Kelet-Magyarország, 1998. január (55. évfolyam, 1-26. szám)

1998-01-02 / 1. szám

Tv Plusz A Kelet-Magyarország televízió műsormelléklete január 3-tól január 9-ig. 13-24. oldal Külgazdaság Pótlék Ellenőrzik a családi pótlé­kot igénylők adatait. Felére csökkentett összeg. Retorzió. 2. oldal Az Ukrajnával és a FÁK- tagországokkal kereskedő cégek szerveződő klubja a közös fellépést segíti. 3. oldal Forduló­Budapest (MTI) -íöncz Árpád köztársaságok újévi köszöntője: Honfitársaim, innen s túl a határainkon! Kedves Barátaim! Az idén könnyebb szív­vel kívánok hazánknak és polgárainak boldog új esz­tendőt, s felszabadultabban tolmácsolom a hazai jókí­vánságokat is a határainkon túl élő magyaroknak, mint tavaly, tavalyelőtt vagy az azt megelőző esztendőkben. (Folytatás az 5. oldalon) Csütörtökön... Szervezet (EBESZ) elnöki ...— pontosan 25 évkö- tisztét, zösségi taggá válástán — Nagy-Britannia v át Oroszországban... fél évre az Európai Um- ...csütörtökön levágtak há- ros elnöki tisztségét.!) rom nullát az erősen inflá­lódott rubel végéről, az új Lenyelország... bankjegy azonban gyakor- ...január 1-jétől átvettá- latilag fellelhetetlen, mivel niától az Európai Ej- a bankok zárva tartanak az működési és Biztorj új év első napján. (MTI) 2)00 — sentév Róma (MTI) — II. Jár az alkalomból a történelem Pál pápa hagyományos eddigi legnagyobb zarán- végi hálaadó miséjét doklata várható Rómába, megköszönte az Úrnak ezért a pápa a minap adako- 1997-es esztendő jótéten zásra szólította fel híveit nyeit, és felszólította újabb templomok építésére, örök várost, hogy készíRómában mintegy ezer ró­jon fel a harmadik évezremai katolikus templom mű­re. A katolikus egyházködik, javarészt a város szí- Róma püspökeként LoyoEében. Az újabb templo- Szent Ignác belvárosi j<nok a külvárosokban épül- zsuita templomában késiének. A 2000. évi szentév este misét mutatott be. /121. lesz a katolikus egy- szentatya a Te Deum vesáz életében. Az elsőt peráson elmondott szentbe300-ban ünnepelték: ak- szédében felszólította Ró^r kétmillió zarándok láto- mát: készüljön fel a város tolt Rómába, amelynek evangelizációjára a harma-kor még csak húszezer dik évezred közeledtével. Acosa volt. 2000-ben több pápa szentévvé nyilvánítot-millió zarándokot várnak ta a 2000. esztendőt. Ebből mába. Nyíregyháza (KM — K. J.) — Tavaszias napsütés fo­gadta 1998 első napján dél tájban a nyíregyházi belvá­rosban sétálókat. A templo­mok környékén torlódó so­kaság láttán sejteni lehetett: jó páran szenteltek néhány áhitatos percet év kezdetén a lelki erőgyűjtésnek. A szilveszteri mulatozások za­jos „akkordjai” délutánra már szinte teljesen feledésbe me­rültek. hogy teret engedjenek a hagyományos újévi koncert melódiáinak. A Városi Műve­lődési Központban lezajlott hangverseny közönségét Csa­bai Lászlóné, megyeszékhe­lyünk polgármestere köszön­tötte. Mondandójában — többek között — megfogalmazta: a magunk mögött hagyott, küz­delmes, gondoktól sem mentes évben tovább erősödtek váro­sunkban a civil szervezetek, szép sikereket könyvelhettek el művészeti együtteseink. kulturális, szórakoztató és közintézményeink; karaktere­sebbé, az ide látogatók számá­ra vonzóbbá lett Nyíregyháza arculata. Mindez azért telje­sülhetett, mert érzékelhető: a lakók döntő többségét érdekli, foglalkoztatja, mi történik az ország hetedik városában. Az idei újévi koncert szűkebb pátriánk két rangos együttese jubileumának jegyé­ben szerveződött. A magas színvonalú műsort a hatvan éve megalakult Sza­bolcsi Koncert Fúvószenekar és a negyedszázados múltra visszatekintő Majorett csoport adta. A Rosta Sándor karnagy vezényelte fúvósok, valamint a Kálvinná Babka Beáta mű­vészeti vezetésével színpadra lépett fürgelábú kis- és nagylá­nyok méltán kaptak hosszan tartó tapsokat a lelkes nagyér­deműtől. A kétrészes bemutatón köz­reműködtek a RE-flex Mo­demtánc Stúdió, illetve a FA- NAT-X csoport táncosai. Békebeli kabarén szórakozott a Mó­ricz Zsigmond Színházban az óévbú- csúzató közönsége. A Nap-Folt Tár­sulat nem kevesebbre vállalkozott, mint arra, hogy a színház iránt ra­jongókat, a kellemesen, de színvona­lasan szórakozni vágyókat meghívja egy kellemes új esztendőt köszöntő mulatságra. Egy békebeli kabarét mutattak be a közönségnek. Fel akarták idézni azt a hangulatot, amelyben emberi módon lehet bú­csúztatni az óévet, s arra emlékezni belőle, ami jó volt. A rosszat pedig kikacagni, hogy minél távolabb ke­rüljön tőlünk. Többek között Pregi- tzer Fruzsinát, Gosztola Adélt, Hor­váth Rékát, Keresztes Sándort, Szal­ma Tamást, Horváth László Attilát, Petneházy Attilát láthattuk a műsor­ban, akik mindent megtettek azért, hogy kellemes perceket szerezzenek a közönségnek. Jelenet a kabaréból Harasztosi Pál felvétele SZABCCS-SZATMAR-BEREG FÜGGETLEN NAPILAPJA LV. évf., 1. sz. 1998. január 2.. péntek Ara. 34 Ft ponton Színpadon a szabolcsi —jubiláló —■ „rezesek" Harasztosi Pál felvétele HIRDETÉS _________ I JANUÁR l-JÉÍL A sugározza tísorát ...........^.... ............................................

Next

/
Oldalképek
Tartalom