Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1957

Index

Index Álphabeficus Circularium Ordinum de anno 1957 Pag. Fapusztító gombák és rovarok elleni védekezés 28 Feltámadási és búzaszentelői körmenetek tartása 13 Főesperesek ellenőrzik az espereseket . 33 Földreform során juttatott ingatlanok megváltási ára 35 Főpásztori beköszöntő az év elején . . 1 Főpásztori szózat az év végén ... 35 O Gombák és rovarok elleni védekezés . 28 27 22 13 7 3 21 17 29 19 3 30 31 GY Gyűjtés szerzetesek javára H • Házvezetőnőkről (rokon) gondoskodás Hétköznapi esti szentmisékre és szentségi böjtre vonatkozó rendelet . Hitoktatás ügyében minisztériumi közlés Hitoktatással kapcsolatos tájékoztató . Hitoktatási adatszolgáltatás Hitoktatásról szóló kormányrendelet és végrehajtási utasítás Hitoktatói megbízatások megküldése . Hitoktatói óradíjak elszámolása . Húsvéti áldozás ideje .... 1 Illetékek befizetése ..... Ima a papi hivatásokért .... J Szent József a munkás officiuma és miséje 5 K Kanonokságról lemondás .... 6 Kántorképzö tanfolyam (országos) meghirdetése 16 Kántorok betegbiztosítása .... 32 Kántorokról jelentés 31 Keresztlevelek (Schaffer) keresése . . 10 Kongrua átírások 34 Körlevelek küldésének régi gyakorlata visszaáll 20 Körmenetek tartására rendelkezés . 13, 17 Lelkigyakorlaton résztvéttek névsora 24, 28, 31 M Magyar Kurír megjelenése ... 20 Megváltási ára a földreform során juttatott ingatlanoknak . . • . . . 35 Misékkel (esti) kapcsolatos döntések . . 33 Miskei plébániától terület átcsatolása a bátyaihoz 29 Missziós vasárnap ... . . . 30 Műemlékkel kapcsolatos felhívás . . 31 Műszaki munkálatok végzése és műszaki tanácsos alkalmazása ... 27 N Nagyboldogasszony vigilia böjtjének áthelyezése 21 Nagycsütörtöki olajszentelés . . . 13 A Pag. Ajánlása: „A nagyhét liturgikus énekei" c. kiadványnak . . . . 12 „A nagyhét szertartásai, imádságai és énekei" c. műnek . . . 3 2 Újszövetségi Szentírás II. kötetének 24 Adókivetési és beszedési főkönyv bekérése . 34 B Bátyai plébániához terület átcsatolása . 29 Betegbiztosítása egyházi személyeknek (kiegészítés) . . . . • 34 Bérmálás meghirdetése .... 4 Böjt december 7-én . . . . 21, 33 Böjti fegyelem 3 Búzaszentelő és feltámadási körmenetek tartása 13 C Cifra és Dózsa majorok átcsatolása. . . 27 Concursus pro parochia Akasztó . . 36 Baja Belváros . 5 Baja Szent István 21 Bácsbokod . . 32 Bácsborsód . 30 Bácsszentgyörgy . 30 Bátmonostor . . 16 Borota ... 34 Csengőd . . 6 Dunaszentbenedek . 14 Érsekcsanád . . 34 Foktő ... 6 Gara ... 6 Hercegszántó . 6 Jánoshalma ... 24 Kalocsa Szent Imre 26 Katymár . . 24 Kunbaja . . 6 öregcsertő . . 21 Süköd ... 14 Szeremle . . 14 Confirmationis ordo 11 Consilium Administrationis Bonorum renovatur 31 CS Csendes szentmise stipendiuma . . . 23 Csornapuszta átcsatolása Öregcsertőhöz . 16 D Decretum de tabernaculo .... 22 Degradatio Josephi Antal .... 26 Distinctio Alphonsi Raffai .... 4 Dózsa és Cifra majorok átcsatolása Tompa Sz. Jánoshoz 27 Dukay Károly fölvétele a főegyházmegyébe 20 E Esperesek ellenőrzése ..... 33 Espereskerületi gyűlésekre tételek . . 5, 26 Esti misékkel kapcsolatos döntések . . 33 Esti szentmisékre (hétköznapokon) vonatkozó rendelet 13 Excommunicatio Josephi Antal ... 22

Next

/
Oldalképek
Tartalom