Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1958

Index

Index Alphabeticus Circularium Ordinum de anno 1958 A Pag. Ajánlása a „Műemlékvédelem" c. lapnak 4 Alkalmazottak (polgári) fogalmának megállapítása 19 B Biztosítások (egyházi) felülvizsgálása . . 12 Böjti fegyelem . . . . . 1 C Canonici poenitentiarii nominatio . . 24 Concursus pro curatia Bocsa Szent Imre . 5 Kalocsa Szöllöhegy 6 Mátételke . . 6 Concursus pro parochia Dunapataj . . 13 Dunaszentbenedek . 16 Gara . . . 11 Tompa Szent Anna 20 Úszód . . . 16 Confirmationis ordo 3 D Directoriumhoz pótlás ... . 2 E Egyházak polgári alkalmazottak fogalmának megállapítása . . . . . 19 Egyházi felszerelési tárgyak ... 4 Espereskerületi gyűlésekre télelek . 2, 15 É Évvégi főpásztori szózat .... 23 Épületek tatarozása 4 F Fapusztító gombák és rovarok kártékony tevékenységéről tájékoztató . . 24 Felvétel a katolikus gimnáziumokba . . 2 Felvétel a szemináriumba .... 9 Fogadó órái a miniszteri biztosnak . 6, 15 Főfoglalkozású kántorok SZTK ügye . . 13 Főpásztori szózat az év végén ... 23 G Gimnáziumokba (katolikus) felvétel . . 2 GY Gyűjtés öreg és beteg szerzetesek számára 20 H Hagyatéki leltározás 15 Házassági (sógorság) akadály . . . 11 Hittanbeiratások sorrendje . . . . 11 Hittankönyvek . . . . . . 15 Hitoktatási adatszolgáltatás . . . 13 Hitoktatók (óraadók) nyilvántartási lapja 4, 13 Húsvéti áldozás ideje .... 3 I B. XI. Ince pápa ünnepének mise- és zsolozsmaszövege .... 23 Ismétlővizsga (papi) időpontja ... 3 Iskolai hittanbeiratások sorrendje . . 11 I Pag. XXIII. János pápa választása . . 21 K A kalocsai papi rekollekció időpontja 4, 15 Tb. kanonoki kinevezés .... 10 Kántorképesítö vizsga . . . . 10 Kántorképző tanfolyam (nyári) Budapesten 9 Kántorok SZTK ügye . . . . 13 Káplántartás ...... 19 „Kecel" plébánia új elnevezése . . 3 Köszönet a névnapi jókivánatokért . . 7 Könyvajánlás 24 Külföldről érkező vallásos tárgyú posta­csomagok sorsa .... 23 L Lelkigyakorlat (papi) . . 11, 14 Lelkigyakorlaton résztvettek névsora 16, 20 Leltározás (hagyatéki) . . . . 15 Lourdesi centenárium kapcsán püspökkari körlevél 23 Lourdesi Szent Szűzhöz a Szentatya imája 7 M Miniszteri biztos fogadó órái . . 6, 15 Mise- és zsolozsmaszövege B. XI. Ince pápa ünnepének ..... 23 Misézési engedélyek-megújítása . . 15, 23 „Műemlékvédelem" c. lap ajánlása . . 4 N Nagycsülörtöki olajszentelési mise időpontja 7 Nagyheti szertartások ideje ... 7 Névnapi jókivánatokért köszönet . . 7 Nominatio canonici poenitentiarii , . 24 NY Nyári tűzfigyelői szolgálat ... 9 Nyilvántartási lapja óraadó hitoktatóknak 4, 13 O Obitus A. Lehmayer 6 M. Léh 6 L. Budanovich episcopi ... 8 M. Pálics 8 Olajszentelési mise időpontja (nagycsütörtökön) 7 Óraadó hitoktatók nyilvántartási lapja 4, 13 Ordo visitationis canonicae et S. Confirmationis 3 Országos nyári kántorképző tanfolyam Budapesten . . . . . 9 P Papi lelkigyakorlat meghirdetése . 11, 14 Papok SZTK bejelentése .... 7 Pápa köszöntésére válasz .... 23 Pápa, XXIII. János, megválasztása . . 21 XII. Pius Pápa halála . . . . 17 XII. Pius Pápáról püspökkari körlevél . 19 Postacsomagok (külföldről érkező vallásos tárgyú) sorsa . . . . . 23

Next

/
Oldalképek
Tartalom