Kelet-Magyarország, 1969. március (26. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-24 / 68. szám

TWW március 24. KELET MA0YARORSZA9 S. oldal Apróhirdetések Gyermekszeretó nénit keresünk, aki 6 hónapos kisfiún­kat gondozná. Hét­köznap „reggel 7-től. du. 5-ig” jeligén cím a Hirdetőben. (95256) Szafa«- fűrészelt re béruiiiottál adunk Kérjük TSZ-EK. FMSZ-EK, KISIPARI SZÖVETKEZETEK KISIPAROSOK jelentkezését. Részletes tájékozta­tást Írásban, vagy személyesen adunk TÜZÉP V. Irodaház, 21. szoba. Martinovszki István. Szoba, konyha, speiz, előszoba, mel­lékhelyiséges főbér­leti lakásomat elcse­rélném a város bel­területén hasonlóért. Címet a Kiadóba ké­rem. (1021) Jóüllapotban lévő MIA motor eladó Alsópázsít, Tulipán utca 21. Garai Ist­ván. (1018) P—10-es Pannónia motorkerékpár igé­nyesnek eladó. Bú­za utca 16. 8z. (1020« Nagy lemezjátszós rádió, valamint, egy új magnó eladó. Rá­kóczi utca 34. (1019) Modern, mély gyermekkocsi eladó. Öz köz 51. IV. em. 1. (1016) 72 db anya, 10 jer­ke tok jó, valamint 4 db kos és 80 db bárány eladó. Ár megegyezés szerint. I'iszaeszlár. Lőkös elülő, Puskás József. (1007) Lottói) nyert leg­íjabb lengőlapátos mosógép (vízmelegí- tős) és centrifuga eladó. Érdeklődni 10—65-ös telefonon Trabant 600-as ki­fogástalan állapot­ban eladó. Nyíregy­háza, László u. 13. (1023) Jó állapotban lévő nagyméretű gyer­mekágy matraccal eladó. Bocskai utca H. Hátul az udvar­ban. Kozma. riTM« Egyedülálló, vagy idős házaspár eltar­tását vállaHuk la­kásért. Címet a Ki­adóba kérünk. __________________(1025! A2 Állami Biztosí­tó mátészalkai járási fiókja azonnali fel­vételre pénzügyi technikumot végzet­tet keres adminiszt­ratív munkakörbe, valamint érettségi­zett férfit kúlszolgá- • latos munkakörbe. (£20) Magas keresel! 'ehetőséggel EMELŐ, RAKÓDÓ GÉPÉSZT, AUTÓ- DARUST, KOMP­RESSZOR ÉS CSORLÖKEZELOT, LAKATOST, HEGESZTŐT, ESZTERGÁLYOST, SEGÉDMUNKÁST FELVESZÜNK. Szállást, különélést Idénypótlékot biz­tosítunk. Jelent­kezni lehet szemé­lyesen vagy le­vélben. GÉP- ÉS FELVONOSZERELO VÁLLALAT BUDAPEST, VT.. SZONDY U, 180. Vennék 15 W-n Regent erősítőt kész pénzért. Cím a Ki­adóban. (1004) Kerítésoszlop 240x15x10 cm-es DOMBRÁDl ÉS MAS TELEPEINKEN AZONNAL KAPHATÓK. TÜZÉP VÁLLALAT Szabolcs-Szatmai megyeiek! Érdeme2^ a Budapest! Lakás építő Vállalatnál do; goznl! Magas kerese ti lehetőség mellet relveszünk kőműves ács, állványozó, épü­letasztalos, szigetele szakmunkásokat, épi tőipari könnyűgép kezelőket, kubikoso­kat. és férfi segéd munkásokat. Szak munkásoknak to vábbképző. kubikc soknak és segédmun kasoknak szakmun kásképző tanfolya mókát indítunk a? ei9ő fél évben Jelent kezési határidő e? első tanfolyamra 1969. április l. A tan­folyam ideje alatt a bérezés teljesítmény alapján történik Vállalatunknál 44 órás munkahét van minden szombat sza­bad. A felutazási költséget 3 ledolgo­zott munkanap után visszafizetjük. 10 napra térítésmentes ebédjegyet adunk Dolgozóinknak kor­szerű munkásszállást, napi kétszeri étke­zést biztosítunk Munkaruha és szak­munkásoknak szer­szám szükséges (Szerszámkoptatási díjat fizetünk!) Je­lentkezés: Budapest X., Pongrácz út 21 Munkaerögazdálko- dás. (Kőbánya alse pályaudvar mellett.) Keresek megvétel­re 1000 W, 24 volt trafót. Boda, Fé- nyeslitké. (1013) Otthonra gépírást vállalok .„írógép szükséges”. Cím a Kiadóban. (1003) ! \ NYÍREGYHÁZI közüti ÉPÍTŐ VÄLLALAT ÚTÉPÍ­TÉSHEZ kubikos segédmunkás bt igádokat brigádfeltöltéshez egyes személyeket is felvesz me­gyén belüli munkahelyei­re Jelentkezés a vállalat munkaügyi osztályán, Nyíregyháza, Búza tér 20. Biztosítva: csökkentett 44 órás munkaidő, vidéki dol­gozónak munkásszállás ha­vi 15- Ft térítés ellené­ben. Napi egyszeri étkezés TELJESÍTMÉNYBÉREZÉS SZERINTI MAGAS KERESE TI LEHETŐSÉG, munkaruha, különélés! pótlék, valamint egyéb szociális juttatások. A Nyíregyházi Városgazdálkodási Vállalat GÉPKOCSI SZERELŐT ÉS HEGESZTŐI VIZSGÁVAL RENDELKEZŐ LAKATOSI FELVESZ. Jelentkezés: Tokaji út 3. (Tmk vezetőnél' ÜNIVERSIL SZILIKÁTIPARI VÄLLALAT karbantartó lakatosokat és térő segéd­munkásokat tel vesz 44 órás munkahét, kéthe­tenkénti szabad szombat. Jelentkezés: Nyíregyháza, Széchenyi u. 46—48. Megtört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, testvér és rokon özv. DB. HARTOS B KLÁNT szül. Eleíántby Mária zeneiskolai tanárnő elhunyt. Temetése folyó hó 25-én délután 3 órakor lesz az Északi temető ravataloznia bóL Gyászoló család Dózsa György u. 1 Köszönetnyilvánítás Mindazoknak, halottunk akik drága özv. VALENT JANOSNÉ temetésén részt vettek, sir iára virágot, koszorút he- helytek, nagy fáj dalmunka részvétükkel enyhíteni igye­keztek, ezúton mond kö szönetet a Gyászoló család Tompa Mihály utca 30. sz. A Hajdú megyei Állami Építő­ipari Vállalat felvételre keres kőműves. ács-állványo­zó. víz-, gáz-, központi­fűtés-szerelő villanysze­relő hidegburkoló, szi­getelő. hegesztő, lakatos, asztalos. faipari gép- munkás. épitőgépjavító. szerelő és TMK-lakatos szakmunkásokat. vala­mint építőiparban jártas kubikosokat és segéd­munkásokat Főétkezés és munkásszállás bizto sítva. Jelentkezés a vállalat munka­erő-gazdálkodásán DEBRECEN. KÁLVIN TER II. C s A K P Á R N A P I G M É G OLCSÓ GRÁNIT ÉS MŰANYAG VÁSÁR GRANIT MOCCA CSÉSZEALJ j.gfl Ft gránit vaj dézsa 7.60 Ft GRANIT BÖGRE i .50 Ft — 2,20 Ft GRANIT TOJÄSTARTÖ 7,40 Ft GRANIT LEVESTÁL 5,— Ft GRANIT HÖALLÓ TÄL 10,20 Ft GRANIT TALSOROZAT 33,30 Ft GRANIT LAPOSTÁNYÉR 3/>0 Ft GRANIT LAPőSTANYÉK SZÍNES 5,50 Ft PORCELÁN SZENDVICSTÁL 33,— Ft PORCELÁN TEJSZINKANNA 14,90 Ft PORCELÁN TV-KÉSZLET 35,80 Ft MŰANYAG KENYÉRKOSÁR n,80 Ft MŰANYAG MOCCA CUKORTART 24,80 Ft MŰANYAG FÜSZERTARTÓ 13.70 Ft AZ IPARCIKK KISKERESKEDELMI VÁLLALAT Bethlen Gábor utcai alkalmi boltjában Nyíregyházán INGYENES HATHÓNAPOS építőipari gépkezelőképző tanfolyamra jelentkezhetnek 18—45 éves férfi segédmunkások, kubikosok, asztalos szakmunkások. A tanfolyam kezdete: KECSKEMÉTEN CEGLÉDEN BAJÁN ÁPRILIS 15. ÁPRILIS 22. ÁPRILIS 29. A sikeresen vizsgázók országos érvényű bizonyítványt és fényképes jogosítványt kapnak. A tanfolyam ideje alatt kereseti lehetőséget, szállást ebédet, munkaruhát biztosítunk. Szabad szombat rendszeresítve van. Érdeklődők levelezőlapon kérjenek tájékoztatót. Bács megyei Állami Építőipari Vállalat, Kecskemét, Klapka utca 34. HAJTÓMŰ ÉS FELVONÓGYÁR 4. sz. gyáregysége Nyíregyháza, Rákóczi u. 98. nagy sorozatú és nagy pontosságú munkák végzésére FELVESZ szakmunkásokat az alábbi feltételek mellett: bérezés munkakategória alapján teljesítménybérben, besorolás szerinti órabér a gyakorlati évektől függően 1— 5 év között 5—10 év között 10—15 év között 7—10 Ft, 9—12 Ft, 10—14 rt. Munkaruha és főétkezés biztosítva, vidékről bejárók nak útiköltségtérítés. 44 ÓRÁS MUNKAHÉT SZOMBAT. Jelentkezés a munkaügyön. KÉTHETENKÉNT SZABAD finomkeramiaipari müvek építőipari üzemegy SÉGE A HOLLŐHAZI PORCELÁNGYÁR TERÜLETÉN VÉGZENDŐ TÖBB ÉVES IDŐTARTAMRA SZÓLÓ ÉPÍTŐ­IPARI MUNKÁRA KERES: * kőműves, * vasszerelő, * ács munkásokat JELENTKEZNI LEHET: Hollóházi Porcelángyár Hollóháza, munkaügyi osztály. Tsz. Építő Vállalkozásunk KŐMŰVES SZAKMUNKASOKAT KOMPLEX BRIGÁDOKAT AZONNAI. FELVESZ. CSÖKKENTETT MUNKAIDŐ, SZABAD SZOMBAT, HÁZTÁJI JUTTATÁS ÉS CÉLPRÉMIUM BIZTOSÍTOTT. Egész évben folyamatos munkát biztosítunk JELENTKEZÉS SZEMÉLYESEN, vagy írásban a TERMELŐSZÖVETKEZET VEZETŐSÉGÉNÉL „DÓZSA” MG. LEVELEK. Mezőgazdaság! ütemek! Közületek! Magánosok! Figye'em! RENDELKEZÉSÜKRE IPARI KTSZ. ALL AZ ÖFEHÉRTÖI VEGYES szakipari részlegei vízvezetékszerelést, fejögépek tech­nológiai szerelését beszerzéssel együtt, elektromos mo­torok javítását, tekercselését, különböző mérlegek javí­tását, valamint lakatos szakipari munkálatokat. Rövid határidőn belüli szakszerű garanciális munkát biztosi tunk. Továbbá Jelentkezzenek szövetkezeti tagnak azonnali felvételre: X. ácsbrigád, vízvezetékszerelők és mérleg­javítók. Kiváló kereseti lehetőség, szociális juttatás. Munkálatok Szabolcs megyei munkahelyeken. Felvétel esetén útiköltséget biztosítunk. Címünk: ÖFEHÉRTO, VEGYES KTSZ, Alkotmány u. 9. sz. Ügyintézőnk: Bogdán Tibor. Telefon: 9. FIGYELEM I GAZ 51-es, GAZ 63-as típusú elhasználódott tehergépkocsit felújítottal 35 000—38 000 Ft-ért azonnal kicseréljük GAZ fődarabok javítását (motor, stb.) csere alapon vállaljuk Külön kívánságra a gépkocsit új gumiabroncsokkal és új ak kumulátorral látjuk el. GAZ 51-es, és GAZ 63-as tehergépkocsi típusban II szemlét középjavítást vállalunk. Mezőgazdasági üzemek részére a 20%-os kedvezményt biz­tosítjuk. Karambolos személygépkocsik javítását, személygépkocsi középjavítását vállaljuk. Kárpitos munkákat, hűtőjavítást vállalunk. CÍM: AFIT XI. sz. Autójavító Vállalat Szeged. Tolbuchin sgt. 9—11. Telefon: 15—491. köszörűs, szerszámlakatos, tmk. lakatos esztergályos, marós, gyalus.

Next

/
Oldalképek
Tartalom