál. A háromnapos rendez­vényre az ország 23 álta­lános iskolájából érkeztek francia nyelvet tanuló diá­kok. Két kategóriában mu­tatták be nyelvtudásukat rövid színdarabok előadá­sával. Szatmárnémetiből, Aradról és Nagykárolyból is érkeztek vendégek, a megnyitón pedig részt vett Mátészalka holland testvérvárosa, Zevenaar delegációja is. Képünkön: a nyíregyházi Eötvös József Gyakorló Általános Iskolája harmadikosai Martyn Péter felvétele Amerikai igen

Next

/
Oldalképek
Tartalom