Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1963

Index

Index Álphabeticus Circuiarium Ordirium de anno 1963 A Pag. Adója az egyházi személyeknek .... 15 Adómentesség (ház) 9 Ajánlása könyveknek 8, 26 Alszerpap szentelés 26 Anyakönyvek (1963. évi) beküldése ... 25 B Bérmálási rend 3 Böjti fegyelem 3 Böjti fegyelem közlésénél helyesbítés . . 8 C Concursus pro paroecia Harta 16 Kelebia 22 Mélykút ad. S. . . . Elisabeth 10 Concursus pro curatia Alsómégy .... 16 Érsekhalom .... 22 D Directorium szétküldése 25 Distinctio 18, 24, 25 Doktorrá avatás^ (Iván László) 18 E Egyházi épületek tatarozása 4 Egyházi személyek általános jövedelemadója 15 Egyházközségi költségvetések összeállítása . 19 É Épületek (egyházi) tatarozása 4 Érsek Urunk halálának évfordulóján gyászmise 19 Év végi jelentés az iskolai hitoktatásról . . 16 F Felvétel a katolikus gimnáziumokba ... 25 Felvétel a Nagyszemináriumba 9 Főszékesegyház helyreállítására gyűjtés. . 9 G Gimnáziumokba felvétel 25 GY Gyászmise Érsek Urunk halálának évfordulóján 19 Gyűjtés a főszékesegyház helyreállítására . 9 Gyűjtés öreg és beteg szerzetesek javára . 22 H Pag. Hagyatéki leltározás L0 Házadómentesség 9 Háztartási alkalmazottak SZTK járulékának felemelése 7 Hittankönyvek igénylése 18 Hittankönyvek szétküldése 23 Hitoktatás (iskolai) megkezdése .... 23 Hitoktatási felügyelők megbízatása ... 25 Hitoktatási hozzájárulás beküldése ... 15 Hitoktatásról (iskolai) évvégi jelentés . . 16 Hitoktatók (óraadók) nyilvántartási lapja . 4, 15 Honvédelmi hozzájárulás 15 Húsvéti áldozás ideje 3 I Iskolai hitoktatás megkezdése 23 Iskolai hitoktatásról évvégi jelentés ... 16 J » Jövedelemadója (általános) egyházi személyeknek 15 Jubileumok (papi) közzététele 4 / K Kántorképző (országos) nyári tanfolyam . 7 Kedvezményes utazáshoz utalvány ... 16 Keresztút felállításához engedély .... 9 Kockázatvállalás kiterjesztése a tűzbiztosításnál 7 Korónai tételek az őszi gyűlésre .... 18 Korónai tételek a tavaszi gyűlésre ... 7 Költségvetések (egyházközségi) összeállítása 19 Könyvtárak (plébániai) új leltárai .... 23, 25 Köszönet a névnapi jókívánatokért ... 23 Kötvények (tűzbiztosítási) megújítása . . 4 Kujáni Ferenc dr. aranymiséje 18 L Lelkigyakorlat (papi) . 9 Lelkigyakorlaton résztvevők névsora . . 22, 24, 26 Leltárai plébániai könyvtáraknak .... 23, 25 Leltározás (hagyatéki) 10 M Missale Romanum rendelése 16 Misékről „Pro populo" jelentés .... 10

Next

/
Oldalképek
Tartalom