Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1962

Index

Index Álphaheficus Circularium Ordinum de anrio 1962 . A Pag. Ajánlása könyveknek 5, 12 Alsómégyi új lelkészség 36 Alszerpap szentelés 12, 36 Anyagi támogatásra felhívás 2 Anyakönyvek beküldése 5, 36 Anyakönyvi bejegyzése az elsőáldozásnak . 9 B Betegek délutáni áldozásáról Decretum . . 18 Békeszózat a II. Vatikáni Zsinatból ... 29 Bérmálás bejelentése 16 .Bérmálási rend 19 Böjt megváltoztatása karácsony vigiliáján . 26 Böjti fegyelem 4 Búcsú a nap felajánlott munkájáért ... 11 Búcsú a szenvedések felajánlásához ... 21 C Collectio Rituum 13 Collectio Rituum bevezetéséről püspökkari körlevél 23 Collectio Rituumhoz utasítás 29 Concursus a <nagyszemináriumba .... 12 Concursus pro paroecia Csikéria, Dunapataj, Érsekcsanád, Homokmégy, Kéleshalom, Öregcsertő, Soltszentimre, Tompa Sz. Anna .... 25 Confirmationis ordo 19 Consilium Administrationis Bonorum átszer­vezése 10 D Délutáni betegáldozásról Decretum. ... 18 Directorium szétküldése 34 Distinctiones 36 E Egyetemes zsinat kapcsán püspökkari körlevél és rendelkezések . 23 Egyetemes zsinat sikeréért ima 13, 28 Egyház anyagi támogatására felhívás . . 2 Egyházi építkezéshez és ingatlanvásárláshoz engedélykérés 19 Egyházi házasság előtt polgári házasság igazolása 9 Egyházi műemlék épületek helyreállítása . 25 Egyházi varroda működése ....... 34 Egyházmegyei kántortanfolyam 21 Elsőáldozás anyakönyvi bejegyzése ... 9 É Építkezéshez és ingatlanvásárláshoz engedély­kérés 19 Érsek Atyánk halálának első évfordulójáról megemlékezés 21 Pag. Éveleji beköszöntő 1 Évi szentáldozás ideje 4 Évvégi jelentés az iskolai hitoktatásról . . 14 Évvégi szózat 33 F Felvétel a katolikus gimnáziumokba . ' . 34 Főesperes (megbízott) kinevezése .... 10 Főpásztori éveleji beköszöntő 1 Főpásztori szózat az évvégén 33 Főpásztori szózat nagyböjtre 7 G Gimnáziumokba felvétel 34 GY Gyűjtés öreg és beteg szerzetesek javára . 25 H Házasság (polgári) igazolása egyházi házas­ság előtt 9 Házassági kötelékvédői kinevezés .... 26 Hittanbeiratások időpontja 16 Hittankönyvek igénylése , . 18 Hitoktatás megkezdésére,felszólítás . ... 23 Hitoktatási felügyelet 10 Hitoktatási hozzájárulás beküldése .... 14 Hitoktatásról évvégi jelentés 14 Hitoktatóknak nyilvántartási lap .... 5, 14 Húsvéti áldozás ideje 4 I Ima az egyetemes zsinat sikeréért . . . . 13, 28 Ingatlanvásárláshoz és építkezéshez engedély­kérés . . . 19 Iskolai hitoktatásról évvégi jelentés ... 14 Iskolai hittanbeiratás időpontja 16 J Jelentés az iskolai hitoktatásról 14 Jézus Szíve tiszteletről körlevél 15 Jézus Szíve ünnepének áthelyezése ... 11 Jubileumok (papi) közzététele 10 K Katolikus gimnáziumokba felvétel .... 34 Kánonban Szent József neve mondandó . . 33 Kántorképző tanfolyam Budapesten ... 13 Kántorok számára ismertetése a Rituálénak 22 Kántortanfolyam a főegyházmegyében . . 21 Káplánok utáni nyugdíjjárulék egységesítése 34 Káplánvizsga időpontja . 4 Karácsonyi vigilia böjtje . . . f . . . 26 Kedvezményes utazáshoz utalvány ... 14 Keresztút felállítási engedélyének meghosz­szabbítása 11V Korónai tételek a tavaszi gyűlésre .... 9 Korónai tételek az őszi gyűlésre .... 19 Korónai tételek kidolgozási rendje .... 19

Next

/
Oldalképek
Tartalom